Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 2016

Опубліковано завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  з інформаційних технологій у  2016 році. Разом із завданнями ви можете скачати заготовки (word, power point, excel i access).

Скачати завдання. Скачати заготовки:word, powerpoint,excelБД

Учнівська олімпіада з ІКТ 2016
Учнівська олімпіада з ІКТ 2016

Текстовий редактор (10 балів)

«Багато хто з мовців на позначення грошової одиниці України не тільки помилково вживає «гривна» замість «гривня», а й неправильно відмінює це слово. Кажуть: «дві гривни» або навіть «два гривні». Для правильного користування, коли йдеться про гроші, можна орієнтуватися на іменник жіночого роду «вишня», за зразком якого відмінюємо і слово «гривня»: дві гривні, (а не «гривни»), п’ять гривень (а не «гривен»), двадцятьма шістьма гривнями (а не «гривнами»)».

Професор Пономарів

1 вересня 1996 року в Україні було запроваджено національну валюту – гривню. Актом проголошення незалежності нашої держави України було відкрито дорогу для запровадження повноцінної національної валюти. Саме гривня повинна була стати такою валютою.

Запровадження гривні – національної валюти – стало визначною подією для України, адже національні гроші є невід’ємним атрибутом державності.

Завдання:

Відформатувати документ відповідно до завдання.

Необхідні текстові матеріали та малюнки знаходяться  в папці Word архіву zavdannya.rar.

 1. Відкрити текстовий документ text.doc з папки Word.
 2. Задати параметри сторінки – розмір сторінки А4, поля: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє –  20 мм, нижнє – 20 мм.
 3. На першій сторінці тексту розмістити об’єкт WordArt з текстом, який відповідає назві документа, та малюнок сучасної 500-гривневої банкноти..
 4. Вставити нижній колонтитул з назвою документа зліва та датою справа.
 5. Кожен розділ повинен розпочинатися з нової сторінки.
 6. Відформатувати заголовки розділів за такими вимогами:
  • використати стиль Заголовок 1 з такими параметрами: вирівнювання за лівим краєм, інтервал після – 10 пт, абзацний відступ-1 см, міжрядковий інтервал – одинарний, шрифт Georgia, кегль 16, накреслення – курсив, розташування на сторінці – з нової сторінки.
 7. Основний текст документа задати стилем Основний з такими параметрами: вирівнювання за шириною, абзацний відступ-1,2 см, міжрядковий інтервал – півтора, шрифтArno Pro Caption, кегль 12, накреслення – звичайний.
 8. В місця, визначені для малюнків, вставити відповідні малюнки в об’ємну рамку сірого кольору з тінню. Розташування малюнків та підписів –  по центру сторінки.
 9. Зберегти виконане завдання у своїй папці під назвою Word.doc чи Word.docx.

Презентація (10 балів)

Створити презентацію з двох слайдів за зразком prez.fla. Всі необхідні для презентації об’єкти знаходяться у папці PowerPoint архіву zavdannya.rar. (на початку статті).

На першому слайді:

 1. з лап песика падають монетки-гривенники у торбинку, яка знаходиться біля лисички, монети при падінні обертаються;
 2. в певний момент стає видно, що торбинка повна.

На другому слайді лисичка несе торбинку через горбок до села.

Налаштувати відповідну анімацію на кожен об’єкт. Монети гривеники можна брати довільні. Перехід із першого слайду до другого відбувається з повної торбинки лисички.

Зберегти презентацію у своїй папці під назвою prezent.ppt  або prezent.pptx.

 

ЗАВДАННЯ  З БАЗ ДАННИХ ACCESS (25 балів)

 1. Створити БД «Облік вкладів в банку»
 2. БД повинна складатися з двох таблиць: ВКЛАДНИКИ, ОБЛІК ВКЛАДІВ.
 3. Таблиці повинні мати такі поля:
ВКЛАДНИКИ
Код вкладника
Прізвище
Ім’я
По батькові
Паспорт
ОБЛІК ВКЛАДІВ
Код вкладу
Назва вкладу
Дата відкриття
Період нарахування відсотків (в роках)
Ставка за період(у %)
Сума вкладу

 

 1. Типи полів задати самостійно.
 2. Задати ключові поля та створити зв’язки між таблицями.
 3. Заповнити таблиці БД даними із файлу Дані.xls
 4. Створити форму за таким зразком:
 5. Створити на формі поле для пошуку вкладника. Тоді форма набуде такого вигляду:
 6. Створити запит для обчислення суми вкладів за 1 рік. Майбутня сума вкладу обчислюється за формулою:

Сума вкладу + Сума вкладу * Ставка за період

Ставка за період подається  в БД у відсотках.

 1. Створити запит для обчислення суми вкладів станом на 2016  рік.
 2. Створити звіт в якому буде відображено список всіх вкладників,  вид вкладу та Сума вкладу станом на 2016 рік та загальна сума всіх вкладів.
 3. Створити макрос для автоматичного відкриття форми Вкладники при запуску файлу БД.

Завдання з табличного процесора Excel (30 балів)

Заробітна плата, скорочено зарплата – винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір зарплати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Ваше завдання – створити інформаційну систему, яка допоможе розрахувати фрагменти нарахування зарплати деякого престижного підприємства (загальна схема доволі складна), керуючись запропонованими правилами (реальні правила час від часу змінюються).

Завдання виконувати на основі файлу Zarplata.xlsx (Zarplata.xls).

Завдання 1 «Статистика підприємства». Без використання фільтрів та сортування на аркуші «Працівники» у клітинках діапазону S4:S10  забезпечте автоматичний підрахунок:

 • загальної кількості працівників;
 • найбільшої та найменшої та середньої ставки заробітної плати за один день;
 • кількості працівників, у яких ставка заробітної плати за один день більша за середню;
 • кількості працівників, у яких ставка заробітної плати за один день менша за 300 грн.;
 • прізвище та ім’я працівника з найбільшою ставкою заробітної плати за один день

Завдання 2. Для кожного працівника заповніть відповідні стовпчики таблиці нарахувань – (їх виокремлено темнішим кольором) згідно наданих вказівок, забезпечивши відображення у грошовому форматі.

 • Підрахуйте загальну кількість днів до оплати і нарахуйте працівникам заробітну плату за ці дні.
 • Згідно правил, вміщених на аркуші «Утримання», обчисліть поля для різних видів утримань таким чином, щоб зміна правила впливала на зміну нарахованої суми.
Єдиний соціальний внесок ЄСВ (у грн.) Податок на доходи фізичних осіб ПДФО (у грн.) Військовий збір (у грн.) Загальна сума утримань (у грн.)
 • Підрахуйте стовпчик Сума до видачі (у грн.). Врахуйте, що з нарахованої заробітної плати працівника стягується лише загальна сума утримань.
 • Рядки таблиці з позначкою 1 в полі наявності пільги на оподаткування виділіть зеленим кольором.

Завдання 3. Оскільки бухгалтерія даного підприємства в подальшому планує ще більше автоматизувати процес нарахування заробітної плати, допоможіть їм в цьому.

 • У клітинці Q14 забезпечте вибір зі списку років, починаючи від 2016 і закінчуючи 2030.
 • У клітинці Q15 забезпечте вибір зі списку одного із дванадцяти місяців року (січень, лютий…).
 • У клітинці Q16 забезпечте автоматичний підрахунок загальної кількості днів обраного місяця обраного року.
 • У клітинці Q17 забезпечте автоматичне знаходження назви дня тижня (понеділок, вівторок…), з якого починається обраний місяць обраного року.

 

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь