Конспекти уроків української літератури для 8 класу

Скачати

ЗМІСТ
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків
з української літератури у 8 класі 12-річної школи …………… 7
Вступ. Українські історичні пісні. Пісні Марусі Чурай
Урок № 1 Вступ. Художня література як одна з форм духовної
діяльності людини ……………………………………………………………. 12
Урок № 2 Українські історичні пісні. Пісні про звитяжну боротьбу
козаків з турецько-татарськими нападниками («Зажурилась
Україна», «Та, ой, як крикнув же козак Сірко») ……………… 17
Урок № 3 Пісні про боротьбу проти соціального та національного
гніту («Ой Морозе, Морозенку», «Максим козак Залізняк») … 24
Урок № 4 «Чи не той хміль?», «За Сибіром сонце сходить». Образи
історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі, створені
народною уявою………………………………………………………………… 34
Урок № 5 Пісні Марусі Чурай. «Засвіт встали козаченьки»,
«Віють вітри, віють буйні», «Ой не ходи, Грицю…» …………. 45
Урок № 6 Зв’язне мовлення. Письмова творча робота про українську
історичну народну пісню …………………………………………………. 54
Урок № 7 Позакласне читання. Ю. Мушкетик. «Селена» ………………… 58
Урок № 8 Література рідного краю. Легенди про Івана Сірка………….. 74
Урок № 9 Тематична контрольна робота № 1. «Вступ. Українські
історичні пісні. Пісні Марусі Чурай» ……………………………….. 81
Українські народні думи. «Слово про похід Ігорів»
Урок № 10 Українські народні думи, їх різновиди. Жанрова
своєрідність, історична основа, героїчний зміст думи ……… 86
Урок № 11 «Маруся Богуславка». Проблема вибору героїні……………….. 91
Урок № 12 «Маруся Богуславка». Образ української полонянки
Марусі……………………………………………………………………………….. 96
Урок № 13 «Буря на Чорному морі». Символ гріхопадіння
і порятунку через усвідомлення покаяння ………………………. 101
Урок № 14 Позакласне читання. Народна дума «Самійло Кішка» ……. 106
Урок № 15 «Слово про похід Ігорів». Давньоруська перлина
українського ліро-епосу. Історична основа «Слова…»…………… 117
Урок № 16 «Слово про похід Ігорів». Образи руських князів у творі.
Наскрізна ідея патріотизму ……………………………………………… 125
Урок № 17 «Слово про похід Ігорів». Символічно-міфологічні
мотиви у творі. Мова поеми ……………………………………………. 133
Урок № 18 «Слово про похід Ігорів». Роль пейзажу в розгортанні
сюжету. Поетичність образу Ярославни …………………………… 139
Урок № 19 Тематична контрольна робота М 2 ………………………………….. 146
4 Усі уроки української літератури у 8 класі
Світ української поезії
(Т. Шевченко, І. Франко, Леся Українка)
Урок № 20 Т. Шевченко. «Думи мої, думи мої» ………………………………… 150
Урок № 21 Т. Шевченко. «Ой три шляхи широкії» ……………………………. 159
Урок № 22 Т. Г. Шевченко. «Мені однаково, чи буду» (з циклу
«В казематі»). Поняття про філософську лірику,
силабо-тонічне віршування ……………………………………………… 164
Урок № 23 Т. Шевченко. «Минають дні, минають ночі» …………………… 172
Урок № 24 І. Франко. Короткі відомості про письменника. «Іван
Вишенський». Історична правда та художній вимисел
утворі ………………………………………………………………………………. 177
Урок № 25 І. Франко. «Іван Вишенський». Постать українського
мислителя XVII ст. і художній образ у творі ……………………. 191
Урок № 26 І. Франко. «Іван Вишенський». Проблема морального
вибору людини, її втеча від неприйнятного бутгєвого
світу …………………………………………………………………………………. 204
Урок № 27 Леся Українка. Розповідь про життя поетеси, її мужність
і силу духу. «Ви щасливі, пречистії зорі» ………………………… 214
Урок № 28 Леся Українка «Давня весна». Тема гармонійного
єднання людини з природою …………………………………………… 222
Урок № 29 Леся Українка. «Хотіла б я піснею стати» ………………………. 227
Урок № ЗО Леся Українка. «Давня казка». Ідея вільної творчості,
вільнолюбства людини …………………………………………………….. 231
Урок № 31 Леся Українка. «Давня казка». Проблеми і мотиви твору …. 240
Урок № 32 Тематична контрольна робота № 3 «Тарас Шевченко,
Леся Українка, Іван Франко» ………………………………………….. 252
Світ української поезії
(В. Сосюра, Б. Олійник, В. Підпалий, І. Малкович)
Урок № 33 В. Сосюра. «Васильки» — взірець інтимної лірики ………… 256
Урок № 34 В. Сосюра. Патріотичний пафос поезій «Любіть Україну!»,
«Сад» ………………………………………………………………………………… 264
Урок № 35 Б. Олійник. «Вибір». Вічна проблема життєвого вибору …. 274
Урок № 36 Б. Олійник. «Ринг». Філософія чину і мудрості ……………… 279
Урок № 37 В. Підпалий. «Тиха елегія». Щирість патріотичних
почуттів ліричного героя …………………………………………………. 284
Урок № 38 В. Підпалий. «Запросини». Оптимізм, впевненість
у правильності обраного шляху ………………………………………. 289
Урок № 39 Іван Малкович. «З янголом на плечі». Глибокі роздуми
сучасного поета про те, якою повинна бути людина……….294
Урок № 40 Іван Малкович. «Свічечка букви ї», «Музика, що пішла» . 298
Урок № 41 Позакласне читання. І. Вільде. «Повнолітні діти» ………….. 304
Урок № 42 Тематична контрольна робота № 4. Світ української поезії:
В. Сосюра, Б. Олійник, В. Підпалий, І. Малкович ………… 318
Зміст 5
Національна драма (І. Карпенко-Карий).
З української прози (М. Коцюбинський, О. Назарук, В. Дрозд)
Урок № 43 І. Карпенко-Карий. Короткі відомості про життя
і творчість видатного українського драматурга XIXст.,
про театр «корифеїв». Трагікомедія «Сто тисяч» …………….. 322
Урок № 44 І. Карпенко-Карий. «Сто тисяч». Проблема бездуховності
людини, засліпленої прагненням до наживи …………………… 333
Урок № 45 І. Карпенко-Карий. «Сто тисяч». Проблема влади грошей.
Засоби сатиричного змалювання …………………………………….. 341
Урок № 46 І. Карпенко-Карий. «Сто тисяч». Характеристика дійових
осіб твору ………………………………………………………………………… 349
Урок № 47 Зв’язне мовлення. Контрольний твір-роздум за п’єсою
І. Карпенка-Карого «Сто тисяч» …………………………………….. 359
Урок № 48 М. Коцюбинський. «Дорогою ціною». Пригодницький,
романтичний сюжет повісті …………………………………………….. 364
Урок № 49 М. Коцюбинський «Дорогою ціною». Проблема волі
людини та можливості її здобуття …………………………………… 380
Урок № 50 М. Коцюбинський. «Дорогою ціною». Протест Остапа
і Соломії проти кріпосницької наруги, будь-якого
насильства над людиною ………………………………………………… 391
Урок № 51 О. Назарук. «Роксоляна». Події історичної доби
XVI століття……………………………………………………………………… 406
Урок № 52 О. Назарук. «Роксоляна». Проблема кохання і служіння
народові в повісті ……………………………………………………………. 425
Урок № 53 О. Назарук. «Роксоляна». Незалежна вдача, щирість
у стосунках з людьми, природний розум і врода
Роксоляни ……………………………………………………………………….. 440
Урок № 54 О. Назарук. «Роксоляна». Характеристика образу
Роксоляни ……………………………………………………………………….. 460
Урок № 55 В. Дрозд. «Білий кінь Шептало». Проблема людини
в суспільстві, її знеособлення …………………………………………..481
Урок № 56 В. В. Дрозд. Іронічна, алегорично-химерна проза
сучасного прозаїка. «Ирій» ……………………………………………..491
Урок № 57 В. Дрозд. «Ирій» — химерна повість про неповторний
світ юності……………………………………………………………………….. 503
Урок № 58 В. Дрозд. «Ирій». Поєднання уявного з реальним
у творі ………………………………………………………………………………. 513
Урок № 59 В. Дрозд. «Ирій». Вічне і швидкоплинне в житті
людини»……………………………………………………………………………. 525
Урок № 60 Тематична контрольна робота № 5. «Національна драма
(І. Карпенко-Карий). З української прози
(М. Коцюбинський, О. Назарук, В. Дрозд)»…………………….. 538
Український гумор і сатира (В. Самійленко, Є. Дудар)
Урок № 61 В. Самійленко. Коротко про митця. Гумор і сатира поета.
«Патріоти» ……………………………………………………………………….. 543
6 Усі уроки української літератури у 8 класі
Урок № 62 В. Самійленко. «Ельдорадо». Універсальність моделі
тоталітарної держави ……………………………………………………….. 551
Урок № 63 Зв’язне мовлення. Письмова робота за творчістю
В. Самійленка ………………………………………………………………….. 558
Урок № 64 Є. Дудар. Сучасний письменник-гуморист. «Слон і мухи» … 561
Урок № 65 Є. Дудар. «Лісова казка», «Червона шапочка».
Прихований зміст творів …………………………………………………. 567
Урок № 66 Зв’язне мовлення. Складання власної гумористичної
оповіді ……………………………………………………………………………… 577
Урок № 67 Позакласне читання. О. Вишня. «Мисливські усмішки»
(«Відкриття охоти») …………………………………………………………. 580
Урок № 68 Література рідного краю. Гумористичні твори
М. Возіянова ……………………………………………………………………. 589
Урок № 69 Тематична контрольна робота № 6 «Український гумор
і сатира (В. Самійленко. Є. Дудар») ………………………………… 595
Урок № 70 Урок-підсумок. Бесіда про твори, що вивчалися упродовж
року й викликали найбільше роздумів, суперечок,
зацікавлення…………………………………………………………………….. 599

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь