Календарне планування з інформатики для 11 клас (2 год)

Скачати
Календарне планування з інформатики для 11 класу на 20__/20__ н.р. 2 год/тижд

2 год/тижд

Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм (9 год.)

1

Поняття програми як автоматизованої системи

2

Конструювання лінійних алгоритмів та їх графічне подання

3

Принципи роботи у візуальному середовищі розробки програм

4

Практична робота №14. Створення, компіляція й виконання програмного проекту. Використання елементів керування

5

Поняття оператора. Редагування і написання коду обробників подій

6

Конструювання інтерфейсу користувача

7

Поняття змінної. Поняття операції та виразу

8

Практична робота №15. Введення й виведення даних, робота зі змінними

9

Практична робота №16.  Налагодження програм

Основи структурного програмування (17 год.)

10

Запис логічних виразів мовою програмування

11

Оператори одно- дво- та поліальтернативного розгалуження. Реалізація розгалужень з використанням прапорців та груп перемикачів

12

Практична робота №17. Складання програм з розгалуженнями.

13

Поняття підпрограми та її аргументів

14

Стандартні підпрограми та підпрограми користувача

15

Стандартні підпрограми, призначені для роботи з графікою

16

Практична робота №18. Використання підпрограм.

17

Алгоритмічна конструкція повторення та її графічне подання. Оператори циклів

18

Складання та програмна реалізація циклічних алгоритмів

19

Практична робота №19. Програмування циклічних обчислень.

20

Поняття масиву. Оголошення одновимірного масиву. Індексація елементів масиву

21

Уведення даних у масив та відображення його вмісту

22

Пошук даних у масиві. Обчислення підсумкових показників для числового масиву.

23

Обчислення підсумкових характеристик для елементів, що задовольняють певним властивостям

24

Вибирання елементів з масиву за певним критерієм

25

Сортування масивів.

26

Практична робота №20. Обробка одновимірних масивів.

Обробка мультимедійних даних (3 год.)

27

Основи роботи з мультимедіа

28

Основи обробки мультимедійних даних

29

Редагування мультимедійних даних. Практична робота №21. Створення відеокліпу

Основи створення комп’ютерних публікацій (3 год.)

30

Знайомство з комп’ютерними публікаціями

31

Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації

32

Поширення публікації. Практична робота №22. Створення інформаційного бюлетеня і буклету

Бази даних (10 год.)

33

Поняття моделі даних, бази даних

34

Модель «сутність-зв’язок»

35

Практична робота №23. Розробка моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області

36

Операції з таблицями. Створення зв’язків між таблицями

37

Інтерфейс користувача бази даних

38

Практична робота №24. Створення бази даних в середовищі СКБД, створення форм і введення даних.

39

Вибирання даних. Поняття запиту до реляційної бази даних

40

Операції з групами записів

41

Поняття про мову запитів SQL

42

Практична робота №25. Створення запитів і звітів

Растрова комп’ютерна графіка (7 год.)

43

Середовище растрового графічного редактора

44

Виділення областей на зображеннях. Операції над виділеними областями

45

Поняття шару на зображенні. Принципи побудови колажів.

46

Практична робота №26. Робота з багатошаровими зображеннями

47

Поняття тону та кольорового балансу.

48

Поняття ретушування. Комплексна обробка фотографій

49

Практична робота №27. Обробка фотозображень.

Створення, публікація та підтримка веб-ресурсів (11 год.)

50

Структура та різновиди веб-сайтів

51

Розробка і хостинг веб-сайтів

52

Проектування сайту і структури веб-сторінок

53

Наповнення сторінок сайту текстовою та графічною інформацією

54

Дизайн веб-сайтів. Практична робота №28. Автоматизоване створення веб-сайту.

55

Поняття про мову HTML

56

Практична робота №29. Структурування та форматування вмісту веб-сторінок засобами мови HTML.

57

Веб 2.0 та веб-спільноти

58

Технологія Wіkі

59

Практична робота №30. Створення та використання веб-спільнот.

60

Практична робота №31. Спільна робота з онлайновими документами.

Інформаційні технології у проектній діяльності (4 год.)

61

Розв’язання завдань з обробки даних з використанням кількох офісних програм

62

Обмін даними між різними програмними середовищами

63

Автоматизоване створення серійних документів

64

Практична робота №32. Розробка колективного проекту з використанням кількох інформаційних технологій

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь