Сценарій “Вони захинули на Україну”. Скачати

Скачати

Бій під Крутами
Бій під Крутами

Сценарій “ВОНИ ЗАГИНУЛИ ЗА УКРАЇНУ”

Мета: Розкрити суть , причини трагедії під Крутами , виховувати в учнівінтерес і повагу до історичногоминулогосвоєїкраїни , до борців за незалежністьУкраїни.

Оформлення: На століхліб на рушнику і червона калина ,свічки , на стінііконаБожоїМатері і плакати. Виставка книг ,газетних та журнальнихматеріалів „Вам вічна слава , Вам вічнапам’ять”.

 

Ведуча :Це правда: кров з камінняможезмитидощ ,червонамісяцяхустинаможестерти , але найменняВашібагрянішівід рож горять у просвіті на плитах незатертих.

Ведучий: Супротичужої навали,

Супротисмерті – в стужу ,сніг ,

Ось тут вони , ось тут стояли

І всьогожменька – триста їх.

Ведуча: Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня ,сплять в знаних і безіменних могилах розкиданих по рідній і чужійземлі –ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ.

Ведучий: Цвітунашого народу ,йогославнимсинам і дочкам , що в розквітісвоїхдуховних і фізичних сил віддалимолодість і найдорожче , що є в кожного з нас – життя – ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ.

Ведуча: Тим , кого в умовахбільшовицькоїтиранії ми повиннібули забути і викреслити з своєїпам’яті і історії , героям, що впали в страшному бою підКрутами – ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ.

Ведучий: Добре кажуть : „Хто не знаєсвогоминулого , не вартийсвогомайбутнього”. І цедійсно так , бо так само , як дерево тримається на землісвоїмикоріннями , так людинатримається на землісвоїмминулим. Людина , яка не знаєминулого – як перекотиполе , кудивітерподме , тудивоно й котиться. Але ж людина не перекотиполе , і , як сказав у своємуроманіПавлоЗагребельний : „ На порожньомумісці роду не заснуєш ” .Саме тому ми повинні знати історію . А історія наша полита кров’ю і сльозами . Однієюізнайтрагічнішихїїсторінок є бійпідКрутами .

Ведуча: 29 січня 1918 року названевеликоїстанції ,щорозташована на Чернігівщиніуздовшлінії Бахмач – Київ , ознаменувалавідлік нового духовного злетунації , який уже протягоммайжестоліття є націонольним символом для десятківпоколіньборців за свободу та незалежність. Вже 25 січня 1918 року на засіданніУкраїнськоїЦентральної Ради булоприйнято IV Уніварсал ,якийпроголошувавнезалежністьУкраїнськоїНародноїРеспубліки. Протебільшовицькавлада не хотіла так просто віддаватисвого „ молодшого брата ” .ПіслязахопленняХаркова та Полтавибільшовикиспрямувалисвоєп’ятитисячневійськопід проводом Муравйова на Київ.

Учениця: Послухай , як шумлять жита,

Де стількилітбуялисічі

І смерть дивилася у вічі ,

І воля марилась свята.

Учень: Послухайстогін і збуди

Поривдуші ,надіїКвіти ;

Чиї сини ,чиї ми діти , –

Спитай і сам себе суди.

Учениця: Земля кипіла навкруги

Вмиралоюнепокоління…

Послухай , стогне як коріння ,

Котрезрубали вороги.

 

Учень: У боревійдоби ,

Щобскрипіння не зміліло ,

Безсмертя дух освятить тіло –

І совістьстане на диби.

Учениця: Послухайвіковіпісні

І власнувимости дорогу ,

І присягни собі і Богу ,

Що не відступиш у боротьбі.

Учень: Бокличутьсурми й солов’ї

Длявнуків воля – краща доля

Одна є мати – Україна ,

Як син ,тизахистиїї.

Ведучий: Лише 300 українськихюнаків – добровольціввиступили на захистУкраїнськоїНародноїРеспубліки і прийняли на засніженомучернігівськомуполінерівнийбійізмайжеп’ятитисячноюармієюбільшовиків. Основу українськихдобровольцівскладалибійці ,створених за ініціативоюмолодіжного Братства УкраїнськихСамостійниківЮнацькоїшколиім. гатьманаБ.Хмельницького та Студенського куреня ім. УкраїнськихСічовихСтрільців – переважностудентиКиївськогоуніверситету , Київськогополітехнічногоінституту та учнів старших класівкиївськихгімназій.

Учениця: Ще юнаки ,щемайжедіти ,

А навкруги і смерть , і кров.

На порох стерти ,перебити !-

Іде на КиївМуравйов.

Учень: Полківйого не зупинити ,

Та рано тішитесь кати :

Коли стають до зброїдіти,

Народ цей – не перемогти.

Учениця: В мороцінеладу , в пітьміпідлот –

Вашіпіснімолодечі ,

Лет ваш орлиний ,нестримний лет ,

Лет крізьвітри і хуртечі.

Учень: Що там ,щовперше з рушницеюйти ,

Що там ,що тому п’ятнадцять ,-

Так хороше вам на ворога йти ,

Співомгучнимзахлинатись.

Учениця: Хай вам вітривибігають на шлях ,

Просятьвернути ,голосять ,-

„Щоб наша доля…” лунає в полях ,

„Щобкраще в світіжилося „

Ведуча: Бійрозпочався о 12 годині дня ,фактичнобезперервнотривав до пізньоговечора . Юнаки мужньовідбивали атаку ворога , не залишаючисвоїхпозицій . Протягомп’яти годин українськіпідрозділистримуваливорожі напади . Протенезабаром , скориставшиськількісноюперевагою , наступаючізламали оборону і почали оточуватиукраїнськічастини . Розуміючибезвихідністьсвого становища , бійціСтуденського куреня пішли в атаку і булимайжевсізнищені . 27 студентів і гімназистів ( серед них : Лизогуб , Попович , Шульгін , Кальченко , Ганкевич те інші ) булизахоплені в полон . Усіхїхбулопідданонелюдськимкатуванням і по-звірячому замордовано.

 

Учень: Ти впав ,товаришу , у ранах

Між трупами таких , як сам ,

Та не останній в могіканах ,

Бороништисвятийвігвам.

Учениця: Вони ідутьу лавах щільних

Вперед , вперед , і не один

Упав , як ти , в огнях свавільних

Підспівчервониххуртовин.

Учень: Благослови ж їхльотшалений ,

Умри з усміхом на устах ;

Не поведебільш кат скажений

Твоїхбратів у кайданах.

Учениця: Коли ж здригнутьміцніїхлави ,

Коли не схочуть умирать ,-

Покрий тавром ганьби й неслави ,

Спали пожежеюпроклять!..

Учень: День помирав , як недобитийлебідь ,

Нічперейняланевимовнийбіль.

Здригнулисьзорі в сполотнілімнебі

І тихо подали в кривавузаметіль.

Стогнали Крути і моливсявітер ,

Цілуючискривавленісліди:

Вас мало ,діти , вас так мало , діти ,

Супротип’яноїмосковськоїорди.

В пекучийсніг… Навзнак. Не на коліна.

Заплакав місяць в зорянублакить.

Всі – як один… КріписяУкраїно ,

Хочїхня смерть вовік не відболить.

Ведучий: Безжальні кати навіть заборонили селянам поховатибезстрашнихзахисників . ПісляпідписанняБрестського миру , якийзаміниввладубільшовиків на австрійців та німців , 19 березня 1918року в Києвівідбувсяурочистий похорон на Аскольдовійгорі 28 полеглихбійців у бою підКрутами.

Ведуча: Але більшовики за 70 роківсвогопануваннянамагалисязнищити в пам’яті народу згадку про Крути ,абовиставитиїїгароїчнихзахисниківзрадниківБатьківщини. У 30-х рокахбулонавітьзнесенокладовище та могиликрутян на Аскольдовійгорі.

Учениця: Спом’янімо в пісні славу Крутів ,

Нейсвятіше з наших бойовищ!

Крути ! Крути !- смолоскип в майбутнє ,

Піднімімонашідушіввиш.

Учень: Крути ! Крути !Це за Батьківщину

Стати муром , шанцем душ і тіл ,

Крути ! Крути !Мужньо ,воєдино

Прямувати в найсвятішуціль.

Учениця: Крути ! Крути ! Час розплатиблизько ,

Вжечервоний ворог картижде ,

Крути ! Крути !Вічнебойовисько

За майбутній , за світлий день.

Учень: Крути ! Крути !Мужність і посвята ,

Вірність ,щоміцнішапонад смерть.

Крути ! Крути ! Горда і завзята

Кличе пісня і веде вперед.

Учениця: Народе мій , великий , Український ,

Яка б солодка не булабрехня ,

Не вірбрехні , що воля – тількитіньце

Козацькогоминулоговже дня

Учень: Не раз вжепотрапляв у пасткути ,

Бутьпильним ,мійдовірливий народе

Піднести прапор – то ще не свобода

Будь мудрим ! Вірщодійдеш до мети.

Ведучий: Першізгадки і справжня , реальна оцінказахисників Крут відбуласявжепіслянабуттяУкраїноюнезалежності в 1992 році. Не можнавикреслити з пам’ятілюдської той великий та безсмертний подвиг юнихстудентів , щозахищщалиукраїнськудержавність , поклавши на їївівтарнайцінніше – власнежиття.

ВШАНУЄМО ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЇВ КРУТ ХВИЛИНОЮ МОВЧАННЯ.

Ведуча: Пам’ять про Крути , про те , щотеперУкраїна перед небезпекою , бути зновупоглинутоюненаситниммосковськимокупантом. І тепер Тебе чекаютьвипробування , якіТимусишвитримати , щобзахиститиБатьківщинувід будь-якоїагресії. Гартуйсь і готуй себе до праведноїборотьби за воля і майбутнєТвого Народу , пам’ятаючи наших Героїв.

СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !

Мильчицька ЗОШ

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь