ЗНО 2016. Завдання пробного ЗНО з української мови і літератури

Цього року пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови відбулось 2 квітня 2016 року. Пропонуємо вам переглянути цьогорічні завдання з пробного ЗНО з української мови і літератури.

Скачати: джерело 1, джерело 3

probne_zno_2016_ukr_mova_i_lit
Пробне ЗНО 2016 з української мови
Пробне ЗНО 2016 з української мови

Робота складається з трьох частин. Частина 1 містить 33 завдання різних форм з української мови. Частина 2 містить 24 завдання різних форм з української літератури. Відповіді на завдання частин 1 і 2 Ви маєте позначити в бланку А. Частина 3 передбачає написання власного висловлення в бланку Б.
Результат виконання завдань частин 1 і 3 буде зараховуватися як державна підсумкова атестація.

Інструкція щодо роботи в зошиті
1. Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми.
2. Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.
3. У разі необхідності використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.
4. Намагайтеся виконати всі завдання.
Інструкція щодо заповнення бланків відповідей
1. ДобланківА і Б записуйте лише правильні, наВашу думку, відповіді.
2. Відповіді вписуйте чітко, дотримуючись вимог інструкції до кожної форми завдань.
3. Неправильно позначені, підчищені відповіді в бланку А вважатимуться помилкою.
4. Якщо Ви позначили в бланку А відповідь неправильно, можете
виправити її, замалювавши попередню позначку та поставивши нову, як показано на зразку: А Б В Г
т х
5. Виконавши завдання частини 3 в зошиті, акуратно запишіть його в бланк Б.
6. Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, зазначених у бланку А, та якості написання власного висловлення в бланку Б.
Ознайомившись з інструкціями, перевірте якість друку зошита та кількість сторінок. їх має бути 16.
Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка А так:

 

Частина 1 Українська мова
Завдання 1—10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк Аї Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
1. Літеру и на місці одного з пропусків треба писати в слові А м..д..цина
Б м..т..орит В л..йт..нант Г пр..т..ндент
2. Помилково вжито слово в рядку
А повиключайте всі електроприлади у квартирі Б намагайтеся швидко відповісти на запитання В перевірте банківський рахунок наступного дня Г запропонуйте гостям чай, каву й тістечка
3. Спільнокореневим до слова голий є А голограма
Б поголити В поголів’я Г голкіпер
4. Другий склад наголошений у слові А обранець
Б недруг В відгомін Г приятель
5. Граматично правильне речення утвориться, якщо до частини «Вітаємо зі святом …» додати частину, наведену в рядку
А Першим вереснем Б Першим вересням В Першого вересня Г Першим вересня
6. Граматично правильним є словосполучення А пробачте мене
Б котра година В дякую вас Г хворіти грипом
Прочитайте текст і виконайте завдання 7—10.
(1) Картина відкривалася справді чудова: з високої гори видно було все місто. (2) Церкви підняли високо в/гору свої зелені, мов травою вкриті голови; біліли білі боки, мов із крейди вистругані. (3) Річка блищала, звивалася змією по жовтому пісочку, пускаючи легенький димок туману із себе. (4) Не/далеко від гори велика стіна обвивала кругом розкішний садок, здоровенну пустку-будинок. (5) У/далині
2
[…] степ, тонув у своїй зеленій траві то здіймаючись, то опадаючи. (6) Гарно всюди, красиво так, не налюбувався б! (7) На/багато років уперед я був зачарований красою рідного краю!
7. Прикладка є в реченні А другому
Б третьому В четвертому Г п’ятому
8. Пунктуаційну помилку допущено в реченні А першому
Б другому В третьому Г четвертому
9. Окремо в тексті треба писати А в/гору
Б не/далеко В у/далині Г на/багато
10. У п’ятому реченні пропущено слово А розташувався
Б спускався В розіслався Г вився
Завдання 11—23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А\
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
11. Звук [т] треба вимовляти на місці пропуску в усіх словах рядка А [.. ]еатральний, турис[.. ]ський, лауреа[.. ]
Б каш[..]ан, [..]вірний, боро[..]ьба В журя[..]ься, зіпсу[..]ий, [..]ихенький Г факульта[..]ив, моло[..]ьба, субо[..]а Д лісниц[.. ]во, розпи[.. ]ати, [.. ]ретій
12. Обидва фразеологізми мають значення «красивий, вродливий» у рядку А хоч оком світи, хоч з лиця воду пий
Б як з воску зліплений, хоч у рамці вправ В хоч картину малюй, хоч за раму кладці Г не відривати очей, приховувати зір Д перемінитися на лиці, показати товар лицем
13. М’який знак на місці крапок НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка А багрянец.., чіткіс..ть, п’ят..десят
Б вагаєш..ся, скрин..ці, ослін..чик В хустин..ці, тіт..чин, хар..ків’янин Г русал..чин, спитаєш.., долон..ці Д радіст..ю, лан..цюг, різ..бяр
З
14. Подвоєні літери треба писати на місці пропусків у всіх словах рядка А мас..а, Голландія, барок..о
Б Тал..ін.., ван..а, телеграмна В Ас.. ирія, брут.. о, бравіс.. имо Г ірреальний, Ахіл..ес, тон..а Д Жан..а, марок..анець, клас..
15. Літеру с треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка А ..каламутити, ..тесаний, ..ціплені
Б ..пекти, ..фальсифіковані, ..шивати В ..калічений, ..хрещений, ..сушений Г ..пасувати, ..формований, ..трясти Д ..хотіти, ..турбований, ..читування
16. Літеру й треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка А баталь..он, серйозний, сь..омга
Б фе..єрверк, боковий, буль..он В знайомство, кань..он, кра..овий Г Кур..ОЗНИЙ, ГОСТБ..ОВИЙ, лось..он Д шампінь.. он, чотири.. ох, сени.. ор
17. Неправильно поєднано числівник з іменником у рядку А чотири вікна
Б півтора гектара В сто два кілометра ч Г одна друга центнера Д п’ять десятих мікрона
18. Літеру и треба писати в усіх прикметникових закінченнях чоловічого роду в рядку
А усесвіти.. й, галицьк.. й, творч.. й Б тоненьк.. й, мавпяч.. й, освіти.. й В лєтюч..й, ширш..й, продажн..й Г ЧОЛОВІЧ..Й, ТОВЩ..Й, порожн..й Д довколишній, вогк..й, дочірний
19. Закінчення -емо в першій особі множини теперішнього часу має особова форма дієслова, утворена від інфінітива
А бігти Б кричати В ходити Г писати Д говорити
20. Слово здавалося є вставним у реченні (окремі розділові знаки пропущено)
А Усе довколишнє здавалося їй перевитим піснями, веселими чи сумними, як буває пройнятий сяєвом сонця простір.
Б Багатьом здавалося що й увесь півострів зараз палає в пожежах, адже куди не глянь – звідусіль шугає вогонь, тріщить, гуде в деревах, жаркий, агресивний.
В Куп^ здавалося^і зимою зеленіє, бо коли танули сніги, то на світ пробивалося його цупке зелене листя, не змучене холодом, не скалічене морозом.
Г Широкі промені вдарялись об кам’яні плити, курилися золотим димом, від чого здавалося що все тут пливе, рухається, злітає в просторі.
Д Уже придивилася до його очей і побачила: те, що здавалося байдужістю, насправді було мудрістю й глибоко захованим стражданням.
4
21. Граматичну помилку допущено в реченні
А Чому турист, оплативши квитки, не може їх роздрукувати?
Б Бронюючи номер у готелі, я можу поговорити з менеджером?
В Побувавши в різних країнах, де вам сподобалося найбільше?
Г Як він може подорожувати, не маючи навіть паспорта?
Д Загубивши ключ, ви відразу звернулися до адміністратора?
22. Складнопідрядне речення з підрядною порівняльною частиною утвориться, якщо до речення «Сірі хмари насувалися все ближче …» додати
А … мов пізньої похмурої осені.
Б … бо сильний вітер їх щодуху підганяв.
В … неначе накочувалися величезні хвилі.
Г … так що треба очікувати грозу.
Д … щоб пролитися рясним дощем.
23. Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак або його відсутність).
Семен заплющив очі,( 1) заколисаний тою чудовою тишею,(2) що буває виповнена всякими згуками:(3) і дзвінкою піснею жайворонка,(4) і дзижчанням польових мух,(5) і тихим(б) мелодійним шелестінням стиглого жита,(7) підрізаного серпами.
НЕПРАВИЛЬНИМ є обґрунтування пунктуації в рядку А коми 1 і 7 виділяють відокремлені означення Б кома 2 розділяє головну й підрядну частини В двокрапка 3 стоїть після узагальнювального слова Г коми 4 і 5 розділяють частини складносурядного речення Д на місці цифри 6 коми немає, оскільки означення є неоднорідними
У завданнях 24—28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
24. Доберіть синонім до кожного прикметника.
Прикметник
Синонім
1
сердечний
А
невтішний
2
сердешний
Б
лицемірний
3
розпачливий
В
старанний
4
ретельний
Г
щирий
д
бідолашний
А Б В Г Д
1
2
3 Г
4
25. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
Ти явилась мені – і здалося, (1)що світ помолодшав (2)навколо (3)на тисячу (4) літ.
А
прислівник
Б
іменник
1
В
займенник
2
Г
сполучник
3 г
д
прийменник
4
5
26. Доберіть приклад до кожного виду однорідних членів речення.
Однорідні члени речення
Приклад
1 підмети
А
Поміж замком і ставом розкинулося
2 присудки
передмістя.
3 додатки
Б
Чулося гудіння медоносних бджіл,
4 означення
волохатих джмелів.
В
Згори видно скошені жита й залитий водою
А Б В Г Д
луг.
1
Г
У траві горіли степові маки й жовті
3
ліхтарики тюльпанів.
3
4
д
Наймилішою й найдорожчою для людини є
27. Доберіть приклад до кожного виду односкладного речення.
Вид речення
Приклад
1
означено-особове
А
Поезія гончарства – під небом
2
неозначено-особове
Опішні.
8
називне
Б
Надворі втихло й потеплішало.
А Б В Г Д
4
безособове
В
Безмежний широкий степ.
1
Г
Знали його й за межами України
2
д
Розкажи мені, осене, чи
3
щасливая ти?
4
28. З’ясуйте, який розділовий знак треба ставити на місці пропусків.
Розділовий знак
1 кома
2 двокрапка
3 лапки
4 тире
А Б В Г Д
1
2
3
4
Речення
А «Стій, – гукав на неї Іван, […] звідки ти приїхала?»
Б «Як дивно все відбувається. Як дивно! […] — думав Микола.
В «Лиши біду, нехай щезає від тебе! – радив спокійно хлопець […]- Нема з ким говорити!»
Г «Ще б ми стільки прочитали, як ти, – докинула Василина й пояснила подрузі […] – Узимку цілі ночі просиджує над книжками».
Д «Наша артіль бідна, – сказав старий […]- і кидати шаланду в морі не годиться».
Читання й аналіз тексту
Завдання 29—33 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк АІ Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29—33.
6
Музичний дарунок світові
(1-4) У грандіозному різдвяному шоу в Нью-Йорку, подивитися на яке приїжджають з усієї Америки, звучить чарівний передзвін чотирьох звуків: «Щедрик, ще-дрик, ще-дрі-воч-ка». Це «Сагої оі ІЬе Веііз», «Колядка дзвонів», як тут називають українську щедрівку.
(5-11) «Щедрик» давно став невід’ємною частиною світової музичної культури. Класичну обробку цієї щедрівки виконують уславлені хори від Америки до Китаю. Мелодія «Щедрика» існує сьогодні в джазовому й роковому аранжуванні. Джордж Гершвін використав її в опері «Поргі і Бесс», створеній на джазових і блюзових мотивах. Відомо, що американці, які вперше полетіли в космос, узяли із собою записи світової музики, і з-поміж інших шедеврів у зоряному просторі побувала наша співаночка.
(12-15) Звучить «Щедрик» з екранів кіно, широко використовується у світовій рекламі. Баскетболісти ж професійної ліги СІЛА й Канади «зіграли» його, простукавши м’ячами! Ролик, який засвідчив цю подію, знайшов численних поці- новувачів серед користувачів Інтернету.
(16-20) Проте більшість мешканців планети навіть не здогадується про прадавнє східнослов’янське походження цієї мелодії. Прикро, але навіть для багатьох українців стало відкриттям те, що понад сто років тому український композитор Микола Леонтович, працюючи над поліфонічним твором для хору, перетворив щедрівку на справжній шедевр.
(21-30) Микола Леонтович збирав народні пісні й адаптував їх для хорового співу. Перший варіант «Щедрика» Леонтович почав створювати 1902 року. Тоді він опановував вправу з мелодією, яка постійно повторюється, щоразу прикрашаючись витонченим аранжуванням. Придатною для вправ у поліфонії виявилася мелодія української щедрівки: у ній повторювалося три ноти: до-сі-до-ля. Композитор, як різьбяр, зробив навколо основної поспівочки витончену оправу. Поєднавши прийоми народного багатоголосся з досягненням класичної поліфонії, він домігся того, що кожен голос почав відігравати самостійну роль, відтворюючи найтонші зміни настрою. Леонтович кілька разів переробляв твір, аж поки 1916 року не створив досконалий хорал.
(31-37) Із радістю сприйнявши Українську революцію 1917-1920 років, композитор долучився до створення капели «Думка» – першого популяризатора «Щедрика» у світі. Дбаючи про імідж Української Народної Республіки, її керівництво ухвалило рішення про міжнародні гастролі хору. За вказівкою Симона Петлюри колектив вирушив у світове турне. І скрізь виступ був тріумфом багатої музичної творчості українського народу, його митців-композиторів, у сузір’ї яких сяяло ім’я Леонтовича. «Бахом у хоровій музиці» назвали його у Франції.
(38-41) Хоровий колектив перебував у турне, коли на території України було встановлено радянську владу. На батьківщину митці не повернулися. У 1921 році вони дісталися Нью-Йорка, а п’ятого жовтня цього року в знаменитому Карне- гі-холі вперше для американської публіки пролунав «Щедрик».
(42-48) Спершу величезну популярність твір завоював серед емігрантів. Коли ж у прекрасної мелодії з’явилися англійські слова, шедевр Леонтовича полонив серця всіх американців. Автором англомовного тексту став Пітер Вільховський, який мав українське коріння. У 1936 році в Нью-Йорку під час відкриття з’їзду Національної асоціації вчителів музики дитячий хор із 1600 виконавців із тріумфом виконав «Сагої о І Ще Веііз». Популярність «Щедрика» продовжувала рости, натомість ім’я автора було забуте.
7
(49-55) Мелодія «Щедрика» в глобалізованому світі асоціюється з різдвяними дзвониками. Однак в українському тексті немає згадки ні про Різдво, ні навіть про зиму. У «Щедрику» оспівано ластівку, яка прилетіла до господаря провістити багатий рік. Ця давня співанка виникла ще в дохристиянські часи, коли новий рік зустрічали навесні. Навіть якщо того дня не прилітали ластівки, їх випікали з тіста й підкидали вгору, закликаючи співанками. І сьогодні ходять щедрувальники від господи до господи, співаючи про ластівку…
За Б. Скавроном, журнал «Дивен Світ»
29. Головна мета автора тексту – донести до читача інформацію про
А «Щедрик» як видатне надбання українців, що збагатило світову хорову культуру
Б творчий шлях хормейстера й композитора Миколи Леонтовича В багатющу фольклорну й академічну музичні традиції українського народу Г роль української еміграції в Сполучених Штатах Америки в популяризації «Щедрика»
30. Перший варіант «Щедрика» Леонтович написав, коли А створював репертуар хорового співу
Б брав участь в організації хорових колективів В вивчав народні пісні та записував їх Г вправлявся в аранжуванні простої мелодії
31. За логікою автора, хорова капела не повернулася зі світового турне через те, що А її концерти в різних країнах мали величезний успіх
Б на території України було встановлено радянську владу В хористи мали за кордоном більші можливості для зростання Г плани щодо географії гастролей були далеко не вичерпаними
32. Неоднорідність емоційної тональності тексту «Музичний дарунок світові» найточніше передають слова в парі
А гордість і жаль Б пиха та сум В захопленість та образа Г утіха та невдоволеність
33. Спорідненість англомовної «Колядки дзвонів» та українського «Щедрика» можна передати за допомогою всіх прислів’їв, ОКРІМ
А Така ж свита, та не так зшита.
Б Усім козак, та тільки чуб не так.
В Був би лошак, та хвіст не так.
Г Добрий баранчик, та по-вовчому виє.

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь