Тести для підготовки до ЗНО з української мови з тем: “Орфографія, фразеологія, культура мови” [ТЕСТИ]

Скачати

Тести для підготовки до ЗНО з української мови
Тести для підготовки до ЗНО з української мови

Тести з культури мови, орфографії та фразеології для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можна використовувати на уроках української мови в 10-11 класах.

 

Блощинська В.О.,учитель-методист  Полтавської гімназії №6,

Холостова В.В., учитель-методист Полтавської гімназії №6

ГОТУЄМОСЯ ДО ЗНО

(Культура мови, орфографія, фразеологія)

Культура мови

 1. Знайдіть варіант, у якому допущено лексичну помилку

А. Авторитарний стиль, авторитетний учитель.

Б. Економічний афект, сильний ефект,

В. Вичерпна анотація, довга нотація.

Г. Кам’яний бювет, глибокий кювет.

 

 1. У якому рядку допущено лексичну помилку

А. Цитатний матеріал, цитована стаття.

Б. Дипломований спеціаліст, дипломний проект.

В. Корислива книга, корисна людина.

Г. Фронтовий лист, фронтальний бік.

 

3.У якому рядку допущено лексичну помилку

А. Юридична тематика, актуальна тема.

Б. Цукристий плід, цукровий завод.

В. Фамільна лексика, фамільярна професія.

Г. Депресивний стан, депресійний характер.

 

4.У якому рядку допущено лексичну помилку

А. Наукова уява, загальне уявлення.

Б. Галаслива компанія, вдала кампанія.

В. Цитатний конспект, цитований твір.

Г. Формувати закони, формулювати уряд.

 

5.У якому рядку допущено лексичну помилку

А. Тактичний чоловік, тактовний акцент, тактовий прийом.

Б. Нещасний талан, дослідницький талант.

В. Суб’єктивістське бачення, суб’єктивне тлумачення, суб’єктне відношення.

Г. Безпредметні суперечки, серйозні суперечності.

 

6.У якому рядку допущено лексичну помилку

А. Комунікативний акт, комунікаційна мережа,      комунікабельний працівник.

Б. Фігуральний орнамент, фігурний вислів.

В. Хронікальний запис, хронічне захворювання, хронологічна таблиця.

Г. Цивілізоване суспільство, цивільне право.

 

7.У якому рядку допущено лексичну помилку?

А. Шкірний рубець, шкіряний піджак.

Б. Швидкісна стрільба, швидка відповідь.

В. Виголосити здравицю, відвідати здравницю.

Г. Людяна вулиця, людний девіз.

 

8.У якому рядку є лексична помилка

А. Колірна характеристика, кольорова таблиця.

Б. Інженерний інструмент, інженерський задум.

В. Знаменитий письменник, знаменна подія.

Г. Земельний вал, земляний наділ.

 

9.Лексичну помилку допущено у рядку

А. Стратегічне завдання, математична задача.

Б. Погрожувати життю, загрожувати покаранням.

В. Завершувати переговори, звершувати подвиг.

Г. Забудова району, побудова трикутника.

 

10.Установи відповідність

 1. Наголос на першому складі А. Судно, завидна, житло,                                                     квартал.
 2. Наголос на другому складі Б. Решето, благовіст,                                                     диптих, забавка.
 3. Наголос на третьому складі В. Обіцянка, кілометр,                                                     кип’яток, дійовий.

Г. Спина, вояк, айва,                                                                             качанистий

 

11.Установи відповідність

 1. Наголос на першому складі А. Акафіст,омела,аналог,чорнозем
 2. Наголос на другому складі Б. Каталог, листопад, веретено,

алкоголь

 1. Наголос на третьому складі В. Колесо, олень, випадок, центнер

Г. Звисока, старий, заліковий,         дефіс

 

12.Правильно наголошено усі слова в рядку

А. ВипАдок, зАгадка, каталОг, клейовИй.

Б. ПрИчіп, сімдесЯт,  вирАзний, суднО.

В. нОвий, сантИметр , вишИванка,  зОзла.

Г. ПодрУга, насмІшка, квАртал, веретенО.

 

13.У якому рядку наголос падає на перший склад?

А. Щогловий, каучук, олень, цемент.

Б. Висіти, кишка, дрова, спина.

В. Обух, етнос, вигадка, череда.

Г. Заочі, просіка, віч-на-віч, житло.

 

14.У якому рядку наголос падає на третій склад?

А. Жалюзі, кулінарія, алфавіт, бісерина.

Б. Диспансер, довідник, житловий, перетримати.

В. Пліч-о-пліч, клейовий, каталог, шістдесят.

Г. Безперестанку, череда, подушка, кропива.

 

15.Наголошеним є другий склад в усіх словах рядка

А. Український, абетковий, причіп, вистава.

Б. Дочка, довідник, вишиванка, цемент.

В. Качанистий, колесо, висіти, зозла.

Г. Каталог, насмішка, новий, агент.

 

16.У якому рядку  в усіх словах наголос падає на третій склад?

А. Індустрія, докорінний, кропива, безвилазний.

Б. Бездиханний, феномен, дворазовий, , діалог.

В. Безперестанку, черговий, каталог, житловий.

Г. Індустрія, обіцянка, кип’яток, дециметр.

 

17.Наголошений перший склад в усіх словах рядка

А. Ласо, комин, лантух, везти.

Б. Закладка, забавка, вензель, босий.

В. Вистава, черпати, рукопис, вигадка.

Г. Кожух, позначка, насмішка, спина.

 

18.Граматичну помилку допущено в рядку

А. найвищий будинок

Б. тонший від паперу

В. більш колоритніший фольклорний колектив

Г. цікавіше пояснення

 

19.Граматичну помилку допущено в рядку

А. злий собака

Б. три зошита

В. гострий біль

Г. добрий сусіда

 

20.Знайдіть неправильне словосполучення

Ф. Доброчинний вечір

Б. Окраса сезону

В. Воєнне звання

Г. Глуха ніч

Д. Вітальний адрес.

 

21.Знайдіть лексичну помилку

А. Країну сонячну мою люблю високою любов»ю.

Б. Андрій сфотографувався в анфас.

В. Дорога ліворуч була перекрита.

Г. Його поради допомогли мені знайти місце в житті

 

Орфографія

22.Апостроф пишеться в усіх словах рядка

А. Інтерв…ю, пів…юрти, духм…яний, арф…яр.

Б. Дит…ясла, торф…яний, верб..я, В..ячеслав.

В.. Б…юджет, з…являтися, п…єдестал, цв…ях.

Г. Різдв…яний, екстер…єр, бур…ян, подвір…я.

Д. Мін…юст, пан…європейський, трав…янистий, фой…є.

 

23.Апостроф пишеться в усіх словах рядка

А. П…ятсот, моркв…яний, дзв…якнути, ф…юзеляж.

Б. Миш…як, підрум…ялений, з…являтися, св…ято.

В. Ад…юнктура, любов…ю, інтерв…ю, між…ярусний.

Г. Цв…яшок, мавп…ячий, сузір…я, Х…юстон.

Д. Валер…ян, Лук…ян, солов…їний, різьб…яр.

 

24.Мякий знак на місці пропуску не пишеться в усіх словах рядка

А. Порт…єра, сен…йор, порад…те, Галин…ці.

Б. Дитин…ці, тон…ший, промін…чик, піс…ня.

В. Т…мяний, мален…кий, лял…ці, каз…ці.

Г. Смієш…ся, голубон…ці, велетен…ський, сяд…те.

Д. Посун…ся, куз…ня, ател…є, син…ка.

 

25.Мякий знак на місці пропуску не пишеться в усіх словах рядка

А. Батал…йон, ремін…чик, Гор…кий, він…ця.

Б. Кружал…це, граєш…ся, сміют…ся, кобзар… .

В. Уман…ський, мен…ший, сопіл…ці, кур…йозний.

Г. Л…лєш, жен…шень, нян…чити, спіл…ник.

Д. Париз…кий, памороз…, міл…йон, дон…чин.

 

26.З великої літери пишеться кожне слово рядка

А. чумацький шлях, всесвітня рада миру, день учителя, гнідко.

Б. європейське економічне товариство, верховна рада україни,       шевченківська премія, мати божа.

В. організація об’єднаних націй, святий дух, кабінет міністрів україни, святе письмо.

Г. великдень, південне полісся, збройні сили україни, народний     артист україни.

 

27.З великої літери пишеться кожне слово рядка

А. рада Європи, новий рік, полтавська міська рада, західна     Україна.

Б. гельсінська спілка, полтавська гімназія №6, громадянська війна,           Закарпаття.

В. друга світова війна, великий віз, міжнародний комітет         червоного хреста, євангеліє.

Г. різдво христове, оріон, холодний яр, рада європи, верховний      суд україни.

 

28.Суфікс –зьк пишеться в кожному слові рядка

А. Ри..ький, пари…ький, гали…ький, полтав…кий.

Б. Гадя…ький, золотоні…ький, коза…ький, чува…ький.

В. Фаши..ький,  пра..ький, вороне…ький, солда…ький.

Г. Францу…ький, гамбур…ький, вибор…ький, бу…ький.

 

29..Суфікс –цьк уживається в усіх словах рядка

А. Кремене…ький, кадя…ький,  коза…ький, сива…ький.

Б. Молоде…ький, кріпа…ький, бас…ький, юна…ький.

В. Батра…ький, тка…ький,  овру…ький,  лохви…ький.

Г. Дикан…ький, студен…ький, гайдама…ький, тюр…ький.

 

30.Спрощення в групах приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка.

А. Гіган…ський,  ряс…ний, доблес…ний, безжаліс…но.

Б. Студен…ський, прої..ний, захис…ник, улес…ливий.

В. Аванпос…ний, тріс..нути, випус…ний, безжаліс…ний.

Г. Благовіс…ний, блис…нути, тиж…невий, кількіс…ний.

 

31.Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

А. Роз…броєний, ас…иміляція, Керч..ю, Пікас…о.

Б. Ін…овація, зран…я, козач…ина, ал…ея.

В. Гол…андія, буд…зим, годин…ик, юн…ат.

Г. інтел…ігенція, подорож…ю, облич…я, навман…я.

Д. Бов…ан, рекрутч…ина, л…яний, Ган…ібал.

 

32.Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

А. В…ічливість, суд…я. волос..я, Ел…ада.

Б. Ліс…абон, ел…ітний, л…єш, стат…я.

В. Зран…я, незамін…ий, с…авець, ват… .

Г. Пікас..о, примадон…а, Галич..ина, кут…я.

Д. Багат..я, жовч…ю, нав…ипередки, пас…я.

 

33.Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

А. Притаман..ий, рот…ердамець, буквен…ий, л….єш.

Б. шален…ий, хрещен…ий, сумлін…я, жадан…ий.

В. Благословен…ий, попад…я, розкіш…ю, антен…ий.

Г. Довгождан…ий,  пташин…ий, страшен..ий, зміїн..ий.

Д. Здоровен…ий,  туман…ий, оканя…ий, священ…ий.

 

34.Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

А. Ір…аціональний, військ..омат, солдатч…ина, Ган…ібал.

Б. Сю…реалізм, контр…еволюція, Пікас..о, ман..а.

В. Брюс…ель, клас.., Ніц…а, піц…а.

Г. Прус…ія, Ген..адій, барок..о, піаніс..имо.

Д. Кас..а, брут..о, шос…е, інтел..ігенція.

 

35..Літеру Е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка.

А. Л..вада, шел..ст,  ч..рнетка, през..дент.

Б. Кор….спондент, вет…ран, ап…льсин, р..жим.

В. Д..мократія, к..шеня, л..генда, д…ректор.

Г. Кор….дор, ч..мпіон, г..нерал, п…нал.

Д. Кр…ниця, б…тон, т…раж, кал…ндар.

 

36..Літеру Е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка.

А. Тр…вожний, з..леніти, вел..тень, в…селощі.

Б. М…гдаль, кис..нь, с..зонний, мавп..ня.

В. Б..нзин, д…када, д…легат, м…даль.

Г. Ф..номен, д..ригент, дис..дент, р..читатив.

Д. П’єд..стал, ап…тит, п…ріжок, с…гнал.

 

37.Літеру С на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А. ..тягування, ..тримувати, ..писати, ..казати

Б. ..фабрикувати, …шити, ..чистити, ..мити

В.  ро…пізнати, ..хоплений, …правіку, бе..чесний

Г. ..початку, ..худнути, ро…повісти, бе..печний

 

 

38.Літеру С на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А. ..коротити, ..мазати, ..економити, ..хитрити

Б. ..садити, ..зирнутися, ..фокусувати, ..полохати

В. ..хопити, ..тверджувати, ..фальшивити, ..хил

Г. ..чепити, …садити, ..коротити, ..хотіти

 

39.Літеру Е на місці пропуску слід писати в усіх словах рядка

А. Пр..гіркий, пр..гірклий, пр..здоровий, пр..сипати

Б. Пр..хилити, пр..пишний, пр..хід, пр..в»янути

В. Пр..стол, пр..красний, пр..освященство, пр..високо

Г. пр..м»ятий, пр..глушити, пр..гарний, пр..пасований

 

Фразеологія

40.Встанови відповідність між фразеологізмом та його значенням.

 1. Розводити антимонії А. Бувалий
 2. Палицею кинути Б. Розсердитися
 3. За вуха тягти В. Близько
 4. Бита голова Г. Допомагати

Д. Вести беззмістовні розмови

 

 1. 41. Встанови відповідність, дібравши до фразеологізмів антоніми
 2. Заяча душа А. топтати стежку
 3. І слід пропав Б. Не з боязливого десятка
 4. Хоч греблю гати В.Врізати дуба
 5. Топтати ряст Г. Як у кота сліз

Д. Сидіти на хвості

 

42.Встанови відповідність між фразеологізмом і його значенням.

 1. Крутити носом А. Близько
 2. Курці ніде клюнути Б. Виражати незадоволення,                                                вередувати
 3. Ноги не носять В. Дуже тісно
 4. Рукою подати Г. Захворіти

Д. Втомитися

 

43.Доберіть до фразеологізмів синонімічні стійкі сполучення слів.

 1. Гнути кирпу А. Ханьки м’яти
 2. Клювати носом Б. Надавати духопелів
 3. Нам’яти вуха В. Носом рибу вудити
 4. Ловити гав Г. Ніс утерти

Д. Задирати хвоста

 

44.Установи відповідність між фразеологізмом та його значенням

 1. Задирати носа А. Обдурювати когось
 2. Залишатися з носом Б. Пишатися, гордитися
 3. Повісити ніс В. Журитися
 4. Водити за ніс Г. Залишитися ні з чим

Д. Вередувати

 

45.Доберіть до фразеологізмів синонімічні стійкі сполучення слів

 1. Ворон лічити А. Розбити горщика
 2. Дметься, як жаба на кладці Б. Давати горобцям дулі
 3. По саму зав’язку В. Ні пари з вуст
 4. Прикусити язика Г. Пнеться, як хміль на                                                     тичці

Д. Голки не просунеш

46.Установи відповідність між фразеологізмом та його значенням.

 1. Клювати носом А. Показати свою перевагу
 2. Ніс утерти Б. Спати, дрімати
 3. Ніс устромляти В. Зазнаватися
 4. Носа не показувати Г. Втручатися у чужі справи

Д. Не з’являтися.

 

47.Доберіть до фразеологізмів синоніми

 1. Продавати зуби А. Давати хропака
 2. Видирати з-під землі Б. Скалити зуби
 3. Хоч гармати коти В.Всипати березової каші
 4. Давати прикурити Г. Заварити кашу

Д. Діставати зорі

 

48.Установи відповідність між фразеологізмом та його значенням.

 1. Давати драла А. Недосвідчена людина
 2. Давати горобцям дулі Б. Тікати
 3. Мало каші з’їв В. Нагодувати
 4. Давати березової каші Г. Байдикувати

Д. Суворо покарати, побити.

 

49.Підбери до фразеологізму антонім.

 1. Як дві краплі води А. Не вартий гроша
 2. Викинути з голови Б. Як у тумані
 3. Ціни нема В. Великий пан
 4. Невелике цабе Г. Не йти з думки

Д. Як свиня на коня

 

50.Установи відповідність між фразеологізмом та його значенням.

 1. Брати ноги в руки А. Тікати
 2. Брати приклад Б. Зазнати невдачі
 3. Піймати облизня В. Наслідувати кого-небудь
 4. Піймати гаву Г. Зловити птаха

Д. Пропустити щось важливе

 

51.Підбери до фразеологізмів синоніми

 1. Давати драла А. Жовтороте пташеня
 2. Давати горобцям дулі Б. Бити байдики
 3. Давати відсіч В. Накивати п’ятами
 4. Мало каші з’їв Г. Немало каші з’їв

Д. Давати відкоша

 

52.Установи відповідність  між фразеологізмом та його значенням.

 1. Врізати дуба А. Відповідати ударом на удар
 2. Давати здачі Б. Заснути
 3. Давати прикурити В.. Вмерти
 4. Дати хропака Г. Розправитись із кимось

Д. Повертати борги

 

53.Доберіть до фразеологізмів антоніми

 1. У свинячий голос А. Ні світ ні зоря
 2. Одного поля ягода Б. Пустити шпильку
 3. Як мокре горить В. Не з нашої парафії
 4. Мазати медом Г. Змотати вудки

Д. Аж іскри летять

 

 

54.Установіть відповідність  між фразеологізмом та його значенням.

 1. Заяча душа А. Утік, зник
 2. І слід пропав Б. Боязка людина
 3. Гнути кирпу В. Говорити нісенітниці
 4. Гнути горба (спину) Г. Зазнаватися

Д. Тяжко працювати

 

 

55.Доберіть до фразеологізмів антоніми

 1. У свинячий голос А. Ні світ ні зоря
 2. Одного поля ягода Б. Пустити шпильку
 3. Як мокре горить В. Не з нашої парафії
 4. Мазати медом Г. Змотати вудки

Д. Аж іскри летять

 

56.Установи відповідність між фразеологізмом та його значенням.

 1. Лізти в халепу А Безцеремонно поводитись
 2. Лізти на голову Б Втручатися у чужі справи
 3. Лізти на рожен В Наражатися на небезпеку
 4. Лізти поперед батька в пекло Г.Вихоплюватися наперед

Д. Потрапляти в неприємну                                                                    ситуацію

 

 

57.Підбери до фразеологізмів антоніми

 1. Ханьки м’яти А. Лізти на рожен
 2. Обминати гострі кути Б. Бити байдики
 3. Пускати на вітер В Не розгинати спини
 4. Прийшло в голову Г. Вилетіло з голови

Д. Гребти під себе

 

58.Установи відповідність між фразеологізмом та його значенням.

 1. Байдики бити А.Напружено думати
 2. Розбити глека Б. Хитрити
 3. Ходити на голові В. Посваритися
 4. Сушити голову Г. Бешкетувати

Д. Ледарювати

 

59.Установи відповідність між фразеологізмом та його значенням

 1. Зарубати на носі А. Падати
 2. Орати носом Б. Запам’ятати
 3. Втерти маку В. Дуже близько
 4. Ніс у ніс Г. Покарати

Д. Почастувати

 

60.Доберіть до фразеологізмів антоніми.

 1. Розбити глека А. Щира душа
 2. Мов у воду опущений Б. Витрішки продавати
 3. Черства душа В. Не розлити водою
 4. Сміятися на кутні Г. Скалити зуби

Д. На сьомому небі

 

61.Підбери до фразеологізмів синоніми

 1. Рукою подати А. Як чорна хмара
 2. Курці ніде клюнути Б. Каші не звариш
 3. Розводити антимонії В. За два кроки
 4. Як у воду опущений Г. Правити теревені

Д. Губці ніде впасти

 

62.Встанови відповідність між фразеологізмом та його значенням

 1. Рубати з плеча А. Несвоєчасно
 2. Високо літати Б. Початок і кінець
 3. Альфа і омега В. Мати впливових друзів
 4. У свинячий голос Г.Посідати високе становище

Д. Діяти різко, необдумано

 

63.Доберіть до фразеологізмів антоніми

 1. Кури не клюють А. Бита голова
 2. Під носом Б. За тридев’ять земель
 3. Мало каші з’їв В. Як на пожежу
 4. Бити байдики Г. Не розгинати спини

Д. Як кіт наплакав

 

64.Установи відповідність між фразеологізмом та його значенням

 1. Попастися на гарячому А. Померти, загинути
 2. Викидати на вітер Б. Відпочивати
 3. Піймати синицю В. Досягти бажаного
 4. Простягти ноги Г. Бути викритим

Д. Марно витратити

 

65.Підбери до фразеологізмів антоніми

 1. Давати волю сльозам А. Дати гарбуза
 2. Теревені правити Б. Реготи справляти
 3. Як оселедців у бочці В. Білугою ревіти
 4. Продавати зуби Г. Як крапля в морі

Д. Прикусити язика

 

 

 

66.Установи відповідність між фразеологізмами та їх значенням

 1. Байдики бити А. Напружено думати
 2. Розбити глека Б. Бешкетувати
 3. Ходити на голові В. Посваритися
 4. Сушити голову Г. Ледарювати

Д. Хитрити

 

67.Доберіть до фразеологізмів синоніми

 1. Змотати вудки А. Вскочити вище халяв
 2. Дати дуба Б. Як корова язиком злизала
 3. Вскочити в халепу В. Брати ноги в руки
 4. І слід пропав Г. Відкинути ноги

Д. Замилювати очі

 

Культура мови

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
б в в г а б г б бав ваб б б а б в б в в б

 

Орфографія

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
б в б в в г г в г в а д б б в а в

 

Фразеологія

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
двга бдгв бвда двба бгва бгдв багд бдав бгад дгав

 

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
авбд вбда вагб авдб багд авдб давг вадг двга багв

 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
вдаг вдга дгба дбаг гдва бдгв гвба вгаб

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь