Категорія «Економіка»

Види підприємств за формою власності

Форма власності — основоположний критерій під час створення підприємства. Саме вона визначає правові особливості у статусі засновників, джерелах формування статутного капіталу та нормах господарювання. В Україні законодавчо закріплені такі види підприємств за формою власності: приватне; колективне; комунальне; державне; змішаної форми власності. Детальніше можна почитати за посиланням: https://online.novaposhta.education/klasifikaciya-pidpriemstv. Кожна форма власності притаманна певній сфері економічної діяльності …