Практична робота. Побудова діаграм і графіків

Скачати

Excel побулова графіків і діаграм
Excel побулова графіків і діаграм

Практична робота 4. Побудова діаграм

                                                                                                                              

Мета практичної роботи: закріпити навички створення діаграм.

 

Завдання 1

У здорової людини потреба в білках, жирах і вуглеводах стано­вить відповідно 12, 60 та 28% від маси спожитих продуктів. Ви­значте, наскільки узгоджується з цією потребою сніданок, який складається з сирників зі сметаною, білого хліба з бутербродним маслом та кави, а також зобразіть наочно калорійність складо­вих сніданку.

Хід виконання

 1. У електронній книзі ТП Розділ 4.xlsх на аркуші Практична 4_1 побудуйте таблицю хімічного складу та енергетичної цінності страв (продуктів), поданих на сніданок (рис. 1).
 2. У клітинки С8, D8, Е8 уведіть формули для обчислення загаль­ної кількості білків, жирів і вуглеводів, споживаних під час сніданку.
 3. Визначте тип діаграми, за якою можна буде з’ясувати, чи відповідає цей сніданок потребі людини в білках, жирах і вуглеводах. Скористайтесь алгоритмом вибору типу діаграми, врахувавши, що залежності між двома числовими величинами немає, а частка значень у загальній сумі важлива (Рекомендовано Кругову діаграму). Зробіть висновок щодо відповідності сніданку потребам лю­дини у білках, жирах і вуглеводах.
 4. Для наочного відображення калорійності страв, поданих на сніданок, побудуйте гістограму за діапазоном B3:B8;F3:F
 5. Відформатуйте отриману гістограму за допомогою контекст­ного меню її елементів (рис. 2). Збережіть файл.

Рис. 2. Готова гістограма


 

Завдання 3

Розв’яжіть графічно рівняння .

Математична складова роботи

Метод графічного розв’язання цього рівняння полягає в побудові на одній координатній площині графіків функцій   та у =  і у визначенні координат точок перегину цих графіків. Наближеними коренями рівняння будуть абсциси точок перетину.

Хід виконання

 1. У електронній книзі ТП Розділ 4 додайте новий аркуш із іменем Практична 4_3.

На цьому аркуші створіть таблицю за формою, яка подана на рис. 5

Рис. 5. Таблиця для побудови графіків функцій  та у =

 1. У стовпець А введіть значення аргументу функції на відрізку [-2; 1] з кроком 0,2.

а)  У клітинку A3 введіть число -2.

б)   У клітинку А4 введіть наступне значення аргументу функ­ції — число -1,8. У результаті клітинки A3 та А4 містити­муть перші два члени арифметичної прогресії.

в)   Виділіть клітинки А3:А4 та, перетягнувши маркер автозаповнення, заповніть решту клітинок значеннями членів арифметичної прогресії з першим членом -2 та різницею 0,2 (рис. 6).

 1. Обчисліть значення функцій.

а)   У клітинки В3 та С3 уведіть формули для обчислення значень функцій та у =  відповідно. Значення х міститься у клітинці A3. Для обчислення значення функ­ції  у = ех скористайтеся функцією ЕХР з категорії математичних функцій Microsoft Excel.

б)  Скопіюйте ці формули у діапазони В4:В18 та С4:С18 (рис. 7).

Рис. 6. Заповнення діапазону А3:А18

Рис. 7. Таблиця значень функцій

 

 1. Побудуйте графіки функцій та у = на відрізку [-2; 1].

а) Виділіть клітинки В2:С18.

б) Виберіть тип діаграми — Графік та вид діаграми — графік
без маркерів.

 1. Розгляньте отримані графіки функцій та у = . Визначте координати точок їх перетину. Для цього підведіть курсор до точки перетину графіків так, щоб були відображені

координати. Зробіть висновки про корені рівняння. Рис. 7

 

Рис. 8. Визначення координат точок перетину графіків функцій

 1. Збережіть файл.

 

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь