Завдання ІІ етапу учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2018-2019 н.р. (Полтавська область).

 Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського

Завдання ІІ етапу учнівської олімпіади з української мови та літератури

у 2018-2019 н.р.

7 клас

Українська мова

 1. Написати твір-опис виконання дій на основі власних спостережень у художньому стилі. Увести у текст 4 речення з однорідними членами, підкреслити їх.                                                                     1,5 стор.

На уроці образотворчого мистецтва.  або  На уроці трудового навчання.

                                                                   12 б. + 2б. ( за завдання) = 14б.

 1. Записати правильно слова. 10б.

Військово/службовець, пів/Азії, пів/ящика, жар/птиця, ломи/камінь, мати/й/мачуха, контрас..ний, хитро/мудрий, рал..і, (Ш, ш)шевченківське свято, абсолютно/сухий, нет..о, (Б,б)ог,  чотирьох/ядерний, вишен..ці, мереф..янський, Одіс..ей, хвас..ливий, сто/річчя, каза..ський.

 

 1. Записати речення, розставляючи пропущені розділові знаки, зробити синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом частину мови, дати характеристику речення за метою висловлювання та будовою).                                       2+7+ 1=10б.

 

І рядки старих верб і садки і розкіш густої трави усе блищить та сяє переливається на сонці  (за І. Нечуєм-Левицьким).

 

 1. Визначити рід поданих іменників, дібравши до кожного зі слів прикметники. 6б.

Собака, насип, степінь, полин, біль, путь, таксі, суміш, Сибір, салямі, Керч, нежить.

 

 1. Розкрити значення фразеологізмів. 5б.

Клювати носом, брати гору, хоч з лиця воду пий, хоч у вухо бгай, грати першу скрипку.                                                                                                                                         

Усього –  45б.

7 клас

Українська література

 1. Визначити тему поезії, головну думку, художні засоби. 6б.

Як важко прокидається земля
Від чарів крижаного поцілунку.
Старий туман снує прадавню думку,
І стогне вітер, бродячи в полях.

Мов ковдрою, вгорнувся димом сад –
Промоклий сад, настояний полином,
І жде, коли далекі небеса
Весна ключем відкриє журавлиним.

Н. Позняк

 

 1. 2. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

2.1. Назвати види соціально-побутових пісень.                                        4б.

 1. 2. Який художній засіб яскраво виражений у рядках?                    2б.

Стоїть явір над водою, в воду похилився.

На козака пригодонька – козак зажурився.

2.3. За яку суму було викуплено  Т. Шевченка з кріпацтва…                    2б.

2.4.  Алітерація  – це … Навести приклад.                                                4б.

 1. У яку пору року відбувається це народне дійство? Що ти знаєш про це свято? Які пісні виконуються? ( 3-5 речень)                                  5б.

Усього: 23б.

РАЗОМ: 68б.

 

 Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського

Завдання ІІ етапу учнівської олімпіади

 з української мови та літератури

у 2018-2019 н.р.

 Українська мова

8 клас

 1. Написати есе на тему:

 “Мій обов’язок перед природою”, використавши 4 речення з дієприкметниковим та дієприслівниковим зворотами  (по 2 кожного, підкреслити їх)   (2 стор).                      12б.+4б. за завдання = 16б.

 

 1. Записати правильно слова. 8б.

На/виліт, з усіх/усюд, нью/йорківець, зеленаво/брунатний,   п..я..десяти/шести/тисячний, (М, м)ін..юст, не/до/вподоби,  масло/какао, падиша..ський, лимонно/кислий, р..ч..татив, сама/самотою, П(п)івнічний

Л(л)ьодовитий О(о)кеан, калинон..ці

 

 1. Записати речення, розставити пропущені розділові знаки, зробити синтаксичний розбір речення (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом частини мови, дати загальну характеристику).

Примкнувши вії стоїть у задумі осінній ранок прислухається до шереху соняхів і маківок постарілих від негоди до гупання яблук у садах до тривожного крику перелітних птиць (За М. Стельмахом).

( за  розділові знаки по   по 0,5б.,  за визначення членів речення та частин мови по 0, 25б., загальна характеристика – 3б.)       =10-11б.

 

 1. Узгодити числівники з іменниками у формі відповідного відмінка, замінивши цифри словами. 6б.

На 91 (аркуш), для 185 (учень), із 748 (делегат), від 627 (кілограм), 5 із половиною (метр), скористатися 1 469 (голос).

 

 1. Відредагувати словосполучення. 5б.

Не мішайте писати, хрустальна ваза, заказати букет, не мають відношення до мене, числитися у списках, прейскурант цін, повний аншлаг, лєснічна клітка, покрашені вікна, у якості художника.

Усього – 46б.

 

8 клас

Українська література

 

 1. Зробити ідейно-художній аналіз вірша.

( визначити тему,  головну думку, художні засоби, особливість змалювання ліричного героя)                                   12б.

Все більше на землі поетів,

вірніше – тих, що вміють римувати.

У джунглях слів поставили тенета,

але схопити здобич ранувато.

Зайці, папуги, гнізда горобині…

Великий щебет,  писк і цвірінчання –

таке, що часом хочеться людині

Поезію шукати у мовчанні.

Хай метушиться дріб’язок строкатий,

міняє шерсть залежно від погоди…

Поете, вмій шукати і чекати!

Найкращий вірш ще ходить на свободі.    (Ліна Костенко)

                                                      

 1. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності.

2.1. Козаки, яких звільнила Маруся Богуславка, томилися в неволі … років.                                                                                                1б.

2.2. В історичній пісні «Чи не той то хміль» битва козацького війська відбувається  біля … у … році.                                                        2б.

2.3.  Анафора  – це …              Навести приклад.                          4б.

2.4. Хорей – це… Навести приклад                                              4б.

 

 1. Його називали українським Робін Гудом. Хто зображений на світлині? Як його постать пов’язана з українською літературою?(5-7 речень)                                                                    7б.

Усього –  30 б.

РАЗОМ – 76 б.

 

 

 

 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського

Завдання ІІ етапу учнівської олімпіади

 з української мови та літератури

у 2018-2019 н.р.

9 клас

Українська мова

 

 1. Написати власне висловлення:

” Від споживацького безглуздя довкілля  треба берегти”.    (2,5 стор)

 Використати приклади з літератури та мистецтва.

12б.+ 2-3 за завдання=14(15)б.

(При виставленні оцінки за зміст враховується наявність  прикладів з літератрури та мистецтва )

 1. Записати правильно слова. 9б.

Щедро/обдарований,   людино/день, пр..ц..дент, (С, с)офійський (С, с)обор, хто/зна/з/котрими, честь/честю,   по/івано/франківськи, на/четверо, ес..е, (з, с)переляку, марок..ан..ський, ім..іграція,  екстрен..ий, по/сусідству,   дарма/що, с..нт..менталізм, альпініс..кий,   брин..чати, ацте..ський.

 

 1. Записати речення, розставити розділові знаки. Побудувати його структурну схему, зробити синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом, якою частиною мови є, дати загальну характеристику всій конструкції )

( за  розділові знаки по   по 0,5б,  за визначення членів речення та частин мови по 0, 25б., загальна характеристика – 3б.)                                  =10б.

 

Уночі  коли з глибин космосу проступають зорі пробиваються скупим світлом  до нас ми відчуваємо  що йдемо не просто по землі  йдемо по планеті (О.Гончар)

 

 1. Виконати завдання.

4.1. Поставити іменники у формі орудного відмінка однини: листоноша, лікар, заполоч, плем’я.                                  2б.

4.2. Утворити присвійні прикметники: Лука, Параска, невістка, Софія.                                                                                   2б.

4.3. Дібрати до фразеологізму битий жук синонімічний фразеологізм                                                                             2б.

 

 1. Відредагувати речення. 5б.

1)Глядачі, сидячи в перших рядах, вітали соліста. 2)По нашим вулицям їздять дуже багато машин. 3)Не можна переходити дорогу перед рухаючимся транспортом. 4)В півп’ятого хлопці відправились на рибалку. 5) Полтавський Національний педагогічний університет проводить День відчинених дверей.

Усього – 44 бали

9 клас

Українська література

 

 1. Зробити ідейно-художній аналіз вірша. ( Визначити тему, головну думку, художні засоби, особливість змалювання ліричного героя)                                                                                           12б.

 

Щоб стати народом, ще треба пройти крізь тунель

і виловить долю, як грайну сріблясту форель,

ще треба її розділити поміж усіма,

допоки цей люд не накрила снігами зима,

ще треба знайти серцевину в округлім кільці –

що зроблять живі, те не вчинять ніколи мерці.

Та потяг часу гримотить і розчавлює нас,

і темно в тунелі, і просвіт порталу погас,

і тільки, як лава в земному ядрі, гоготить:

твій ворог в тобі, лише ти його можеш убить… (Л. Горлач)

 

 1. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

2.1. Притча – це…                                                                       2б.

2.2.  Основна думка легенди  про  Вавилонську вежу ….             2б.

2.3. Пісню Г. Сковороди «Всякому місту – звичай і права» виконує … персонаж твору …                                                                            1б.

2.4. Хто з українських культурних діячів перекладав Біблію?Назвіть їх.

( 5)                                                                                                5б.

 1. Його називали “лицарем української літератури”, “лицарем на білому коні”. Назвіть його  прізвище. Як ці світлини пов’язані з його творчістю? (  5-7 речень)          7б.

 

 

Усього –  29б.

РАЗОМ – 73б.

 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 ім. М.В.Остроградського

Завдання ІІ етапу учнівської олімпіади

 з української мови та літератури

у 2018-2019 н.р.

10 клас

Українська мова

 

 1. Скласти текст виступу по шкільному радіо на тему:

«Як впливає на нашу свідомість  навколишня інформація»  (3 стор.)

  Увести  у текст речення із вставними словами (3) 12б.+ 3б= 15б.   

 1. Записати правильно слова. 9б.

Пр…людія, суспільно/корисний, між..ярусний, ін..овація, на/зло,       стат..ей,  (Л, л)лауреат  (Н, н)аціональної  (П, п)ремії імені Тараса Шевченка,                       (А, а)хіл..есова п’ята, казармен..ий, на/гора, натще/серце, густо/пом(е, и)р(е, и)жаний,   рекру(т, ч)ина,   північно/кримський, аванпос..ний, пост/фактум, духм..яно/п..янкий, мальви/красуні.

 

 1. Записати речення, розставити розділові знаки. Побудувати його структурну схему, зробити синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом, якою частиною мови є, дати загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням).

За кожен розділовий знак – 0,5б, за визначення членів речення та приналежність  до частин мови – по 0,25б, загальна характеристика – 3б., компонентам – по 2 б.                                                                         15б.

Коли твій човен покинув осоння й захлюпотів під парасолями старої лапастої верби  тоді ти помічає раптом  що небо ніколи не буває  таке криштально-голубе  як у серпні (М.Хвильовий)

 

 1. Виконати завдання.

4.1. Поставити числівники у формі орудного відмінка:  897, 564.       4б.

4.2. Зробити фонетичний запис слів: зарум’янюєшся, шістсот             2б.

4.3. Дібрати до фразеологізму ганяти вітер по вулицях синонімічний фразеологізм.                                                                                                2б.

4.4. Виписати іменники – назви істот: натовп,   мавка, цеце, студентство, вірус, базіка.                                                                                                2б.

 1. Відредагувати словосполучення. 4б.

Поступив у продажу, поступив на роботу, поступив справедливо, недобре поступили зі мною, відкрити форточку, відкрити двері до кімнати, відкрити очі, відкрити підручник.

 

 

Усього: 53 б.

10 клас

Українська література

 

1.Зробити ідейно-художній аналіз поезії. ( Визначити тему,  головну думку, художні засоби, особливість змалювання ліричного героя. Чому він звертається  до героїні то на «ти», то на «ви». Чи відомо вам, хто з композиторів поклав на музику  ці слова?)   

                                                                                                               12б.

Осінній день березами почавсь,

Різьбить печаль  свої дереворити.

Я думаю про тебе  весь свій час,

Але про це не треба говорити.

Ти прийдеш знов. Ми будемо на «ви»,

Чи ж неповторне можна повторити?

В моїх очах свій сум перепливи,

Але про це не треба говорити.

Хай буде так, як я собі велю,

Свій будень серця будемо творити.

Я вас люблю, о, як  я вас люблю,

Але про це не треба говорити…  (Л.Костенко)          
   

 1. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості і лаконічності у висловлюваннях.

2.1. Соціально-психологічний роман – це …                                             2б.

2.2. «Дівчина була невелика на зріст, але рівна, як струна, гнучка, як тополя, гарна, як червона калина…». Так охарактеризовано … з твору        2б.

2.3. Хто з персонажів роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» керувався життєвою філософією «своя сорочка ближче до тіла»?                          2б.

 

 1. Розв’язкою до якого твору є ця ілюстрація. Назвіть автора та твір.

Яку розвязку  твору  могли б запропонувати ви. (5-7 речень)  2+7=9б.

Усього: 27 б.

РАЗОМ: 80б.

 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ім. М.В.Остроградського

Завдання ІІ етапу учнівської олімпіади

 з української мови та літератури

у 2018-2019 н.р.

11 клас

Українська мова

1.Написати  есе на тему:

«Вікіпедія: простір необмежених можливостей чи прихованих обмежень?»

(3  стор). Увести  у текст тлумачення 3-х понять.                12б.+3б.=15б.

 1. Записати правильно слова. 10б.

Зар(е, и)во, лавро/вишня, д..риген..ський, на/швидк (о, у) руч, матч/реванш, ковз..кий,   по/совісті, ір..аціональний, сумовито/тривожний, з/боку/на/на/бік, пальто/максі,   пот..м..яніти, без..ядерний, по/латині, усього/на/всього, чин/чином, мот..о, (Н, н)аціональний (У, у) ніверситет (К, к)иєво/(М, м)огилянська (А, а)кадемія, пр(е, и)осв..ящен..ий,    цюри(х, с)ький.

 1. Записати речення, розставити пропущені розділові знаки, побудувати його структурну схему, зробити повний синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом частину мови, дати загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням).

Громадсько-політична організація «Жінки в науці України»  яку очолює доктор біологічних наук Віра Троян надіслала нам прекрасний календар «Жіночі постаті в українській науці»  з творчими портретами  жінок-подвижниць ( З книги  «Нехай не гасне світ науки»).

(За кожен розділовий знак – 0,5б, за визначення членів речення та приналежність  до частин мови – по 0,25б, загальна характеристика – 3б., компонентам – по 2 б. )                                                                        до 15б.                                                                                                                                                                                                                                               

 1. Виконати завдання.

4.1. Від прикметників утворити ступені порівняння (вищий і найвищий, просту і складену форми): низький, високий.                                     2б.

4.2. Пояснити значення слів:  наступальний-наступний, тактичний – тактовний.                                                                                4б.

4.3. Узгодити числівники з іменниками: погодитися з 237 (студент), 195 (пасажирами).  Числівники записати словами.                            4б.

 1. Відредагувати речення. 5б.

1)Опрацювавши належним чином статті закону, його було включено до повістки денної пленарного засідання. 2) У філіалі цього університету  перше, що кидається в очі, так це текучість кадрів.  3) В останній час погода стала  дуже капризною. 4) Ми взаємно допомагаємо один одному.

5)Це зауваження не торкається всіх, пропускаючих роботу по хворобі.

Усього: 55б.

Українська література

 1. Зробити ідейно-художній аналіз поезії. ( Визначити тему, головну думку, художні засоби, особливість змалювання ліричного героя.) 12б.

З кохання плакав, я ридав.

(Над бором хмари муром!)

Той плач між нею, мною став –

(Мармуровим муром…)

Пливуть молитви угорі.

(Вернися з сміхом-дзвоном!)

Спадає лист на вівтарі –

(Кучерявим дзвоном…)

Уже десь випали сніги.

(Над бором хмари муром!)

Розбиті ніжні вороги –

(Мармуровим муром…)

Самотна ти, самотний я.

(Весна! – світанок! – вишня!)

Обсипалась душа твоя –

(Вранішняя вишня…)                        ( П.Тичина)

 1. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

2.1. Про кого Василь Стус написав наукову роботу «Феномен доби, або Сходження на Голгофу слави»?                                                           2б.

2.2. Із яким запахом асоціюється рідний дім у спогадах головного героя новели М. Хвильового «Я (Романтика)»?                                                         2б.

2.3. Імпресіонізм це……                                                                        4б.

 1. З яким твором та якого письменника  пов’язані цей малюнок та світлина?  Обгрунтуйте. (5-7 речень)                                                                       7б.

 

 

Усього:  27б.

РАЗОМ: 82б.

 

Скачати завдання ІІ етапу учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2018-2019 н.р.: завдання

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Коментарі 1

Залишити відповідь Скасувати коментар

Exit mobile version