Критерії оцінювання мотиваційних листів від університетів України (ОНОВЛЕНО …)

На сайтах університетів починають з’являтися критерії оцінювання мотиваційних листів

Критерії оформлення та оцінювання мотиваційних листів Київських університетів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київський університет імені Бориса Грінченка

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Київський національний лінгвістичний університет

Державний торговельно-економічний університет

Київський національний університет будівництва і архітектури

Київський національний університет культури і мистецтв

Київський національний університет технологій та дизайну

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Львівські університети

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний університет “Львівська Політехніка”

Львівський державний університет фізичної культури

Львівська медична академія імені Андрея Крупинського

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького

Національний авіаційний університет

Одеські університети

Одеський національний економічний університет

Одеський національний морський університет

Одеський національний медичний університет

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

Харківські університети

Харківський політехнічний інститут

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Харківський національний медичний університет

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Харківський національний університет радіоелектроніки

Чернівці

Буковинський державний медичний університет

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Вінниця

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Вінницький Національний Технічний Університет

Івано-Франківськ

Івано-Франківський національний медичний університет

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Університет Короля Данила

Сторінка постійно доповнюється … 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments