Інформація для класного керівника

Нормативно-правове забезпечення роботи класного керівника

1.  Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року.
2. Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю Організацій Об’єднаних Націй 20 листопада 1959 року.
3. Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1989 року.
4. Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об’єднаних Націй в м. Нью-Йорку 30 вересня 1990 року.
5. Конституція (Основний Закон) України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року.
6. Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти, затверджена колегією Міністерства освіти і науки України 28 лютого 1996 року.
7. Проект Концепції виховання громадянина України // Позакласний час.плюс. – 2006. – № 3. – С. 15-31.
8. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України. // Директор школи. – 2005. – № 38. – с. 23-32.
9. «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 23.05.1991 року № 1060-ХІІ.
10. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, наказ Міністерства освіти і науки України від 25 лютого 2004 року № 151/14.
11. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.06.2004 року № 605.
12. Додаток № 4 до рішення Колегії МОН від 17.08.2000 «Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України» (Освіта Україні. – 2000. -№ 33 (16 серпня)).
13. «Про посилення уваги до використання державної символіки у дошкільних. загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах» Методичний лист Міністерства освіти і науки України від 25.02.2004 року № 1/9-86.
14. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Міністерство освіти і науки Українивід 03.07.2002 р. № 1/9 – 318
15. Рекомендації щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальноосвітньої середньої освіти, Міністерство освіти і науки України від 30.08.2002 року № 1/9-392.// Директор школи. – 2003. – № 3-4.
16. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти. від 16 вересня 2006 р. № 434.
17. Про затвердження Змін до «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти». Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 року № 489.
18. Про затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» наказ Міністерства освіти і науки України від

Закони України
19. «Про освіту» від 23.03.1996 р. № 100/96-ВР (зі змінами і доповненнями).
20. «Про загальну середню освіту» від 12.05.1999 р. № 651-ХІV.
21. «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-ІІІ.

Укази Президента України
22. «Про затвердження Національної доктрини розвитку освіти» від 17.04.2002 р. № 347/2002.
23. «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» від 15.03.2002 р. № 258/2002.
24.«Про Національну програму правової освіти населення» від 18.10.2001 р. № 992/2001.
25. «Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей» від 12.11.1999 р. № 1460/99.
26. «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» від 20.12.2000 р. № 1396/2000.

Постанови Кабінету Міністрів України
27. «Про затвердження Державної програми «Онкологія» на 2002 – 2006 рр.» від 29.03.2002 р. № 392.
28. «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 14.06.2000 р. № 946.
29. «Про Програму «Українська родина» від 14.03.2001 р. № 243.
30. «Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства» від 15.09.1999 р. № 1697.
31. «Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми» від 25.09.1999 р. № 1768.
32. Проект Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності // Педагогічна газета. – 2000 р. – № 6(72) (червень).
33. Концепція державної сімейної політики, схвалена Постановою Верховної Ради України від 17.09.1999 р. № 1063-ХІV.

Література
34. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія» , 2003.
35. Доценко Т. Крок за кроком до дитячого самоврядування: Методичний посібник для координаторів та лідерів дитячого самоврядування. – Кіровоград, 2003.
36. Дем’янюк Т.Д., Лашта В.І., Мельничук Л.С., Байрамова М.Г. Інноваційні технології методичної роботи з педагогічними кадрами району: Навчально-методичний посібник. – Рівне: Волинські обереги, 2005 – 250 с.
37. Коберник О.М. Управління виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі: Монографія. – К.: Наук. світ, 2003. – 230 с.
38. Кацинська Л. Виховний процес в сучасній школі. Рівне, 1997.
39. Орієнтовний зміст виховання в національній школі. – Київ, 1996. – 132 с. p�(ac�n� O amily:Calibri; color:black;mso-color-index:13;mso-font-kerning:12.0pt;language:ru’> закладів України» наказ Міністерства освіти і науки України від

 

 Циклограма роботи класного керівника

Щоденно

З’ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі.
Бесіди з учнями, що запізнюються.
Організація чергування по класу.
Індивідуальна робота з учнями.
Контроль зовнішнього вигляду учнів.
Організація харчування учнів.

Щотижня

Проведення виховних годин.
Перевірка щоденників.
Проведення заходів у класі за планом роботи.
Робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування.
Контроль за виконанням доручень.
Організація прибирання закріпленого кабінету, території пришкільної ділянки.
Робота з батьками.
Робота з вчителями, що працюють з класом.

 

Щомісяця

Проведення класних зборів.

Проведення бесід з безпеки життєдіяльності.

Організація чергування по школі.

Відвідування уроків вчителів-предметників у своєму класі.

Консультації у шкільного психолога.

Тестування та анкетування учнів з метою вивчення індивідуальних особливостей учнів та аналізу розвитку учнівського колективу.

Контроль за станом підручників.

Зустріч з батьківським активом.

Відвідування учнів удома.

Один раз на семестр

Оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту.

Заповнення табелів успішності.

Проведення учнівських зборів.

Проведення виховного загальношкільного заходу.

Аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи.

Складання плану роботи на канікули.

 

Один раз на рік

Аналіз роботи за минулий рік та складання плану виховної роботи.

Проведення відкритого виховного заходу.

Оформлення особових справ учнів.

Статистичні відомості про клас (на 5 вересня).

Робота з підручниками (видача на початку навчального року та здавання в бібліотеку наприкінці року).

Написання характеристик  (за необхідності).

Страхування учнів від нещасних випадків.

 

Документація, яку веде класний керівник

 1.Класний журнал.

2.Особові справи учнів класу.

3.Табелі успішності та відвідування занять учнями.

4.План виховної роботи.

5.Матеріали виховних годин, години спілкування тощо.

6.Розробки, сценарії виховних годин.

7.Щоденник психолого-педагогічних спостережень за

учнями.

8.Щоденник роботи з «важкими» учнями.

9.Протоколи батьківських зборів.

10.Матеріали щодо запобігання дитячого травматизму,

бесіди з правил дорожнього руху тощо, облік

проведення інструктажів.

11.Журнал обліку занять з учнями, які навчаються вдома

(якщо є такі учні).

12.Літопис чи фотоальбом класу.

 

Виховний план роботи класного керівника

 1.Проблема над якою працює школа.

2.Проблема над якою працює класний керівник.

3.Вступ (аналіз виховної роботи за минулий рік, завдання на новий навчальний рік).

4.Психоло-педагогічна характеристика класу.

5.Актив класу, доручення учнів.

6.Соціальний паспорт класу.

 

Орієнтовний план виховної роботи класного керівника

27.12 28.12.
Організація колективу 1.Самоврядування Розподіл

обов’язків

до підготовки

вечора

2.Традиції День

захисника

України

Організація виховної

діяльності

1.Пізнавальна Бесіда “Зимові

свята”

Виховна

година

“Професії

моїх

батьків”

2.Трудова
3.Художня
4.Громадська
5.Спортивно-оздоровча
6.Ціннісні орієнтації
Розвиток особистості 1.Вивчення учнів Бесіда з

батьками

Радчука О.В.

2.Робота з батьками
3.Індивідуальний вплив

Соціальний паспорт … класу

Клас За списком Сироти та позбавлені батьківських прав Під опікою Неповні сім’ї Багатодітні сім’ї Учні з  «кризових» сімей Учні з малозабезпечених сімей Схильні до правопорушень Знаходяться на обліку в КМСД «Група ризику» Діти – інваліди Не мають статусу потерпілого від ЧАЕС Індивідуальне навчання Підготовча група Спеціальна медична група
Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь