Позначка «документація»

Інформація для класного керівника

Інформація для класного керівника

Нормативно-правове забезпечення роботи класного керівника 1.  Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року. 2. Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю Організацій Об’єднаних Націй 20 листопада 1959 року. 3. Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1989 року. 4. Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту …