Шкільні завдання І етапу конкурсу ім. П. Яцика 2016

Завдання І етапу шкільного конкурсу ім. П. Яцика у 2016р. відділу освіти Заводського району м. Запоріжжя.

Скачати архів із завданнями

Шкільні завдання конкурсу ім. П. Яцика 2016
Шкільні завдання конкурсу ім. П. Яцика 2016

ЗАВДАННЯ для І етапу ХVІІ Міжнародного конкурсу  з української мови імені П. Яцика

(для  учнів 3 класу )

 

 1. Правильно запиши слова. Зазнач наголос

Ч…рвоний, (У, у) кра…нс…кий  народ, завда…я, духм…яний, обли…я, кал…ндар, вер…сень, алфа…іт, (О,  о)стрів (Х, х)ортиця,  (Р, р)іка (Д д)ніпро.

________________________________________________

(4 б., мінус 0,2 за помилку)

 1. Прочитай вірш. Випиши споріднені слова у окремий рядок. Познач у них корінь.

Галя косу заплела                                      Косарі клепали коси:

І косинку одягла,                                     Косовиця почалась.

Щоб проміння сонця косе                                І здалося Галі: косо

Не сушило її коси.                                     На землі трава вляглась. (А.Свашенко)

________________________________________________

(4 б; 0,5 б. за правильно виписане слово )

 

 1. Прочитай звуковий запис слів. Спши, замінюючи звуковий запис буквеним.

[л′іл′а– _____________ , [г′іл′:а] – ________________ , [ас′а] – __________ ,

[волос′:а] – ______________, [нас′ін′:а] – _____________, [запор′іж′:а] – _________________, ,[пйат′]– ___________ .

(6 б; мінус 0,5б за допущену помилку)

 

 1. Пояснити значення фразеологізмів.

 

Відкрити очі – _____________________

Замилювати очі – ____________________

Розбити глека –   __________________           (3 б.)

 

 1. 5. Прочитай текст. Сформулюй до тексту 3 запитання(різні).

     Сон-трава. Цікаво так назвали первоцвіт.

Виявляється, що ця квітка не терпить негоди. Варто хмарам заволокти небо, як вона відразу ж згортає пелюстки. Рослина немов засинає.

Тому і звуть її сон.     (За Світланою Приходько)   (1б. за правильно побудоване запитання)

 1. Встанови межі речень (Постав розділові знаки в кінці речень, велику літеру на початку) .

Восени  птахи  вирушають  у  вирій  летять  вони   своїм  порядком   шпаки і  граки  летять  зграями  журавлі  прямують  великими ключами  а  качки – прямою  шеренгою  зозулі  відлітають  поодинці  тож  на  південь  птахи  летять по-різному.

6.1. Підкресли основну частину.

(7 б., мінус 0,5 за допущену помилку)

 

 1. Склади записку, адресовану мамі, що містить пояснення пізнього повернення

 

додому.

 

________________________________________________

(5 б., мінус 0,5 за допущену помилку)

 

ЗАВДАННЯ для І етапу ХVІІ Міжнародного конкурсу  з української мови імені П. Яцика

(для  учнів 4 класу )

 

 1. Згрупуй слова за вивченими правилами орфографії. Вкажи орфограму.

Хвилина, з’ясувати, книжка, Харків, дубки, об’їхати, медаль, розрізати, Хортиця телеграма, казка, безшумний , шубка, розбити, вечеряти, в’їхати .

________________________________________________

(8 балів)

 

 1. Добери до кожного фразеологізму відповідне слово-синонім.

Брати ноги на плечі –   ________________

Зарубати на носі – _____________________________

Водити за носа – _______________________________

(3 бали)

 1. 3. Заміни кожне словосполучення сполученням прикметника й іменника.

 

Хліб із жита – ________________

Поля пшениці – _____________

Барви осені – ______________

Світло дня – ____________

Варення із слив – __________________

(5 балів)

 1. Розкажи, що тобі відомо про слово веселив (лексичне, граматичне значення, фонетична і  морфемна будова тощо)

________________________________________________

(0,5 за правильний факт )

 

 1. Прочитай текст. Побудуй і запиши три запитання до змісту тексту (різні).

Основну частину кожного слова становить корінь. Без кореня, як риба без води, слово не може існувати, бо ця частина слова виражає його  загальне лексичне значення. Коренева частина є головною, обов’язковою в слові. Префікси й суфікси – утворюють нові слова і граматичні форми, надають словам різних відтінків. Закінчення виражає граматичне значення.

Тож морфеми вірно служать слову.        (За І. Вихованцем)

________________________________________________

(1б. за правильно побудоване запитання)

 1. За поданим початком напиши продовження казки.

Пригоди сніговика

Нарешті зима зглянулась і за ніч вкрила землю дивовижно м’яким та пухнастим снігом. Безтурботна малеча веселою зграєю висипала у двір. А невдовзі під кленом стояв сніговик – зимовий красень із носом-морквинкою. Чорні очі-вуглинки випромінювали щастя, а кривуватий рот посміхався до всіх, хто проходив біля нього. Та стало смеркати, спорожніло подвір’я, і сніговик засумував. _________________________

12 балів

 

Завдання І етапу ХVIІ  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

(для учнів 5-го класу)

(2016-2017 н.р.)

 1. Складіть розповідь про подію, яка відбулася з вами влітку. Використайте слова, що вказують на послідовність подій (спочатку, далі, тоді, пізніше, нарешті, насамкінець).                   6 балів

________________________________________________

 1. Із поданих речень виписати 4 словосполучення. Визначити в них головні й залежні слова. Чому головні члени речення не утворюють словосполучення? 4 бали

Веселе сонечко ховалось в веселих хмарах (Т. Шевченко). Сміялись небеса блакитні колись маленькому мені (Д.Білоус). Пропливають зорі України над моїм розчиненим вікном (В. Сосюра).

________________________________________________

 1. Подані слова передайте звукописом. Підкресліть ті, в яких звуків більше, ніж букв: півень, ягідка, дзень, об’їзд, щука, метуть, дзиґа, їжа, вугілля, юність.    5 балів

____________________________________________

 1. Складіть та запишіть 4 речення: із фразеологічними (2) та лексичними (2) словосполученнями. Дайте тлумачення фразеологічним словосполученням. 6 б.

________________________________________________

 1. Складіть казку про вашого улюбленого птаха (тварину).  12 балів

_______________________________________________________________________________________________________________________РАЗОМ 33 бали

 

Завдання І етапу ХVIІ  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

(для учнів 6-го класу)

(2016-2017 н.р.)

 1. Напишіть повідомлення своєму вчителю математики, використавши лише слова з довідки. 4 бали

Довідка: шановна, Володимир, Анатолійович, я, не, могти, впоратися, із, задача, № 144, будь ласка, зорієнтувати, яка, формула, використати. З, повага, Ганна. ________________________________________________

 1. 2. Виправте лексичні помилки в порадах для шкільного сайту.                          3 бали

На сніданок готуйте легкі страви: смажені гринки або творог з медом. Не пийте кофе, навіть якщо воно зі сливками, краще заваріть чай. ________________________________________________

 1. Розподіліть подані слова у дві колонки: власне українські слова та слова іншомовні: поле, клумба, фонтан, конституція, фламінго, син, океан, математика, лічба, кінь, собака, полумисок, студент, вода, парта, зоря, метеорит, батл (змагання). 4 бали

Власне українські слова___________________________________________________

 

Іншомовні слова__________________________________________________________

 

 1. Доберіть і запишіть 4 фразеологізми з назвами частин тіла. 2 фразеологізми введіть у речення          5 балів

________________________________________________

 1. 5. До фразеологізмів доберіть антонімічні пари. 4 бали

Пекти раків______________________________________ як кіт наплакав__________

__________________________________ намотати на вус________________________

_____________ __________ розбити глека____________________________________

 1. Напишіть твір-розповідь «На Запорізькій Січі», використовуючи історизми й архаїзми.                                             12 балів

____________________________________________________________________________

РАЗОМ: 32 бали

 

Завдання І етапу ХVIІ  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

(для учнів 7-го класу)

(2016-2017 н.р.)

 1. Утворіть від поданих сполучень слів складноскорочені слова й запишіть їх. 2 б.

Медичний пункт _____________________; електричний чайник _____________________;

кабінет міністрів____________________ ; військовий комісаріат____________________

____________________________________________________________________________

 1. Утворіть від назв явищ природи (4) дієслова й запишіть. Складіть 2 речення. 4 б.

________________________________________________

 1. До фразеологізмів доберіть синонімічні пари. 4 бали

Сидіти сиднем______________________________________ хоч греблю гати__________

__________________________________ ні пари з вуст__________________________

_____________ __________ жити душа в душу____________________________________

 1. Складіть слоган соціальної реклами, використавши подані нижче слова й поставивши всі дієслова у форму 1-ої особи множини наказового способу. 4 бали

Вболівати, за, наш, команда, підтримувати, український, футбол, дивитися, матч, усі, разом.

________________________________________________

 1. Перебудуйте речення, замінюючи і дієслова дієприкметниками. 4 бали

Торт прикрасили свіжими вишнями______________________________________________

Змокли від роси квіти____________________________________________

Пожовкли від спеки трави___________________________________________

Стіл застелили вишитою скатертиною__________________________________________

 

6. Напишіть твір-роздум на тему «Знання за плечима не носити», ввівши у текст прислів’я, приказки.                                                                                             12 балів

РАЗОМ 30 балів

 

Завдання І етапу ХVIІ  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

(для учнів 8-го класу) (2016-2017 н.р.)

 1. 1. Випишіть із речення можливі словосполучення, визначте вид підрядного зв’язку. На землю спускалися тонкі прозорі тіні й стелилися легким серпанком по широкому степу. (М.Стельмах).                              5 балів

________________________________________________

 1. Поширте речення. Підкресліть усі члени речення.                                         4 бали

Осінь ходить. Гроза насувалася. Холодно. Линув дощ.

________________________________________________

 1. Відредагуйте текст, замінивши виділені сполуки слів прислівниками. 3 бали

У більшості випадків причиною дорожніх пригод стає порушення правил дорожнього руху. Кожен день ми дізнаємося про сумні наслідки недбальства і водіїв, і пішоходів. Але в деяких випадках у трагедіях на дорогах винна природа. Минулого року буревій за лічені секунди повалив старі дерева на проїжджу частину, пошкодивши кілька автомобілів. З того часу зеленбудівці пильно вивчають стан старих дерев. За зразком:

У більшості випадків __________________________,

________________________________________________

 1. Поміркуйте, чому службові слова через, для, з назвали саме прийменниками. Висловте свої думки щодо походження цього терміна (до 6 речень). 5 балів

____________________________________________

 1. Запишіть 4 прислів’я (приказки), які є узагальнено-особовими реченнями. 4 б.

________________________________________________

 1. Складіть казку на лінгвістичну тему, демонструючи знання про вивчені односкладні прості речення.                  12 балів

____________________________________________________________________________              

РАЗОМ 33 бали

 

Шкільні завдання конкурсу ім. П. Яцика для 9, 10, 11 класів ви можете скачати у архіві на початку статті.

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь