Позначка «комп’ютер»

Матеріали для самоосвіти, підготовки до методичних об’єднань.

Використання комп'ютера вчителями

Скачати Матеріали для самоосвіти, підготовки до методичних об’єднань. Про культуру інновацій в середній школі Англійське слово “іnnovation” – нововведення – має в собі певну двозначність, припускаючи одночасну наявність раціоналізації та введення чогось принципово нового. Міжнародний стандарт визначає інновацію як кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав утілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту. Неодмінними властивостями інновації …