Відповіді на демонстраційний варіант тесту ЗНО 2015 з математики (базовий рівень)

Скачати pdf

Відповіді на демонстраційний тест з математики ЗНО 2015
Відповіді на демонстраційний тест з математики ЗНО 2015

Опубліковано відповіді на демонстраційний варіант тесту ЗНО 2015 з математики (базовий рівень).

Нагадаємо, завдання демонстраційного варіанту тесту ЗНО 2015 з математики базового і поглибленого рівнів ви можете скачати у розділі Підготовка до ЗНО 2015.

Також доступні відповіді на завдання демонтраційного тесту ЗНО 2015 з математики поглибленого рівня.

Завдання 1–20 мають п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей.

zavd-1

Відповідь: В 

2. На рисунку зображено прямокутник АВСD, ∠CAD = 35o. Визначте градусну міру  ∠СОD.

zavd-2

 

 

 

 

zavd-2-2

Відповідь: Г (70º)

3. У саду в окремі ящики зібрали груші та яблука. Кількість ящиків з яблуками відноситься до кількості ящиків з грушами як 7:3. Серед наведених чисел укажіть число, яке може виражати загальну кількість ящиків з яблуками та грушами, зібраними в саду.

zavd-3

 

Відповідь: Г  (80)

4. Спростіть вираз.

zavd-4

 Відповідь: Б  10^x(3)*y^(2)

5. Визначте кількість граней восьмикутної піраміди.

zavd-5

Відповідь: В (9)

6. На якому з наведених рисунків зображено ескіз графіка функції y = –2x + 3 ?

zavd-6

Відповідь: Д

7. Розв’яжіть рівняння.

zavd-7-2

 

Відповідь: Б (6)

8. Обчисліть значення виразу.

zavd-8

Відповідь: А (-2)

9. Яке з наведених рівнянь може задавати коло, зображене на рисунку?

zavd-9

Відповідь: А

10. Розв’яжіть систему рівнянь.

zavd-10

Відповідь: В (4)

11. Знайдіть область визначення функції.

zavd-11

Відповідь: Д (-∞;3]

12. Периметр основи правильної трикутної призми дорівнює 12 см. Визначте площу бічної поверхні цієї призми, якщо її висота дорівнює 6 см.

zavd-12

Відповідь: В (72)

13.  Яке з наведених тверджень є хибним?
А протилежні сторони паралелограма рівні
Б сума двох кутів паралелограма, прилеглих до однієї сторони, дорівнює 180о

В діагоналі паралелограма точкою перетину діляться навпіл
Г площа паралелограма дорівнює добутку двох його сусідніх сторін на синус кута між ними
Д площа паралелограма дорівнює половині добутку його сторони на висоту, проведену до цієї сторони

Відповідь: Д

14. Розв’яжіть нерівність |–x| < 6.

zavd-14

Відповідь: Г (-6;6)

15. Укажіть формулу для визначення радіуса R основи конуса з твірною L, якщо площа бічної поверхні цього конуса дорівнює S.

zavd-15

Відповідь: Д (R=S/πL)

16. Розв’яжіть нерівність.

zavd-16

Відповідь: Б (0;4]

17. Яка з наведених рівностей є тотожністю?

zavd-17

Відповідь:  Д

18. У таблиці наведено дані метеостанцій 10 міст України щодо температури повітря о шостій годині ранку.

zavd-18

Відповідь: Г (x=8)

19. Якщо F(x) = 2 + cos x – первісна функції f (x), то f (x) =

zavd-19

Відповідь: A (-sinx)

20. Визначте проміжок, якому належить корінь рівняння.

zavd-20

Відповідь: Д (1;2]

 

У завданнях 21–24 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

21. Установіть відповідність між виразом (1–4) та проміжком (А–Д), якому нале-
жить значення цього виразу, якщо а=2,4.

zavd-21

Відповідь:  1-Г; 2-А; 3-Б; 4-В.

zavd-22-122. На рисунку зображено рівнобедрену трапецію АВСD, у якій АD = 8 см, ВС = 4 см, АС = 10 см. Установіть відповідність між проекцією відрізка на пряму (1–4) та її довжиною (А–Д).

 

 

zavd-22-2

 

Відповідь: 1-Б; 2-А; 3-Д; 4-В.

23. Установіть відповідність між функцією (1–4) та кількістю точок перетину її графіка з осями координат (А–Д).

zavd-23

Відповідь: 1-Г; 2-Б; 3-В; 4-А.

24. zavd-24-1На рисунку зображено куб АВСDА1В1С1D1, ребро якого дорівнює 1. Установіть відповідність між вектором α(1–4) та твердженням (А–Д), яке є правильним для
цього вектора.

zavd-24-2

Відповідь: 1-В; 2-Б; 3-Г; 4-А.

 

Розв’яжіть завдання 25–30. Одержані числові відповіді запишіть у зошиті та бланку А. Відповідь записуйте лише десятковим дробом, ураховуючи положення коми, по одній цифрі в кожній клітинці відповідно до зразків, наведених у бланку А.

25. zavd-25

1. a+2b=9

2. zavd-25-2729

26.  На стороні BС ромба АВСD як на діаметрі побудовано коло, яке перетинає сторону DС у точці K. Відстані від точки K до вершин В і С дорівнюють 7 см та корінь квадратний з 15 см відповідно.

1. Визначте периметр ромба АВСD (у см).

Відповідь:

2. Обчисліть площу трикутника АВС.

Відповідь:

27. Одним із мобільних операторів було запроваджено акцію з такими умовами: за першу хвилину розмови абонент сплачує 30 коп., а за кожну наступну хвилину розмови – на 3 коп. менше, ніж за попередню, плата за одинадцяту та всі наступні хвилини, а також плата за з’єднання не нараховується. Ці умови дійсні для дзвінків абонентам усіх мобільних операторів країни. Скільки за умовами акції (у грн) коштуватиме абоненту цього мобільного оператора
розмова тривалістю 8 хвилин?

Відповідь: 156

28. Скільки кілограмів 5-відсоткового розчину солі потрібно додати до 3 кілограмів 12-відсоткового розчину солі, щоб одержати 9-відсотковий розчин солі?

Відповідь: 2,25

29. Обчисліть значення виразу zavd-29

Відповідь: 0,5

30. Сторона основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 6 см. Обчисліть площу повної поверхні цієї піраміди (у см2) , якщо кут між апофемою та висотою піраміди дорівнює 30o.

Відповідь: 108

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Коментарі 1

Залишити відповідь