Календарне планування з курсу „Інформатика” для учнів 11 класу на 2014–2015 н.р.

Скачати

 

Календарне  планування  з курсу „Інформатика”

для учнів 11 класу на 2014–2015 н.р.

 

Усього –– 70 годин, 2 год на тиждень.

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

I.

Основи алгоритмізації та програмування

28

2

II.

Інформаційні технології у навчанні

8

1

I. Основи алгоритмізації і програмування (28 год).

Інформаційна модель та алгоритми (2 год)

№ п/п

Тема, зміст навчального матеріалу

Клас

Дата

Д/З

1.

Етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера. Інформаційна модель.

11

I-підгр

II-підгр

2.

Алгоритми та їх властивості. Базові структури алгоритмів.

11

I-підгр

II-підгр

Програма. Мова програмування (7 год)

3.

Програма. Мова програмування. Алфавіт мови програмування. Основні поняття мови.

11

I-підгр

II-підгр

4.

Величини. Типи даних. Структура програми мовою Паскаль. Вказівки введення і виведення. Вказівка присвоювання.

11

I-підгр

II-підгр

5.

Практична робота № 1 «Створення та реалі-зація програм на введення та виведення даних».

11

I-підгр

II-підгр

6.

Арифметичні вирази. Стандартні функції.

11

I-підгр

II-підгр

7.

Практична робота № 2 «Створення та реалізація найпростіших лінійних програм».

11

I-підгр

II-підгр

8.

Розв’язування задач з використанням арифме-
тичних виразів.

11

I-підгр

II-підгр

9.

Практична робота № 3 «Створення та реалізація лінійних програм».

11

I-підгр

II-підгр

Вказівки розгалуження та повторення(8 год).

10.

Вказівка розгалуження та її опис мовою програмування.

11

I-підгр

II-підгр

11.

Розв’язування задач із використанням вказівки розгалуження.

11

I-підгр

II-підгр

12.

Практична робота № 4 «Створення та реалі-зація програм із розгалуженням».

11

I-підгр

II-підгр

13.

Вказівка повторення та її опис мовою програмування.

11

I-підгр

II-підгр

14.

Розв’язування задач з використанням вказівки повторення.

11

I-підгр

II-підгр

15.

Практична робота № 5 «Опис і реалізація найпростіших циклічних програм».

11

I-підгр

II-підгр

16.

Розв’язування задач з використанням вказівки повторення.

11

I-підгр

II-підгр

17.

Контрольна робота: «Вказівки розгалуження та повторення».

11

I-підгр

II-підгр

Табличні величини. Підпрограми. (13 год).

18.

Табличні величини та їх опис мовою програмування.

11

I-підгр

II-підгр

19.

Складання програм на опрацювання табличних величин.

11

I-підгр

II-підгр

20.

Практична робота № 6 «Створення та реалізація програм знаходження суми і добутку елементів лінійних таблиць».

11

I-підгр

II-підгр

21.

Двовимірні таблиці.

11

I-підгр

II-підгр

22.

Пошук елементів у таблицях. Впорядкування таблиць.

11

I-підгр

II-підгр

23.

Розв’язування задач на опрацювання табличних величин.

11

I-підгр

II-підгр

24.

Підпрограми. Типи підпрограм. Опис підпрог-рам мовою програмування. Звернення до підпрограм

11

I-підгр

II-підгр

25.

Розв’язування задач на складання програм, що містять звернення до підпрограм.

11

I-підгр

II-підгр

26.

Розв’язування задач на складання програм, що містять звернення до підпрограм.

11

I-підгр

II-підгр

27.

Розв’язування задач на складання програм, що містять звернення до підпрограм

11

I-підгр

II-підгр

28.

Контрольна робота з теми: «Табличні величини. Підпрограми.»

11

I-підгр

II-підгр

ІІ. Інформаційні технології у навчанні (8 год)

Програмні засоби навчання математики (5 год.)

29

Математичні процесори. Програмно-методичний  комплекс GRAN та його використання

11

I-підгр

II-підгр

 

 

30

Практична робота № 7 «Автоматизація математичних  обчислень»

11

I-підгр

II-підгр

31

Практична робота № 8 «Побудова графіків функції  та їх аналіз»

11

I-підгр

II-підгр

32

Практична робота № 9 «Знаходження наближених значень  розв’язків рівнянь та їх систем»

11

I-підгр

II-підгр

33

Практична робота № 10 «Знаходження систем рівнянь»

11

I-підгр

II-підгр

Програмні засоби навчання фізики,хімії,біології (3 год.)

34

Практична робота № 11. Використання програмних засобів  під час вивчення фізики

11

I-підгр

II-підгр

35

Практична робота № 12. Використання програмних засобів  під час вивчення хімії, біології

11

I-підгр

II-підгр

36

Практична контрольна робота:  «Програмні засоби навчання математики, фізики хімії, біології»

11

I-підгр

II-підгр

 

 

ІІІ. Бази даних. Системи управління базами даних

Бази даних. Модель «сутність–зв’язок»
Моделі даних. Основні поняття реляційної бази даних
Етапи створення бази даних.
Поняття про системи управління базами даних. Система управління базами даних Microsoft Office Access 2003
Відображення моделі «сутність–зв’язок» на базу даних. Робота з таб лицями бази даних
Практична робота № 12. Розробка моделі «сутність–зв’язок»  заданої предметної області.
Створення бази даних  у середовищі СУБД
Форми. Створення, редагування та форматування форм
Сортування, пошук і фільтрування даних у базі даних
Практична робота № 13. Форми. Введення даних. Сортування, фільтрування та пошук даних

54.

Запити в Access 2007. Звіти. Створення звітів в Access 2007

55.

Практична робота № 14. Створення запитів і звітів

56.

Контрольна робота №2. Узагальнення матеріалу за темою.
 

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь