Завдання з районної учнівська олімпіада з інформатики (інформаційних технологій) 2013-2014

Скачати

Олімпіадні завдання з інформатики ІКТ
Олімпіадні завдання з інформатики ІКТ

Математика настільки серйозний предмет, що не треба пропускати можливості зробити його цікавішим.

(Блез Паскаль)

То ж допоможемо зробити цікавішим урок математики.

ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР. Квадратне рівняння (за завданнями олімпіад Чернігівської області)

Створіть дидактичний матеріал, згідно зразка: завдання_текстовий.pdf  папки для учасника.

Виконане завдання збережіть у файлі під ім’ям завдання1.doc.

 1. Створіть стиль Напис з такими властивостями: шрифт Courier New, розмір 10 пт, колір букв темно-сірий, вирівнювання за центром.
 2. Створіть стиль Заголовок з такими властивостями: шрифт Times New Roman, розмір 16 пт, колір букв темно синій, напівжирний, курсив, підкреслений, відступ після абзацу 6 пт.
 3. Створіть стиль Основний: шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, колір букв синій.
 4. Введіть заголовок алгоритму та для його форматування виберіть стиль Заголовок.
 5. Введіть текст алгоритму розв’язування квадратного рівняння та відформатуйте його з допомогою стилю Основний (крім формул).
 6. Формули відформатуйте відповідно до зразка:.
 7. Редактор формул дозволяється використовувати тільки для введення формули .
 8. Побудуйте блок-схему розв’язування квадратного рівняння та відформатуйте її згідно зразка.
 9. Введіть написи до елементів схеми та відформатуйте їх стилем Напис. Всі написи повинні бути складовими частинами схеми. Схема копіюється (видаляється) разом із всіма складовими.
 10. Розташуйте текст і блок-схему відповідно до зразка.
 11. Побудуйте малюнок, що знаходиться у лівій комірці. Товщина ліній графіків функцій – 1,5 пт, а ліній, що утворюють сітку, – 0,5 пт, осей координат – 1 пт.
 12. Всі інші параметри (колір сітки, графіків, розмір шрифту написів) обирайте самостійно, відповідно до зразка.
 13. Малюнок повинен бути єдиним цілим, видаляється і копіюється разом із всіма елементами.
 14. При побудові дозволяється користуватись виключно засобами текстового процесора. При використанні інших програм ця частина завдання не зараховується.
 15. Створіть фігурний текст.
 16. Створіть і відформатуйте згідно зразка таблицю.
 17. Помістіть до таблиці малюнок і фігурний текст. У випадку видалення (копіювання) таблиці, вона видаляється (копіюється) разом із вмістом (малюнком і текстом).

ПРЕЗЕНТАЦІЯ. Загадкові трикутники

Трикутник Паскаля – нескінченна таблиця біноміальних коефіцієнтів, що має трикутну форму. У цьому трикутнику на вершині і з боків стоять одиниці. Кожне число дорівнює сумі двох розташованих над ним чисел. Названий на честь Блеза Паскаля, хоча раніше згадується в працях видатних математиків Сходу та Китаю.

(a+b)0 1
(a+b)1 1 1
(a+b)2 1 2 1
(a+b)3 1 3 3 1
(a+b)4 1 4 6 4 1
(a+b)5 1 5 10 10 5 1

Ваше завдання: засобами програми Power Point відтворити процес утворення трикутника Паскаля відповідно до зразка, поданого у файлі Triangel_Pascalya.gif. Файл зразка у презентації використовувати не можна.

Якщо в трикутнику Паскаля всі непарні числа замалювати чорним кольором, а парні – білим, то отримаємо трикутник Серпінського. Отож, зобразіть процес перетворення трикутника Паскаля, створеного в попередньому слайді, в трикутник Серпінського.

На першому слайді презентації створіть меню, яке дозволить вибирати вид трикутників для перегляду. Демонстрація процесу побудови трикутників повинна розпочатися зразу ж після переходу на вибраний слайд і передбачте  можливість повернутися  на слайд меню після завершення процесу.

Презентацію збережіть в двох форматах під іменами завдання_2.pps та завдання_2.ppt.

Джерело інформації:

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F

 

ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР. Цікаві числа

Ну яка математика без чисел? На аркуші «Послідовність» створіть таблицю значень квадратів добутку послідовних натуральних чисел, які вказують номер рядочка та номер стовпчика для 10 рядків та 10 стовпчиків (фрагмент таблиці для перших п‘яти рядків заданий у зразку). Підрахуйте суму кожного рядка утворених чисел та їхнє середнє значення. Знайдіть, який відсоток припадає на суму чисел кожного рядка у порівнянні із загальною сумою чисел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сума чисел Середнє значення Відсоток
1 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100
2 4 16 36 64 100 144 196 256 324 400
3 9 36 81 144 225 324 441 576 729 900
4 16 64 144 256 400 576 784 1024 1296 1600
5 25 100 225 400 625 900 1225 1600 2025 2500

Знайдіть кількість членів послідовності, що лежать в межах від 100 до 300 включно.

Як ви знаєте, провідне місце серед непозиційних систем числення займає Римська система. Сьогодні такі цифри використовуються для позначення розділів і частин законів, томів видань, століть, інколи років, а також із естетичною метою. Для позначення використовуються символи: I  – 1, V – 5, X – 10, L –  50, C – 100, D  – 500, M – 1000.

Ваше завдання. На аркуші «Римська система» створіть своєрідний шифратор, який дозволить перевести будь-яке число, подане в арабській системі числення, у римську. В клітинку  A2 вводимо число (в межах від 1 до 3999), а в клітинці В2 – отримуємо його запис в римській системі числення,  в клітинці С2 – кількість символів  у записі «римського» числа, в клітинці D2- кількість символів у  «арабському» записі. Новий код утвориться, якщо до першої кількості символів справа дописати другу.

Число в арабській системі числення Число в римській системі числення Кількість символів у римському записі Кількість символів у  арабському записі Новий код
77 LXXVII 6 2 62

Забезпечте заливку клітинки B2 кольорами в залежності від значення:

 • менше 100 – синій колір,
 • від 100 до 500 включно – зелений,
 • більше 500 і менше 1000 – жовтий,
 • від 1000 до 3999 включно – червоний.

Готове завдання зберегти під назвою завдання_3.xls.

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь