Конспект нестандартного уроку (інтерактивний метод, робота в групах) з української мови у 7 класі на тему: «Узагальнення та систематизація вивченого про прислівник».

Конспект  укроку на тему: «Узагальнення та систематизація вивченого про прислівник»

Скачать

Прислівник
Прислівник

Тема: Прислівник. Узагальнення та систематизація вивченого про прислівник

Ціль уроку: повторити вивчене, узагальнити та систематизувати знання семикласників про прислівник як частину мови, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль, продовжити вдосконалювати орфографічні навички; розвивати критичне мислення, розумові та творчі здібності дітей, формувати вміння висловлювати й доводити власну думку; виховувати тактовність у поведінці учнів під час роботи в парах і групах, на прикладі українських літературних героїв, наділених типовими рисами національного характеру, сприяти формуванню моральності й духовної краси дітей.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок
Обладнання: роздавальний матеріал, кубик, підручник
Методи, прийоми та форми роботи: бесіда, «сенкан із помилкою», «кубування», колективна, індиві¬дуальна, парта та групова форми роботи.

Перебіг уроку
I. Організація класу.
II. Активізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів.
Учитель: Ознаку дій він називає,
А також місце, час, причину
Цієї дії визначає,
І кожен цю частину знає,
Бо це прислівник – всім відомий,
Незмінна це частина мови
На запитання як? коли?
Готова всім відповісти.

Отже, закінчено вивчення прислівника як частини мови. Протягом цих уроків ми розглядали грама¬тичні ознаки прислівника, визначали синтаксичну роль у реченні, особливості творення, навчилися використовувати їх у мовленні, вивчили орфограму «Правопис прислівників», знаходили й виправляли помилки на вивченні правила. Тому давайте разом визначимо ціль уроку й колективно сплануємо нашу діяльність.
Сьогодні на уроці ми маємо повторити вивчене, узагальнити й систематизувати наші знання за темою «Прислівник», продовжити вдосконалювати орфогра-фічні навички, працювати колективно, індивідуально, в парах і групах.
Слово вчителя: 3 метою повторення вивченого мате¬ріалу, узагальнення й систематизації знань про прислівник пропоную вам кубик, на шести гранях якого записані запитання й завдання.
Для цього розділимося на три команди: І команда – «Соняхи», II команда – «Ромашки», III команда – «Маки».
(Діти, по черзі кидаючи кубик один одному, усно відповідають на те питання, яке їм випало на грані кубика).

Завдання №1 (тести)(усно)
1. к. Яким членом речення найчастіше виступає прислівник:
а) підметом;
б) присудком;
в) обставиною;
г) додатком.

2. к. Розкажіть про ступені порівняння прислівників.

3. к. Прислівник виражає:
а) ознаку або приналежність предметність предмета, якість особи;
б) ознаку дії, ознаку іншої ознаки, ознаку предмета;
в) ознаку предмета за дією.

4. к. Розкажіть про написання прислівників через дефіс.

5. к. У якому рядку подані питання, на які відповідають прислівники:
а) який? чий? котрий?
б) що робити? що зробити?
в) як? де? куди? звідки?
г) що роблячи? що зробивши?

6. к. Назвіть способи творення прислівників

Завдання №2 (тести) (усно).
Визначте, у якому рядку всі слова – прислівники:
1. к. а) голіруч, кажучи, плавати, сон;
б)радісно, день, неймовірно, земля;
в)перерва, раз у раз, тричі, добре;
г)восени, праворуч, наполегливо, вимогливо.

2. к. а) потрібно, довго, зроблено, співати;
б)віч-на-віч, коротко, радісно, передчасно;
в)краще, сонячно, сонечко, переказ;
г)врешті-решт, передати, сон, прекрасно.

3. к. а) вічність, темно, сім, жовтий;
б) голосно, ліворуч, день у день, безумовно;
в) один, вільний, зранку, поле;
г) корабель, коротко, викрикуючи, кінь.

4. к. а) біжить, безупинно, рано, ідея;
б)абикуди, шалено, щоденно, сонно;
в)мати, веселий, спросоння, зранку;
г)рано, восени, зима, вільний.
Завдання №3.
Вставити Н та НН у прислівниках
1 к. Невблага…о, негай…о, несказа…о, спросо…я, небезпеч…о.
2 к. Зра…я, соняч…о, сумлі…о, радіс…о, попідвіко…ю.
3 к. Неспокій…о, беззако…о,попідти…ю, безмеж…о, стара…о.
4 к. Беззупи…о, хиб…о, натхне…о, тривож…о, навис…о.

Завдання №4.
Визначте розряди прислівників за значенням:
1. к. Повернути ліворуч, повторювати втретє, повертатися влітку.
2. к. Дуже хвилюватися, підказати наздогад, забути спросоння.
3. к. Чинити ненавмисне, трохи повільно, зробити охайно.
4. к. Святкувати щороку, подарувати на щастя, напрочуд удало.

Завдання №5.
До поданих дієслів доберіть по три прислівники:
1 к. Носити – 3 к. Бігти –
2 к. Слухати – 4 к. Боротися –

Завдання №6.
У реченнях визначити прислівники – антоніми:
1 к. Чим вище злетиш, тим нижче впадеш.
2 к. Легше впасти, тяжче встати.
3 к. Що більше спиш, то менше живеш.
4 к. Орел летить найвище, а хрін росте найглибше.

Завдання №7.
Переписати прислів’я, на місці крапок вставляючи пропущені прислівники:
1 к. Цвях витягнути…, ніж забити.
2 к. Якщо… зловиш вовка, то… лиха завдась.
3 к. … говорити, ніж зробити.
4 к. Свій пес… кусає.

Завдання №8.
Словниковий диктант. Правильно написати слова:
Абикуди, ледве-ледве, час від часу, по-сусідськи, раз у раз, будь-де, подекуди, казна-що, пліч-о-пліч, десь-то, нерідко, ніколи

Завдання №9.
Утворити ступені порівняння прислівників:
1. к. Гірко 3 к. Цікаво
2. к. Вузько 4 к. Дорого

Завдання №10.
Складіть словосполучення так, щоб в, на в одному випадку були префіксами, а в іншому – прийменниками:
1 к. (В) день 3 к. (В) край
2 к. (На) пам’ять 4 к. (На) зустріч

Завдання №11.
Утворити прислівники за допомогою префіксів і суфіксів:
1 к. Три, молодий 3 к. Ранок, лівий
2 к. Верх, наш 4 к. Останній, ніч
Завдання №12.За поданими картинами написати твір-мініатюру «Прихід зими», «Мій робочий день», «У парку», «Прощальні звуки осені», вживаючи прислівники.

Для того, щоб упорядкувати наші знання, розвивати критичність мислення, а також з метою набуття вмінь працювати в парах, пропоную вам Сенкан із помилкою до мовознавчого терміна «прислівник». Необхідно знайти й виправити цю помилку.
СЕНКАН ІЗ ПОМИЛКОЮ ДО МОВОЗНАВЧОГО ТЕРМІНА «ПРИСЛІВНИК»

Прислівник.
Самостійний, незмінний.
Виражає, залежить, змінюється.
Може мати ступені порівняння.
Повнозначне слово.
(Учні виконують завдання в парах протягом 2-3 хвилин, а потім за бажанням виголошують правильно складений сенкан).

Загадки
1. Зимою й літом маячить зеленим цвітом (сосна)
2. Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі(сова)
3. Вдень у небі гуляє, а ввечері на землю сідає (сонце)

Зійдіть східцями
У горизонтальні ряди впишіть прислівники, в кінці яких пишеться и.
1. Небагато (трохи)
2. Сидячи на спині коня (верхи)
3. Не розмовляючи (мовчки)
4. В осінню пору (восени)
5. З бажанням, охотою (залюбки)
6. Безслідно (безвісти)
т р о х и
в е р х и
м о в ч к и
в о с е н и
з а л ю б к и
б е з в і с т и
III. Підсумок уроку. Виставлення оцінок, відзначення найкращої команди.

– Чи досягли ми мети, яку поставили перед собою на початку уроку?

Сміється сонце – ласкаво,
Мандрує небом величаво,
А небо голубіє дивно,
Пливуть хмарини тихо, мрійно
Лунає рідна мова чисто,
А кожне слово – урочисто,
Земля стрічає нас святково,
Сміються зорі загадково.
Сади цвітуть – весною,
Улітку трав моря шовкові,
А восени врожай збирають,
Узимку снігу всі чекають.
Прислівників багато в мові,
Всі яскраві, всі чудові.

Цей віршик ще раз доводить велику роль прислівників у нашому мовленні.

IV. Повідомлення та пояснення домашнього завдання.
Підготовка до контрольної роботи. Написати твір-мініатюру, використовуючи прислівники.

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь