Конкурс імені П.Яцика. Відповіді до завдань 5-11 класи

Скачати

Конкурс П. Яцика
Конкурс П. Яцика

Завдання для ІІ (районного, міського) етапу ХV Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика

5 клас

 1. Напишіть твір за поданим початком. Доберіть до нього заголовок.

Немає нічого милішого за рідну землю. Калина стоїть у лузі, тополя на околиці, лелече гніздо, криничка на перехресті доріг, теплий запах лісових квітів – усе це рідна земля, все це моя Батьківщина.

12 балів

 2. Поставте подані слова в такій формі, щоб із них можна було скласти речення. Утворене речення запишіть. Підкресліть головні й другорядні члени речення. Запишіть назви частин мови, до яких належать слова в наведеному реченні.

Вишивати, по, канва, осінь, зелений, золотий,  квітки.

дієсл.           ім.  прийм. ім.   прикметники       ім.

Вишиває осінь по канві зеленій золоті квітки.

6 балів

 

 1. Спишіть дієслова, уставляючи пропущені букви.

Стан..ш, люб..те, скаж..ш, куп..те, сі..мо, вирост..ш, перемож..мо, крут..те, говор..мо, пиш..ш, переход..ш, вивч..мо.

 

Станеш, любите, скажеш, купите, сіємо, виростеш, переможемо, крутите, говоримо, пишеш, переходиш, вивчимо.

6 балів

 

 1. Відредагуйте подані словосполучення.

Відношення до людейставлення до людей; хворий ангіною – хворий на ангіну; сподіватися кращого – сподіватися на краще; опановувати знаннями – опановувати знання; сталося по неуважностісталося через неуважність; мені повезло – мені пощастило.

6 балів

Усього – 30 балів

 

На виконання завдань відводиться 2 (дві) години

 

Відповіді                                                                                                                                    2014

Завдання для ІІ (районного, міського) етапу ХV Міжнародного конкурсу

з української мови ім. П. Яцика

 

6 клас

 

 1. Напишіть твір-опис «Букет осінніх квітів», використавши епітети і порівняння.

12 балів

 

 1. У запропонованих реченнях виділені слова замініть доречними за змістом фразеологізмами. Утворені речення запишіть. Підкресліть головні й другорядні члени речення.

Ця подія відбулася дуже давно. На канікулах Оленка ледарювала. Жінка насторожилась і замовкла.

Ця подія відбулася за царя Гороха. На канікулах Оленка била байдики. Жінка насторожилась і прикусила язика.

 

6 балів

 

 1. Запишіть подані слова у фонетичній транскрипції. Визначте кількість букв і звуків у кожному слові.

Хочеться,  книжці, дощі, пісня, Вітчизна, мільярд.

 

Хочеться [х о́ ч е ц΄: а ]– 8 букв, 6 звуків;

книжці [к н и́ з΄ц΄і] – 6 букв, 6 звуків;

дощі [д о ш ч’ і́] – 4 букви, 5 звуків;

пісня [п’ і́ с΄ н΄ а] – 5 букв, 5 звуків;

Вітчизна [в’ і ч: и́ з н а] – 8 букв, 7 звуків;

мільярд [м’ і л΄ й а́ р д] – 7 букв, 7 звуків.

6 балів

 

 1. Згрупуйте подані слова, записавши їх у три колонки: архаїзми, історизми, неологізми.

Рало, кріпак, факс, намітка, волость, телетайп, мушкет, каганець, перст, імідж, грант, довбня.

Архаїзми: рало, намітка, каганець, перст.

Історизми: кріпак, волость, мушкет, довбня.

Неологізми: факс, телетайп, імідж, грант.

6 балів

 

Усього –  30 балів

 

На виконання завдань відводиться 2 (дві) години

 

Відповіді                                                                                                                                   2014

Завдання для ІІ (районного, міського) етапу ХV Міжнародного конкурсу

з української мови ім. П. Яцика

 

7 клас

 1. Напишіть твір за поданим початком. Доберіть до нього заголовок.

Україна – рідний край, моя Батьківщина. Тут живу я і мої батьки. І тут живе талановитий, працьовитий, співучий народ – українці.

12 балів

 

 1. Відредагуйте запропоноване речення. Запишіть його. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте характеристику всій конструкції, зробіть морфологічний розбір підкресленого слова).

 

Ми з Сергієм завжди приймаємо активну участь у позакласних заходах.

 

Ми з Сергієм завжди беремо активну участь у позакласних заходах. (Речення розповідне, неокличне, просте, поширене, двоскладне, неускладнене)

 

Активну (участь) – прикм., ознака предм,. поч. ф. – активний, якісний, тв. гр., жін. р., З. в. одн., повн. ф., означ.

6 балів

 1. Утворіть форму кличного відмінка наведених іменників.

Олексій Михайлович, Максим Данилович, Ігор Олександрович, Володимир Леонідович, Олег Григорович, Юрій Іванович, Геннадій Васильович, Стефанія Володимирівна, Олександра Павлівна, Надія Миколаївна, Ольга Олексіївна, Остап Романович.

Олексію  Михайловичу, Максиме Даниловичу, Ігорю Олександровичу, Володимире Леонідовичу, Олегу  Григоровичу, Юрію Івановичу, Геннадію Васильовичу, Стефаніє Володимирівно, Олександро Павлівно, Надіє Миколаївно, Ольго Олексіївно, Остапе Романовичу.

6 балів

 1. Поєднайте фразеологізми обох груп у синонімічні пари й запишіть.

 

Група 1. П’яте колесо до воза; бісики пускати; записати на свій рахунок; заливати за шкуру сала; два чоботи пара; теревені правити.

Група 2. Очима грати; одним ликом шиті; записати собі на лобі; точити ляси;  приший кобилі хвіст; допікати до живого.

П’яте колесо до воза – приший кобилі хвіст; бісики пускати – очима грати; записати на свій рахунок – записати собі на лобі; заливати за шкуру сала – допікати до живого; два чоботи пара – одним ликом шиті; теревені правити – точити ляси.    

6 балів

Усього – 30 балів                                                                                                            

                        На виконання завдань відводиться 2 (дві) години

 

Відповіді                                                                                                                                    2014

Завдання для ІІ (районного, міського) етапу ХV Міжнародного конкурсу

з української мови ім. П. Яцика

 

8 клас

 1. Напишіть твір-роздум на тему «Мова – це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми її плекатимемо» (О. Гончар).

12 балів

 1. Запишіть речення, утворивши від дієслів, що в дужках, дієприслівники. Розставте розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте характеристику всій конструкції, зробіть морфологічний розбір підкресленого слова).

 

Степ (струсити) з себе росу та (зігнати) непримітні тіні горить рівним жовто-зеленим вогнем.

 

Степ, струсивши з себе росу та зігнавши непримітні тіні, горить рівним жовто-зеленим вогнем. (Речення розповідне, неокличне, просте, поширене, двоскладне, ускладнене однорідними дієприслівниковими зворотами).

Степ – іменник, поч. ф. – степ, неістота, заг. назва, чол. рід, одн., Н. в., ІІ відм., тверда група, підмет.

8 балів

 1. Словосполучення замініть прислівником, який пишеться через дефіс.

У всякий час, хоч коли. (Будь-коли)

У якомусь місці, десь. (Де-небудь)

В окремих місцях, рідко, мало де. (Де-не-де)

Дуже давно. (Давним-давно)

Невідомо куди. (Хтозна-куди)

5 балів

 1. Відредагуйте речення.
 2. Ця квітка в букеті сама найкраща. 2. Моя подружка розв’яже любу задачу. 3. Книжний шкаф ми поклали зліва. 4. Треба закрити форточку. 5. Ми вчора не успіли підписати на слідуючий рік газети.
 3. Ця квітка в букеті найкраща. 2. Моя подруга розв’яже будь-яку задачу. 3. Книжкову шафу ми розташували зліва. 4. Треба зачинити кватирку. 5. Вчора ми не встигли оформити передплату на газети на наступний рік.

5 балів

Усього – 30 балів

 

 

На виконання завдань відводиться 2 (дві) години

 

Відповіді                                                                                                                                    2014

Завдання для ІІ (районного, міського) етапу ХV Міжнародного конкурсу

з української мови ім. П. Яцика

9 клас

 1. Напишіть твір-роздум на тему «Почуття вдячності людям – ознака твоєї гідності».

12 балів

 1. Запишіть речення, утворивши від дієслів, що в дужках, дієприкметники. Розставте розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням, зробіть морфологічний розбір підкресленого слова).

 

(Пошарпати) грозами (подзьобати) осколками снарядів думають свою безкінечну думу (почорніти) цегляні стіни і лупиться під (палати) сонцем старенький (вимити) дощами дах.

Пошарпані грозами, подзьобані осколками снарядів, думають свою безкінечну думу почорнілі цегляні стіни, і лупиться під палаючим сонцем старенький, вимитий дощами дах.  (Речення розповідне, неокличне, складне, сполучникове, складносурядне, складається з двох частин, зєднаних сполучником і, одночасність явищ).

[  ], і   [ ]

 1. Пошарпані грозами, подзьобані осколками снарядів, думають свою безкінечну думу почорнілі стіни – двоскладне, поширене, повне, ускладнене відокремленими означеннями, вираженими дієприкметниковими зворотами.

2….лупиться під палаючим сонцем старенький, вимитий дощами дах – двоскладне, поширене, повне, ускладнене однорідними членами речення.

Думають –  простий дієслівний присудок, виражений дієсловом недоконаного виду, дійсного способу, теперішнього часу, ІІІ ос. множини, І дієв., перехідним.

8 балів

 1. Перепишіть текст. Числа й скорочення запишіть повними словами, поставивши числівники в потрібному відмінку.

Земля разом з 8 іншими планетами рухається навколо Сонця. Довжина земного екватора вимірюється 40 075 704 метрами. Уся поверхня Землі становить близько 510 млн. квадратних метрів, причому на 361,1 млн. квадратних кілометрів її, тобто на 71 відсотку, розіллявся Світовий океан.

Земля разом з вісьма іншими планетами рухається навколо Сонця. Довжина земного екватора вимірюється сорока мільйонами сімдесятьма пятьма тисячами сьомастами чотирма метрами. Уся поверхня Землі становить близько  п’ятисот десяти мільйонів квадратних метрів, причому на трьохстах шістдесяти одному цілому і одному десятому мільйона квадратних кілометрів її, тобто на сімдесяти одному  відсотку, розіллявся Світовий океан.

5 балів

 1. Доберіть антоніми до поданих слів.

Мить, егоїст, фініш, присмерк, динамічний, безмежний, гармонія, задоволений, індивідуальний, людяність.

Мить – вічність; егоїст – альтруїст; фініш – старт; присмерк – світанок; динамічний – інертний; безмежний – обмежений; гармонія – дисгармонія; задоволений – насуплений; індивідуальний – колективний; людяність – бездушність. 

5 балів

Усього – 30 балів

На виконання завдань відводиться 3 (три) години

 

 

Відповіді                                                                                                                                2014

Завдання для ІІ (районного, міського) етапу ХV Міжнародного конкурсу

з української мови ім. П. Яцика

10 клас

 1. Напишіть твір-роздум на тему «Тісний став світ для тиші і добра» (Т. Севернюк), використавши складносурядні, складнопідрядні та безсполучникові складні речення. Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі докази, які найкраще аргументуватимуть ваші міркування.

12 балів

 1. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням, зробіть морфологічний розбір підкреслених слів).

 

Я з тих країв де над Дніпром цвітуть шумлять гаї де з дня народження мені співали солов’ї.

 

Я з тих країв, де над Дніпром цвітуть, шумлять гаї, де з дня народження мені співали солов’ї. (Речення розповідне, неокличне, складне, сполучникове, складнопідрядне з кількома підрядними, з однорідною супідрядністю, складається з трьох частин).

 

яких?

 

[    ], ( де…), ( де…)

 1. Я з тих країв… – головне, двоскладне, неповне, поширене, неускладнене.
 2. …де над Дніпром цвітуть, шумлять гаї… – підрядне означальне, двоскладне, поширене, повне, ускладнене однорідними присудками.
 3. …де з дня народження мені співали солов’ї – підрядне означальне, двоскладне, поширене, повне, неускладнене.

Над Дніпром – обставина місця, виражена іменником – власна назва, назва неістоти; чоловічого роду, ІІ відміни, твердої групи, в орудному відмінку однини, з непохідним прийменником над.

10 балів

 

 1. Від поданих слів утворіть прикметники із суфіксом -ськ-, запишіть їх.

Норвегія, Овруч, Буг, Мекка, Прага, Кембридж.

 

Норвезький, овруцький, бузький,  меккський, празький, кембриджський.

3 бали

 1. Відновіть первісну форму, виправивши допущені помилки. Поясніть значення поданих фразеологізмів.

Прокрустова перемога, Сізіфів кінь, Авгієва арфа, Піррів страх, троянський бик.

Прокрустове ложемірило;  сізіфова праця даремна праця;   авгієві стайнібезлад, занедбаність; піррова перемога – сумнівна перемога; троянський кінь – підступність, зрада.

5 балів

Усього – 30 балів 

На виконання завдань відводиться 3 (три) години

 

Відповіді                                                                                                                               2014

 

Завдання для ІІ (районного, міського) етапу ХV Міжнародного конкурсу

з української мови ім. П. Яцика

11 клас

 1. Напишіть твір-роздум на тему «Сумління людське, виявляється, схоже на вулик, його теж можна розтривожити», ілюструючи аргументи:

а) прикладами із художньої літератури;

б) історичними фактами або прикладом із власного життя.

12 балів

 1. Визначте тип мовлення і стиль мови поданого тексту, дайте заголовок. Запишіть виділене речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний  розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням, зробіть морфологічний розбір підкресленого слова).

Раніше почало вставати сонце, щиріше доглядати землю. Поринули весняні води, задзюрчали струмочки, заклекотали в арках, розіллялись широкою повіддю. З-під снігу зазеленіла травиця й звеселила жайворонка. Звився жайворонок високо під чисте небо і заспівав про те, що мертва земля ожила знов, що сонце, зрадівши щастю землі, стало ласкавим, теплим, ясним; і що повіяли вітри і принесли на своїх крилах невідомі досі пахощі; що забриніли в веснянім повітрі мухи та набубнявіли на деревах бруньки, готуючись зеленим листом замаяти гаї та діброви…Жайворонок співав аж луна йшла під блакитне небо а в лісі слухав того співу первоцвіт і здійнявши догори два зелені листочки та схиливши білу головку дякував золотому сонечку через те що воно йому дало спроможність побачити веселе свято весни.

  

Тип мовлення – опис; стиль мови – художній.

Жайворонок співав, аж луна йшла під блакитне небо, а в лісі слухав того співу первоцвіт і, здійнявши догори два зелені листочки та схиливши білу головку, дякував золотому сонечку через те, що воно йому дало спроможність побачити веселе свято весни. (Речення розповідне, неокличне, складне, зі сполучниковим сурядним і підрядним зв’язком, з підрядними обставинними міри і ступеня, причини,  з неоднорідною підрядністю).

 

[  ], аж (   ), а   [  через те ], (що   )

 

 1. Жайворонок співав… – головне, двоскладне, повне, поширене, неускладнене.
 2. аж луна йшла під блакитне небо – підрядне міри та ступеня, двоскладне, поширене, повне, неускладнене.

3….а в лісі слухав того співу первоцвіт і, здійнявши догори два зелені листочки та схиливши білу головку, дякував золотому сонечку через те – головне,  двоскладне, поширене, повне, ускладнене однорідними відокремленими обставинами, вираженими дієприслівниковим зворотом.

 1. … що воно йому дало спроможність побачити веселе свято весни – підрядне причини, двоскладне, поширене, повне, неускладнене.

 

Жайворонок –підмет, простий, виражений іменником – загальна назва,  назва істоти; Н. в., чол. роду, ІІ відм., тв. група, Н. в., одн.

10 балів

 

 1. Відшукайте стійкі лексичні сполучення слів, у яких стираються ознаки якісних, відносних чи присвійних прикметників.

Біла хустина, залізні нерви, залізні дроти, вовча натура, Франкові твори, вовчий апетит, лисяча хитрість, собачий холод, собача будка, лебедина пісня.

 

Залізні нерви, вовча натура, вовчий апетит, лисяча хитрість, собачий холод, лебедина пісня.

3 бали

 

 1. Перепишіть, виправляючи помилки в оформленні цитат.

 Царизм Шевченко затаврував в образі орла, який «споконвіку Прометея там орел карає, що день божий довбе ребра й серце розбиває» народові. Але царизм «не вип’є живущої крові», бо серце народу-Прометея «воно знову оживає і сміється знову». Поет, звертаючись до панів-лібералів, з обуренням говорить, що «ви любите на братові шкуру, а не душу!» Коли інститутка кинулася бити Устину, Прокіп схопив її за обидві руки й застеріг, що «годі, пані, годі… Цього вже не буде!» Вступ до поеми «Мойсей» Франко закінчує пророчими словами про те, що, народе український, «прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народів вольних колі».

 

Царизм Шевченко затаврував в образі орла, який споконвіку карає Прометея, тобто народ, «що день божий довбе ребра й серце розбиває».  Але царизм «не вип’є живущої крові», бо серце народу-Прометея «знову оживає і сміється знову». Поет, звертаючись до панів-лібералів, з обуренням говорить, що вони  люблять «на братові шкуру, а не душу!» Коли інститутка кинулася бити Устину, Прокіп схопив її за обидві руки й застеріг: «Годі, пані, годі… Цього вже не буде!» Вступ до поеми «Мойсей» Франко закінчує пророчими словами про те, що прийде час, і  народ український «огнистим видом» засяє «у народів вольних колі».

5 балів

Усього – 30 балів

 

На виконання завдань відводиться 3 (три) години

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь