Планування з географії. 7 клас. Географія материків і океанів.

Скачати

7-й клас

ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

(70 год, 2 год на тиждень)

 

К-ть г-нЗміст навчального матеріалуДержавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

5

ВСТУП
Предмет вивчення “Географії материків і океанів”. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Класифікація карт і робота з ними.
Основні географічні закономірності.
Практичні роботи з тематичними картами
1-4. Аналіз тематичних карт (часових поясів, будови земної кори, кліматичних поясів і областей, географічних поясів і природних зон) з метою виявлення основних географічних закономірностей.
Учень:
називає: джерела географічних знань; методи географічних досліджень; що вивчає “Географія материків і океанів”;
пояснює: найголовніші географічні закономірності: змiну часу, поширення стійких та рухомих ділянок земної кори і відповідних їм форм рельєфу, особливості типів клімату Землі, закономірностей поширення географічних поясів і природних зон;
показує на карті: материки, частини світу і океани;
аналізує: тематичні географічні карти;
визначає: місцевий і поясний час;
формулює: значення карт для людини.

8

Розділ І. ОКЕАНИ

2

Тема 1. Тихий океан. Океанія
Загальні відомості. Тихий океан — найбільший океан Землі. Географічне положення. Історія дослідження. Особливості будови дна океану.
Кліматичні пояси і типи клімату. Течії. Органічний світ і закономірності його поширення. Багатства Тихого океану. Проблема забруднення вод океану.
Океанія. Особливості фізико-географічного положення. Острови, їх походження. Заселення Океанії. Сучасне населення і країни в Океанії. Екологічні проблеми.
Учень:
називає: етапи дослідження Тихого океану та Океанії; характерні риси природи Тихого океану та Океанії;
наводить приклади: форм рельєфу дна, течій, представників органічного світу;
пояснює: властивості водних мас та морські течії;
особливості рельєфу дна та характерні риси клімату Тихого океану;

визначає: своєрідність органічного світу;
багатства океану;
виділяє: основні джерела й шляхи забруднення океанічних вод;
порівнює: властивості водних мас різних частин Тихого океану;
оцінює: значення Тихого океану як найбільшого океану Землі;
показує на карті: об’єкти географічної номенклатури: моря: Берингове, Охотське, Японське, Південно-Китайське, Філіппінське; Берингову протоку; Панамський канал; острови: Гавайські, Марiанські, Японські, Філіппінські, Великі Зондські; глибоководні жолоби: Маріанський, Філіппінський; течії: Північна та Південна Пасатна, Куросіо, Течія Західних Вітрів, Каліфорнійська, Перуанська.

2

Тема 2. Атлантичний океан
Особливості географічного положення та кордони океану. Спільні та відмінні риси в географічному положенні Атлантичного і Тихого океанів. Дослідження Атлантичного океану. Будова та рельєф дна.
Кліматичні пояси, типи клімату. Водні маси. Органічний світ. Природні багатства океану. Проблема забруднення вод.Учень:
називає: характерні риси природи Атлантичного океану;
наводить приклади: форм рельєфу дна, течій, представників органічного світу;
характеризує: географічне положення Атлантичного океану;
основні властивості водних мас;
особливості будови дна та рельєфу;

 

типи клімату і океанічні течії;
різноманітність органічного світу;
багатства та проблеми забруднення океану.
показує на карті: географічні об’єкти: острови: Ісландія, Бермудські, Зеленого Мису; підводні хребти: Північно-Атлантичний, Південно-Атлантичний; течії: Гольфстрім, Північно-Атлантична, Канарська, Лабрадорська;
робить висновки: про вплив Атлантичного океану на природу материків.

2

Тема 3. Індійський океан
Особливості географічного положення. Спільні та відмінні риси в географічному положенні Індійського і Тихого океанів. Дослідження Індійського океану.
Рельєф дна. Особливості природи океану: високі температура і солоність вод, система морських течій. Своєрідність органічного світу. Природні багатства. Вплив океану на природу материка в прибережній частині.
Види господарської дiяльності в океані. Охорона природи океану.Учень:
називає: етапи дослідження океану;
особливості природи Індійського океану;
наводить приклади: форм рельєфу дна океану, течій, представників органічного світу;
пояснює: властивості водних мас та переміщення океанічних течій;
формування рельєфу дна та клімату Індійського океану;
своєрідність органічного світу;
показує на карті: Аравійське море; затоки: Бенгальська, Перська; Суецький канал; острів Шрі-Ланка; Зондський глибоководний жолоб; підводні хребти: Західно-Індійський, Аравійсько-Індійський, Центрально-Індійський; течії: Мусонна, Мадагаскарська;
порівнює: фізико-географічне положення Тихого та Індійського океанів;
узагальнює: відомості про своєрідність природи Індійського океану.
оцінює: вплив людської діяльності на природу океану

2

Тема 4. Північний Льодовитий океан
Загальні відомості. Північний Льодовитий океан — найменший океан на Землі. Географічне положення. Дослідження океану та Арктики в цілому. Особливості рельєфу дна. Клiмат океану в зв’язку із розташуванням океану у високих широтах. Течії. Льодовий режим.
Своєрідність органічного світу. Проблеми охорони природи океану.

 

Практичні роботи
5. Нанесення на контурну карту географічної номенклатури Світового океану.
6. Складання комплексної порівняльної характеристики двох океанів (за вибором).Учень:
називає: дослідників океану та Арктики; особливості природи Північного Льодовитого океану;
наводить приклади: форм рельєфу дна, представників органічного світу;
пояснює: вплив географічного положення океану на природні умови;
основні властивості водних мас та їх переміщення;
особливості будови дна та рельєфу, клімату;
поширення органічного світу;
показує на карті: географічні об’єкти: моря: Гренландське, Норвезьке, Баренцове, Біле, Карське; підводні хребти: Ломоносова, Менделєєва; трансарктичну течію;
порівнює: властивості водних мас і органічний світ Північного Льодовитого та Атлантичного океанів;
оцінює: природні ресурси та наявні екологічні проблеми океану.

50

Розділ II. МАТЕРИКИ

11

Тема 1. Африка
Особливості географічного положення материка, елементи берегової лінії. Дослідження та освоєння Африки.
Геологічна будова. Східно-Африканські розломи земної кори. Рельєф материка: рівнини, гори, плоскогір’я, нагір’я. Закономірності розмiщення корисних копалин.
Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.
Води суходолу: головні річкові системи, озера, підземні води, їх гідрологічні особливості, значення для природи та населення.
Специфічність ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу. Природні зони, закономірності їх розміщення. Національні парки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми.
Населення. Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Зв’язки України з країнами африканського континенту.
Практичні роботи
7. Визначення географічних координат крайніх точок Африки.8. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка. (Аналогічна робота виконується під час вивчення всіх материків.)
9. Складання порівняльної характеристики двох природних зон Африки (за вибором).Учень:
називає: основні етапи дослідження материка;
характерні риси географічного положення та природи Африки;
наводить приклади: форм рельєфу, кліматичних поясів, внутрішніх вод, ґрунтів, рослинного та тваринного світу Африки;
пояснює: особливості географічного положення Африки;
головні форми рельєфу і корисні копалини;
особливості клімату і розмiщення кліматичних поясів на материку;
порівнює: природні зони;
характеризує: загальні риси населення;
особливості розвитку найбільших держав материка;
основні екологічні проблеми материка;
визначає: географічні координати;
показує на карті: об’єкти географічної номенклатури: миси: Рас-Енгела, Агульяс, Альмаді, Рас-Гафун; моря: Середземне, Червоне; затоки: Гвінейську, Аденську; протоки: Мозамбікську, Гібралтарську та Баб-ель-Мандебську; острів Мадагаскар; півострів Сомалі; гори: Атлас, Драконові, Капські; вулкан Кіліманджаро; Ефіопське нагір’я та нагір’я Тібесті;

 

Східно-Африканське плоскогір’я; річки: Ніл, Конго (Заїр), Нігер, Замбезі, Оранжева; озера: Вікторія, Танганьїка, Ньяса, Чад; водоспад Вікторія; пустелі: Сахара, Наміб; напівпустелю Калахарі.

4

Тема 2. Австралія
Австралія — найменший материк Землі. Загальні відомості. Своєрідність географічного положення материка. Історія відкриття і дослідження. Геологічна будова. Форми рельєфу та корисні копалини Австралії, їх порівняння з Африкою.
Загальні особливості клімату. Сухість клiмату, її основні причини. Кліматичні пояси та типи клімату Австралії. Води суходолу.
Особливості ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу, його своєрідність і унікальність. Природні зони. Зміна природи людиною.
Населення, його склад та розміщення. Австралійський Союз — єдина держава на материку. Україна і Австралія.

 

Практична робота (продовження роботи 8)
Нанесення географічних об’єктів на контурну карту материка.Учень:
називає: основні відомості про відкриття та дослідження материка;
особливості географічного положення;
наводить приклади: форм рельєфу, типів клімату, внутрішніх вод, представників рослинності і тваринного світу;
пояснює: особливості географічного положення материка;
основні типи клімату Австралії, їх вплив на формування вод суходолу;
особливості заселення Австралії.
порівнює: географічне положення Австралії і Африки;
визначає: зв’язки Австралійського Союзу з Україною;
оцінює: вплив людини на унікальну природу материка;
показує на карті: миси: Йорк, Південно-Східний, Стіп-Пойнт, Байрон; моря: Коралове, Тасманове, Арафурське; затоки: Карпентарія, Велика Австралійська; острови: Тасманія, Великий Бар’єрний риф, Нова Зеландія, Нова Гвінея; півострів Кейп-Йорк; Західно-Австралійське плоскогір’я; Центральну низовину; гори: Великий Вододільний хребет (г. Косцюшко); річки: Муррей, Дарлінг; озеро Ейр; пустелі: Велика Піщана пустеля, пустеля Вікторія.

7

Тема 3. Південна Америка
Загальні відомості. Особливості географічного положення. Дослідження і освоєння материка.
Геологічна будова. Основні форми рельєфу Південної Америки. Закономірності поширення родовищ корисних копалин.
Своєрідність клiмату у зв’язку з рухами повітряних мас. Південна Америка — найвологіший материк світу. Кліматичні пояси і області. Вплив клімату на формування і розподіл вод суходолу.
Води суходолу. Найбільші річкові системи.
Своєрідність органічного світу материка. Природні зони. Висотна поясність в Андах. Зміна природних комплексів людиною. Сучасні екологічні проблеми.
Населення, його расовий склад та розмiщення. Походження та формування сучасного населення Південної Америки. Політична карта. Основні держави. Україна і країни Південної Америки.
Практична робота (продовження роботи 8)Учень:
називає: особливості географічного положення материка;
наводить приклади: форм рельєфу, кліматичних поясів, внутрішніх вод, ґрунтів, рослинності та тваринного світу Південної Америки;
взаємозв’язків країн Південної Америки з Україною;
характеризує: історію відкриття та дослідження материка;
типи клімату і найбільші річкові системи Південної Америки;
риси населення;
виявляє: закономірності поширення основних форм рельєфу та корисних копалин;
пояснює: особливості розподілу температури та опадів;
порівнює: особливості природних умов Південної Америки, Африки, Австралії;
оцінює: сучасні екологічні проблеми, що існують на материку;
показує на карті: миси: Галлінас, Фроуерд, Кабу-Бранку,

 

Паріньяс, Горн; Карибське море; затоку Ла-Плата; протоки: Магелланова, Дрейка; острови: Вогняна Земля, Фолклендські; низовини: Амазонська, Орінокська, Ла-Платська; плоскогір’я: Бразильське, Гвіанське; гори Анди (г. Аконкагуа); вулкани: Сан-Педро, Котопахі; річки: Амазонка, Парана, Оріноко; водоспади: Анхель, Ігуасу; озера: Маракайбо, Тітікака; пустелю Атакама.

3

Тема 4. Антарктида
Антарктида й Антарктика. Особливості водних мас Південного океану. Антарктида — льодовий материк планети. Загальні відомості. Своєрідність географічного положення материка, його розміри. Відкриття Антарктиди та сучасні наукові дослідження материка.
Міжнародне співробітництво у вивченні Антарктики й охороні її природи. Українська дослідна станція “Академік Вернадський”.
Будова поверхні. Лід Антарктиди, підлідний рельєф.
Кліматичні умови. Антарктида — найхолодніший материк Землі.

 

Рослинність і тваринний світ. Природні багатства Антарктиди, проблеми їх використання.
Практична робота (продовження роботи 8)Учень:
називає: характерні риси природи Антарктиди та Антарктики;
наводить приклади: міжнародного співробітництва у вивченні Антарктиди;
характеризує: основні етапи дослідження Антарктиди;
сучасні дослідження українців Антарктиді;
пояснює: причини утворення суцільного покривного зледеніння;
вплив льодовикового покриву на природу материка;
оцінює: сучасний стан природи та природних багатств материка;
висловлює судження: про вплив Антарктиди на природні особливості планети;
показує на карті: географічні об’єкти: моря: Уедделла, Росса, Беллінсгаузена; півострів Антарктичний; Трансантарктичні гори; вулкан Еребус.

7

Тема 5. Північна Америка
Загальні відомості. Своєрідність природи материка, пов’язана з його географічним положенням. Історія відкриття та освоєння Північної Америки.
Геологічна будова та рельєф, їх порівняння з Південною Америкою. Роль вулканізму та давнього зледеніння у формуванні сучасного рельєфу. Корисні копалини, закономірності їх поширення.
Чинники формування клімату Північної Америки. Кліматичні пояси і типи клімату.
Води суходолу. Основні річкові системи. Великі озера, їх походження.
Рослинність і тваринний світ. Особливості природної зональності материка. Висотна поясність Кордильєр.
Приклади впливу дiяльності людини на природу. Стихійні явища природи та їх наслідки. Заповідники і національні парки.
Населення. Його расовий і етнічний склад. Особливості заселення Північної Америки. Політична карта. Держави. Зв’язки України з країнами Північної Америки.
Практична робота 10 Складання комплексної характеристики однієї з річок материка (за типовим планом).Учень:
називає: характерні риси природи Північної Америки;
наводить приклади: форм рельєфу, кліматичних поясів, внутрішніх вод, типів ґрунтів, рослинності і тваринного світу Північної Америки;
впливу господарської діяльності людей на природу;
зв’язків країн Північної Америки з Україною;
порівнює: рельєф і клімат Північної і Південної Америки;
пояснює: залежність природи материка від особливостей його географічного положення та рельєфу;
характеризує: особливості географічного положення та історію відкриття Північної Америки;
основні риси рельєфу материка;
типи клімату Північної Америки;
особливості річок (за типовим планом);
особливості розміщення природних зон материка;
населення Північної Америки, його сучасний склад;
показує на карті: географічні об’єкти: миси: Мерчісон,

 

Мар’ято, Принца Уельського, Сент-Чарльз; затоки: Гудзонова, Мексиканська, Аляска; острови: Гренландія, Ньюфаундленд, Великі Антильські (Куба, Гаїті, Ямайка), Малі Антильські, Канадський Арктичний Архіпелаг; півострови: Лабрадор, Флорида, Каліфорнія, Аляска, Юкатан; Примексиканську низовину, Центральні й Великі рівнини; гори: Кордильєри (г. Мак-Кінлі), Скелясті, Аппалачі; річки: Міссісіпі, Міссурі, Колумбія, Маккензі, Юкон, Колорадо; Ніагарський водоспад; озера: Великі (Верхнє, Мічіган, Гурон, Ері, Онтаріо), Велике Солоне.

18

Тема 6. Євразія
Євразія — найбільший материк Землі. Фiзико-географічне положення материка, його розміри. Особливості берегової лінії Євразії. Історія відкриття і дослідження окремих регіонів материка.
Відмінність Євразії за геологічною будовою від інших материків. Давні материкові зледеніння. Сейсмічно активні області.
Найбільші рівнини і гори Євразії. Відмінності у рельєфі різних частин материка. Корисні копалини, особливості їх походження.
Особливості формування клімату. Кліматичні пояси і типи клiмату Євразії, їх порівняння з Північною Америкою. Особливості прояву кліматотвірних чинників у зв’язку з географічним положенням та розмірами материка.
Внутрішні води, їх розподіл. Найбільші річки та озера Євразії. Основні типи живлення і режиму річок. Зміна стану водойм під впливом господарської дiяльності. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння.
Природні зони. Особливості їх розміщення на території материка. Ґрунти, рослинність і тваринний світ природних зон Євразії. Висотна поясність у горах материка. Зміна природи людиною. Охорона природних комплексів Євразії.
Населення. Расовий та етнічний склад. Розміщення населення на материку. Сучасна політична карта Євразії.

 

Найбільші держави країни. Україна серед держав Євразії.
Практичні роботи (закінчення роботи 8)
11. Виявлення відмінностей кліматичних областей помірного поясу на основі аналізу кліматичних карт і діаграм.Учень:
називає: характерні риси природи Євразії як найбільшого материка Землі;
наводить приклади: форм рельєфу, типів клімату, річок та озер, типів ґрунтів, рослинності і тваринного світу;
характеризує: особливості географічного положення та історію дослідження Євразії;
основні риси рельєфу та закономірності розміщення корисних копалин;
чинники формування клімату, кліматичні пояси і області материка;
типи річок за їх живленням і режимом;

закономірності розміщення природних зон Євразії;
населення материка;
порівнює: відмінності клімату в межах помірного поясу Євразії;
пояснює: причини різноманітності природи Євразії;
показує на карті: географічні об’єкти: миси: Рока, Дежньова, Челюскін, Піай; моря: Північне, Балтійське, Середземне, Чорне, Азовське, Баренцове, Східно-Сибірське, Жовте, Японське, Охотське, Берінгове, Східно-Китайське, Південно-Китайське, Аравійське; затоки: Біскайська, Бенгальська, Аденська, Перська, Сіамська, Ботнічна; протоки: Дарданелли, Босфор, Ла-Манш, Гібралтарська, Зондська, Малаккська, Берінгова, Лаперуза; острови: Велика Британія, Ірландія, Сицилія, Шпіцберген, Нова Земля, Сахалін, Японські, Великі Зондські (Калімантан, Суматра, Ява), Малі Зондські, Філіппінські; півострови: Скандинавський, Піренейський, Апеннінський, Балканський, Кримський, Таймир, Чукотський, Камчатка, Корея, Індокитай, Малакка, Індостан, Аравійський; гори: Альпи, Піренеї, Апенніни, Карпати, Кримські, Скандинавські, Уральські, Кавказ, Тянь-Шань, Гімалаї (г. Джомолунгма);

рівнини: Східноєвропейська, Західно-Сибірська, Велика Китайська; низовини: Прикаспійська, Індо-Гангська, Месопотамська; височини: Середньоросійська; плоскогір’я: Середньосибірське, Декан; нагір’я: Тібет, Іранське; вулкани: Гекла, Етна, Везувій, Ключевська Сопка, Фудзіяма, Кракатау; пустелі: Каракуми, Гобі, Руб-ель-Халі; річки: Рейн, Ельба, Дунай, Дніпро, Дністер, Волга, Об, Єнісей, Лена, Амур, Хуанхе, Янцзи, Меконг, Ганг, Інд, Євфрат, Тигр; озера: Женевське, Ладозьке, Каспійське море, Аральське море, Байкал, Балхаш, Мертве море.

4

Розділ ІІІ. ЗЕМЛЯ — НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ

2

Тема 1. Взаємодія людини і природи
Природні ресурси материків і океанів, їх класифікація. Використання природних ресурсів, наслідки природокористування. Зміна взаємозв’язків між компонентами природи під впливом господарської діяльності людини. Порушення рівноваги в природі. Антропогенні природні комплекси.
Тема 2. Екологічні проблеми материків і океанів
Комплексна проблема забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, їх основні джерела надходження.
Необхідність міжнародного співробітництва у вирішенні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.

 

Практична робота 12 Визначення основних видів забруднення навколишнього середовища та встановлення джерел їх надходження.Учень:
називає: сучасні проблеми взаємодії суспільства і природи; основні типи природоохоронних територій;
проводить класифікацію природних ресурсів;
наводить приклади: раціонального і нераціонального природокористування; змін природних комплексів під впливом людини; основних видів забруднення навколишнього середовища; міжнародних організацій з охорони природи;
характеризує: різні види забруднення природи; екологічні проблеми материків і океанів та можливі шляхи їх вирішення;

показує на карті: природоохоронні території, райони екологічного лиха;
порівнює: рівень забруднення навколишнього середовища в різних регіонах Землі;
оцінює: значення міжнародного співробітництва у вирiшенні проблем взаємодії природи і суспільства.

3

РЕЗЕРВ ЧАСУ

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь