Відповіді ЗНО 2015 з української мови і літератури (ОФІЦІЙНІ ВІДПОВІДІ)

Відповіді демонстраційний тест ЗНО 2015 з української мови
Відповіді демонстраційний тест ЗНО 2015 з української мови

Скачати джерело 1 (офіційні) 

Відповіді у вигляді фотографій

До уваги учасників ЗНО 2016!

5 квітня 2016р., після завершення тестування на сайті Ерудит.нет буде опубліковано неофіційні відповіді ЗНО 2016 з української мови та літератури


У п’ятницю, 24 квітня 2015р. відбувся перший іспит ЗНО 2015 з української мови і літератури.

Також ви можете скачати (pdf) копію тестового зошита ЗНО 2015 з української мови і літератури.

Орієнтована  Таблиця переведення балів у 200-бальну шкалу ЗНО 2015 з української мови.

Нагадаємо, що власні (неофіційні) відповіді на тест ЗНО з української мови і літератури будуть опубліковані на даній сторінці у п’ятницю після завершення тестування.

У 2015 році, учасникам ЗНО буде запропоновано 58 завданнь для базового рівня і 74 для поглибленого які потрібно було виконати протягом 150 хвилин для базового і 210 хвилин для поглибленого рівнів.
Цього року максимально можливий тестовий бал за виконання завдань тесту базового рівня становитиме 104 бали, а з поглибленого рівня – 136 балів.

На даній сторінці буде опубліковано:

****************************

Частина 1
Українська мова

1. Апостроф треба писати на місці обох пропусків у рядку
А велике сузір..я, роз..ятрена рана
Б очікувана прем..єра, духм..яна страва
В гарне ім..я, швидкий пор..ятунок
Г досвідчений різьб..яр, високий бур..ян

Відповідь:А велике сузір..я, роз..ятрена рана

2. Немає лексичної помилки в рядку
А багаточисельні дзвінки
Б рішити завдання
В наступного разу
Г погляди співпадають

Відповідь: В наступного разу

3. Спільнокореневим до слова радити є
А радіо
Б порада
В радист
Г радість

Відповідь: Б порада

4. Перший склад наголошений у слові
А дрова
Б жалюзі
В жаркий
Г дочка

Відповідь: А дрова

5. Неправильно вжито прийменник у словосполученні
А вишивати по шовку
Б зустрітися по обіді
В зайти по неуважності
Г відповідати по черзі

Відповідь: В зайти по неуважності

6. Відокремленим означенням можна замінити підрядну частину в реченні
А Краплі дощу, який щойно випав, мерехтіли на пелюстках.
Б Серед квітів, що стояли у вазі на вікні, були й волошки.
В Вона дивилася на білу орхідею, яку подарували друзі.
Г Я милуюся барвистими квітами, що ростуть біля будинку.

Відповідь: В Вона дивилася на білу орхідею, яку подарували друзі.

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10

(1) Холодні осінні тумани клубочаться в/горі і спускають на землю мокрі коси. (2) Пливе в сірі без/вісті нудьга, пливе […] , і стиха хлипає сум. (3) Плачуть голі дерева, плачуть солом’яні стріхи, умивається сльозами вбога земля і не/знає, коли усміхнеться. (4) Міріади дрібних крапель спадають до/долу, і пливуть, змішані землею, брудними потоками. (5) Недобрі думи крутяться тут, над головою, висять.

7. На місці пропуску в тексті можуть буди всі слова, ОКРІМ
А злість
Б розпач
В безнадія
Г відчай

Відповідь: А злість

8. У тексті окремо треба писати
А в/горі
Б до/долу
В без/вісті
Г не/знає

Відповідь:Г не/знає

9. Уточнювальною обставиною ускладнено речення
А друге
Б третє
В четверте
Г п’яте

Відповідь: Г п’яте

10. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А першому
Б другому
В третьому
Г четвертому

Відповідь: Г четвертому

Завдання 11-23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому, що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилка!

11. Звук [д] є в кожному слові рядка
А кладка, футболіст, город
Б ведмідь, десять, джерело
В баскетбол, душа, дзвінок
Г податок, дятел, звідти
Д дитина, боротьба, день

Відповідь: А кладка, футболіст, город

12.Фразеологізм через пень колоду має антонім
А далеко куцому до зайця
Б і кіт не валявся
В як курка лапою
Г мухи не зобидить
Д комар носа не підточить

Відповідь: Д комар носа не підточить

13. Літеру о на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А ч..рнетка, щ..тина, ч..тири
Б ч..рнило, веч..рові, пш..но
В щ..ка, менш..сті, пш..ниця
Г пекуч..сті, увеч..рі, ч..рний
Д свіж..сті, щ..сти, ж..натий

Відповідь. Б ч..рнило, веч..рові, пш..но

14. Потрібно поставити у на місці всіх пропусків у рядку
А було .. Києві, лежала .. шухляді, плавала .. воді
Б знімки .. фотографа, ліси ..хвої, читати .. голос
В перерва .. навчанні, їхати .. вагоні, десь .. річці
Г бути .. формі, осінь .. Каневі, допоможе .. війти
Д гуляв .. лісі, улюблений .. вчитель, блиск .. очах

Відповідь: Г бути .. формі, осінь .. Каневі, допоможе .. війти

15. Подовження приголосних відбувається у формі Ор. в . однини всіх іменників рядка
А міць, стать, продаж
Б сталь, дріб, суміш
В поміч, сіль, доповідь
Г вісь, мить, ступінь
Д путь, річ, шампунь

Відповідь: В поміч, сіль, доповідь

16. Правильно написано всі слова в рядку
А рідкісний, ненависний, захистний
Б форпостний, пісний, кількісний
В шістсот, кістлявий, студенський
Г улесливий, цілістний, шелеснути
Д тріснути, тиждневик, контрастний

Відповідь: Б форпостний, пісний, кількісний

17. Закінчення і має іменник у рядку
А обидві дівчин..
Б півтора тижн..
В три лікар..
Г два муляр..
Д чотири секунд..

Відповідь: В три лікар..

18. Помилку у творенні ступенів порівняня прикметників допущено в рядку
А ближчий, більш гарячіший
Б добріший, найменш удалий
В цікавіший, якнайдорожчий
Г нужчий, найменш потрібний
Д коротший, щонайкращий

Відповідь: А ближчий, більш гарячіший
19. НЕПРАВИЛЬНО оформлено пряму мову в рядку
А Український письменник В. Винниченко якось сказав: “Як нудно сіро проходить життя людей неталановитих. так нудно й нецікаво живуть без любові навіть талановиті”.
Б “Суспільність, – говорив М. Грушевський, – що має віру в себе, мусить мати й відвагу глянути на правду свого минулого, щоб зачерпнути в ній не зневіру, а силу”.
В Мати Тереза знала силу посмішки, тож усім, то зневірився, радила: “Отримавши від життя чергового удару, скажіть собі: “Усе могло бути набагато гірше” і посміхніться”.
Г “Слово – найтонше доторкання до серці, – був переконаний В. Сухомлинський, – воно може стати і запашною квіткою, і живою водою і розжареним залізом”.
Д “Митець не може відвернутися від своєї сучасності, – говорив Альбер Камю і далі пояснював: “Якби він відвернувся від неї, то промовляв би в порожнечу”.

Відповідь: Д “Митець не може відвернутися від своєї сучасності, – говорив Альбер Камю і далі пояснював: “Якби він відвернувся від неї, то промовляв би в порожнечу”.

20. Правильно утворено форму третьої особи множини від дієслова
А мріяти – мріять
Б мототи – мелють
В солити – солють
Г бігти – біжуть
Д ловити – ловлять

Відповідь: Б мототи – мелють

21. Синонімічним до простого речення “У сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай потрібне для досягнення особистістю успіху” є складнопідрядне речення.
А У сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай потрібне, щоб особистість могла досягти успіху.
Б У сучасному світі вивчати мови міжнародного спілкування вкрай потрібно, адже це свідчить про досягнення особистісю успіху.
В У сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай потрібне, оскільки так особистіть досягне успіху.
Г У сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай потрібне через те, що так особистість може досягти успіху.
Д У сучасному світі вивчати мови міжнародного спілкування вкрай потрібно, тому що так особистість може досягти успіху.

Відповідь: А У сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай потрібне, щоб особистість могла досягти успіху.

22. Кому (коми) треба ставити в реченні (розділові знаки пропущено)
А А тим часом місяць пливе оглядать небо й зорі та землю й море.
Б У моїй душі бриніли людські голоси і ні вдень ні вночі не давали спокою.
В Підемо до лісу або в гай погуляти чи на річку порибалити.
Г Жовтороте ласвів’ятко силилося вилетіли з гнізда та ще не змогло.
Д Пізньої осені на зритій землі поплуталась гарбузова огудина.

Відповідь: Г Жовтороте ласвів’ятко силилося вилетіли з гнізда та ще не змогло.

23. Двокрапку треба поставити, якщо до частини «Люблю теплу весняну пору…» додати фрагмент рядка

А … кидаю всі невідкладні справи та йду в поля далекі.
Б … у цей час народжуються нові потаємні мрії та сподівання.
В … час пробудження природи від тривалого зимового сну.
Г … ласкаву, сонячну, повну радісних пташиних переливів.
Д … коли з-під снігу виглядають перші блакитні проліски.

Відповідь: Б … у цей час народжуються нові потаємні мрії та сподівання.

24. Доберіть синоніми.
Слово
1 превентивний
2 тотальний
3 фіктивний
4 карданальний

Синонім
А істотний
Б всеосяжний
В передовий
Г підроблений
Д запобіжний

Відповідь: 1-Д, 2-Б, 3- Г, 4-А

25. З’ясуйте, який відокремлений член речення є в кожному прикладі.
Відокремлений член речення
1 означення
2 обставина
3 прикладка
4 додаток

Приклад
А Бо коли, закохані в минуле, прокуняєм свій великий час, наша лінь ніколи не розлучить.
Б Буду, мамо горда і вродлива, з тебе дивуватися повік.
В Там, у степу, схрестилися дороги, немов у герці дикому мечі.
Г Не школуй добра мені, людині, щастя не жалій моїм літам.
Д Чи винні ми щось комусь у житті, окрім наших батьків?

Відповідь: 1-А , 2-В , 3-Г , 4-Д .

26. Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире.
Випадок уживання тире
1 тире при відокремленій прикладці
2 тире в реченні з однорідними членами
3 тире між підметом і присудком
4 тире в неповному реченні

Приклад
А Найбільше у світі любив він багрянолисту осінь – природи солодку зрілість
Б Дівчина внесла оберемок майористих квітів – до цього похмура кімната враз ожила.
В Зацвіла тендітно-біла конвалія в гаю, а сонячно-тремтливі кульбабки – біля ставу.
Г Класична пластика, і конкур строгий, і логіки залізна течія – це справжньої поезії дороги.
Д Зображення флори й фауни: квітів, дерев, тварин – свідчать про обожнення природи нашими предками.

Відповідь: 1-А , 2-Д , 3-Г 4-В.

27. Установіть відповідність між видом речення та прикладом.
Вид речення
1 складнопідрядне
2 безсполучникове
3 складне з різними видами зв’язку
4 складносурядне

Приклад
А Мільярди перлин мерехтіли на всьому, випромінюючи маленькі сонця, розсипаючи спектри на лапатім листі дубів і ліщини.
Б Тихо-мирно спала зграя лебедина, і даремно лебідь звав, будив її.
В Стоять жоржини мокрі-мокрі, сплять діамантові жуки, під грушею у дикій моркві до ранку ходять їжаки.
Г Коли з дерев, сумно кружляючи, падало жовтогаряче листя, повернувся додому Оксен.
Д Ти з’явилась мені – і здалося, що сівт помолодшав навколо на тисячу літ.

Відповідь: 1-Г , 2-В , 3-Д , 4-Б .

28. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
Олена Теліга вважала, (1) що для українки має бути (2) характерним поєднання “найкращої жіночності з найвищою мужністю”, і переймалася (3) тим, що в українській літературі не (4) створено ідеального образу жінки.
А прикметник
Б дієслово
В слолучник
Г прислівник
Д займенник

Відповідь: 1-В , 2-А , 3-Д , 4-Б .
Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29—33.

Малепький шлях — не для людей…

(1—5) Є такі тихі затінені місцинки поміж густою травою, торішнім листям чи просто на землі— місцинки, помережані стежками. Треба низько-низько нахилитись або лягти на живіт, щоб побачити шляхи маленьких істот. Кожна така стеисечка веде до крихітної нірки, скрученого з листочка будиночка, і гілку. Інколи ці шляхи позначені сріблистим слизом, помережані павутинням.

(6—11) Маленький народ має свої звичаї й подороясує не дуже далеко. Його шляхи ведуть по стовбуру дерева в пошуках солодкого соку чи просто щоб відпочити на зігрітому сонцем листку, погойдатися. Як же добре, напевно, колисатися на м’якому пахучому листі! Навіть упасти не боляче, коли ти молсеш на льоту прикріпитися міцною надійною павутинкою. Комахи тонше відчувають тяжіння землі, сонце, вологість.

(12-16) Ясного дня маленькі істоти метушаться, латають свої хатки, чистять Нірки, пильнують, чи добре закутані дітки. Усі шість лапок прудко бігають. І, певно ж, еони якось спілкуються між собою, як ото в селі сусіди перегукуються через пліт. І не чинять одне одному кривди. А похмурого чи дощового дня сплять у своїх домівках.

(17-20) Очима, утомленими від телевізора, книг чи облич інших людей, не побачиш, як самовіддано бореться кожна істота за життя, захищає своє потомство.Комахи не хочуть нищення й хаосу на власній землі від більших, сильніших істот, а ті просто не відають, що роблять.

(21-23) Треба мати дуже добрий зір. Мало хто з людей здатний бачити. Коли зранку протирает очі, несвідомо хочеш побачити все краще. Але для цього треба любити.

(24-26) Кожна наша, навіть ненавмисна, поява загрозлива й небезпечна для маленького, хоча й незліченного народу. Ми ніколи не пройдемо їхніми шляхами. Ми надто грубі й великі для цього і не повинні втручатися.

(27-29) Уявімо на мить, що існують інші істоти, які дивляться на нас, як на комах. Наша метушня видасться їм позбавленою сенсу. Вони не зможуть пройти нашими шляхами й оцінити духовну велич, якщо вона в нас є.

(30-34) Ми будуємо житла, добуваємо харч, залатуємо діри власної о існування, боронимося самі й оберігаємо дітей. І попри все маємо час, щоб відчути себе беззахисними. 1 тому, щоб захиститися, шукаємо Бога. А що, коли він ставиться до нас, як ми до комах? Але, перемігши страх, ми уявляємо його подібним до нас, тільки в стократ кращим і досконалішим.

(35-37) Дивно бути людиною – такою чужою для всіх істотою. Хіба це щастя -бути людиною? ІДастя – просто бути в злагоді, хай ти дерево, травинка, жабка чи цвіркун. Ми нікуди не йдемо, ми просто тікаємо.

(38, 39) ІДойно почнеш замислюватися над цим, тебе охоплять якісь людські проблеми.

(40-44) Дуже важко жити серед людей. Вони постійно нагадують про існування ліаг.у, хоча це фікція нашого штучного світу. Він примушує нас вірити, що обов’язково треба розбиватися до крові, щоб подолати стіну й потрапити в сад. Але знайти в собі злагоду краще, ніж страждати; підкоритися законам космосу легше, НІЖ суспільним.

(45-49) Дитинство, розквіт, старість – це не дія часу, а стан душі, її різні обличчя. Ніби гра. Дитина бавиться в дорослу або немовля, приміряючи, що краще до лиця: інфантильність чи відповідальність. Згодом дорослі навчають її того, що вміють самі, – автоматизму. Якби не це, ми б не шукали крихітку знання, не сиділи б розгублено над цією мізерією.

(50, 51) Як усе-таки добре не бути людиною. Важко знайти більш неприродну істоту.

За Г. Пагутяк

29. У тексті НЕМАЄ відповіді на запитання

А Чи є істоти, які дивляться на нас, як ми на комах?
Б Чи є людина гармонійною часточкою всесвіту?
В Чи відлік часу є фікцією, придуманою людиною?
Г Чи може людина зрозуміти життя комах?

Відповідь: А Чи є істоти, які дивляться на нас, як ми на комах?

30. Метафоричний зміст речення «Він примушує нас вірити, що обов’язково треба розбиватися до крові, щоб подолати стіну й потрапити в сад» (рядки 41, 42) розкрито в рядку
А Тільки докладаючи зусиль, можна досягти задуманого, здійснити свою мрію.
Б Людське життя сповнене перешкод і труднощів
В Підкорена суспільним законом людина досягає своєї мети в боротьбі.
Г Кожен повинен досягати своєї мети за будь-яку ціну.

Відповідь:В Підкорена суспільним законом людина досягає своєї мети в боротьбі.
31. Рядки 45-49

А ілюструють аргумент, наведений у рядках 40-44
Б обгрунтовують висловлене в рядках 40—44
В розширюють міркування з попереднього абзацу
Г підсумовують сказане в попередніх абзацах

Відповідь: Б обгрунтовують висловлене в рядках 40—44

32. Текст НЕ суперечить твердженню
А Людина – володар планети.
Б Люди розумніші за комах.
В Людське життя підвладне часові.
Г Комахи – гидкі створіння.

Відповідь: Б Люди розумніші за комах.

33. Головну ідею тексту найповніше розкрито в реченні
А Уявімо на мить, що існують інші істоти, які дивляться на нас, як на комах (рядки 27, 28).
Б А що, коли він ставиться до нас, як ми до комах (рядки 32, 33)?
В Щасгя просто бути в злагоді, хай ти дерево, травинка, жабка чи цвіркун (рядки 36, 37).
Г Комахи не хочуть нищення й хаосу на власній землі від більших, сильніших істот, а ті просто не відають, що роблять (рядки 19, 20).

Відповідь: В Щасгя просто бути в злагоді, хай ти дерево, травинка, жабка чи цвіркун (рядки 36, 37).

Частина 2
Українська література

Завдання 34—53 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
34. Марусю Чурай уважають автором твору
А «Бондарівна»
Б «Засвіт встали козаченьки»
В «Чи не той то Хміль»
Г «Дума про Марусю Богуславку»
Д «Ой Морозе, Морозенку»

Відповідь: Б «Засвіт встали козаченьки»

35. Вислів давньогрецького філософа Епікура «Дякуємо блаженній природі за те, що потрібне зробила неважким, а важке непотрібним» використано у творі
А «Бджола та Шершень»
Б «Маруся»
В «Максим Тримач»
Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Д «Наталка Полтавка»

Відповідь: А «Бджола та Шершень»
36. «Чи я вам рівня? Ви пан, а я сирота; ви багатий, а я бідна; та й по всьому я вам не під пару», – відмовляється від залицянь заможного посадовця головна героїня твору
А Лесі Українки
Б Ліпи Костенко
В Івана Франка _
Г Івана Котляревського
Д Тараса Шевченка

Відповідь: Г Івана Котляревського

37. Заклик до українців

Обніміться ж, брати мої.
Молю вас, благаю! лунає у творі

А Тараса Шевченка
Б Пантелеймона Куліша
В Івана Франка
Г Лесі Українки
Д Івана Котляревського

Відповідь: А Тараса Шевченка

38. «Дай Боже, щоб обидва береги Дніпровії приклонились під одну булаву!»
заявляє герой твору

А «Чорна рада»
Б «Максим Тримач»
В «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Г «Кайдашева сім’я»
Д «Україна в огні»

Відповідь: А «Чорна рада»

.
39. Історія села Піски є однією із сюжетних ліній твору

А «Земля»
Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
В «Тіні забутих предків»
Г «Камінний хрест»
Д «Кайдашева сім’я»

Відповідь: Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
40. В житті мене ти й знать не знаєш,
Ідеш по вулиці – минаєш,
Вклонюся – навіть не зирнеш
І головою не кивнеш, –
дорікає коханій ліричний герой твору

А Миколи Вороного
Б Олександра Олеся
В Павла Тичини
Г Максима Рильського
Д Івана Франка

Відповідь: Д Івана Франка

41. «Чую, як мені легше робиться, наче нова душа сюди ввійшла, а стара дворянська, попелом стала», – зізнається

А Михайло Черевань
Б Омелько Кайдаш
В Мартин Боруля
Г Максим Ґудзь
Д Борис Тетерваковський

Відповідь: В Мартин Боруля

42. На рисунку зображено персонажа античної міфології, образ якого переосмислено у творі ’

A «De libertate»
Б «Гімн
В «Contra spem spero!»
Г «Молюсь і вірю»
Д «Кавказ»

Відповіді: В «Contra spem spero!»

43. “Недолеко від ріки Серету па Буковині» відбуваються події твору

А “Земля”
Б «Тіні забутих предків» .
В «Максим Тримач»
Г “Момент»
Д «Камінний-хреет »

Відповідь: А “Земля”

44. Карпатськими Ромео й Джульєттою називають героїв твору

А Ольги Кобилянської
Б Марка Вовчка
В Тригора Тютюнника
Г Михайла Коцюбинського
Д Олеся Гончара

Відповідь: Г Михайла Коцюбинського

45. «Його романи та повісті складаються з окремих цілком закінчених (сюжетно й композиційно) новел, що своєю ідеєю, персонажем, загальною психологічною настановою й внутрішніми взаємозв’язками творять дивну цілість і закінченість», – сказано про

А Юрія Яновського
Б Василя Стефаника
В Олександра Довженка
Г Михайла Коцюбинського
Д Миколу Хвильового

Відповідь:А Юрія Яновського

46. У рядках

Йде весна
Запашна,
Квітами-перлами
Закосичена
провідним художнім засобом є

А паралелізм
Б анафора
В оксиморон
Г порівняння
Д персоніфікація

Відповідь: Д персоніфікація
47. Справжнє прізвище автора твору «Я (Романтика)» –

А Косач
Б Фітільов
В Лозов’ягін
Г Тобілевич
Д Кандиба

Відповідь: Б Фітільов

48. „Подумай, що скажуть на тім світі діди й прадіди наші, почувши, що ти міняєш прізвище», – застерігає брата

А Мина Товченик
Б Михайло Федорчук
В Тарас Мазайло
Г Тимофій Лушня
Д Леся Черевань

Відповідь: В Тарас Мазайло
49. «Тільки було це так давно, що майже все розтануло в далекім мареві часу, як сон, і потонуло. Одна лишень Десна зосталася нетлінною у стомленій уяві. Свята чиста ріка моїх дитячих незабутніх літ і мрій , –
писав

А Олесь Гончар
Б Григір Тютюнник
В Остап Вишня
Г Олександр Довженко
Д Валер’ян Підмогильний

Відповідь: Г Олександр Довженко
50. «Любові всевишиій» автор присвятив
А роман у віршах
Б драму-феєрію
В кіноповість
Г новелу
Д роман у новелах

Відповідь: Г новелу

51. У рядках

Як не хочеш, моє серце,
Дружиною бути,
То дай мені таке зілля,
Щоб тебе забути
йдеться про

А Саву Федорчука
Б Грицька Бобренка
В Івана Палійчука
Г Мокія Мазайла
Д Карна Яркового

Відповідь: Б Грицька Бобренка
52. Представником Празької школи був автор твору

А “Молюсь і вірю”
Б “О панно Інно”
В “Стилет чи стилос?”
Г “Любіть Україну”
Д “Різдво”

Відповідь: В “Стилет чи стилос?”
53. Представником постмодерного письменства в Україні є

А Євген Маланюк
Б Василь Стус
В Богдан-Ігор Аптоиич
Г Василь Симоненко
Д Юрій Андрухович

Відповідь: Д Юрій Андрухович

54. Установіть відповідність між персонажем твору та літературним напрямом.
Персонаж
1 Максим Гудзь
2 Наум Дрот
3 Іван Дідух
4 Ярама Галайда

Літературний напрям
А імпресіонізм
Б романтизм
В експресіонізм
Г сентименталім
Д реалізм

Відповідь: 1-Д , 2-Г , 3-В , 4-Б .

55. Установіть відповідність між назвою та жанром (жанровим різновидом) твору.
Назва
1 “Мина Мазайло”
2 “Маруся Чурай”
3 “Тіні забутих предків”
4 “Лісова пісня”

Жанр (жанровий різновид) твору
А роман у віршах
Б повість
В драма-феєрія
Г роман у новелах
Д комедія

Відповідь: 1-Д , 2-А 3-Б , 4-В .

56. Установіть відповідність між персонажами одного твору.
Персонаж
1 Ігор
2 Ярема
3 Тетерваковський
4 Кий

Персонаж
А Ярославна
Б Гонта
В Бондарівна
Г Либідь
Д Терпилиха

Відповідь: 1-А , 2-Б , 3-Д , 4-Г .

57. Установіть відповідність між письменником і його висловлюванням.
Письменники
1 Іван Карпенко-Карий
2 Пантелеймон Куліш
3 Іван Багряний
4 Остап Вишня

Висловлювання
А «Сцена ж мій кумир, театр – священний храм для мене!.. В театрі грать повинні тільки справжню літературну драму, де страждання душі людської тривожить кам’яні серця…»

Б «Страшно подумати, що народ, котрий настільки активно брав участь у подіях роду людського, не в змозі був розповісти про своє життя в історичному романі…»

В «Треба – любити людину. Більше, ніж самого себе. Тільки тоді ти маєш право сміятися. І тоді людина разом з тобою буде сміятися… із себе, із своїх якихось хиб, недоліків…»

Г «На дні моїх споминів і досі горить той маленький, але міцний огонь. Д ньому пролизуються сині, червоні та золото-білі промені, жевріс і яриться в його глибині щось іще більше, проміняєте… Се огонь у кузні мого батька. І мені здасться, що запас його я взяв дитиною в свою душу па далеку мандрівку життя…»

Д «Я повернуся до своєї Вітчизни з мільйонами своїх братів і сестер, що перебувають тут в Європі і там по сибірських концтаборах, тоді, коли тоталітарна кривава більшовицька система буде знесена так, як гітлерівська…»

Відповідь: 1-А , 2-Б , 3-Д , 4-В .

 

Частипа З

Власне висловлепня

58. Прочитайте наведений текст.

Людина – соціальна істота, а тому їй не властиво надовго залишатися на самоті. Разом із тим багато хто впевнений, що саме самотність допомагає індивіду зрозуміти себе, проаналізувати своє життя. Вони заперечують думку, що тільки оточення може дати об’єктивну оцінку людині, її діям і вчинкам.

Наскільки людині варто дослухатися до думки оточення про неї?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку наприкінці зошита.

 

Завдання і відповіді з поглибленого рівня доступні  у ФОТОГРАФІЯХ або PDF тут http://dpa-i-zno.blogspot.com/2015/04/2015_67.html

 

Офіційні відповіді на тест ЗНО 2015 з української мови і літератури будуть опубліковані у суботу (приблизно о 12-00 – 15-00 год.) на цій же сторінці.

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь