Види підприємств за формою власності

Форма власності — основоположний критерій під час створення підприємства. Саме вона визначає правові особливості у статусі засновників, джерелах формування статутного капіталу та нормах господарювання. В Україні законодавчо закріплені такі види підприємств за формою власності:

  • приватне;
  • колективне;
  • комунальне;
  • державне;
  • змішаної форми власності.

Детальніше можна почитати за посиланням: https://online.novaposhta.education/klasifikaciya-pidpriemstv.

Кожна форма власності притаманна певній сфері економічної діяльності та цілям, поставленим перед новоствореним підприємством.

Приватне підприємство

У випадку, якщо стартовий капітал під час створення підприємства повністю перебуває у приватній власності людини чи юридичної організації, таке підприємство вважатиметься приватним. Рішення про створення, спеціалізацію та політика управління приймаються засновником одноосібно. Власник виступає одночасно і підприємцем, і виконавчим директором такої організації, вирішуючи стратегічні та оперативні завдання.

Майно приватної установи формується з таких джерел:

  • грошові й майнові внески засновника;
  • доходи від операційної діяльності;
  • надходження від обігу цінних паперів, банківські та фінансові кредити;
  • доброчинні внески приватних чи юридичних осіб.

Для державної реєстрації приватного підприємства необхідно розробити його статут та подати заяву у державний орган.

Підприємство колективної власності

Колективна власність поширюється на унітарні та корпоративні підприємства, які діють на підставі колективного об’єднання майна засновників. Поширеними організаційними типами такої форми власності є обслуговувальні та виробничі кооперативи, громадські та релігійні організації.

Підприємства формуються шляхом об’єднання майна та зусиль громадян на добровільних засадах для спільного господарювання відповідно до соціально-економічних потреб та у випадку комерційного призначення отримання прибутку.

Керівний орган колективного підприємства — загальні збори на чолі з виборним головою. Правова основа діяльності — статут. Всі стратегічні управлінські та суто організаційні рішення приймаються шляхом голосування на засіданні загальних зборів підприємства.

Результати діяльності розподіляються пропорційно до пайового внеску кожного учасника колективу.

Комунальне підприємство

Комунальні підприємства в Україні — це самостійні статутні суб’єкти господарювання, які можуть спеціалізуватися на виробничій і науково-дослідній діяльності з комерційною метою. Утворюються на основі комунальної власності територіальних громад на основі відповідного рішенням органів самоврядування. Підприємства такого типу поширені в освітній, транспортній та рекреаційній сферах діяльності.

Державне підприємство

Якщо у структурі капіталу підприємства частка державного майна складає не менше, ніж 50%, воно є державним. Така форма характерна для підприємств стратегічного значення освітньої, медичної, харчової, військової та промислової сфер.

Підприємства державної власності створюються з метою забезпечення безперебійного і з меншими витратами виробництва надважливих товарів чи послуг національного значення. Характерна риса діяльності таких підприємств — госпрозрахункова система обліку торговельно-економічних відносин.

Підприємство змішаної форми власності

Статутний фонд змішаних організацій складається з майнових внесків підприємств приватної, державної чи колективної власності. Воно набирає організаційно-економічних рис тих суб’єктів господарювання, до складу яких входить.

Така форма застосовується для приваблення іноземного капіталу, претендування на податкові пільги та вдосконалення управління в цілому. Є поширеним перехідним етапом приватизації державних підприємств для поєднання державного контролю та приватного інвестування з метою забезпечення економічного розвитку.

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments