Завдання, відповіді ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури (2013-2014н.р.)

Завдання+відповіді ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури (2013-2014н.р.)

Скачати завдання, відповіді

 

Завдання з учнівської олімпіади з української мови та літератури
Завдання з учнівської олімпіади з української мови та літератури

7-ий клас

Українська мова

 І. Визначіть синтаксичну функцію інфінітива                                                               (3 бали)

 1. Пізнати мову народу – зрозуміти його душу (М. Бурмака).
 2. Любить людей мене навчила мати (В. Симоненко).

Ми в світ прийшли успадкувати славу, діла і думи, й чесні мозолі (В. Симоненко).

ІІ. Утворіть                                                                                                                          (7 балів)

 • форму кличного відмінка іменників бібліотекар, директор, Ігор, птах;
 • форму родового відмінка іменників Париж, листопад, трамвай, комар;
 • усі можливі форми місцевого відмінка однини займенника чий;
 • форми орудного відмінка числівників 90, 700;
 • форму ІІ особи однини майбутнього часу дієслів розповісти, розказувати;
 • форму ІІІ особи множини дієслів полоти, стелити, клеїти, боротися;
 • прикметники від таких власних назв: Хуст, Золотоноша, Умань, Кременчук.

 

ІІІ. Відновіть фразеологізми, у яких переплутано компоненти.                                (4 бали)

Езопова пісня, сади Аріадни, танталова нитка, ведмежа мова, терниста земля, крокодиляча послуга, муки Семіраміди, лебедині сльози, обітований шлях.

 

ІV. Доберіть українські відповідники до запозичених слів.                                       (4 бали)

Актуальний, акцент, аналогічний, гігант, горизонт, екзамен, екземпляр, оригінальний.

 

 1. V. Відредагуйте речення. (8 балів)
 2. Яка година? – П’ятнадцять по п’ятій.
 3. У залі зібралися початкуючі поети.
 4. Ці хвилюючі миті запам’ятаються надовго.
 5. Двері відкрила жінка в бігудях.
 6. Хлопець розповів про свою вірну собаку.
 7. Батько знову виписав «Експрес».
 8. Багато людей захворіло грипом.
 9. Він все одно нічого не запам’ятає.

 

Усього 26 балів.

 

 

 

 

Українська література

7-ий клас

І. Напишіть твір на одну із запропонованих тем.                                                        (12 балів)

 1. «Життя без книг – це хата без вікна» (Д. Павличко).
 2. «Українська пісня – це бездонна душа українського народу, це його слава» (О. Довженко).
 3. Духовний заповіт Захара Беркута нащадкам (за повістю Івана Франка).

 

ІІ. Установіть відповідність між назвою пісні та її жанром.                                       (2 бали)

А. «Заплету віночок».                                              1. Козацька.

Б. «Ой на горі там женці жнуть».                          2. Чумацька.

В. «Ой у степу криниченька».                                3. Стрілецька.

Г. «Ой біжить, біжить мала дівчина».                  4. Веснянка.

Ґ. «Ой у лузі червона калина…».                           5. Русальна.

 1. Купальська.
 2. Жниварська.

ІІІ. Дайте лаконічні відповіді на запитання.                                                                 (10 балів)

 1. Хто і про що сказав: «Це – народна історія, жива, яскрава, сповнена барв, істини, історія, яка розкриває все життя народу».
 2. Що таке пафос твору? Яким пафосом сповнена пісня «Ой на горі там женці жнуть»?
 3. Яка українська пісня стала народною не лише в Україні, а й в інших європейських країнах? Хто її автор?
 4. Який художній засіб лежить в основі таких пісенних рядків:

Стоїть явір над водою,

В воду похилився,

На козака незгодонька ,

Козак зажурився.

 1. Назвіть навчальні заклади, у яких здобував освіту Іван Франко (не менше 4).
 2. Що таке експозиція?
 3. Яка подія є кульмінацією повісті І. Франка «Захар Беркут»?
 4. У чому полягав «секрет довголіття» Захара Беркута та інших тухольців (за повістю «Захар Беркут»)?
 5. Завершіть фразу, вкладену в уста Захара Беркута:

«Життя лиш доти має вартість, доки …»

 1. У чому, на думку Івана Франка, полягає вартість історичної повісті?

 

 1. IV. У чому полягає специфіка коломийки як фольклорного жанру. Складіть власну коломийку про шкільне життя. (4 бали)

 

 

Усього 28 балів

 

 

 

 

 

 

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(2013-2014н.р.)

8-ий клас

Українська мова

 

І. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Зробіть його синтаксичний розбір.

 

Лірична пісня це душа народу це безмежне поле засіяне зернами історії і заквітчане людськими надіями (М. Стельмах).                                                                                 (5 балів)

 

ІІ. Випишіть усі можливі словосполучення, зробіть їх синтаксичний розбір.                    (3 бали)

Дівчина в рожевому намисті дивиться на сонце з-під руки (М. Гірник).

 

ІІІ. З’ясуйте синтаксичну функцію виділених слів.                                                       (5 балів)

 1. А ключі від щастя в наших руках (М. Стельмах).
 2. Весь світ був як казка, повна чудес; таємнича, цікава й страшна (М. Коцюбинський).
 3. У небі хмара хмару тягне дощем упасти на хліба (М. Овдієнко).
 4. Справжні друзі ніколи глека не розіб’ють.
 5. Серпень з вереснем схрестили довгі шпаги несмертельні (М. Рильський).

 

 1. IV. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Обґрунтуйте наявність чи відсутність коми перед ЯК. (4 бали)
 2. Над Ай-Петрі летів як розливи ріки тихий вересень… (В. Сосюра).
 3. Отак і людина б’ється як та риба об лід (Народна творчість).
 4. Вогонь як символ життя вважався найбільшою святістю (В. Скуратівський).
 5. А дівчина була як сонце (Марко Вовчок).

 

 1. V. Відредагуйте. (6 балів)
 2. Відкривши очі він побачив що у відкрите вікно зазирає місяць.
 3. Ми побували у музеї під відкритим небом.
 4. Усі бажаючі зустрінуться на горі Говерлі в дванадцять годин.

 

VІ. З’ясуйте лексичні значення поданих слів-паронімів. Складіть і запишіть із ними словосполучення.                                                                                                                      (6 балів)

Корисний – корисливий;

ефектний – ефективний;

компанія – кампанія.

 

Усього 29 балів

                       

 

 

 

 

Українська література

8-ий клас

І. Напишіть твір на одну із запропонованих тем.                                                                                      (12 балів)

 1. Морально-етичні настанови в українських народних думах.
 2. Поетичний образ Руської землі у «Слові про похід Ігорів».
 3. Образи народних лицарів – оборонців рідної землі – в українських історичних піснях.

 

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на одне із запитань.                                                                                (5 балів)

 1. Різновиди художніх образів.
 2. Дума та історична пісня. Спільне й відмінне.
 3. Деякі дослідники визначають жанр «Слова про похід Ігорів» як думу. Спростуйте або підтвердіть цю думку.

 

ІІІ. Дайте лаконічні відповіді на запитання.                                                                                                 (10 балів)

 1. Які пісні Марусі Чурай були використані письменниками у своїх творах?
 2. Про який трагічний факт згадує В. Рафальський у вірші «Дума про кобзарів»?

Ой, скажи ж ти, вітре, де біліють кості

Довговусих мудрих сивих співунів?

Бо не знає ненька Україна й досі,

Де лягли у землю двісті кобзарів.

 1. Українські перекладачі «Слова про похід Ігорів».
 2. Який народнопісенний образ використав автор «Слова про похід Ігорів» при змалюванні битви?
 3. Яких тварин згадує автор «Слова про похід Ігорів», розповідаючи про Бояна, Всеволода, Ярославну, князя Ігоря?
 4. Що об’єднує таких історичних осіб: київський князь Святослав, син галицького князя Ярослава Осмомисла Володимир, чернець Вишатич?
 5. Назвіть найвідоміші музичні твори, складені за мотивами «Слова про похід Ігорів».
 6. Скільки творів було в першому «Кобзарі»? Яким віршем він відкривався?
 7. Який вірш називають шевченківським?
 8. Що таке стопа? Назвіть види стоп.

 

 1. IV. Визначіть віршовий розмір, рими, спосіб римування та художні засоби таких поетичних рядків:                 (4 бали)

Спить, мій малесенький, спить мій синок …

Спить він, наслухавшись дивних казок.

Нащо ж ти віченьки знову розкрив?!

Спи, моя пташко, то вітер завив …                                      (Олександр Олесь)

 

 1. V. На основі поданого уривка заповніть паспорт твору. (2 бали)

І поки над білим світом

Світить сонце буде, —

Твої думи, твої пісні

Не забудуть люди.

 1. Автор. 2. Назва твору.
 2. Жанр. 4. Ідея.

Усього 33 бали

 

 

 

 

 

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(2013-2014н.р.)

9-ий клас

Українська мова

 

І. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Зробіть його повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, дайте загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням), надпишіть частини мови.                             (10 балів)

То шумів зелений лист то в вінку мінився золотом ряст весняний то золотим дощем лились пісні.

 

ІІ. Випишіть односкладні речення. Визначте їх вид.                                                   (4 бали)

 1. Розвивайся й далі, мово наша рідна, і про нас нащадкам вістку донеси (О. Підсуха).
 2. Робота мучить, зате годує й учить (Народна творчість).
 3. Де небо? Де сонце? (М. Коцюбинський).
 4. На сизих луках скошена отава (М. Рильський).
 5. Учителя й дерево пізнають із плодів (Народна творчість).
 6. Як важко перші кроки йти! (А. Малишко).
 7. А ключі від щастя в наших руках (М. Стельмах).

 

ІІІ. Випишіть ті речення, у яких слід поставити розділові знаки. Обґрунтуйте за допомогою правил свій вибір.                                                                                                           (6 балів)

 1. Здавна плід калини використовують як протизапальний засіб (В. Скуратівський).
 2. Одна з пісень присвячена славному козацькому полковникові Семену Палію учаснику Полтавської битви (П. Жур).
 3. …І спів його звучав не раз як плач… (Д. Павличко).
 4. Над Ай-Петрі летів як розливи ріки тихий вересень сонячний любий (В. Сосюра).
 5. Запахло сіркою, горілим, і дощ линув як із відра (Панас Мирний).

 

ІV. Відредагуйте.                                                                                                                (4 бали)

Діяти згідно законодавству, вислати по пошті, дипломатичні відношення, прийти по дорученню, діючий закон, завідуючий відділом,візит датчан, любимо і пишаємося нашими друзями.

 1. V. Установіть відповідність. (3 бали)

А. Терра інкогніта.                                       1. Чиста дошка.

Б. Табула раса.                                             2. Вода життя.

В. Етцетера.                                                  3. Бажана особа.

Г. Нота бене.                                                4. Невідома земля.

Ґ. Персона ґрата.                                         5. Друге я.

Д. Альтер еґо.                                               6. Зверни увагу.

 1. І так далі.

Усього 27 балів

 

 

 

Українська література

9-ий клас

І. Напишіть твір-роздум на одну із запропонованих тем:                                                                    (12 балів)

«Лінощі — усьому лихому мати» (В. Мономах).

«Повчання дітям» Володимира Мономаха – заповіт нащадкам через віки.

«Людина – коваль свого щастя» (Г. Сковорода).

Сформулюйте тезу, наведіть 2-3 переконливі докази, які найкраще аргументуватимуть ваші міркування. Проілюструйте ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури, історичні факти або випадки із життя.

 

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на одне із питань.                                                                                    (5 балів)

 1. Курйозна поезія.
 2. Алегоричність та віддзеркалення – основні ознаки шкільної драми.
 3. Значення творчості Григорія Сковороди.
 4. Суспільно-мистецьке значення «Енеїди» І.П.Котляревського.

ІІІ. Допишіть другу частину афоризмів Г. Сковороди.                                                                            (2 бали)

Бери вершину і матимеш …

Як нерозумно випрошувати те, чого …

Тоді лише пізнається цінність часу, коли …

Любов виникає з любові: коли хочу, щоб мене любили …

 

 1. IV. Дайте лаконічні відповіді на запитання. (10 балів)
 2. Назвіть етапи українського весілля (не менше 6).
 3. Яку старовинну пам’ятку використовують під час присяги Президента на вірність українському народові?
 4. Про які дві найпопулярніші книги писав М. Грушевський в «Історії української літератури»?
 5. Що лежить в основі силабічної системи віршування?
 6. Хто є засновником українського друкарства?
 7. Єдиний твір Івана Вишенського, надрукований за його життя, — це …
 8. Із якого твору давньої української літератури черпали факти для написання своїх історичних творів П.Куліш, І.Нечуй-Левицький, М.Старицький?
 9. Назвіть 2 характерні риси байок Г.Сковороди.
 10. Визначіть жанр «Енеїди» Вергілія та «Енеїди» І.П.Котляревського.
 11. Встановіть відповідність.

А. «Повість минулих літ»                                                                        1. Бароко.

Б. «Києво-Печерський патерик»                                                         2. Орнаменталізм.

В. «Володимир» Ф.Прокоповича                                                         3. Класицизм.

Г. «Пісня на новий 1805 год» І.П.Котляревського                                        4. Монументалізм.

 1. Просвітницький реалізм.
 2. V. На основі поданого уривка заповніть «паспорт» твору. (4 бали)

«А тут саме розхворівся Володимир, очима й нічого не бачив. Тужив сильно і не знав, що робити. І послала йому цариця сказати такі слова: «Якщо хочеш позбутися тієї хвороби, то хрестись швидше». І звелів князь хрестити себе».

 1. Автор. 2. Назва твору.                 3. Літературний рід.                    4. Жанр.              5. Основна ідея.
 2. Особливості композиції. 7. Мова. 8. Літературний стиль.

Усього 33 бали

 

 

 

 

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(2013-2014н.р.)

10-ий клас

Українська мова

 

І. Назвіть стилістичні засоби фонетики, наведіть приклади їх використання в художніх текстах.                                                                                                                                                                                                                                                               (5 балів)

 

ІІ. Випишіть слова, у яких є шиплячі звуки. Запишіть їх у фонетичній транскрипції.                                                                                                                   (6 балів)

Тулишся, книжці, зжилися, піщинка, віднісши, яєчня, сходження, відсиджуєшся.

 

ІІІ. Запишіть правильно слова, згрупувавши їх за видами орфограм.     (7 балів)

Пан/європейський, сто/п’ятдесяти/семи/тисячний, день/у/день, кінець/кінцем, сніжно/білий, рал…і, завм…рати, ч…пси, волин…ський, сам…іт, брин…чати, заст…лати.

 

ІV. Утворіть збірні іменники від таких слів:                                                      (7 балів)

Офіцери, татари, картопля, дуби, варити, багно, сад, мак.

 

 1. V. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Зробіть його повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, побудуйте структурну схему, дайте загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням, проаналізуйте виділену предикативну частину: схарактеризуйте члени речення, засоби їх вираження).

                                                                                                                                               (10 балів)

Старий заховався у степу на могилі щоб ніхто не бачив щоб вітер по полю слова розмахав щоб люди не чули.

 

 

 

 

 

 

Усього 32 бали

 

 

 

 

 

Українська література

10-ий клас

І. Напишіть твір на одну із запропонованих тем.                                                                                      (12 балів)

 1. Заповіт Тараса Шевченка «ненародженим землякам» своїм.
 2. Глибинні причини конфліктів у сім’ї Кайдашів (за повістю І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»).
 3. Українці в ярмі (за романом Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»).

 

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на одне із запитань.                                                                                (5 балів)

 1. Значення творчості П. Куліша для української літератури.
 2. Жанрова різноманітність драматургії ХІХ ст.
 3. Засоби комічного у творі «Кайдашева сім’я».

 

ІІІ. Дайте лаконічні відповіді на запитання.                                                                                                 (10 балів)

 1. Течії українського реалізму другої половини ХІХ ст.
 2. Підтвердіть фактами думку про те, що в другій половині ХІХ ст. саме Львів стає центром культурної, освітньої і наукової діяльності.
 3. Хто і у зв’язку з чим сказав такі ганебні слова: «Никакого отдельного малороссийского языка не было, нет и быть не может».
 4. Якими творами І.Нечуй-Левицький збагатив українську історичну прозу?
 5. У яких літературних жанрах працював М.Старицький?
 6. Хто й кого назвав «великим артистом зору»?
 7. Хто й про кого сказав: «Більше працював, ніж жив»?
 8. Який твір Панаса Мирного став поштовхом для роботи над романом «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
 9. Про композицію якого твору сказано, що це «будинок із багатьма прибудовами і надбудовами»? Кому належать ці слова?
 10. Як звали діда й бабу Чіпки за лінією батька?

ІV. Установіть відповідність.                                                                                                                                (2 бали)

А. Монументалізм.                                                            1. Чуттєвість.

Б. Орнаменталізм.                                                             2. Типовість.

В. Стиль доби Відродження.                                         3. Канонічність.

Г. Бароко.                                                                                4. Ідеалізація.

Ґ. Класицизм.                                                                        5. Наслідування античності.

Д. Сентименталізм.                                                           6. Ускладненість.

Е. Романтизм.                                                                       7. Пишнота, химерність.

Є. Реалізм.                                                                             8. Простота.

 1. V. На основі поданого уривка заповніть паспорт твору. (4 бали)

«Неволя порізнила дітей одних батьків, одних матерів; вирила між ними глибокий яр, котрого ні перейти, ні переїхати… По один бік яру стояли потомки старшини козацької; стояли приблуди, котрих приманила своїми розкошами задурена Україна… Усе то була ватага, вигодувана чужою працею, обута й зодягнена чужими руками… Тепер вона стояла і, як голодний вовк, клацала зубами, поглядаючи зо зла на другий бік яру, де потомки козачі копалися у сирій землі, понівечені, зубожені, темні – якісь каліки, а не люди, без пам’яті про славну бувальщину дідів своїх, котрі добували кров’ю «славу та волю», без пам’яті про самих себе…»

 1. Автор, назва твору. 2. Жанр. 3. Тема.           4. Ідея.           5. Особливості композиції.

                                                                                                                                                                            Усього 33 бали.

 

 

 

 

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(2013-2014н.р.)

11-ий клас

Українська мова

 

І. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Зробіть його повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, побудуйте структурну схему, дайте загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням, проаналізуйте виділену предикативну частину: схарактеризуйте члени речення, засоби їх вираження).

                                                                                                                                               (10 балів)

Коли дитині давати все чого вона захоче то вона зажадає від вас і місяця.

 

 

ІІ. Відредагуйте словосполучення.                                                                                            (3 бали)

Початкуючий поет, виконуючий обов’язки, завідуючий відділом, бажаючі відпочити, обезболюючий засіб, діючі особи.

 

ІІІ. Запишіть українські відповідники до таких широковживаних слів:                     (4 бали)

Імідж, інцидент, ініціатива, консенсус, саміт, рейтинг, дилер, економія, менеджер.

 

ІV. Складіть словосполучення з поданими паронімами.                                           (4 бали)

Модерний – модерністський;

прозовий – прозаїчний;

стильовий – стилістичний – стилізований;

трагічний – трагедійний.

 

 1. V. Запишіть правильно слова. (3 бали)

Всесвітньо/історичний, всесвітньо/відомий, народно/визвольний, народно/поетичний, всього/на/всього, сам/на/сам, з/давніх/давен, на/віки/вічні, івано/франківський, івано/франківець, кінець/кінцем, красуня/дівчина.

 

 1. VI. Поставте наголос. (3 бали)

Визвольний, визнання, висіти, відобразити, відстояти, водночас, горошина, завершити, клітковина, начинка, псевдонім, фаховий.

 

VII. Випишіть слова, при вимові яких відбувається явище уподібнення приголосних. Запишіть їх у фонетичній транскрипції.                                                                        (5 балів)

Книжка, копитце, плід, дізнається, нігті, безжальний, лічба.

 

 

Усього 32 бали

 

 

Українська література

11-ий клас

І. Напишіть твір-роздум на одну із запропонованих тем.                                          (12 балів)

 1. «Захочеш – і будеш. В людині, затям, лежить невідгадана сила» (Олег Ольжич).
 2. «Є лиш один куточок Всесвіту, який ти, напевно, можеш поліпшити… Це ти сам…» (А.Хакслі)
 3. «Кожній нації є за що посипати голову попелем. Тільки не треба ним запорошувати очі наступних поколінь» (Ліна Костенко).

 

ІІ. Дайте відповіді на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

 1. Хто перший сформулював засади неоромантизму? У чому його відмінність від реалізму ІІ половини ХІХ ст.? Назвіть найяскравіших представників неоромантизму.
 2. Появою яких жанрів збагатилася українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст.? Наведіть приклади творів українських письменників.
 3. Розкрийте зміст понять «новела» та «оповідання». Назвіть спільні та відмінні риси. Наведіть приклади.
 4. Імпресіонізм та експресіонізм в українській літературі: спільне й відмінне, основні представники.
 5. У яких памфлетах Микола Хвильовий окреслив програму українського національного відродження? Назвіть її основні засади. (10 балів)

 

ІІІ. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії.                                                                    (10 балів)

Доборолися! Добалакались!
Досварилися, аж гримить!
Україно, чи ти була колись
незалежною хоч на мить:
від кайданів, що волю сковують,
від копит, що у душу б’ють,
від чужих, що тебе скуповують,
і своїх, що тебе продають?!

Популяція! Нація! Маси!
І сьогодні, і вчора, й колись
українського пекла гримаси
упеклися мені. Упеклись!

Весь цей розбрат, і рейвах, і ремство,
і віки безголів’я вогонь, –
хай він спалить усе це нікчемство,
українського пекла вогонь!

 

Усього 32 бали

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь