Конспект уроку з української мови у 7 класі на тему: “Систематизація” та узагальнення знань із теми “Дієслово”

Конспект уроку з української мови у 7 класі на тему: “Систематизація” та узагальнення знань із теми “Дієслово”

Скачать

Систематизація” та узагальнення знань із теми “Дієслово
Систематизація” та узагальнення
знань із теми “Дієслово

Тема: Систематизація та узагальнення знань із теми “Дієслово”.
Ціль уроку: Систематизувати та узагальнити відомості про дієслово, формувати вміння правильно писати дієслова в різних особових формах; визначити їх граматичні ознаки, правильно використовувати у мовленні, з’ ясовувати синтаксичну роль у реченні.
Розвивати пам’ять , увагу, логічне та образне мислення, виховувати почуття колективізму, відповідальності за справу, яку виконуєш.
Тип уроку: Узагальнення та систематизація набутих знань.
Обладнання: Мультимедійний центр, тестові завдання різних видів, індивідуальний роздатковий матеріал.

Перебіг уроку
I.Організація учнів до уроку.
II.Перевірка домашнього завдання.
1 ряд – виписати прислів’ я і приказки на – но,-то.
2 ряд – виписати прислів ‘я та приказки з інфінітивом.
3 ряд – виписати фразеологічні звороти з дієсловами.
1. Оголошення теми та цілі уроку (тема спроектована на екран).
2. Актуалізація опорних знань і мотивізація навчальної діяльності.
1. Яка наука вивчає дієслово як частину мови?
2. Що ж таке дієслово?
3. Назвіть граматичні категорії дієслова (час, число, особа, рід, спосіб).
4. Назвіть основні форми дієслова. Скільки їх (інфінітив, особові форми, дієприкметник, безособові форми на -но, -то, дієприслів¬ник).
5. На які питання відповідає неозначена фор¬ма дієслова? Чи вказує на час, особу, число, рід? ( Ні). Як по іншому називається (інфі¬нітив чи початкова форма дієслова).
6. Яким членом речення може вступати інфі¬нітив? (підметом, присудком, додатком, означенням, обставиною).
7. Як пишемо НЕ з дієсловами? ( Префікс – недо, завжди разом і якщо без НЕ не вжива¬ється).
8. Яких видів бувають дієслова, що вони озна¬чають і на які питання відповідають?
9. Дієслова перехідні – це…?
10. Що можуть означати безособові дієслова?( явища природи, стихійні явища, фізичний або психічний стан людини).
11. Скільки часів має дієслово?
12. Яку дію означають дієслова у теперішньо¬му часі? (дія або стану момент повідомлення про неї) За чим змінюються дієслова у цьому часі? (особами і числами).
13. Яку дію означав минулий час? (дію до мо¬менту повідомлення про неї) За чим змінюють¬ся дієслова минулого часу ( за родами – в одни¬ні та числами)
14. Як утворюються дієслова минулого часу? (додаванням до інфінітива суфіксів -в -та – л- ( в чоловічому і інших родах ))
15. Майбутній час – це…? Які ж розрізняють форми майбутнього часу ( просту -доконаного виду і складну, складену – недоконаного ).
16. Назвіть способи дієслів , яку дію вони озна¬чать (дійсний, умовний, наказовий: реальну, бажану чи можливу, наказ, прохання, параду ).

У. Узагальнення і систематизація вивченого.

Робота над тестами різних видів.

1. У якому рядку всі слова – дієслова:
а)плавати, читання, збліднути, ходити;
б)старіти, мурувати, писати, малювати;
в)спалити, мир, клич, боротися, сонце;
г)кричати, крик, читав, звеселяє.

2. У котрому рядку дієслова в особових фор¬мах:
а)мріють, напишемо, читаю;
б)сповіщати, гріються, чекати;
в)пишемо, знайде, приїжджати;
г)хочеться, допомагати, дружать.

3. Яку синтаксичну функцію виконує в інфінітив у кожному реченні:
а)Поезія не може жити на смітнику.
б)Горіти-бо – вічний твій приділ.
в)Почав жевріти схід сонця.
г)Не любив я повити птахів.

4. Словниковий диктант ( письмово ) Спроек¬товано на екрані. Декілька робіт на перевірку вчителеві, інші учні обмінюються зошитами для перевірки:
Не/цвісти, не/хтувати, не/волити, недо/бачати, не/прийшов, не/зчутися, не/любити, не/вмію, не/покоїти, не/притомніти.

5. До дієслів, які пишуться з НЕ завжди разом, доберіть синоніми (згадайте, що таке синоні¬ми):
Неславити – (ганьбити, соромити);
Нехтувати – (ігнорувати, не звертати уваги); Недугувати – (хворіти);
Незлюбити – (не сподобатись);
Ненавидіти – (не любити, не поважати ); Непокоїти – (хвилювати, переживати); Неволити (примушувати).

6. Визначити вид дієслів: Читати – недоконаний, переказати – доконаний , вивчити – доко¬наний, переконують – недоконаний.
7. Скласти 2 речення (письмово) із даними дієсловами.
8. Утворити видові пари дієслів, розібрати їх за будовою: зрадити – зраджувати, висадити – висаджувати, розгладити – розгладжувати.

9. Від неозначеною форми дієслів утворити дієслова минулого часу. Записати, розкриваючи дужки:

Буйно ( сходити ) пшениця так, аж серце ( мо¬лодіти ).
За гори вже сонце ( ховатись ), рожевії хмарки (пливти).
Вже ( скосити ) гречку, осінь недалечко.
( Співати ) пташки голосисто у сяйві з небес¬них вершин.

10. У котрому рядку всі дієслова дієвідміни:
а)виконаємо, печу, досліджую, глянемо;
б)сядьмо, скажіть, живуть, палахкотіти;
в)приносити, знайдуть, лякаємо, знаходимо;
г)любити, впізнати, гоїти, ллють.

11. У котрому рядку всі дієслова дієвідміни:
а)стелити, вішати, сидіти;
б)поливати, садити, мазати;
в)знімати, водити, танцювати;
г)ходити, голосити, кричати.
12. Утворити від дієслів складну і складену форми майбутнього часу: збудую — будувати¬му, буду будувати; посію — сіятиму, буду сія¬ти; вирощу — вирощуватиму, буду вирощува¬ти.
13. Провідміняти дієслова теперішнього часу:
Несу – Співаю –

14. (Спроектовано на екрані) Визначити пере¬хідність дієслів:

Той, хто зерно в плодючу землю сіє, пшеницю косить, садить дерева, щасливий.

15. У котрому рядку всі дієслова наказового способу:
а)відповідаймо, зупинімося, порахувати;
б)намалюйте, пишімо, смійся;
в)буду боротися, простіть, пам’ятай.

16. У котрому рядку всі дієслова умовного спо¬собу:
а)з’їв би, принесла б, розрізали б, копало б;
б)запиши, зазнатися, віднесли;
в)знайди, ходіть, розмовляємо.

17. (Слова спроектовано на екран) Які це сло¬ва? ( Безособові) За допомогою цих слів склас¬ти твір-мініатюру
“Пізня осінь” :
Вечоріє, світає, пахне, темно, залило, минуло¬ся, посутеніло, наближається, морозить, підме¬рзає, не спиться, розвидняється, кортить, похо¬лодало, вкрило.

VI. Домашнє завдання .
Повторити вивчене про дієслово, дописати твір-мініатюру, підготуватись до контрольної роботи.

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь