Завдання ІІ районного (міського) етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (Полтавська область, 2018-2019 н.р.)

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ім.  М. В. Остроградського

Завдання ІІ районного  (міського) етапу

Міжнародного конкурсу  з  української мови імені Петра Яцика

3 клас

Любий учаснику!/ Люба учаснице!

Вітаємо тебе на конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика.

 

Запиши своє прізвище та ім’я ________________________________________

Запиши назву своєї школи __________________________________________

Запиши прізвище, ім’я та по батькові вчителя/вчительки _________________

__________________________________________________________________

 

 

Читай усі завдання уважно. Виконуй їх на цьому аркуші. Бажаємо тобі успіхів.

 

 1. Підкресли слова, в яких усі приголосні м’які.

 

Сім’я, місяць, лійка, лід, біліє, тінь, люди, осінній.

 

 1. Доповни речення порівняннями.

 

Осінь – зажурена, ніби ______________________________________________

Небо ясне і чисте, мов _______________________________________________

Листя злітає з клена, наче ____________________________________________

 

 1. Запиши, розкриваючи дужки.

 

(До)школи (по)чинай (з)биратися звечора. (По)дивися (роз)клад, (при)гадай, які уроки чекають (на)тебе завтра, й (по)чинай готуватися (до)зустрічі (з)ними.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 1. Постав наголоси у словах, поділи їх на склади.

 

Олень, вірші, добуток, український, читання, забавка.

 1. Як ти розумієш вислови? Пояснення запиши.

 

сім п᾽ятниць на тиждень – _______________________________________________

коли рак на горі свисне –_________________________________________________

як сніг на голову – ______________________________________________________

задирати носа – ________________________________________________________

копилити губу –________________________________________________________

 

 1. Запиши слова у формі звертання. З одним із цих звертань (на вибір) склади і запиши речення.

 

синочок – ______________                  Марійка – _________________

брат –  ______________                       матуся – _________________

 

__________________________________________________________________

 

 1. Із поданих слів склади і запиши речення. Підкресли у них головні члени.

 

Вітер, холодний, з, зривав, дерев, листя, пожовкле.

Сумно, з, жовті, перед, листочки, розлукою, деревом, прощалися.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Прочитай текст. Продовж розповідь, склавши 3 – 4 речення. Добери і запиши заголовок. ______________________

 

Маленький опеньок на тоненькій ніжці зібрався з силами і вибрався з-під шорсткого дубового листка. Грибочок зацікавлено зиркнув направо, потім наліво і побачив таку картину…

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ім. М. В. Остроградського

Завдання ІІ (міського) етапу

Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика

4 клас

Любий учаснику!/ Люба учаснице!

Вітаємо тебе на конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика.

Бажаємо тобі успіхів.

 

 1. Розбий слова на три групи за співвідношенням звуків і букв. Запиши у три стовпчики: у перший – слова, у яких звуків більше, ніж букв, у другий – слова, у яких звуків менше, а в третій – слова з однаковою кількістю звуків і букв.

 

Сім’я, яблунька, багаття, Україна, їдять, сяє, щастя, дзвінок, п’ять, дзеркальний, мальовничий, їдуть.

 

 1. Запиши 3 слова, які складаються з основи та нульового закінчення, і 3 слова, які складаються з основи та закінчення, вираженого звуками. Зауваж, що основа кожного слова має складатися з кореня, префікса і суфікса. Познач будову всіх записаних слів.

 

 1. Збери і запиши прислів’я .

На, слово, не, ласкаве, кидайся, не, а, грубе, за, гнівайся.

Дурень, за, більше, заперечить, годину, мудрих, докаже, як, за, сто, днину.

 

 1. Поясни значення кожного фразеологізму одним словом, постав до цього слова питання:

як кістка в горлі – світ за очі –

бити байдики – яблуку ніде впасти –

 

 1. Склади зі слів речення й запиши текст. Підкресли граматичну основу кожного речення.

1) ведмедю, меду, захотілося;

2) на, він, забрався, пасіку;

3) на, бджоли, налетіли, гість, непроханого;

4) не, Мишко, господарок, відбивався, від, але, відходив;

5) вже, солодкий, мед, дуже.

 

 1. Заміни кожне словосполучення синонімом, який відповідає на питання як?

ходити без взуття –

забігти в приміщення без попередження –

бігти, переганяючи один одного –

повернутися в призначену годину –

купити за невелику ціну –

повністю змокнути під дощем –

 

 1. Склади висловлювання (не менше 5 речень), яке б закінчувалося словами «Природа – найталановитіший художник!». Самостійно добери заголовок.

 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ім. М.В.Остроградського

 

 

Завдання

ІІ етапу XІX  Міжнародного конкурсу

з української мови імені Петра Яцика

5 клас

 1. Написати твір. «Брати наші менші» з елементами опису у художньому стилі. 1, 5 стор.                                                                   12б.

 

 1. Записати речення, поставити пропущені розділові знаки,      надписати частини мови.                                                                                              8б.

 Діти люблять звірів  чують себе близькими до них розмовляють з ними і розуміють їх.

 3.Записати правильно слова.                                                               8б.

Моркв…яний, пр(е,и)краса, різдв…яний, різ…б…яр, мар(е,и)во, пів/аркуша, дит/ясла, улес…ливий, пр(е,и)з(е,и)ден…ський, пес…ливий, огне(н,нн)ий, проїз…ний, п..лена, (Ч,ч)умацький (Ш,ш)лях, Л..вівщина.

 1. Розкрити значення фразеологізмів. 10б.

Язик підвішений. Через пень колоду.  Передати куті меду. П’яте через десяте.   Тримати ніс за вітром.

 1. Відредагувати словосполучення. 5б.

Алергія від ліків,  поставити в приклад, у повен ріст, у ці дні,  ця мова для нього незрозуміла.

 1. Пояснити значення слів. 5б.

Оратор, персонаж, гросмейстер, копія, лексика.

 

 

Усього балів –  48б.

 

 

 

 

 

 

 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ім. М.В.Остроградського

Завдання ІІ етапу XІX  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

 6 клас

 1. Написати твір. «Дорога до спортивних вершин: яка вона?» Назвати відомих спортсменів (1-2) та їх досягнення.      2 стор.

                                                                                   12б.+1б. (за завдання)= 13б.

2.Записати речення, розставити пропущені розділові знакипідкреслити головні і другорядні члени речення,  дати загальну характеристику реченню.                                                                                                           6б.

Дощові крапельки на деревах і в травах мерехтіли зеленими іскорками сповнювали ліс тоненьким дзвоном( Г.Тютюнник).

 1. Записати правильно слова.         10б.

Хворос..няк, бр..н..чати, торф..яний, Ві(н, нн)и(ч,чч)..на,  пр(е,и)красити, пів..Ялти, пів/ночі, дит/ясла, міні/футбол, біло/сніжний, (М, м)ін/юст, до/побачен…я, будь/ласка, піц..а, (Д, д)ень (П, п)перемоги, рекру..чина, журнал (Д, д)звін, калинон..ці, журналіс..ький, (з,с)цілюють.

 4.Пояснити, чим розрізняються за значенням пари слів. Скласти речення з виділеною парою.                                                                                         10б.

Наймит – найманець,  компанія – кампанія, гривна – гривня,  адреса — адрес.

 1. Відредагувати словосполучення.                8б.

Лопнуло терпіння, приймати належні міри, часто переписуватися, улетіти в теплі краї, кидатися в очі, листати сторінки, слідуюча зупинка, думки співпали.

 1. Записати речення зі словами, які б виступали членами речення та не були ними.                                                                                                3б.

Приблизно, щоправда, звичайно.

Усього балів –  50б.

 

 

 

 

 

 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ім. М.В.Остроградського

                                                                        Завдання ІІ етапу XІX  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

 7 клас

 1. Написати твір. «Улюблений твір мистецтва». Навести приклади представників цього виду мистецтва. 2 стор.  12б+1б.( за приклади)=13б.

2.Записати речення, розставити пропущені розділові знаки. Зробити синтаксичний розбір речення (підкреслити головні і другорядні члени речення, надписати частини мови), дати загальну характеристику реченню.

                                                                                                                      8б.

 Через тумани лихі через велике горе ти світиш мені моя зоре (Леся Українка).

 3.Записати правильно слова.                                                                12б.

Далеко/східний, військово/зобов’язаний, екс/прем’єр, Мін/юст, порт…єра, сама/самотою, аби/кому, день/у/день, (з, с)підлоба, пів/Луцька, (З, з)олоті (В,в)орота, ліщинон.ці, зар..во, не/до/вподоби, суспільно/корисний, казна/з
/котрими, падиша..ський, івано/франківець, потомствен..ий, станція метро (В,в)асильківська, Парас..ин, не/спростували, пріор..тет, порц..ляна.

 4.Дібрати до слів українські відповідники.                                      6б.

Референт,  реформа, ренесанс,  регрес,  ревізія, радикальний

 1. Відредагувати словосполучення.         5б.

Неблизький путь, дорогий салямі, яскравий вуаль, смачний івасі, ароматна шампунь, далека Сибір, стародавнє страдиварі, сильна нежить, біла тюль, маленьке фламінго.

 1. До слів-архаїзмів дібрати відповідники. 5б.

 1) перст                                           а) права рука

2) свічадо                                         б) зозуля

3) зигзиця                                        в) битва

4) рать                                              г) військо

5) брань                                           д) палець

                                                          е) дзеркало

                                                          є) воїн

 

 

Усього балів 49б.

 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ім. М.В.Остроградського

Завдання ІІ етапу XІX  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

8 клас

1.Написати твір. «Що я можу зробити для рідної мови?» Назвати не менше 2-х мовознавців, увести 2 цитати про мову.                              2,5 стор.

                                                                          12б.+3б. ( за завдання) =15б.

2.Записати речення, розставити пропущені розділові знаки. Зробити синтаксичний розбір речення (підкреслити головні і другорядні члени речення, надписати частини мови), дати загальну характеристику реченню.                                                                                                                  8б.

 Словами щирими ми звіряємося в дружбі один одному й іншим народам відкриваємо серце коханій даємо відсіч ворогові ( Ю.Мушкетик).

3.Записати правильно слова.                                                                10б.

Над…яр…я, ясно/золотистий, з усіх/усюд, за/пані/брата, ц(и/е)кламен, лос/анджелець, зеленаво/жовтий, чотирьох/ядерний, конферанс..є, Парас..чин, сама/самотою, будь/що/будь, по/рава/руськи, на/щастя, зар…во, С(с)танція М(м)етро П(п)алац У(у)країна, клятвен…ий, інтриган..ський,     ковз…кий, пів..Івано-Франківська.

 1. Узгодити числівники з іменниками у формі відповідного відмінка, замінивши цифри словами. 5б.

533 (стілець), з 287 (студент), третина (читач), багато (виборець), одна шоста (аркуш), півтораста (гривня), чотири з половиною (відсоток), тисяча (примірник), зустріч із 7764 (підприємець), близько 98 (відсоток).

 1. Дібрати антонімічні фразеологізми. Пояснити їх значення.    10б.

  1) водою не розлити                               А) не змикати очей

  2) давати хропака                                  Б) без царя в голові

  3)на короткій нозі                                   В) на ножах

  4) пустити сльозу                                    Г) зайтися сміхом

  5) розуму не позичати                                      Д) умиватися сльозами

                                                                   Е)  як у кота сліз

                                                                   Є)  як кішка з собакою

 1. Пояснити значення слів. 5б.

Віртуоз,  говірка, ландшафт, репертуар, фундатор.                             

 

Усього балів –  53.

 

 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ім. М.В.Остроградського

Завдання ІІ етапу XІX  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

9 клас

1.Написати твір. «Синонімічне багатство української мови». Навести не менше 6 прикладів різних видів синонімів.  3 стор.          12б.+3б.= 15б.

2.Записати правильно слова.                                                                  10б.

Червоно/гарячий, супер/зірка, по/латині, біо/кефір, бозна/як,  дит/ясла, суспільно/необхідний, віч/на/віч, уман…с…кий, пів/Івано-Франківська, клятвен…ий, лимонно/кислий, контр/адмірал, з/давніх/давен, дарма/що, лос/анджелець, по/одинці, честь/честю, різко/окреслений, досі не/сказаний.

 3.Записати речення, розставити розділові знаки. Побудувати його структурну схему, зробити синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом, якою частиною мови є, дати загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням).8б.

Сонце сідаючи косими парусами обдає ті лани і горять вони всякими кольорами миготять зверху золотим блиском (Панас Мирний).

 1. Записати словами поєднувані з іменниками числівники, розкрити дужки, поставити іменники й числівники в потрібних відмінкових формах. 10б.

На 847 (тонна), до 1761 (кілометр), потяг зі 754 (пасажир), висота 3 з половиною (метр), протягом 198 (день).                                                      

5.Відредагувати словосполучення.                                                         10б.

Упаковочний папір, поступили в продажу, закон вступив у силу, надіслати по електронній пошті, положення в суспільстві, відповідно з можливостями, прожиточний мінімум, втратити свідомість, розглянути на Кабінеті Міністрів, заслуговує уваги.

 1. Пояснити значення слів. 5б.

Міграція, спориш, реліквія, модерн, вифранчений.

Усього балів –   58.

 

 

 

 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ім. М.В.Остроградського

ЗавданняІІ етапу XІX  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

10 клас

 1. Написати твір-роздум. «Чи потрібно вивчати ділове мовлення?» Обгрунтувати свою думку не менше ніж 3-ма прикладами. У творі використати  назви 5-6 документів.  3 стор.                                                                                                                                                                                           12б.+6б.(завдання)=18б.

 2.Записати речення, розставити розділові знаки. Побудувати його структурну схему, зробити синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом, якою частиною мови є, дати загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням).                                                                                       10б.

Життя вдається тільки невдахам тим хто чогось досяг у житті воно як правило не вдалося.

 1. 3. Записати слова, знявши риски. 10б.

З/усіх/усюд, зелен/сад,   усе/одно, з/по/між, не/мов/би/то, загально/державний, таки/все,   година/дві, радіо/центр, чим/скоріш, раз/у/раз, всесвітньо/історичний, на/гора,   віч/на/віч,   час/від/часу, красуня/дівчина, сніжно/білий, трудо/день, людино/день, суспільно/корисний.

 1. Замінити росіянізми українськими відповідниками. 6б.

Щитовидна залоза, завідуючий,  задавати питання, чернігівчани,  бажаючий, шліфовка,  виключення з правил, діюче законодавство, узагальнюючий, пануючий,  наступаючий новий рік, виключно.

 1. Виписати слова у дві колонки а) з наголошеним першим складом; б) з наголошеним другим складом. 10б.

Упоперек, кухарство,  фартух, позаочі,  отаман, приятель, русло,  тигровий, вірші, бородавка, циган, подушка,  грошей, засуха, вигнання,  санки, решето,  ведмедиця, каталог, бородавка.

 1. Пояснити значення фразеологізмів. 5б.

Високо нестися,  давати прочуханки, забивати баки, на один кшалт,  спіймати облизня.

Усього балів –   59.

 

 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ім. М.В.Остроградського

Завдання ІІ етапу XІX  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

11 клас

 1. Чи погоджуєтесь ви зі словами Оксани Пахльовської

«Раби – це нація,

Котра не має слова,

Тому й не може захистить себе».

           На основі ваших міркувань написати твір-роздум.  Увести у текст посилання на мовознавців та письменників (2-4).  3 стор.

                                                                                      12б+4б( завдання) = 16б.

2.Записати речення, розставити розділові знаки. Побудувати його структурну схему, зробити синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом, якою частиною мови є, дати загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням).                                                                                          10б.

Стояла тиха і по-своєму хвилююча година згори на верховіття лісу опускався сизий присмерк а внизу з-під кожного куща виповзав туман і тому здавалось що над землею коливалися два неба.                                        

 1. Виписати слова у дві колонки а) з наголошеним першим складом;

б) з наголошеним другим складом.                                                          10б.

Упоперек, кухарство,  фартух, позаочі,  отаман, приятель, русло,  тигровий, вірші, бородавка, циган, подушка,  грошей, засуха, вигнання,  санки, решето,  ведмедиця, каталог, бородавка.

 1. Слова у дужках поєднати з відповідними іменниками.   11б.

4.1.(Братній, братський, братерський) єднання, народ, могила.

4.2. (Старий, давній, ветхий, старовинний, стародавній)  музика, світ, друг, звичка, чоловік, будинок.

4.3. (Одержувати, діставати, здобувати)  перемога, наказ, зарплата, освіта, газета.

5.Переписати прислів’я, неузгоджені означення замінити на узгоджені. 3б.

Не зарікайся пити воду з криниці з мулом.

Хто тоне, за піну з моря хапається.

Лякала коза, що з верби листя об’їдати не буде.

 1. Пояснити значення фразеологізмів. 5б.

Вийти в люди, викинути із голови, мозолити руки,  пускати стріли, на один кшалт.

Усього балів –  55.

 

Рекомендуємо переглянути Завдання Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (Івано-Франківська область)

Скачати завдання ІІ районного (міського) етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (Полтавська область, 2018-2019 н.р.): завдання

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments