Конспекти уроків української літератури для 5 класу

Скачати

Зміст

Урок № 1. Слово у житті людини. Початок словесного мистецтва:
фольклор і літописи ……………………………………………………………………..4
Урок № 2. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва…………… 9
Світ фантазії, мудрості
Урок № 3. Міфи і легенди українців. Первісні уявлення про всесвіт
і людину……………………………………………………………………………………….. 13
Урок № 4. Міфи і легенди українців. «Про створення землі», «Чому буває
сумне Сонце?»…………………………………………………………………………….. 17
Урок № 5. Народні легенди «Про зоряний Віз», «Про вітер», «Про вогонь» . 21
Урок № 6. Міфи і легенди українців. «Лісова панна», «Берегиня», «Дажбог»,
«Неопалима купина», «Чому пес живе коло людини?»……………… 24
Урок № 7. Як творився світ. Урок-подорож сторінками міфів давньої
України……………………………………………………………………………………….. 33
Урок № 8. Українські народні казки. Казка «Про правду і кривду»…………… 41
Урок № 9. Українська народна казка «Мудра дівчина»……………………………….46
Урок № 10. Українська народна казка «Про жар-птицю та вовка»……………… 50
Урок № 11. Героїко-фантастична казка «Красний Іванко і закляте місто».
Героїчне і фантастичне у казці……………………………………………………. 54
Урок № 12. Спорідненість українських казок з казками народів світу………… 58
Урок № 13. Розвиток зв’язного мовлення. Народні казки. Самостійне
складання к а зо к ………………………………………………………………………….. 61
Урок № 14. «Моя улюблена казка».Українські героїко-фантастичні казки . . 66
Урок № 15. Тематичне оцінювання: «Народні казки». «Про правду і кривду»,
«Мудра дівчина», «Про жар-птицю та вовка», «Красний Іванко
і закляте місто»…………………………………………………………………………….. 71
Урок № 16. Літературні казки. Іван Франко «Фарбований Л и с » ………………… 75
Урок № 17.1. Франко «Фарбований Лис». Образ Лиса, риси його
характеру…………………………………………………………………………………….. 78
332 Усі уроки уі<раїнськоїлітератури в 5 класі
Урок № 18.1. Франко «Фарбований Лис». Мова автора і мова персонажів . . 80
Урок № 19. Тестова робота за літературною казкою І. Франка
«Фарбований Л и с » ……………………………………………………………………..91
Урок № 20. Василь Королів-Старий «Потерчата»…………………………………………. 93
Урок № 21. Василь Королів-Старий «Хуха-Моховинка» …………………………….96
Урок № 22. Бесіда позакласного читання. Аналіз казок Василя
Королева-Старого «Нечиста сила», «Мавка Вербинка»…………… 99
Урок № 23. Іван Липа «Близнята».Поведінка братів-близнюків……………… 104
Урок № 24. Василь Симоненко «Цар Плаксій і Лоскотон»……………………….109
Урок № 25. В. Симоненко «Цар Плаксій і Лоскотон». Характеристика
дійових осіб твору……………………………………………………………………… 112
Урок № 26. Позакласне читання. В. Симоненко «Подорож у країну
Навпаки»………………………………………………………………………………….. 115
Урок № 27. Тематичне оцінювання за розділом «Літературні казки» . . . . 120
Урок № 28. Загадка як вид усної народної творчості. Зміст і форма
з а г а д о к …………………………………………………………………………………….. 124
Урок № 29. Загадки як вид усної народної творчості………………………………….128
Урок № ЗО. Прислів’я та приказки. Народне уявлення про довкілля . . . . 130
Урок № 31. Урок-КВК за прислів’ями та приказками……………………………….134
Урок № 32. Леонід Глібов «Химерний маленький», «Що за п т и ц я » ………… 137
Урок № 33. Леонід Глібов. Акровірші «Хто розмовляє?»
«Хто сестра і брат?». Вірш «Квіткове весілля»………………………….141
Урок № 34. Узагальнення і систематизація знань з теми «Л. І. Глібов.
Загадки. Прислів’я та приказки»……………………………………………. 144
Урок № 35. Світ поезії Ольги Чорної…………………………………………………………..148
Історичне минуле нашого народу
Урок № 36. Літописні оповіді «Про заснування Києва», «Про князя Олега» . 155
Урок № 37. Літописні оповіді «Про княгиню Ольгу», «Про хрещення Русі
князем Володимиром»……………………………………………………………..158
Урок № 38. Олександр Олесь «Україна в старовину»,
«Наші предки — слов’яни»………………………………………………………. 161
Урок № 39. Олександр Олесь «Початки Києва», «Аскольд і Дір»……………… 165
Урок № 40. Олександр Олесь «Княгиня Ольга», Ярослав Мудрий»………… 167
Урок № 41. Антін Лотоцький «Михайлик-семиліток»……………………………….170
Зміст 333
Урок № 42. Антін Лотоцький «Михайлик-семиліток». Роздуми про
добро і з л о ……………………………………………………………………………….. 175
Урок № 43. Іван Нечуй-Левицький «Запорожці»………………………………………. 178
Урок № 44.Урок-гра за твором І. Нечуя-Левицького «Запорожці»…………… 181
Урок № 45. Урок розвитку зв’язного мовлення. І. Нечуй-Левицький
«Запорожці». Вигадування версії закінчення твору………………….184
Урок № 46. Оксана Сенатович «Малий Віз». Коротка розповідь про
письменницю………………………………………………………………………….. 188
Урок № 47. Позакласне читання. Сучасні твори про історичне минуле
українського народу. І. Крип’якевич «Малі козаки»……………… 194
Урок № 48. Тематичне оцінювання «Історичне минуле нашого народу» . . 201
Рідна Україна. Світ природи
Урок № 49. Тарас Шевченко. Розповідь про п о е т а ……………………………………. 207
Урок № 50. Т. Шевченко «За сонцем хмаронька пливе», «Садок вишневий
коло х а т и » ……………………………………………………………………………….. 212
Урок № 51. Костянтина Малицька «Чом, чом, земле моя…». Розповідь
про письменницю……………………………………………………………………..216
Урок № 52. Костянтина Малицька «Соловей». Теорія літератури: художній
о п и с ……………………………………………………………………………………………221
Урок № 53. Олена Пчілка (Ольга Косач) «Сосонка». Розповідь
про письменницю та її родину…………………………………………………. 228
Урок № 54. Тематичне оцінювання за творчістю Т. Шевченка,
К. Малицької та О. П ч іл к и ……………………………………………………… 239
Урок № 55. П. Г: Тичина «Не бував ти у наших краях», «Гаї шумлять» . . . . 243
Урок № 56. П. Г: Тичина «Блакить мою душу обвіяла»……………………………….250
Урок № 57. Євген Гуцало «Лось».Вічне протистояння добра і з л а …………… 256
Урок № 58. Євген Гуцало «Л о с ь» ………………………………………………………………..260
Урок № 59. Усний опис тварини за власним спостереженням
у художньому с т и л і…………………………………………………………………..263
Урок № 60. Богдан-Ігор Антонич. Основні відомості про поета. Вірш
«Весна»…………………………………………………………………………………….. 269
Урок № 61. Богдан-Ігор Антонич «На шляху», «Назустріч». Єдність
людини і природи……………………………………………………………………..275
Урок № 62. Урок виразного читання. Конкурс на кращого декламатора
п о е з і ї ……………………………………………………………………………………….. 278
334 Усі уроки уі<раїнськоїлітератури в 5 класі
Урок № 63. Г. Тютюнник «Дивак». Розповідь про письменника…………………284
Урок № 64. Г. Тютюнник «Дивак». Образ Олеся, риси його характеру.
Описи природи у т в о р і……………………………………………………………..287
Урок № 65. Микола Вінграновський «Перша колискова»,
«Ходімте в сад…», «Сама собою річка ця тече…»…………………….290
Урок № 66. Підсумковий урок за творчістю М. Вінграновського,
Г. Тютюнника, П. Тичини, Є. Гуцала, Б.-І. Антонича …………… 301
Урок № 67. Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис окремого предмета
за кар ти н ою …………………………………………………………………………….. 307
Урок № 68. Борис Харчук «Шайтанка» ……………………………………………………. 310
Урок № 69. Петро Власюк «… Я — людина на оцій землі»………………………….314
Урок № 70. Систематизація та узагальнення вивченого з теорії літератури
за рік………………………………………………………………………………………….. 324

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь