Завдання ІІ етапу олімпіади з правознавства у 9 класі (2015-2016 н.р.)

ДПА 2015 з правознавства в 11 класі
ДПА 2015 з правознавства в 11 класі

Скачати завдання

Завдання ІІ етапу олімпіади з правознавства у 9 класі (2015-2016 н.р.)

 

І.Розв’яжіть приклад із юридичними цифрами (10 б)

 

                          А –  ((Б – В + Г + Д )   (Е – Є))   +   (Ж  :  И • К) =

А–        – мінімальна кількість голосів депутатів, необхідна для прийняття закону

Б–        – рік прийняття ООН Конвенції  про  права дитини

В–        -рік прийняття ООН Загальної декларації   прав людини

Г-        -кількість років проживання в Україні, потрібна  для прийняття до громадянства.

Д-        -вік, з якого неповнолітній може вирішувати самостійно питання громадянства.

Е-        -вік, з якого  юнаків призивають на строкову військову службу.

Є-        – вік отримання паспорта громадянами  України

Ж–       -мінімальна кількість народних депутатів, які повинні проголосувати за закон,

щоб подолати вето   Президента.

И-        -кількість днів, протягом яких Президент повинен підписати закон, прийнятий

Верховною Радою, або повернути.

К-        -вік, після досягнення  якого людина  юридично не вважається дитиною

 

ІІ. Заповніть пропущені місця в текстах юридичних документів:   (10 б)

 

Для цілей цієї Конвенції, дитиною є кожна __1__ до досягнення віку__2__, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не __3__.

Дитина повинна бути __4__ негайно після її народження і повинна мати від народження право на __5__, право на __6__, а також. наскільки це можливо, право знати і право на їх піклування своїх батьків.

 

Ст.1. Всі люди __7__ вільними і рівними у своїй гідності та
правах.  Вони  наділені  розумом  і  совістю  і  повинні  діяти  у відношенні один до одного в дусі братерства.

Ст.2.    Кожна людина   повинна   мати   всі   права  і  всі  свободи, проголошені цією __8__,  незалежно від раси,  кольору шкіри, статі,   мови,   релігії,   політичних   або   інших   переконань, національного чи соціального походження,  майнового, станового або іншого  становища.
Ст.3. Кожна людина має право на __9__,  на __10__  і  на  особисту недоторканність.

 

ІІІ. Визначте вид соціальної норми, яка встановлена (чи порушена) у

кожному випадку:      (10 б)

1)     На день народження дарувати подарунки;

2)     Католицькі священики дотримуються целібату;

3)     Діти повинні поважати і слухатися своїх батьків;

4)     Батьки зобов’язані утримувати і виховувати дітей до досягнення ними

повноліття;

5)     За статутом Спілки афганців до організації мають право вступати особи, що несли

військову службу у складі обмеженого військового контингенту в Афганістані.

6)    Водій проїхав на червоне світло світлофора;

7)    Підліток не поступився місцем у тролейбусі бабусі;

8)    Микола Степанович відмовився платити членські внески в товаристві рибалок;

9)     Андрій та Марина одружилися всупереч волі батьків;

10)  Петро вирішив не купувати в їдальні у середу та п’ятницю  м’ясну страву.

 

ІV. Порівняйте поняття «закон» і «підзаконний акт» за самостійно

складеним алгоритмом   (10 б)

 

Завдання ІІ етапу олімпіади з правознавства у 10 класі 2015-2016 н.р.

 

І. Розв’яжіть приклад із юридичними цифрами            (10 балів)

А: (Б – В) + Г : (Д – Е) + Є:Ж + И:К =

А- — рік прийняття ООН Загальної декларації   прав людини

Б – —  шлюбний вік для жінок

В– — вік, з якого настає кримінальна відповідальність за окремі злочини

Г- — конституційний склад Верховної Ради України

Д- —мінімальний вік виборця

Е- — вік, з якого можна вести підприємницьку діяльність

Є-— мінімальна кількість голосів народних депутатів, необхідна для подолання  вето

Президента.

Ж- — максимальний термін позбавлення волі

И-— вік, з якого припиняється піклування

К- — термін проживання для осіб, що одружені з громадянами України, необхідний для

прийняття  до громадянства України

 

ІІ. Розташуйте нормативно-правові акти за юридичною силою: (10 балів)

А)     Розпорядження Кабінету міністрів ;

Б)       Кримінальний кодекс України;

В)      Конституція України;

Г)       Наказ Міністерства освіти і науки

Д)       Закон України «Про вибори

Президента України»;

Е)       Рішення Львівської міської ради.

Є)       Наказ директора школи

Ж)      Постанова Верховної Ради України

И)      Указ Президента України

К)       Наказ Департаменту освіти і науки

Львівської міської ради

 

ІІІ. Заповніть пропущені місця в тексті юридичного документа:   (5 балів)

Кожен має право на   –1– , що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Ті, хто працює, мають право на   –2– для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

Громадяни мають право на   –3–, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Кожен має право на   –4–. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.

Кожен має право на   –5– — для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.

 

ІV. Розв’яжіть задачу:   (5 балів)

Миронова власним автомобілем збила Гончарука, якому у зв’язку з цим було заподіяно шкоду. Через деякий час Гончарук звернувся до суду з вимогою про її відшкодування. Але Миронова заявила, що вона була визнана невинною у ДТП і звільнена від кримінальної відповідальності, а тому на неї не може бути покладено обов’язок відшкодування шкоди, оскільки Цивільний кодекс України передбачає вину як обов’язкову умову відповідальності. Яке рішення повинен винести суд? Обґрунтуйте.

 

  1. V. Виконайте завдання: (5 балів)

Відповідно до законодавства України, мародерство — це викрадення на полі бою речей, що перебувають на вбитих і поранених. Воно карається позбавленням волі терміном від трьох до десяти років.

1.Що в цій статті закону є диспозицією, гіпотезою, санкцією?

2.Яким способом викладена норма права у цій статті закону?

3.Яка галузь права регулює цю ситуацію?

 

VІ. Які права Попелюшки були порушені в однойменній казці? Ким?  (10 балів)

 

Завдання ІІ етапу олімпіади з правознавства в 11 класі  (2015-2016 н.р.)

 

І.Розв’яжіть приклад із юридичними цифрами (10 балів)

А:Б  –  В:Г  +  (Д+Е) : (Є – Ж)  + И:К =

А- — кількість депутатів, які можуть ініціювати позачергове засідання ВРУ

Б – — строк проживання в Україні для кандидата в Президенти України

В– — максимальний термін позбавлення волі

Г- — тривалість випробування для робітників(в місяцях)

Д-— вік, з якого припиняється опіка

Е- —максимальна тривалість робочого тижня для неповнолітніх віком від 16 р

Є-— шлюбний вік для жінок

Ж- —вік, з якого можна вести підприємницьку діяльність

И-— мінімальний вік для кандидата в депутати Верховної Ради

К- — загальна позовна давність (в роках)

 

ІІ. Заповніть пропущені місця в тексті юридичного документа:   (10 балів)

Основні засади місцевих виборів

  1. Місцеві вибори є вільними та відбуваються на основі гарантованого Конституцією Українита цим Законом -1-,     -2-,    -3-   виборчого права шляхом   -4- –.
  2. Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за –5- системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах……,
  3. Вибори депутатів … обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за -6- виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими  -7- місцевих організацій політичних партій…
  4. Вибори міського …голови проводяться за -8- системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі,
  5. Вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови проводяться за -9- системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі
  6. Вибори -10- (кого?) проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідного населеного пункту (села або селища) у складі об’єднаної сільської, селищної, міської  територіальної громади.

 

ІІІ.  Розв’яжіть задачу:   (10 балів)

13-річний Степан Мартинюк брав участь у кінозйомках, за що одержав винагороду у сумі 8000 гривень. На ці гроші він самостійно купив домашній кінотеатр. Однак батьки вирішили, що ці витрати не є доцільними, звернулися до магазину з вимогою прийняти кінотеатр та повернути гроші.

1)   Дайте правову оцінку ситуації.

2)   Визначте вид та обсяг цивільної дієздатності Степана.

3)   Які наслідки укладання правочинів малолітніми?

4) Чи зміниться рішення, якщо про вчинення правочину батьки дізналися через півроку після купівлі кінотеатру?

 

ІV. Розв’яжіть задачу:   (10 балів)

16-річна Софія Іванків отримала офіційний дозвіл на одруження. Під час шлюбу подружжя придбало гараж. А через півроку після одруження за бажанням подружжя суд задовольнив позов про їх розлучення та провів поділ їхнього майна. За рішенням суду гараж перейшов у власність Софії, яка незабаром звернулась до нотаріуса із проханням посвідчити угоду про відчуження гаража. Нотаріус відмовив їй у вчиненні нотаріальних дій із посвідчення угоди, мотивуючи це тим, що на даний момент Софія Іванків вже не перебуває у шлюбі, а на момент укладення угоди їй ще не виповнилось 18 років. Для посвідчення угоди нотаріус вимагав згоди батьків та відповідного рішення органу опіки та піклування.

1)  Чи правильні дії нотаріуса?   2)  Чому? 3) Дайте правову оцінку ситуації.

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь