ДПА 11 клас. Збірник завдань для ДПА 2014 з математики (частина 1)

На даній сторінці ви маєте можливість скачати або переглянути в режимі онлайн Збірник завдань для ДПА 11 клас (частина 1)
Частина 2 доступна тут

джерело

дочекайтесь повної загрузки сторінки …

ДПА 11 клас. Математика
ДПА 11 клас. Математика

У розділі ДПА 11 клас ви також можете переглянути Відповіді до ДПА 2014 з математики.

Скачати Збірник ДПА 2014 з математики 11 клас (частина 1) на російській мові

Збірник призначений для проведення державної підсумкової атестації з математики в одинадцятих класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Зміст завдань відповідає чинним навчальним програмам з математики:
рівня стандарту, академічного рівня, профільного рівня та рівня поглибленого вивчення математики.

Посібник « Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас» складається з двох книг, кожна з яких містить 100 варіантів атестаційних робіт.
Кожен варіант атестаційної роботи складається з чотирьох частин, які відрізняються за складністю та формою тестових завдань. Перша частина розміщена в книзі 1 посібника, а друга, третя і четверта частини — у книзі 2.

У першій частині атестаційної роботи запропоновано 16 завдань
(12 завдань з алгебри та початків аналізу і 4 завдання з геометрії) з вибором однієї правильної відповіді. Для кожного тестового завдання з вибором відповіді подано чотири варіанти відповідей, з яких тільки один правильний.

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь (зразок бланка і правила його заповнення наведено в кінці кожної з книг). При цьому учень не повинен наводити будь-які міркування, що пояснюють його вибір.

Правильне розв’язання кожного завдання цього блоку №№ 1.1–1.16
оцінюється одним балом.

Друга частина атестаційної роботи містить 8 завдань (6 завдань з ал-
гебри та початків аналізу і 2 завдання з геометрії) відкритої форми з короткою відповіддю. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей записана правильна відповідь ( наприклад, число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують у чернетках.

Правильне розв’язання кожного із завдань №№ 2.1–2.8 цього блоку
оцінюється двома балами.

Третя частина атестаційної роботи містить 3 завдання (2 завдання
з алгебри та початків аналізу і 1 завдання з геометрії) відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання третьої частини вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав правильну відповідь.

Правильність виконання завдань третьої частини оцінює вчитель відповідно до критеріїв та схеми оцінювання завдань. Правильне розв’язання кожного із завдань №№ 3.1–3.3 цього блоку оцінюється чотирма балами.

Четверта частина атестаційної роботи містить 4 завдання (3 завдання
з алгебри та початків аналізу і 1 завдання з геометрії) відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання четвертої частини вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав правильну відповідь.
Правильність виконання завдань четвертої частини оцінює вчитель відповідно до критеріїв та схеми оцінювання завдань. Правильне розв’язання кожного із завдань №№ 4.1–4.4 цього блоку оцінюється чотирма балами.

Завдання третьої та четвертої частин атестаційної роботи  учні виконують на аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу.

Учні загальноосвітніх класів, які вивчали математику за програмою
рівня стандарту, виконують усі завдання першої та другої частин
атестаційної роботи, а також одне із завдань третьої частини за
власним вибором.
Учні загальноосвітніх класів, які вивчали математику за програмою
академічного рівня, виконують усі завдання першої, другої та третьої
частин атестаційної роботи.

Учні загальноосвітніх класів, які вивчали математику за програмою
профільного рівня, виконують усі завдання першої, другої та третьої
частин атестаційної роботи, а також одне із завдань четвертої
частини за власним вибором.

Учні класів з поглибленим вивченням математики виконують усі
завдання першої, другої, третьої та четвертої частин атестаційної
роботи.

Державна підсумкова атестація з математики проводиться протягом
135 хв для учнів, які вивчали математику за програмою рівня стандарту.

Учні класів, які вивчали математику за програмою академічного рівня або профільного рівня, виконують атестаційну роботу протягом 135 хв.

Учні класів з поглибленим вивченням математики виконують
атестаційну роботу протягом 180 хв.

Сума балів, нарахованих за правильно виконані учнем завдання,
переводиться в оцінку за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів за спеціальною шкалою.
Систему нарахування балів за правильно виконане завдання для
оцінювання робіт учнів, які вивчали математику за програмою рівня
стандарту, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1.
Номери завдань Кількість балів Усього
1.1 – 1.16 по 1 балу 16 балів
2.1 – 2.8 по 2 бали 16 балів
одне із завдань
3.1 – 3.3
4 бали 4 бали
Усього балів 36 балів
Зауважимо, що розв’язання учнем більше ніж одного завдання третьої частини не може компенсувати помилок, які він зробив при виконанні інших завдань, і не дає додаткових балів.

Відповідність кількості набраних балів учнем, який вивчав математику за програмою рівня стандарту, оцінці за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів наведено в таблиці 2.

Таблиця 2.
Кількість набраних
балів
Оцінка за 12-бальною системою
оцінювання навчальних досягнень учнів
1 – 3 1
4 – 6 2
7 – 9 3
10 – 12 4
13 – 15 5
16 – 18 6
19 – 21 7
22 – 24 8
25 – 27 9
28 – 30 10
31 – 33 11
34 – 36 12
Систему нарахування балів за правильно виконане завдання для оцінювання робіт учнів, які вивчали математику за програмою академічного рівня, наведено в таблиці 3.

Таблиця 3.
Номери завдань Кількість балів Усього
1.1 – 1.16 по 1 балу 16 балів
2.1 – 2.8 по 2 бали 16 балів
3.1 – 3.3 по 4 бали 12 балів
Усього балів 44 бали
Відповідність кількості набраних балів учнем, який вивчав математику
за програмою академічного рівня, оцінці за 12-бальною системою
оцінювання навчальних досягнень учнів наведено в таблиці 4.

Таблиця 4.
Кількість набраних
балів
Оцінка за 12-бальною системою
оцінювання навчальних досягнень учнів
1 – 3 1
4 – 6 2
7 – 9 3
10 – 13 4
14 – 17 5
18 – 21 6
22 – 26 7
27 – 31 8
32 – 35 9
36 – 38 10
39 – 41 11
42 – 44 12
Систему нарахування балів за правильно виконане завдання для
оцінювання робіт учнів, які вивчали математику за програмою профільного
рівня, наведено в таблиці 5.
Таблиця 5.
Номери завдань Кількість балів Усього
1.1 – 1.16 по 1 балу 16 балів
2.1 – 2.8 по 2 бали 16 балів
3.1 – 3.3 по 4 бали 12 балів
одне із завдань
4.1 – 4.4
4 бали 4 бали
Усього балів 48 балів
Зауважимо, що розв’язання учнем більше ніж одного завдання четвертої
частини не може компенсувати помилок, які він зробив при виконанні інших
завдань, і не дає додаткових балів.

Відповідність кількості набраних балів учнем, який вивчав математику
за програмою профільного рівня, оцінці за 12-бальною системою оцінювання
навчальних досягнень учнів наведено в таблиці 6.
7
Таблиця 6.
Кількість набраних
балів
Оцінка за 12-бальною системою
оцінювання навчальних досягнень учнів
1 – 4 1
5 – 8 2
9 – 12 3
13 – 16 4
17 – 20 5
21 – 24 6
25 – 29 7
30 – 34 8
35 – 39 9
40 – 42 10
43 – 45 11
46 – 48 12
Систему нарахування балів за правильно виконане завдання для оцінювання робіт учнів класів з поглибленим вивченням математики наведено в таблиці 7.
Таблиця 7.
Номери завдань Кількість балів Усього
1.1 – 1.16 по 1 балу 16 балів
2.1 – 2.8 по 2 бали 16 балів
3.1 – 3.3 по 4 бали 12 балів
4.1 – 4.4 по 4 бали 16 балів
Усього балів 60 балів
Відповідність кількості набраних балів учнем класу з поглибленим
вивченням математики оцінці за 12-бальною системою оцінювання
навчальних досягнень учнів наведено в таблиці 8.
Таблиця 8.
Кількість набраних
балів
Оцінка за 12-бальною системою
оцінювання навчальних досягнень учнів
1 – 5 1
6 – 10 2
11 – 15 3
16 – 20 4
21 – 25 5
26 – 30 6
31 – 35 7
36 – 40 8
41 – 46 9
47 – 51 10
52 – 56 11
57 – 60 12
8
Якщо в бланку відповідей вказана правильна відповідь до завдання
першої чи другої частини, то за це нараховується 1 чи 2 бали відповідно до
таблиць 1, 3, 5 і 7. Якщо вказана відповідь є неправильною, то бали за таке
завдання не нараховуються.

Якщо учень вважає за потрібне внести зміни у відповідь до якогось із
завдань першої чи другої частини, то він має це зробити в спеціально
відведеній для цього частині бланку. Таке виправлення не веде до втрати
балів. Якщо ж виправлення зроблено в основній частині бланку відповідей,
то бали за таке завдання не нараховуються.

Формулювання завдань третьої та четвертої частин учні не
переписують, а вказують тільки номер завдання. Виправлення та
закреслювання в оформленні розв’язування завдань третьої і четвертої
частин, якщо вони зроблені акуратно, не є підставою для зниження оцінки.

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь