Завдання та відповіді ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови (2017-2018 н.р.)

Пропонуємо переглянути завдання та відповіді районної учнівської олімпіади з української мови у 2017-2018 н.р.

Рекомендуємо переглянути: архів олімпіадних завдань за минулі роки

Скачати архів із усіма олімпіадними завданнями та відповідями до них у форматі rar (архів) (посилання на скачування розміщене в кінці статті)

Завдання та відповіді шкільної олімпіади з української мови у 2017-2018 н.р.
Завдання та відповіді шкільної олімпіади з української мови у 2017-2018 н.р.

7 клас

Українська мова

 1. Поміркуйте.

Напишіть есе (розмірковування в довільній формі) (до 1 ст.) за однією із запропонованих тем.

Для висловлення думок послуговуйтеся однорідними членами речення (1), складним реченням, частини якого поєднано сполучником але (1), реченнями з дієсловами різних способових форм (3).

 1. “Усе дороги й дороги, а до матері – стежка…” (В. Коломієць).
 2. “Шануй батька й неньку, то буде тобі скрізь гладенько” (Народна творчість).
 3. “Земле барвінкова, дай мені здоров’я!”

18 балів

 1. Виконайте.

Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над ними частини мови, дайте характеристику всій конструкції).

Народилося літо з дощів і холодних снігів наполохано сіло в садочку під вишнею.

 5 балів

 1. Лінгвістичний бліц.
 2. Поставте наголос у словах: русло, камбала, перепис, флюорографія.
 3. Утворіть від іменника прикметник за допомогою суфіксів -ов-(-ев-, -єв-): груша, замш, парча, матч.
 4. Запишіть цифри словами.

До 40  додати 27; від 397 відняти123; скільки разів 9 міститься в 72?

 1. Відредагуйте речення.

Нарешті вони приступили до роботи.

Ми розбили парк.

По крайній мірі намагайтеся уникати росіянізмів.

Згори на нас дивилися багаточисленні зорі.

4 бали

 1. Визначте.

У завданнях 1-3 оберіть одну правильну відповідь.

 1. 1. Оберіть речення, у якому виділено історизм.

А Життя, козаче, такий хокей, де віртуозів товчуть до борту.

Б Знову – князі і смерди, корчиться з болю Русь..

В Десь на околицях риторики самотня істина живе.

Г Вітри, як старомодні листоноші, бо ми повідвикали від листів.

Д Обгородився місяць, мов ґазда, і з кимось ніч шепталася несміло.

 1. 2. Фразеологізмами є всі вислови, ОКРІМ

А ніде голці впасти

Б ніде голки взяти

В хоч голки збирай

Г як нитка за голкою

Д нікуди голки ткнути

 1. Оберіть рядок, у якому зайвим за морфемною будовою є слово.

А прохід, заміс, прадід, вигін

Б свіжо, весело, марно, зелено

В жалюзі. пончо, рандеву, беж

Г декому, зріжу, помию, нічия

Д портфоліо, вікно, кіно, бюро

3 бали

Усього з української мови – 30 балів

Українська література

 1. Поміркуйте.

Напишіть твір-роздум за однією із запропонованих тем (до 1 ст.).

 1. Викладіть ваш погляд щодо сказаного хорватським ученим-славістом В. Ягичем: “Українська народна поезія найбільш захоплююча, найкраща й найбагатша з усіх слов’янських…”
 2. Як проявляється патріотизм у вчинках, поведінці тухольців (за повістю І.Я. Франка “Захар Беркут”)? У чому полягає патріотизм сьогодні? Обґрунтуйте свій вибір.
 3. Мотив усеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові у поезії Т.Г. Шевченка “Мені тринадцятий минало…”
 • балів
 1. Дайте відповідь.

Дайте стислу відповідь на запитання:

Що таке притча?

Відповідь проілюструйте прикладом вивченого твору.

3 бали

 1. Проаналізуйте.

Виконайте структурно-художній аналіз твору (автор, назва, вид лірики, тема, основна думка, зображувально-виражальні засоби: метафори (4), епітети (4), слова зі зменшувально-пестливими суфіксами (4).

В час гарячий полудневий
Виглядаю у віконце:
Ясне небо, ясне море,
Ясні хмарки, ясне сонце.
Певне, се країна світла
Та злотистої блакиті,
Певне, тут не чули зроду.
Що бува негода в світі!
Тиша в морі… ледве-ледве
Колихає море хвилі;
Не колишуться од вітру
На човнах вітрила білі.
З тихим плескотом на берег
Рине хвилечка перлиста;
Править хтось малим човенцем, –
В’ється стежечка злотиста.
Править хтось малим човенцем.
Стиха весла підіймає,
І здається, що з весельця
Щире золото спадає.
Як би я тепер хотіла
У мале човенце сісти
І далеко на схід сонця
Золотим шляхом поплисти!
Попливла б я на схід сонця,
А від сходу до заходу.
Тим шляхом, що проложило
Ясне сонце через воду.
Не страшні для мене вітри.
Ні підводнії каміння, –
Я про них би й не згадала
В краю вічного проміння.

11 балів

Усього з української літератури – 30 балів

 

8 клас

Українська мова

 1. Поміркуйте.

Напишіть есе (розмірковування в довільній формі) (до 1 ст.) за однією із запропонованих тем.

Для висловлення думок послуговуйтеся реченнями зі вставним словом (1), порівняльним зворотом (1), фразеологізмом у ролі підмета (1).

 1. Книжка у ХХІ столітті – виняток чи повсякдення?
 2. “Найкращий засіб від образи – пробачення” (Сенека).
 3. “Наймізерніше щастя в житті – багатство, найбільше – мудрість” (Г. Лессинг).

16 балів

 1. Лінгвістичний бліц.
 2. Поставте наголос у словах: фаховий, жалюзі, разом, начинка.
 3. Поставте іменники в родовому відмінку множини: гість, піддашшя, стаття, вісь.
 4. Запишіть цифри словами.

Від 1576 відняти 243; до 952 додати 59; скільки разів 7 міститься в 196?

 1. Утворіть правильні за змістом словосполучення: ставити (запитання, питання); (численна, чисельна) аудиторія, (книжна, книжкова) лексика, (дружний, дружній) візит.

4 бали

 1. Утворіть.

Від поданих словосполучень утворіть по одному складному слову. Визначте спосіб словотвору.

Здатний до праці, різні боки, знати край, подібний до лавини, трусити землю, білий сніг, військовий обов’язок, швидко плинути, збирати картоплю, важко хворіти, військова авіація, правий берег, кілька разів, південний схід, сріблясті іскри, кислий лимон.

5 балів

 1. Відредагуйте.

Відредагуйте словосполучення.

Дотримати слово, опанувати професією, зазнати невдачу, зрадити принципам, називати по імені, надіслати по пошті, заходи по поліпшенню, сталося із-за недбальства, один раз в місяць, увести в склад.

5 балів

Усього з української мови – 30 балів

 

Українська література

 1. Поміркуйте.

Напишіть твір за однією із запропонованих тем (до 1 ст.).

 1. Образи лицарів-оборонців рідної землі в українських історичних піснях.
 2. Сутність людського щастя, вдячності (за поемою Лесі Українки “Давня казка”).
 3. Викладіть ваш погляд щодо важливості шанобливого ставлення до митців свого краю як до особливо обдарованих людей, співців рідної землі (на прикладі вивчених творів письменників-земляків).
 • балів
 1. Визначте.

Дайте короткі відповіді.

1 Заклик до збройної боротьби: “Годі тобі, пане-брате,   Ґринджоли малювати, Бери шаблю гостру, довгу Та йди воювати!” звучить у пісні … 0,5 бала
2 В історичній пісні “Ой Морозе, Морозенку” народ порівнює татар із (назвіть природні явища) … 0,5 бала
3 Спочатку цикл “В казематі” складався з … віршів, але у … році в Москві, після повернення з вигнання, переписуючи твори з … до …, поет вилучив вірш …. 2,5 бала
4 Назвіть автора та його збірку, яку Іван Франко назвав найвищим здобутком за 1893 рік. 0,5 бала
5 Назвіть ознаки балади в пісні “Ой не ходи, Грицю” (6) … 3 бали

 Усього – 7 балів

 1. Установіть.

У завданнях 1-2 установіть відповідність.

 1. 1. Між народними співцями та країнами (регіонами), у яких вони жили і творили.
Народні співці Країни (регіони)
1 кобзарі

2 скальди

3 трубадури

4 поети-кіфареди

А Україна

Б Ісландія

В Скандинавія

Г Стародавня Греція

Д середньовічна Франція

 1. Між художніми засобами й прикладами.
Художні засоби Приклади
1 епітет

2 інверсія

3 порівняння

4 персоніфікація

А Станьмо ось тут навшпиньки спокій їх берегти.

Б Там, за тополями, за огорожами, де місто тікає на ніч в степи…

В Вечір, мов казка, над Україною Казка, як вечір…

Г Може, не зможу батьком – стану їм старшим братом…

Д Треба в житті любити гаряче і багато: Сонце, дощі зернисті…

Усього – 4 бали

 1. Порівняйте.

Назвіть ознаки, які відрізняють українські історичні пісні від дум (6) та ліричних пісень (4).

5 балів

Усього з української літератури – 30 балів

 

9 клас

Українська мова

 1. Поміркуйте.

Напишіть висловлення про улюблені українцями рослини з використанням уточнювальних прикладок (3) додаванням до народних назв наукових (наприклад: нагідки – календула; татарське зілля – аїр, петрові батоги – цикорій звичайний; смерека – ялина європейська).

15 балів

 1. Виконайте.

Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте  характеристику всій конструкції.

І тільки тепер викупавшись у річці він знову став сліпучо-білим красенем схожим на древніх предків (В. Дрозд).

10 балів

 1. Визначте.

У завданнях 1-7 оберіть одну правильну відповідь.

 1. 1. Оберіть речення, у якому правильно оформлено цитату в реченні.

А У статті про О. Кобилянську сказано, що “Класичним зразком алегоричної мініатюри є поезія у прозі “Рожі”.

Б “Борітеся – поборете!” – цими словами Т. Шевченко став на захист усіх поневолених.

В В. Сухомлинський вважав, що: “вміння читати – означає бути чутливим до змісту й краси слова, до його найтонших відтінків”.

Г Б. Буряк пише, що: “В художній структурі сценаріїв і фільмів                  О. Довженка завжди присутній сам автор”.

Д Важливу композиційну роль відіграє монолог Мавки, що починається такими словами “О, не журися за тіло! Ясним вогнем засвітилось воно, Чистим, палючим, як добре вино, Вільними іскрами вгору злетіло”.

 1. 2. У всіх реченнях між частинами складносурядного речення ставиться кома, ОКРІМ (розділові знаки пропущено).

А Тільки коники сюрчать та перепел іноді підпадьомкує.

Б  І наперед не треба ворожити і за минулим плакати не варт.

В Над Дніпром клубочиться задуха і пахне степом сизий деревій.

Г Пливе над світом осінь як медуза і мокре листя падає на брук.

Д Нове століття вже на видноколі і час новітню створює красу.

 1. 3. Букву втреба писати на місці обох пропусків рядка.

А ..мова (домовленість, угода, договір), ..мова (вимога, пропозиція)
          Б ..лада (керівні органи), ..лада (право керувати кимось або чимось)
          В ..права (спеціальне завдання), ..права (адміністративна установа)
          Г ..ступ (початок навчання в університеті), ..ступ (виїмка, що нагадує сходинку)
Д ..клад (грошова сума, внесена до банку), ..клад (порядок, заведений у родині)

 1. 4. Оберіть рядок, у якому допущено лексичну помилку.

А являється прикладом

Б скасувати конференцію

В непридатний до вжитку

Г зважати на правила

Д Чи ж неповторне можна повторити?

 1. 5. Оберіть слово, у якому наголос падає на другий склад.

А адже

Б спина

В чарівна

Г зручний

Д начинка

 1. 6. Оберіть рядок, у якому всі слова утворено префіксальним способом.

А співіснування, антициклон, безсмертя

Б переоблік, узлісся, правнучка

В присмак, передчуття, підборіддя

Г реорганізація, протидія, неточність

Д самовідданість, безнадія, контрудар

 1.  7. Оберіть рядок, у якому є  зайве за морфемною будовою слово.

          А прохід, заміс, прадід, вигін

          Б свіжо, весело, марно, зелено

          В жалюзі. беж, рандеву, пончо

          Г декому, зріжу, помию, нічия

         Д портфоліо, вікно, кіно, бюро

У завданнях 8-9 установіть відповідність.

 1. Між фразеологізмами-антонімами.
Фразеологізм Антонім
1 хоч головою об стінку товчи

2 хоч греблю гати

3 хоч у рамку вправ

4 хоч проти шерсті гладь

А глянути гидко

Б пальця в рот не клади

В як заячий хвіст

Г хоч мотузки крути

Д мухи не зачепить

 

 1. 9. Між словом і способом його творення.
Слово Спосіб творення
1 перехід

2 міжпланетний

3 прочитання

4 контрудар

А префіксальний

Б суфіксальний

В префіксально-суфіксальний

Г безафіксний

Д складання

 

11 балів

 1. 4. Запишіть.

Запишіть речення (4), що виражають вибачення, і можливі відповіді на них.

4 бали

Усього з української мови – 40 балів

 

Українська література

 1. Поміркуйте.

Напишіть твір ( до 1 ст.) за однією із запропонованих тем:

1. “Серце і звичаї людські, а не зовнішні якості мають свідчити про те, хто ти є” (Григорій Сковорода).

 1. Ідея служіння народу у творах українських письменників.
 2. Роль і місце фольклору в духовному житті українського народу.

14 балів

 1. Визначте.

Дайте короткі відповіді.

1 Епоху 1648-1784 докладно описано в літописі … 1 бал
2 До циклу Т.Г. Шевченка “В казематі” увійшло (назвіть кількість) віршів. 1 бал
3 (Назва) – збірник давньої літератури – Михайло Грушевський назвав “золотою книгою українського письменного люду”, зазначивши, що разом із (назва збірки) (ім’я, прізвище автора) – це дві найпопулярніші українські книги.  

3 бали

Усього – 5 балів

 

 1. Установіть.

У завданнях 1-3 установіть відповідність.

 1. Між дійовою особою (за трагікомедією Івана Карпенка-Карого “Сто тисяч”) та її соціальним (родинним) статусом.
Дійова особа Соціальний (родинний) статус
1 Роман

2 Савка

3 Гершко

4 Бонавентура

А кум Герасима, крестьянин

Б багатий крестьянин

В син Герасима

Г фактор

Д копач

 1. Між літературним жанром і прикладом.
Літературний жанр Приклад
1 поезія

2 байка

3 пісня

4 поема

А “Місяць на небі, зiроньки сяють …”

Б “Світ ловив мене, та не спіймав”

В “Бджола та Шершень”

Г “De libertate”

Д “Слово про похід Ігорів”

 1. Між назвою твору та його ідеєю (мотивом)
Назва твору Ідея (мотив)
1. “Слово про похід Ігорів”

2. “De libertate”

3. “Бджола та Шершень”

4. “Всякому місту – звичай і права…”

А праця має стати для людини природною потребою

Б щасливий той, хто має чисте сумління

В заклик до єднання для спільної боротьби проти ворогів

Г воля – найцінніше багатство, уславлення Богдана Хмельницького

Д викриття моральної ницості священників-зрадників

Усього – 12 балів

 

 1. Проаналізуйте.

Виконайте структурно-художній аналіз твору (автор, назва, тема, жанр, вид лірики, образи, провідні мотиви, зображувально-виражальні засоби (5),  римування,  віршовий розмір).

 

Що є свобода? Добро в ній якеє?
Кажуть, неначе воно золотеє?
Ні ж бо, не злотне: зрівнявши все злото,
Проти свободи воно лиш болото.
О, якби в дурні мені не пошитись,
Щоб без свободи не міг я лишитись.
Слава навіки буде з тобою,
Вольності отче, Богдане-герою!

9 балів

Усього з української літератури – 40 балів

 

10 клас

Українська мова

 1. Поміркуйте.

Сучасний письменник, учасник АТО, захисник України від російських загарбників Петро Орлов зазначив: Природа людини і природа країни пов’язані одна з одною. Наше суспільство все більше втрачає почуття відповідальності. В Україні стає все менше людей, які присвячують себе здійсненню свого призначення.

Викладіть ваш погляд на порушену проблему у формі твору-роздуму      (до 1 ст.).

Сформулюйте тезу, наведіть переконливий аргумент, який найкраще підтвердить ваше міркування. Проілюструйте ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва, історичними фактами або випадками з життя. Сформулюйте висновки.

Доберіть самостійно заголовок до твору.

13 балів

 1. Проаналізуйте.

Запишіть речення, розставивши розділові знаки. Побудуйте його структурну схему. Підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням.

           Коли берег упав оголивши бронзову спину нерухомої води білий кінь Шептало не стримавсь і побіг перечіпляючись об кореневища верболозів грузнучи в піску та задихаючись від не знаної досі нестерпної та все ж солодкої спраги яку можна вгамувати живою а не іржавою водою яка текла під його ногами (В. Дрозд).

11 балів

 1. Зясуйте.

Антоніми широко використовуються в мовленні, однак є такі слова, які не мають антонімічних пар. Які слова не мають антонімів? Відповідь проілюструйте прикладами.

5 балів

 1. Визначте.

У завданнях 1-2 оберіть одну правильну відповідь.

 1. 1. Оберіть рядок, у якому витлумачене слово утворене способом переходу однієї частини мови в іншу.

А мешканець Харкова

Б приміщення під землею

В огорожа з живих кущів

Г другий місяць року

Д атака у відповідь на атаку

 1. 2. Речення Задоволені й усміхнені … поверталися зі стадіону додому ускладниться відокремленим означенням, якщо на місці крапок уписати слово

А глядачі

Б футболісти

В тренери

Г футболісти й тренери

Д вони

У завданнях 3-6 установіть відповідність.

 1. 3. Між реченням та засобом звукового забарвлення в ньому.
1 Були б і ви, і ми таким би чином дома. Було б і вам, і нам краще ще так обом (Л.Костенко).

2 Страх і передчуття радості таки заставили мене задуматись (М.Стельмах).

3 Я на сторожі коло їх поставлю слово (Т.Шевченко). 4 Ой, дівчино лиця рум’яного, Полюби мене молодого (Народна пісня).

А асонанс
Б алітерація
В звукова анафора
Г фонетичні синоніми
Д звукова епіфора
 1. 4. Між видами підрядних частин і складнопідрядними реченнями.
1 підрядне часу

2 підрядне з’ясувальне

3 підрядне означальне

4 підрядне умови

 

 

А Ти не чуєш, як солов’ї весільним дзвоном дзвонять? (Леся Українка).

Б Коли вже народився ти поетом, за все відповідай у цім житті (Б.Олійник).

В Коли зоря в ранковім небі погожий віщувала день, мене будив пташиний щебіт і повнив серце молоде  (Б. Дегтярьов).

Г І де нема святої волі, не буде щастя там ніколи (Т. Шевченко).

Д Намалюй мені ніч, коли падають зорі                     (М. Петренко).

 

 1. 5. Між зазначеними розділовими знаками й реченнями, у яких вони є.
1 тире між підметом і присудком

2 тире перед узагальнювальним словом

3 тире в складносурядному реченні

4 тире в безсполучниковому реченні

А Мені нагадують людські серця крихке і тонке серце олівця – зламати легко, застругати важче, списати неможливо до кінця (Д. Павличко).

Б Науці належить розум, а поезії – душа              (В. Шевчук).

В І рядки старих верб, і садки, і розкіш густої трави по левадах – усе залите гарячим палким сонцем (І. Нечуй-Левицький).

Г Краса душі, краса любові – найвища на землі краса (В. Сосюра).

Д Чужих два слова в пісні буде – і пісня вже тоді чужа (Д. Павличко).

 

 1. 6. Між фразеологізмами-антонімами.
Фразеологізм Антонім
1 тримати в кулаці

2 тримати в тіні

3 триматися гоголем

4 тримати хвіст трубою

А тримати на виду

Б попускати віжки

В тримати в пазурах

Г піджимати хвоста

Д опускати руки

 

9 балів

Усього з української мови – 38 балів

 

Українська література

 1. Поміркуйте.

Напишіть твір (1 ст.) за однією із запропонованих тем.

 1. Шлях помсти й крові як трагічна сторінка в житті українського й польського народів (за повістю “Облога Буші” М. Старицького).
 2. Пошук ідеалів і проблема вибору в романі “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного та Івана Білика.
 3. Причини особистої драми Мартина Борулі (за п’єсою Івана Карпенка-Карого).

14 балів

 1. Визначте.

Дайте короткі відповіді:

1 Твір (назва) (автора(ів)) літературознавці називають симфонічним твором, характеризуючи його частини різними музичними термінами: алегро, адажіо, менует, рондо? 2 бали
2 Мистецьке кредо І. Карпенка-Карого – … . 1 бал
3 І сниться.., що вона стоїть у березі Дністра, але що вона – не вона, а калина, уся напрочуд вбрана і квіточками, і пишними червоними кетягами; на тім боці проти неї росте явір, та такий стрункий та гарний, що так їй і хочеться прилинути до нього, пригорнутися своїм листям і лагідним шепотінням своїм злитися з могучим шелестом явора. Назвіть твір і його автора.  

 

 

 

 

1 бал

4 Назвіть ім’я та прізвище ректора Київського університету, засновника київської школи романтиків. 1 бал
5 Данте Аліг’єрі у “Божественній комедії” зобразив кола пекла.        Т.Г. Шевченко добре знав і любив цей твір. Назвіть твір, у якому Тарас Григорович дає співзвучний підзаголовок, змалювавши кола імперського пекла. 1 бал
6 (Назва) – збірник давньої літератури Михайло Грушевський назвав золотою книгою українського письменного люду”, зазначивши, що разом із “Кобзарем” Тараса Шевченка – це дві найпопулярніші українські книги. 1 бал
7 Назвіть прізвище письменника, вірші якого стали славнозвісними народними піснями, його історична проза пробуджувала національну пам’ять багатьох поколінь українських патріотів, його п’єси досі залишаються неперевершеними шедеврами не тільки театру, а й кіно.  

 

 

1 бал

8 Не знає свого щастя; сказано: молоде дурне… Ох, діти-діти! Якби ви знали, як-то хочеться бачить вас хорошими людьми, щоб ви не черствий хліб їли… Якби-то знали… тоді б ви зрозуміли, що батьки не вороги вам…. Назвіть твір і його автора. 1 бал

Усього – 9 балів

 1. Укладіть.

Пригадуючи основні віхи життя митців (важливі події (2), твори (4), укладіть літературний портрет (до 1 ст.) (у публіцистичному стилі або у формі есе) Панаса Мирного або І.С. Нечуя-Левицького.

 • балів

 

 1. “Вікіпедія”: українська версія.

Напишіть міні-статтю для “Вікіпедії” з теми: “Від аматорських гуртків до професійного “театру корифеїв”, що став “школою життя” (І.Я. Франко).

Орієнтовна композиція статті для Вікіпедії:

 1. Тлумачення поняття “театр корифеїв”.
 2. Представники “театру корифеїв” (2).

6 балів

Усього з української літератури  – 38 балів

 

11 клас

Українська мова

 1. Поміркуйте.

Я збагнув, який тендітний і вразливий навколо нас світ, як легко й безнадійно можна його позбутися; я раптом пізнав, що й життя людське може бути, як легенький подих літнього леготу, а ще я збагнув, що найтонша краса, яку творить світ, напрочуд короткочасна, що все красиве, ніби ніжна квітка, відірвана від землі: сьогодні вона цвіте, а завтра її немає  (В. Шевчук).

Викладіть ваш погляд на порушену проблему у формі твору-роздуму       (до  1 ст.).

Сформулюйте тезу, наведіть переконливий аргумент, який найкраще підтвердить ваше міркування. Проілюструйте ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва, історичними фактами або випадками з життя. Сформулюйте висновки.

Доберіть самостійно заголовок до твору.

У тексті використайте прості ускладнені речення (2); складнопідрядне речення з кількома підрядними (1).

                                                                                     16 балів

 1. Проаналізуйте.

Запишіть речення. Побудуйте його структурну схему. Підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте загальну характеристику всій конструкції та компонентам як простим реченням.

Хто не чув, як тривожно ячать лебедині крила, шукаючи себе в чорних туманах, хто не бачив, як їхні безстрашні ватажки розбиваються вночі об незнані скелі, аби інші жили й могли долетіти до рідної землі, той ніколи до кінця не збагне, що в людях живуть ті самі закони землі обітованої                 (В. Земляк).

12 балів

 

 1. Лінгвістичний бліц.
 2. Поясніть термін морфологічні синоніми”; наведіть приклади морфологічних синонімів (2).
 3. Яку стилістичну функцію виконують дієприслівникові звороти в текстах наукового стилю? Відповідь проілюструйте прикладом.
 4. У якому відмінку варто уживати іменник і прикметник, якщо вони виконують роль іменної частини складеного присудка? Наведіть приклади.
 5. Яким граматичним зв’язком приєднується до головного слова неузгоджене означення? Наведіть приклади.

4 бали

 1. Визначте.

У завданнях 1-2 оберіть одну правильну відповідь.

 1. 1. Правил чергування у-в дотримано в усіх реченнях, ОКРІМ

А Вірю я в правду свого ідеалу.

Б Була весна, удень пригрівало сонце.

В Яблуневі сади стояли вмиті росою.

Г Яблуко м’яко скотилося у траву.

Д. Уже доспіли яблука, груші.

 1. У фразеологізмах вертівся як … в окропі, влипнути як … в мед, чутно, коли і … летить, якась … вкусила замість крапок має бути слово

А птаха

Б курка

В муха

Г оса

Д бджола

У завданнях 3-5 установіть відповідність.

 1. Між способом творення слів і прикладом.
1 суфіксальний

2 префіксально-суфіксальний

3 безафіксний

4 складання основ

А по-доброму, узголів’я, підвіконня

Б доброта, світанок, чорноземний

В ліворуч, шістсот, краєвид

Г підпал, підліт, підхід

Д підвид, підклас, підтип

 1. Між випадками вживання тире в безсполучниковому реченні та прикладами речень.
1 друга частина виражає наслідок

2 друга частина вказує на швидку зміну подій

3  перша частина вказує на час дії

4 зміст частин протиставляється

А Ораторів у нас тьма-тьмуща – оратаїв, на жаль, іще замало.

Б Треті півні заспівають – я вернусь до хати.

В  Вітер війнув – листя з клена жовте, жовтаво-золоте полетіло.

Г  Вдаримо гучно ми в дзвони – всесвіт обійде луна.

Д Мій рідний дім – душі свята основа, життя мого безсмертне джерело.

 1. Між типом складного речення і прикладом (розділові знаки пропущено).
1 складнопідрядне

2 складне речення із сурядним і підрядним зв’язком

3 складне безсполучникове

4 складне речення зі сполучниковим сурядним і безсполучниковим зв’язком

А  Прилітає до калини синьоокий соловей, до криниці припадає кароокий журавель, і кує літа зозуля у зеленому бузку, і квітує наше щастя у вишневому садку (А. Корінь).

Б  Будем іти ми з тобою тоді в ніжному вітрі до рання, вип’ю я очі твої молоді, повні туману кохання… (В. Сосюра).

В Де обрії гойдалися вітрами, осінній ранок барви розливав (М. Сингаївський).

Г Після братської виникла Лаврська школа, і вони згодом злилися, утворивши Київську колегію    (М. Слабошпицький).

Д Сон закрив мої повіки, і я прокинувся, коли вже гарячий пишно-блискучий день продирався через усі отвори хатини (М. Грушевський).

7 балів

Усього з української мови – 39 балів

 

Українська література

 1. Поміркуйте.

Напишіть твір (1 ст.) за однією із запропонованих тем.

 1. Утілення поетичної ідеї про сутність життя, його вічність і швидкоплинність у новелі “Дитинство” Ю. Яновського.
 2. Еміграція як мандрівка у невідомість (за новелою “Камінний хрест” В. Стефаника).
 3. Не візьмеш плачу з собою –
  Я плакати буду пізніш!
  Тобі ж подарую зброю:
  Цілунок гострий, як ніж (Олена Теліга).

Українська поезія – героям війни сьогодення (що з української поезії можна порадити воїнам, які захищають нашу землю від зла?).

14 балів

 1. Визначте.

Дайте короткі відповіді:

1 (Автор) у праці (назва) про Павла Тичину подав такі узагальнені судження: Поет помер, але Тичина лишився жити і мусив, уже як чиновник, виконувати поетичні функції…”  

 

2 бали

2 ВАПЛІТЕ – це… . Хронологічні межі діяльності цієї організації – . 2 бали
3 За хатою недалеко картопля, на пiдметi коноплi. Сядеш собi: вiтер вiє, сонце грiє, картоплиння навiває думки. Назвіть автора і твір.  

 

2 бали

4 Літературознавець Юрій Лавріненко писав: Хоч (прізвище) називають то символістом, то імпресіоністом, то романтиком чи зводять характер його поезії до справді притаманної йому панмузичності, проте він не вкладається в рамки жодного “ізму”?  

 

 

1 бал

5 Життя пережите, мов шлях заболочений. Шлях, що ним не йдуть, а бредуть, повільно пересуваючи ноги…” – так оцінював свій життєвий шлях письменник “Розстріляного відродження”. Назвіть прізвище.  

 

 

1 бал

6 У передмові до збірки (назва) (прізвище автора) писав: Значна частина поміщених тут віршів то діти страждання. Я писав їх у темній кімнаті, із зажмуреними, болючими очима.  

 

2 бали

7 Там, за отрогами сизого боку, спалахують блискавиці і накипають, і піняться гори. Важкий душний грім ніяк не прорветься з Індії, зі сходу. І томиться природа в передгроззі. Назвіть автора і твір.  

 

 

2 бали

8 (Прізвище) на початку ХХ століття своєю творчістю запропонував урбаністичні мотиви, динамізм, змінював узвичаєну форму вірша.  

1 бал

9 Молитву Мойсея на горі біля табору Іван Франко зобразив у дивовижний спосіб, використавши тінь як художній образ. Поясніть, із якою метою.  

 

2 бали

10 Література складається з творчості, життя літературне з розмов літераторів. І на їхніх устах кожен факт з життя письменника чудесно стає літературним фактом, анекдот про нього літературним анекдотом…”. Назвіть автора і твір.    

 

 

2 бали

Усього – 17 балів

 1. Проаналізуйте.

Виконайте структурно-художній аналіз твору Богдана-Ігоря Антонича “Ніч на площі Юра”  (жанр, вид лірики, провідні мотиви, художні засоби (4), характеристика ліричного героя).

Північ чорна, наче вугіль,
ходить тінь по площі Юра,
в’ються обручами смуги
на блискучих, сірих мурах.
Місяць – таємничий перстень,
вправлений у ночі гебан.
Будеш в срібнім сяйві мерзти
під холодним дахом неба.
Відрізнити сам не можеш,
що тут привид, а що ява,
чи це марево, чи може
дійсність, наче сон, лукава.
Це із скла й музики вежі,

це вогонь, що вже не гріє,

це останні світу межі,

це архітектура мрії.

Північ чорна, наче вугіль,

попіл сну на очі сипле,

різьбить сріблом в довгі смуги

небо до землі прилипле.

Дзвонить ніч на площі Юра.

Хрест, неначе ключ могутній.

І стає, мов тінь похмура,

нерозгадане майбутнє.

 

7 балів

Усього з української літератури – 38 балів

 

Скачати завдання, відповіді районної олімпіади з української мови (2017-2018 н.р.) (rar, архів)

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь