Конспект уроку на тему: “Множення многочленів”

Множення многочленів

  Скачати конспект уроку Реклама Скачати конспект Тема: Множення многочленів Цілі уроку: Формувати навички множення многочленів, виробляти вміння перетворювати добуток двох многочленів у многочлен стандартного вигляду. Розвивати логічне та творче мислення, пам’ять, навички групової роботи. Виховувати культуру математичної мови, інтерес до математики, наполегливість, працелюбність, почуття відповідальності за спільну справу. Тип уроку: застосування набутих знань, вмінь та навиків. …

Київське, Переяславське та Чернігово-Сіверське князівства. «Слово о полку Ігоревім» – історичне джерело і літературна пам’ятка Київської Русі.

Слово о полку Ігоревім

<   Скачати конспект уроку Реклама Скачати скачати Тема: Київське, Переяславське та Чернігово-Сіверське князівства. «Слово о полку     Ігоревім» – історичне джерело і літературна памятка Київської Русі. Цілі:  *визначати особливості політичного і соціально-економічного розвитку Київського, Чернігово-Сіверського та Переяславського князівств у середині XII – першій половині  XIII ст.; *розвивати в учнів навички дослідницької роботи,роботи в групах, із …

Как выбрать чемодан в самолет?

Сталкиваясь с необходимостью выбора чемодана для поездки на самолете, важно учесть много критериев. Главную роль отыгрывают легкость и вместительно. Чаще всего чемоданы берутся в тех случаях, когда у человека большое количество вещей. Тем не менее есть более компактные модели, вмещающие в себя немного вещей, но при этом они проходят в качестве ручной клади – то …