Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури 2016-2017 н. р.

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури 2016-2017 н. р.

Скачати завдання (2016-2017 н.р.) завдання

Рекомендуємо переглянути: архів олімпіадних завдань за минулі роки

 

Завдання та відповіді шкільної олімпіади з української мови за 2017-2018 н.р.

Завдання та відповіді ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови (2017-2018 н.р.)

Олімпіадні завдання з української мови та літератури для 6-11класів

Завдання ІІ етапу учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2018-2019 н.р. (Полтавська область).

 

                                  

Олімпіадні завдання з української мови 2016
Олімпіадні завдання з української мови 2016

 Українська мова ( 10 клас) 

 1. Випишіть слова, у яких є звук д

Податок, дятел, звідти, дитина, боротьба, день, кладка, футболіст, город, ведмідь, десять, джерело, дзвінок, підживитися,  надземний.                   5б.

 

 1. Запишіть числівник сімсот вісімдесят шість в орудному відмінку (обидві форми) 2б.
 2. Які з поданих іменників не належать до середнього роду? Чому? 3б.

Тбілісі, Баку, Батумі, П’ятихатки, Колодяжне, Делі, Ай-Петрі, Нідерланди.

 1. Випишіть слова, у яких кількість букв відповідає кількості звуків. 4б.

 

Щедрість, водяний, утаювати, балтієць, подзвонює,  філософія, сум’яття, поєднання, воєначальник, осінній.

 

 1. Запишіть слова, знявши риску

На/сторожі, ані/чичирк, до/ладу, чим/раз, на/гора, на/розхват, по/правді, один/ в/ один, коли/ не/ коли, на/гамуз, без/ угаву, до/ останку, на/ весну, на/льоту, зо/зла.                                                                                            5б.

 

 1. Доберіть українські відповідники до іншомовних слів

Репродукувати, директива, аргумент, кастинг, референт, експлуатація, фактор, фотографія, журнал, карта.                                                 5б.

 

 1. Запишіть речення. Поставте розділові знаки. (1б.) Підкресліть головні і другорядні члени речення. Намалюйте схему. (3б.) Надпишіть частини мови. (3 б.) Дайте загальну характеристику конструкції і її компонентам як простим реченням. (3б.)

 

Коли за Омеляном зачинилися двері мати підійшла до доньки припала до її грудей як колись у дитинстві донька припадала до неї  (М.Стельмах).

                                                                                                 

                                                                                                Усього 34 бали

 

 

 

 

Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний  інститут післядипломної педагогічної освіти»

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури 2016-2017 н. р.

                                    Українська література (10 клас)

 1. I. Напишіть твір-роздум на одну з тем: 12б.
 2. Найвища стіна у світі – стіна байдужості.
 3. Характер людини творить її долю (за романом Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»).
 4. «Мій патріотизм – се не сентимент, не національна гордість, то тяжке ярмо» (І.Франко).
 5. II. Лаконічно й чітко дайте відповіді на запитання (10 б.)
 6. Один із українських творів літературознавець В.Панченко назвав «національним хітом». Назвіть цей твір і його автора.
 7. Яку із своїх театральних ролей Марія Заньковецька називала найулюбленішою?
 8. Визначте засіб комічного у сцені побутової бійки із повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»: «Не чорна хмара з синього моря наступала, то виступала Мотря з Карпом з-за своєї хати до тину».
 9. Ким і де було видано п’ять випусків збірника «Громада» протягом 1878-1882 років?
 10. Кого із європейських митців вважають першим теоретиком реалізму?
 11. Назвіть автора дилогії, що складається з повістей «Серед темної ночі» і «Під тихими вербами».
 12. Який твір літературознавець М.Наєнко назвав симфонічним, характеризуючи його частини музичними термінами: алегро, адажіо, менует, рондо?
 13. Скільки слів містить «Словник української мови» Бориса Грінченка?
 14. Укажіть автора і назву твору, з якого взято рядки: «Чай я пив і знаю, як його настановлять, то сам тобі розкажу; а кофію не знаю, як роблять. Піди ти зараз до Сидоровички – вона зна – і повчися в неї».
 15. Назвіть твори І.Карпенка-Карого, присвячені історичній тематиці.

III. Дайте розгорнуту відповідь на одне з питань.                         6б.

 1. «Він більше працював, аніж жив» (літературний портрет Бориса Грінченка).
 2. Композиційні особливості роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».
 3. IV. На основі поданого фрагмента складіть паспорт художнього твору:

«Це було в самий розпал великої трагедії, що уготувало польське панство в спілці з прислужниками Лойоли, завзявшись на святиню українського духу, на його буття…»                                                                                      8б.

 1. Автор. 2. Назва твору. 3. Літературний рід. 4.Жанр. 5. Тема.6. Ідея твору. 7.Герої. 8. Літературний стиль.

 

                                                                                                           Усього 36 б.

Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний  інститут післядипломної педагогічної освіти»

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури 2016-2017 н.р.

                                    Українська література (11клас)

 1. I. Напишіть твір-роздум на одну з тем: 12б.
 2. «Жити. Творити. Світ берегти…» ( І. Драч).
 3. «З несправедливістю або співпрацюють, або борються» (А.Камю).
 4. «Вчись у природи творчого спокою…» (Є.Плужник).
 5. II. Лаконічно й чітко дайте відповіді на запитання 10б.
 6. Кого із українських поетів називали «королем футуропрерій»?
 7. Що в перекладі означає назва памфлету Миколи Хвильового «Камо грядеши ?»?
 8. Кому із українських поетів належать рядки: «Коли епітет бє стрілою/

У саму щонайглибшу суть,/ Коли дорогою прямою/ Тебе метафори ведуть»?

 1. Укажіть автора і назву поезії, що перегукується з картиною Ежена Делакруа «Свобода на барикадах».
 2. Що означає фразеологізм «відправити в штаб Духоніна», у якому творі його вжито?
 3. Загадковий образ таврійського степу – «українського Техасу» – змальовано в одному із творів Ю.Яновського. Вкажіть назву і жанр.
 4. Чиїм девізом були слова «Ad fontes!» ( латин. – до джерел)?
 5. Хто і про кого сказав: «Покара славою – одна з найновіших і найефективніших форм боротьби з мистецтвом»?
 6. Назвіть автора романсу «Чари ночі», що став популярною народною піснею.
 7. Що таке інвектива?

 

III.  Дайте розгорнуту відповідь на одне з питань.                                       6б.                                        

 1. Поетика імпресіонізму в новелі Миколи Хвильового «Я (Романтика)».
 2. Літературний портрет Павла Тичини.

 

 1. IV. На основі поданого фрагмента складіть паспорт художнього твору:

Бо я дивлюсь і бачу: все навіки

На цій осінній лагідній землі,

І твій слідок малий – такий великий,

Що я тобі й сказати не зумів!

 1. Автор. 2. Назва. З. Літературний рід. 4. Жанр. 5. Основний мотив. 6. Віршовий розмір. 7. Тип римування. 8. Вид рими.

 

Усього 36 б.

 

 

 

 

Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний  інститут післядипломної педагогічної освіти»

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури 2016-2017 н.р.

                                    Українська мова (11 клас)

 

І. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над ними частини мови, дайте характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням).                                                                                     10 б.

 Так було і цього дня який народжувався з синіх присмерків снігів і зелених сосен що якось бентежно шуміли навколо школи відчуваючи весну.

 

II До поданих слів іншомовного походження доберіть українські відповідники                                                                                         5б.

Превентивний, тотальний, фіктивний, кардинальний, креативний, абсолютний, адекватний, гуманний, деструктивний, радикальний.

 

III. Які прикметники не утворюють ступенів порівняння? Проілюструйте відповідь прикладами.                                                                                     5б.

 

 1. IV. Утворіть і запишіть форму родового відмінка множини поданих іменників 5б.

Дно, брелок, бюлетень, плаття, підошва.

 

 1. V. Випишіть слова, у яких відбувається чергування о, е з і 4б.

Молоко, Львів, стій, шовк, пора, радість, жінка, річ, схід, жовтий, ворона, розгром, додому, спокій, міст.

 

 1. VI. Запишіть словами форму орудного відмінка числівника 7564 (порядкового і кількісного) 2б.

 

VII. Поясніть значення фразеологізмів. З одним із них складіть і запишіть речення.

Перебиватися з хліба на воду, скидати з плечей, сідати на коника, кинути якір, передати куті меду, на один копил.                                                   3б.

 

 

 

                                                                           Усього 34 бали

 

 

 

 

Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний  інститут післядипломної педагогічної освіти»

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури 2016-2017 н.р.

                                    Українська мова (9 клас)

 

I.Запишіть речення. Поставте розділові знаки. (1б.)  Підкресліть головні і другорядні члени речення. (2б.) Надпишіть частини мови.(2 б.)

Дайте загальну характеристику конструкції і її компонентам як простим реченням. (3б.)

   Найменший шелест або стук і моє серце завмирає (М.Коцюбинський).

 

 1. II. Випишіть слова, які мають будову префікс, корінь, суфікс, закінчення

Закінчений, домовлятися, занесено, наказувати, висловлений, спечено, застелений, відпущений, причеплений, умовляти, намалював.             4б.

 

III. Доберіть прикметники до поданих іменників                  

Путь, журі, ступінь, плакса, нежить, тюль, какаду, аташе, макраме, розпродаж, салямі, собака.                                                                              4б.

 

 1. IV. Виберіть прислівники, від яких можна утворити ступені порівняння. Запишіть.

Тепло, дрібно, забагато, смішно, вгорі, страшно, весело, посередині, гарно, близько, довго, надійно, згарячу, пречудово, навмисне.                            5б.

 

 1. V. Випишіть словосполучення. Визначте їх вид (узгодження, керування, прилягання).

 

Хліб і сіль, черговий уряд, утричі швидше, перша спроба, далеко від дому, виконуючи завдання, мороз і сонце, найбільш стійкий.                           4б.

 

 1. VI. Що таке пароніми? Складіть і запишіть два речення для прикладу.

                                                                                                                          3б.

VII. Запишіть подані іменники у формі кличного відмінка.

Син, батько, слухач, орел, Лука, лікар, козак, Людвіг, товариш, душа, Настя, Сава.                                                                                                   3б.

 

 

 

                                                                           Усього 31 б.

 

 

 

 

 

 

 

Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний  інститут післядипломної педагогічної освіти»

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури 2016-2017 н.р.

                                    Українська література (9 клас)

 

 1. I. Напишіть твір-роздум на одну з тем: 12б.
 2. «Пісня – це коли душа сповідається » (Г. Тютюнник ).
 3. «Той ворог небезпечний, хто видає себе за друга» (Г. Сковорода).
 4. Таємниці стародавніх рукописів.

 

 1. II. Лаконічно й чітко дайте відповіді на запитання 10б.
 2. Назвіть найдавніші руські книги християнської доби, що збереглися до наших днів.
 3. Що таке агіографія?
 4. Назвіть не менше чотирьох творів – зразків орнаменталізму.
 5. Назвіть відому пісню Семена Климовського, що стала народною.
 6. Скільки творів увійшло до рукописної збірки Григорія Сковороди «Сад божественних пісень»?
 7. Жанр цього твору визначають як історіософський трактат, написаний у формі політичного памфлету. Вкажіть назву цього твору і його автора.
 8. Що таке мезостих?
 9. Назвіть найвідомішу рукописну пам’ятку XVI ст., на якій від 1991 року присягають під час інавгурації президенти України.
 10. Кому належить вислів: «У Біблії закладено (як і в усьому) подвійне начало, вона і Бог, і змій одночасно. Хто не здатний духовно розуміти її, той може накоїти собі багато лиха, замість користі мати шкоду»?
 11. Що таке езопівська мова?

 

III.  Дайте розгорнуту відповідь на одне з питань.                                       6б.                                                           

 1. Курйозні вірші Івана Величковського.
 2. Історично-мемуарна проза доби бароко.

 

 1. IV. На основі поданого фрагмента складіть паспорт художнього твору:

                  Той безперервно стягає поля,

                  Сей іноземних заводить телят,

                  Ті на ловецтво готують собак,

                  В сих дім, як вулик, гуде від гуляк.

 1. Автор. 2. Назва твору. 3. Літературний напрям. 4. Рід. 5. Жанр. 6. Тема. 7. Ідея. 8. Віршовий розмір. 8б.

 

 

                                                Усього 36 б.

Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний  інститут післядипломної педагогічної освіти»

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури 2016-2017 н.р.

                                         Українська мова (7 клас)                     36 балів

 

 1. I. Запишіть слова, вставивши, де треба, м’який знак. 5 б.

 Нян..чити, мен..ший, красун..чик, гордіс..ть, дон..ці, ірпін..ський, Ман..чжурія, оболон..ський, різ..бяр, брин..чати, промін..чик, жен..шень, поділ..ський, розріс..ся, піднос..ся.

 

ІІ. .Виправте,  де потрібно, помилки, допущені при утворенні ступенів порівняння прикметників.        8 б.

Більш здібний, самий кваліфікований, щонайміцніший, найменш важливий, якнаймудріший, найпорожніший,  найбільш загадковіший, більший за всіх, найпоганіший, чи не найкомфортніший, чорніший.

        

ІII.  Доберіть фразеологізми-антоніми до наведених.                4 б.

Рукою сягнути, хоч в око стрель, лізти на рожен, дерти кирпу.

                                                                                                                        

 1. IV. Запишіть слова, розкриваючи дужки, поставте, де потрібно, лапки. 4 б.

(Д,д)ень (П,п)еремоги, (Г,г)азета (Л,л)ітературна (У,у)країна,  (Є,є)вангеліє, (К,к)інофільм (З,з)ачарована (Д,д)есна,  (К,к)онституція (У,у)країни, (М,м)айдан (Н,н)езалежності, (Г,г)олова (В,в)ерховної (Р,р)ади,  (Б,б)іблія.

 

 1. V. Запишіть числівники словами, узгоджуючи їх з іменниками 4б.

2 квартал.., 3 товариш..,  4 професор.., 2 з половиною банан….

 

 1. VI. Виправте, де потрібно, лексичні помилки.      5б.                                                    Виключення з правопису, поступати в інститут, мебельна фабрика, адрес школи, виключити світло, воєнний заклад, передплата на газети, дружня праця, виконати наступним чином, зазнати збитків.           

    

VII. Запишіть речення, розставте розділові знаки, підкресліть головні і другорядні члени речення, надпишіть частини мови.                           6б.

Зійди місяцю над моєю хатою принеси   радість весни  у сумне село.

.

 

 

 

 

 

 

Комунальний заклад Львівської обласної ради

Львівський обласний  інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури 2016-2017 н.р.

                                         Українська література (7 клас)                        30б.

          

І. Напишіть твір на одну із  тем:                                                          12 балів

 1. «До чистого діла треба й чисті руки».
 2. «Життя лиш доти має вартість, доки чоловік може допомагати іншим».

3.Можна пробачити все, окрім зради.

 ІІ. Виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.                                                                                      10 балів

 1. Що таке анафора?
 2. «Життя в неволі нічого не варте — краще смерть». Назвіть героя, для   якого ці слова стали смислом життя.
 3. «Ой прилетіла сива зозуленька, / Та все «ку-ку» та «ку-ку». Із якого твору цей фрагмент? Вкажіть назву, жанр.
 4. Кому належать слова «Хто має таку пісню, тому нічого жахатися за своє майбутнє»?
 5. Героєм якого твору є Девлет-Гірей?
 6. За яку картину Т.Шевченко був удостоєний срібної медалі Академії мистецтв?
 7. Що символізувала липа, яка росла за Тухлею?
 8. Назвіть твір, у якому розповідається про характерника та його юних помічників. Вкажіть автора, жанр.
 9. Що таке пафос?
 10. Визначте віршовий розмір твору за фрагментом

«Все покину і полину /До самого Бога…»

 

III.  Складіть паспорт твору за фрагментом. (Вкажіть назву, автора, літературний рід, жанр ,  героїв,  визначте основну думку ). Висловіть своє ставлення до головного героя.                                                                                         8 балів

«З свинопасами тобі гратись, а не з благородними дітьми. Нещастечко ти моє! І за що мене Бог покарав таким сибірякою…»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний  інститут післядипломної педагогічної освіти»

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури 2016-2017 н.р.

                                     Українська література ( 8 клас)                     37 балів

 1. I. Напишіть твір-роздум на одну з тем:
 2. Герой, уславлений у піснях.
 3. «Ох, не однаково мені…» (Т.Шевченко)
 4. «Як світ но­вий з старого збудувати?»       (Леся Українка)    12б.
 5. II. Виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності. (10 б.)
 6. Що таке спондей?
 7. Назвіть твір (назву та жанр) із розділу  «Усна народна творчість», у якому використано прийом ретардації.
 8. Хто є автором  слів  «Пісні малоросійські можуть цілком називатися історичними, тому що вони не відриваються ні на мить від життя і завжди відповідають тодішньому стану почуттів» . 
 9. Який художній засіб використано у фрагменті вірша  «на нашій – не своїй землі»? Назвіть автора.
 10. У якій пісні дівчина передає почуття туги за коханим, який далеко від дому?
 11. Що таке тирада?
 12. Яку пісню ілюструє картина Ю.Брандта «Повернення козаків з походу»?
 13. Назвіть жанр твору за фрагментом «Малого сліду не покину /На нашій славній Україні…»
 14. У якій пісні наявні ознаки балади?
 15. Визначте віршовий розмір фрагмента: «Коли нараз мені в чужому краї  / Не вистачить на подих України/ Коли поміж небес та океанів / Не втримають мене сріблисті крила…».

         III. Дайте розгорнуту відповідь на одне з питань (6б.)

 1. У чому полягає унікальність народних дум?.
 2. Т.Шевченко та Кирило-Мефодіївське братство.
 3. IV. Прочитайте фрагмент поезії. Виконайте завдання. (9б.) Визначити вид лірики (1б.) Назвати художні засоби (3б.) Розкрити головну думку твору ( 2б.). Визначити віршовий розмір, тип римування, вид рими. (3б.).

 

Гетьте, думи! Ви хмари осінні!        Ні, я хочу крізь сльози сміятись,

Тож тепера весна золота!                  Серед лиха співати пісні,

Чи то так у жалю, в голосінні           Без надії таки сподіватись,

Проминуть молодії літа?                   Жити хочу! Геть, думи сумні!

 

 

                                                                                                                   (Леся Українка)

 

 

 

 

Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний  інститут післядипломної педагогічної освіти»

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури 2016-2017 н.р.

                                           Українська мова ( 8 клас)                           36 балів                    

 

І. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над ними частини мови, дайте характеристику всій конструкції).    8 б.

Він  покинувши рідну землю  не зрікся своєї мрії співати народні пісні писати вірші про Україну.

 1. II. Доберіть українські відповідники до запозичених слів. 4б.

Генеза, культ, кулінарія,  креативний , легітимний, анульований, пріоритетний, ординарний.

 III. Що означають подані фразеологізми?          6б.

Гріти чуба, брати на кпини, з-під ринви на дощ, спіймати облизня, золоті верби ростуть, не бачити лісу за деревами.

 

 1. IV. Вставте, де потрібно, пропущені літери.      5б.

Совіс..ний, фортпос..ний,  безшелес..ний, студен..тво,  прихвос..ні, очис..ний, гайдама..ина, бра..тво, мецена..тво, пасічни..тво.

 1. V. Поставте наголоси у словах .         5б.

Чорнослив, спина, курятина, дочка, зозла, позаочі, вишиванка, ненависть, нарівно, обруч, насухо, будь – де, водночас, казна-коли, дрова.

 1. VI. Визначте, які речення потребують редагування? Виправте помилки. Запишіть.   4б.
 2. Повернувшись зі школи, мене радісно зустрів собака.
 3. Готуючись до іспитів, учитель рекомендує учням робити нотатки.
 4. Відпочиваючи в Карпатах, мені хочеться оздоровитися в соснових лісах.
 5. Луги, струшуючи росу, розляглися співами солов’їв.
 6. Приїхавши додому,  у нас виникли нові проблеми..
 7. Жевріючи, з’явилася над обрієм ранкова зоря.    

                                                                                                                     

VII.  Підкресліть присудки, визначте й запишіть їх види.    4б.

 1. Золоточубий вересень прийшов позолотити дерева.
 2. Будить спогад давня пісня, пада в трави і зника.
 3. Небо ввечері було безбарвне.
 4. Життя стає радістю для кожного у рідному краї.

 

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь