Підготовка до ЗНО з української мови (схеми, таблиці,тести з української мови)

Скачати схеми, таблиці, тести для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови.

Скачати файл

ЗНО українська мова. Таблиці, схеми, діаграми
ЗНО українська мова. Таблиці, схеми, діаграми

Протягом останніх років випускники середніх загальноосвітніх шкіл складають  іспити у формі зовнішнього тестування. Тестові завдання –  один із засобів формування мовленнєвої , літературної   компетенцій школярів. Тестові завдання активізують мисленнєву діяльність, посилюють роботу пам’яті, допомагають осмислити програмовий матеріал, формують базовий світогляд учнів. Завдяки  таким типам завдань учитель має можливість організувати індивідуальну і самостійну роботу учнів на завершальному етапі вивчення української мови та літератури,озброїти випускників навичками виконання тестових завдань, привчати учнів до самостійності, критичного ставлення до себе, залучити до активної пізнавальної діяльності.

Пропоную ряд схем, таблиць, опорних конспектів, блоків, у яких систематизовано матеріал з окремих тем. Це дає змогу ефективно сприймати великий обсяг інформації, швидко відтворювати потрібні знання й уміти застосовувати їх на практиці.

Тестові завдання, схеми, таблиці можуть послужити зразком, за яким кожен  учитель добере необхідний йому матеріал , укладе свої варіанти.

 

 

 

 

 

І.  Групи приголосних

 

   СТН —– СН    :  честь – чесний,   пристрасть – пристрасний…

   СТЛ —-   СЛ   :   користь – корисливий, щастя – щасливий…

 

ВИНЯТКИ :

Кістлявий, пестливий, хвастливий, хвастнути, хворостняк, зап’ястний, шістнадцять (  шістсот, шістдесят) .

ІІ. У словах іншомовного походження на СТ :

баластний, контрастний, форпостний, аванпостний, компостний…

 

ІІІ.  СКН —– СН  :   тиск – тиснути, блиск – блиснути …

     ЗКН —— ЗН   :  брязк – брязнути

     ШЧК —– ШК : горщок  – горшка…

 

                                             Винятки  :

1.    Випускний, пропускний ,рискнути, вискнути, тоскно, скнара, скніти, брезкнути і споріднених.

2.    У дієслові, утвореному ід слова писк, допускається

двояке написання :       писнути і пискнути.

 

 ІУ. ЖДН  —— ЖН :   тиждень – тижневий…

   ЗДН    ——  ЗН :    проїзд – проїзний…

   РДЦ ——– РЦ:      сердець –  серце…

 

                                                             АЛЕ!!!!

 

у групах   СТЦ , СТЧ на письмі спрощення НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ :

 невістка – невістчин, невістці;

артистка – артистці; хустка –  у хустці…

 

у групах приголосних  СТСЬК,  НТСЬК, НТСТВ  на письмі спрощення     НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ :

 

Гігант – гігантський.

Турист – туристський.

Студент – студентський, студентство.

 

 

 

Спрощення в групах приголосних

 

                            Подвоєння та подовження в группах

             Подвоєння                 Подовження
1. Подвоюються букви на межі значущих частин слова, якщо одна з них закінчується , а друга починається на ту саму літеру :

беззвучний, законний, розрісся, юннат…

 

 

1.     2. Винятки : бовваніти, ссати , лляний, овва, ввесь і похідних

 

 

2.        3. Подвоюється  Ч в іменниках , утворених від прикметників

3.      на ЦЬК (ий) :

 

вінницький  – Вінниччина

турецький  – Туреччина

козацький – козаччина

 

АЛЕ !!! – Галичина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подовжуються м’які зубні та пом’якшені шиплячі приголосні , якщо вони стоять у позиції між ДВОМА ГОЛОСНИМИ :

1. В іменниках середнього роду : затишшя, обличчя, бездоріжжя, чуття, світання

АЛЕ !!!

В назвах істот подовження немає : щеня, каченя, тигреня, хлопченя..

 

3.     В орудному відмінку однини іменників ІІІ відміни: мазь – маззю, туш – тушшю, подорож – подорожжю..

 

4.     3. Винятки :

5.      

Ілля, суддя, стаття ( статей),

рілля, зрання, спросоння, навмання, попідтинню, попідвіконню.

 

4. У дієслові ЛЛЮ і похідних : виллється, ллється…

 

5. Якщо м’який приголосний стоїть

у позиції між

   ПРИГОЛОСНИМ І ГОЛОСНИМ , то

 подовження не  відбувається :

щастя, безсмертя, безчестя, жовчю,              радістю

 

6. Після губних ( б, п, в, м , ф ) та р ставиться апостроф : кров’ю, матір’ю, сім’я.

 

 

 

 

 

 

 

        

Мякий знак та апостроф в іншомовних словах

 

             Мякий знак

 

                  Апостроф

 

Після     —-        ПЕРЕД

 

 

Д               Й

   Т                Я ( 2)

   З                 Ю (2)

   С      Ь      Є  (2)

   Ц                 Ї

 Л

 Н

 Портьєра,рельєф,каньйон,

монтаньяр…

 

                 Винятки:

Ад’ютант, ін’єкція, кон’юнктивіт, кон’юнктура, ад’єктивація, диз’юнкція, ад’юнкт, кон’юнгація, фельд’єгер

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПІСЛЯ                        ПЕРЕД

 

 

–  Б  П  В  М  Ф

                                               Я

Ж  Ч  Ш             

                                              Ю

–  Г   Г   К    Х

                                               Є

 –  Р

                                                Ї

 

Руж’є, Х’юстон, бар’єр, Дансм’юр…

 

                АЛЕ !!!

М’який знак та апостроф в іншомовних словах не ставиться перед Я, Ю , якщо ці букви позначають ОДИН ЗВУК

( вимова м’яка) : кювет, гравюра, пюпітр, нюанс, рюкзак, бюст…

 

 

 

                 

 

Написання  НН у прикметниках, дієприкметниках і похідних словах

 

                  Правило                                 Приклад
1. Подвоюється Н  у прикметниках, якщо слова утворені від іменників з основою на Н

 

Туман – туманний, туманність.

Вікно – віконний.

4.     Якщо твірна основа закінчується на інший звук, то Н у прикметниках не подвоюється

 

Буква – буквений

Журавель – журавлиний

 

 

5.   Винятки!!!

 

Старанний, притаманний, захланний, рахманний, суверенний.
6.    У небагатьох старословянізмахСвященний(священик),огненний, вогненний(вогняний), благословенний,блаженний, мерзенний, окаянний, достеменний, божественний, спасенний…

АЛЕ!!!

Свячений, хрещений

 

7.     У прикметниках, які  вказують на більшу, ніж звичайна, міру якості

                        

                (      ЕНН(ИЙ) – «ДУЖЕ»    )

Численний, здоровенний, силенний..

Височенний – дуже високий.

Широченний – дуже широкий.

Численність…

 

8.     Подвоюється Н у  прикметниках з префіксом НЕ та наголошеними суфіксами  ЕНН(ИЙ), АНН(ИЙ) , які  вказують на більшу чи найбільшу , ніж звичайна, міру якості

 

Нескінченний , незрівнянний…

Невблаганний – не можна вблагати.

АЛЕ!!!

Невблаганий, несказаний

( дієприкметники)

 

 7. В інших суфіксах  -ИН(ий), ЇН (ИЙ), ЕН(ИЙ), АН(ИЙ), ЯН(ИЙ) буква Н не подвоюєтьсяШалений, скажений, навіжений, жаданий, гречаний, глиняний, весняний, пташиний, зміїний…

 

8. У дієприкметниках пишеться тільки одна ННаписаний, намальований, непроханий, оновлений…

Захоплений – захопленість..

 

 

 

                                 Е / И в іншомовних словах

1.     Старослов’янізми : презирство, престол, преосвященний, преподобний.

 

2.     Прі : прірва, прізвище, прізвисько, пріфікс, пріоритет.

 

 

3.     Пре: превелебний, превентивний, прецедент, претендент , президент, презент, прерогатива, препарат, прейскурант, престиж, преамбула, прелюдія, пресвітер, президія, премія, прем’єра, презентація, претензія, предикат, префектура, превалювати, преферанс, презумпція.

 

4.     При: приватний, примха, привілей, причетний, примати, призер, непритомний, принцип, принаймні, прилад, призма, присудок , притаманний, природо, прикраса, пригода, приймак, приймач, прикмета, приправа.

 

5.     Пери : перигей, перикард, периметр, перипетія, перископ, перистальтика, перистий, перитоніт, периферія, перифраза.

 

6.     Ри, ли: гриміти, бриніти, бринькати ( бренькати), дрижати, кривавий, криниця, кришити, стриміти, тривати, тривога, глитати, триножити, чорнобривий, крихітний.

 

7.     Е : апельсин, бензин, бетон, бетон, декада, делегат, демократія колектив, левада, легенда, леміш, математика, медаль, пенал, ремонт, рецепт, тепер, тремтіти, чекати.

 

8.     И: директор, диригент, кишеня, лимон, минуле, пиріг, шинель.

 

9.     Іншомовні слова : бинт, вимпел, графин, кипарис, кит, мигдаль, миля, скипидар, спирт, химера, акин, шпинат, бурмистер, імбир,   шпиталь ; башкир, калмик, киргиз, кизил, кинджал, кисет, кишлак; єпископ, камилавка, митра, митрополит, херувим, християнство.

 

10.         !!! марево , сяєво, мрево, маєво, зарево ( інші слова – пишемо ИВ : мереживо, печиво, вариво…).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рід іменників

 

                       Чоловічий ( він, мій , твій)                          Жіночий ( вона, моя, твоя)
1. Біль, нежить, тюль, важіль, висип, кабель, лебідь, мигдаль, мотель, накип, пензель, перекис, плюш, степ, ступінь, тунель, фарш, фестиваль, хвощ, шампунь, шніцель, штабель, штемпель, щавель, щебінь, полин, Сибір, дріб, собака , насип, туш

( вітання), сип, опис , рояль.

2. Назви професій, посад, видів роботи : суддя, староста, прокурор, директор.

3. Чол. роду на – о – : вовчисько, дядько, місяченько.

4. Чол. роду на – е  – : вітрище, кавунище, котище.

 

1. Путь, бязь, акварель, ваніль, вермішель, вуаль, гортань, деталь, жовч, здобич, кадриль, кефаль, каніфоль, латунь, медаль, міль, ожеледь, папороть, стать, суміш, суть, форель, ціль, чверть, шинель, шрапнель, туш ( фарба)  , біль

( білість ), бандероль.

 

                        Спільний рід
 Сирота, плакса, соня, нюня, невдаха…

Сирота Валентин прийшов.

Сирота Таня прийшла.

 

Незмінювані іменники

ЧоловічийЖіночийСередній
1. Загальні назви, що означають осіб чоловічої статі: кулі, кюре, аташе, маестро, мосьє, сер, сеньйор,  Алі, Кастор.

2. Назви тварин  : какаду, дінго, поні, кенгуру.

 

3. Торнадо, сироко.

 

1. Загальні назви, що означають осіб жіночої статі: леді, міс, Марго, Кармен.

2. Назва мухи  цеце.

 

3. Авеню, салямі, кольрабі.

 1. Усі невідмінювані загальні іменники , що є назвами неживих предметів : купе, кашне, журі, резюме, жабо.

 

1.      У власних  незмінних іменниках  рід визначається  за родовою приналежністю загальної назви , яку вони заступають :

Онтаріо – с. р. ( озеро) – велике Онтаріо.

Баку –  с . р. ( місто ) – сонячне Баку.

Замбезі – ж. р. ( річка) – широка Замбезі.

Самоа – ч. р. ( острів) – далекий Самоа.

2.      Абревіатури визначаються за родом головного слова, що входить до складного найменування :

ООН – ж. р. ( Організація Об’єднаних Націй )-  ООН  заявила.

вуз –  ч. р.  ( вищий навчальний заклад) – відкрився новий  вуз .

РТС – ж. р. ( станція) – нова РТС.

СНД – ж. р. ( співдружність )

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни приголосних при словотворенні

                                                                                                  Робоча сторінка

1.

Г

         +  -СЬК-  = -ЗЬК-

 Ж

         +  СТВ-  =  -ЗТВ-

 З

 

2.

     К

         +  -СЬК-  = -ЦЬК-

 Ч

         +  СТВ-  =  -ЦТВ-

 Ц

 

 3.

     Х

         +   -СЬК –  =    -СЬК –

 Ш

         +   -СТВ –  =     -СТВ –

 С

 

Волг(а) + ськ = волзький

Боягуз + ськ = боягузтво

Париж + ськ = паризький

Гадяч + ськ = гадяцький

Козак + ств = козацтво

Молодець + ськ = молодецький

Чех + ськ = чеський

Сиваш + ськ = сиваський

Птах + ств = птаство

 

П

 

 

4.

Інші приголосні не змінюються перед –ськ-,

ств-

           Д            СЬК

                    +

            Т             СТВ

            …

Гігант + ськ = гігантський

Багатий + ств = багатство

Громада +ськ =громадський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тести з теми « Іменник»

1.Позначте рядок , у якому  у всіх  словах неправильно утворено форму орудного відмінка :

А. сторожем, плащем, хутором, урвищем.

Б. токаром, кашею, лікаром, школярем.

В. вихорем, хабарем, кручою, снігурем.

Г. трударем, Ігорем, ліхтарем, коміром.

 1. Позначте рядок , у якому у всіх словах неправильно утворено форму кличного  відмінка :

А. женче, муляре, Маріє, Натале.

Б. мамусю, Юріє, соловейку, Петре.

В. Ілле, знавцю, молодче, кручо.

Г. лікаре,  Дунає, учителе, кобзаре.

 1. Позначте рядок , у якому у всіх словах неправильно утворено форму родового відмінка :

А. сапера, номеру, характеру, Крима.

Б. базара, мажора, вітра, Львову.

В. гармидера, екіпажу, комаря, Мадагаскару.

Г, Ігора, хабаря, жанру, футболу.

 1. Позначте рядок, у якому всі іменники належать до чоловічого роду :

А. біль, аташе, кашне, резюме.

Б. путь, собака, таксі, кенгуру.

В. шимпанзе, тюль, дріб,  рояль.

Г. бязь, шампунь, Сибір, степ.

5 . Позначте рядок, у якому всі іменники  мають єдину форму числа :

А. листя, ножиці, молоко, народ.

Б. фінанси, ресурси, дріжджі, волосся.

В. гурт, кучері, сіль, небо.

Г. людство, граніт, Київ, дружба.

 1. . Позначте рядок , у якому у всіх словах правильно утворено форму кличного  відмінка :

А. татарине, любове, шевче, слухачу.

Б. селяне, місяце, звірю, площе.

В.  тіне, робітнику, героє, дідусе.

Г.  женцю, круче, коне, Віталію.

 1. Позначте рядок, у якому всі іменники належать до твердої групи.

А. кінь, скляр, Ігор, земля.

Б. кухар, лобур, хабар, аркуш.

В. кисень, гай, рицар, Марія.

Г. казкар, долар, ювіляр, бджоляр.

 1. Позначте рядок, у якому всі іменники належать до ІІ відміни :

А. теля, насіння, гарбуз, староста.

Б. луг, автомобіль, путь, радість.

В. море, дятел, слоненя, життя.

Г. телятко, кавунище, волокно, соняшник.

 1. Позначте рядок, у якому всі іменники одного роду:

А. земля, мати, Замбезі, ООН.

Б.  сніг, мороз, бязь, вуз, Чилі.

В. шосе, поні, Баку, поле.

Г. річ, біль, лікар, сирота.

 1. Позначте рядок, у якому всі іменники в родовому відмінку матимуть закінчення –у ( – ю):

А. простір, ключ, розум, крик.

Б. гай, атом, Донбас, характер.

В.барвінок, вокзал, Казахстан, пісок.

Г. рік, сніг, гектар, кисень.

 1. Позначте рядок, у якому всі іменники в родовому відмінку множини матимуть однакове закінчення:

А. стіна, лопата, квітка, тесля.

Б. люди, двері, ножиці, свині.

В. ледар , друг, почуття, стілець.

Г. круча, сонце, полиць, вівця.

 1. Позначте рядок , у якому у всіх словах правильно утворено форму кличного  відмінка:

А. Сергіє, Олегу, земле, луже.         Б. Іване, козаче, місяцю, орачу.

В. коне, Ірино, Луко, Вікторе.         Г. Олено, радісте, Соломіє,  бійце.   

 

Тести з теми « Фонетика» – І в.

 

 1. Укажіть рядок , у якому всі приголосні тверді:

А. тисяча, вітер, персик.  Б. яма, садиба, поле.  В. гай, хустина, салат.  Г. хлопчик, крига, русич.

 1. Укажіть рядок , у якому всі приголосні глухі:

А. ящик, сік, хукати .  Б. полохати, їжак, сніг.  В. суп, коса, кігті.   Г. зсунути, бігти, клен.

3.Укажіть рядок , у якому всі приголосні дзвінкі:

А. боротьба, буря, драма.  Б. перерва, весло, їжа.   В. диня, гребти, міст.    Г яма, тисяча, люлька.

 1. Укажіть рядок , у якому всі приголосні мякі :

А. дні, сіль, ніч.  Б.  пісня, юнь, міль. В. лялька, ярок, бочка. Г. тіло, чайник , лижі.

 1. Укажіть рядок , у якому всі слова мають однакову кількість звуків :

А. співають, щітка, ждуть. Б. йдуть, мати, адреса.  В. хрущ, їдальня, веселеє.   Г. ківш, київський, вечеряють.

 1. Укажіть рядок , у якому всі слова мають більшу кількість звуків, ніж букв :

А. мовлення, чашки, дзвін. Б. щодня, їжак, яблуко. В. явір, розмір, мить.  Г. різьбяр, вітальня, ненька.

 1. Укажіть рядок , у якому всі слова мають три склади :

А. осуд, прощений, нерест.  Б. курятина, решето, вцілити.  В. кидати, випадок, ящичок. Г. юнга, олія, яр.

 1. Укажіть рядок , у якому у всіх словах відбулося уподібнення приголосних :

А.грушка, ложка, легкість. Б.коритце,анекдот, грядка. В.маєшся, співачці, розказати.Г.мушка, просьба, ось де

 1. Укажіть рядок , у якому у всіх словах не відбулося уподібнення приголосних :

А. зшити, дужка, грається. Б. книжці, льотчик,нігті. В.збити,миска, бігти. Г. зсунути, молотьба, дігтяр.

 1. Укажіть рядок , у якому всі приголосні дзвінкі:

А.  будівля, джміль,нога. Б. клуб, голуб, джем. В. ложка, сад, лізти. Г. поле, серена, яр.

 1. Укажіть рядок , у якому всі приголосні глухі:

А. сіяти, тиша, час. Б. тисяча, ясочка, сміх. В. білочка, равлик, весло. Г. пух, сітка, сич.

 1. Укажіть рядок , у якому у всіх словах відбулося уподібнення приголосних :

А. наш брат, рюкзак, зцідити. Б. могти, вогкість, зжувати. В. косьба, дочці, чайка. Г. кішка, екзотика, джміль.

 

Тести з теми « Фонетика» – І І в.

 

 1. .Укажіть рядок , у якому всі приголосні дзвінкі:

А. диня, гребти, міст.  Б. перерва, весло, їжа.   В. боротьба, буря, драма.  Г яма, тисяча, люлька.

2 . Укажіть рядок , у якому всі приголосні  мякі :

А. дні, сіль, ніч.  Б.  пісня, юнь, міль. В. лялька, ярок, бочка. Г. тіло, чайник , лижі.

 1. Укажіть рядок , у якому всі слова мають однакову кількість звуків :

А. йдуть, мати, адреса.   Б. співають, щітка, ждуть. В. хрущ, їдальня, веселеє.   Г. ківш, київський, вечеряють.

 1. Укажіть рядок , у якому всі слова мають більшу кількість звуків, ніж букв :

А. мовлення, чашки, дзвін. Б. щодня, їжак, яблуко. В. явір, розмір, мить.  Г. різьбяр, вітальня, ненька.

 1. Укажіть рядок , у якому всі слова мають два склади :

А. осуд, яма, нерест.  Б. курятина, решето, вцілити.  В. кидати, випадок, ящичок. Г. юнга, олія, яр.

 1. Укажіть рядок , у якому у всіх словах відбулося уподібнення приголосних :

А.грушка, ложка, легкість. Б.коритце,анекдот, грядка. В.маєшся, співачці, розказати.Г.мушка, просьба, ось де

 1. Укажіть рядок , у якому у всіх словах не відбулося уподібнення приголосних :

А. зшити, дужка, грається. Б. зсунути, молотьба, дігтяр.   В.збити,миска, бігти. Г. книжці, льотчик,нігті.

 1. Укажіть рядок , у якому всі приголосні дзвінкі:

А. ложка, сад, лізти.   Б. клуб, голуб, джем. В. будівля, джміль,нога.  Г. поле, серена, яр.

 1. Укажіть рядок , у якому всі приголосні глухі:

А. сіяти, тиша, час. Б. тисяча, ясочка, сміх. В. білочка, равлик, весло. Г. пух, сітка, сич.

 1. Укажіть рядок , у якому у всіх словах відбулося уподібнення приголосних :

А. наш брат, рюкзак, зцідити. Б. могти, вогкість, зжувати. В. косьба, дочці, чайка. Г. кішка, екзотика, джміль.

11.Укажіть рядок , у якому всі приголосні тверді:

А. хлопчик, крига, русич. Б. яма, садиба, поле.  В. гай, хустина, салат.  Г. тисяча, вітер, персик.

12.Укажіть рядок , у якому всі приголосні глухі:

А. ящик, сік, хукати .  Б. суп, коса, кігті.   В. полохати, їжак, сніг. Г. зсунути, бігти, клен.

 

Тести « Фонетика. Орфографія»

 

1.Усі приголосні дзвінкі у групі слів :

А) жменя, зілля, книга, дорога.  Б). білка, мороз, райдуга, злива.

В) берег, дзвін, вокзал, грань. Г) гроза, ворона, літо, ведмідь.

 

 1. Географічні назви, від яких можна утворити прикметники на ськ(ий), складають рядок :

А) Ужгород. Прага, Запоріжжя. Б) Карпати, Кіровоград, Кривий Ріг.

В) Сиваш, Красноград, Волноваха.  Г) Париж, Буг, Дрогобич.

 

 1. Від поданих іменників утворіть прикметник за допомогою СЬК. Позначте рядок, у якому не відбувається чергування в группах приголосних :

А) Буг, Чорнухи. Б) Іртиш, чех.  В) Цюрих, казах.  Г) Гаага, Виборг.

 

4.Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається уподібнення :

А) якби, зшити, навесні, ягідки.  Б) освітній, зарядка, молотьба, розжувати.

В) легкий, екзамен, ліжко, безсердечний. Г) зжовкнути, квітчання, усмішці, рюкзак.

 

 1. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення в группах приголосних :

А. Шелес..нути, невіс…ці, безжаліс…но.       Б.Гус….нути, облес…ливість, проїз…ний.

В).Ціліс…ний, хворос…няк, беззахис…но.   Г). Наміс..ник, інтеліген…ський, аванпос…ний.

 

 1. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається подвоєння приголосних:

А). гілляч…я, кін…ота, затиш…я, клятвен…ий.   Б). розкіш…ю, дозвіл…я, гарбузин..я, пооран..ий.

В). височен…ий, навіжен..ий, навман…я, спец…ех. Г). стат…ею, відкрит…ів, чавун…ий, вил…ємо.

 

 1. Позначте рядок, у якому в усіх словах пишеться НН:

А). олив’…ян…ий, туман…ий, студен…ий.   Б). балкон…ий, глинян…ий, качин…ий.

В).полотнян..ий, рослин…ий, старан…ий.    Г). блажен..ий, телефон…ий, тварин…ий.

 

8.Усі слова пишуться з префіксом ПРИ:

А. пр..кисати, пр..вілля, пр…солодкий.   Б. пр…чепурити, пр…бічник, пр..велебний.

В) пр..тендент, пр..глушений, пр…меншити.   Г. пр…точений, пр…леглий, пр…вабливий.

 

9.Літеру Е слід писати в усіх словах рядка:

А). Ч..кати, тр..мтіти, тр…вога.   Б) л…вада, зв..личений, пр..стол.

В) мар..во, пал..во, кач…ня.    Г. п..ріг, бр…ніти, кр..ниця.

 

10.Порушено літературну вимову слова в рядку :

А). легка – леихка       Б. сережка – сеирешка     В. просьба – проз/ба   Г. минають -миенайут/

 

11.Префікс пре- пишеться в усіх словах у рядку:

А. пр..веселий, пр..чарувати, пр…взятий.   Б. пр..зирливий, пр..комічний, пр..звичаїтись.

В. пр..вражий, пр. високий, пр..непорочний.  Г. пр..тяжкий, пр…бутковий, пр…хитрий.

 

 1. Позначте рядок, у якому в усіх словах пишеться Н:

А). притаман…о, неждан..о, схвильован…о.        Б. приголомшен..о, сумлін..о, шален…о.

В). зосереджен…ий, написан..ий, орлин..ий.        Г. священ..ий, числен..ий, суверен..ий.

 

 1. Укажіть рядок, у якому в похідних словах немає помилок:

А. Петербург – петербуржський,  Сиваш – сивашський.  Б. Прага – празький, Буг – бугський.

В. Дрогобич – дрогобицький, латиш – латиський.     Г. Кременгук – кременчуцький, чех – чешський.

 

Тести « Мякий знак», « Апостроф»

 1. Мякий знак не треба писати в усіх словах у рядку

А. домен..щик, сер…йозний, стіл..чик, Ткач..ов

Б. хар..ківський, плач..те, т..мяний, сторон..ці

В. рибал..ський, перевір…те, пан…ство, кін..чик

Г. Чигирин..ський, на сопіл..ці, ріж…те, кур..йозний

 1. Мякий знак треба писати в усіх словах у рядку

А. близ..кість, бракон..єр, пол….ський, Трет..яков.

Б. ад..ютант, глян..те, кобзар..ський, сіл…ський

В. дівчинон..ці, зарічан..ський, ескадри..я, рел..єф

Г. дон..чин, нян..чити, кан..йон, людс..кість

 1. Мякий знак не треба писати в усіх словах у рядку

А. порт..єра,  віз..міть,  пул..с, ін..єкція

Б. волин..ський, вишен..ці, облич…, ковз..ко

В. інтер..єр, емал..ований, діл..ниця, різ..бяр

Г. чотир..ма, просиш…, промін..чик, жін..ці

 1. Мякий знак треба писати в усіх словах у рядку

А. кур..йоз, ласун..ці, піс..ня, куз..ня

Б. камін..чик, різ..ба, Гор..кий, лар..ки

В. кізон..ці, пол…ський, близ..кість, сяд..те

Г. громадян..ство, бояз..ко, у вишиван..ці, наймен..ший.

 1. Мякий знак не треба писати в усіх словах у рядку

А. тон..ший, таріл..ці, красун..чик, ковз..кий

Б. рибал..ці, Натал..чин, жен..шень, Хар..ків

В. він..єтка. в..йокати, лл..є, Кордил..єри

Г. мен..ший, дитин..чин, нен..чин,  батал..йон

 1. Мякий знак треба писати в усіх словах у рядку

А. л..он,  маз.., повіс..тю, іспан..ський

Б. міл..ярд, вуз..кий, лял..ці, жін..чин

В. павіл..йон, кін..ця, плат..ня,прос..ба

Г. гет..манщина, Афанас..єв, у жмен..ці, дівчинон..ці

 1. Апостроф треба писати в усіх словах у рядку

А. св..ятковий, дзв..якнути, мавп..чий, кур..йоз

Б.  м..юзикл, різдв..яний, сузір..я, кр..юк

В.  тьм..яний, з..єднати, солов..ї, пів..ящика

Г.  торф..яний, верб..я, дит..ясла, ін..єкція

 1. Апостроф треба писати в усіх словах у рядку

А. рутв..яний, рум..яна, св..ято, р..ятівний

Б. кр..юк, черв..як, моркв..яний, грав..юра

В. р..юмсати, цв..ях, Св..ятослав, кур..йозний

Г. Х..юстон, в..юн, різ..бяр, пред..явик

 1. Апостроф не треба писати в усіх словах у рядку

А. любов..ю, міжгір..я, в..їдливий, об..єднання

Б. Прип..ять, надвечір..я, риб..ячий, медал..йон

В. з..явитись, духм..яний, роз..їзд, св..ято

Г. мавп..ячий, об..єднання, Мін..юст, між..ярусний.

 1. Апостроф треба писати в усіх словах у рядку

А. П.єр, цв..ях, р..юкзак, вп..ятьох

Б. комп..ютер, під..їхати, мереф..яний,кр..якати

В. миш..як, кон..юнктура, м..ясний, В.єтнам

Г. бр..язкіт, прем..єр, р..ябий, кут..я

 1. . Апостроф не треба писати в усіх словах у рядку

А.  бур..як, без..ядерний, Лук..ян, пор..яток

Б.  під..їжджати, п..яний, двох..ярусний, зів..ялий

В.  Мар..яненко, довір..я, сузір..я, манік..юр

Г.  грав..юра, моркв..яний, тьм..яний, М..юнхен

 1. Апостроф треба писати в усіх словах у рядку

А. горохв..яний, вм..ятина, узгір..я, ластів..я

Б. осв..ячений, дріб..язок, зв..язок, від..ємний

В. фельд..єгор, з..юрбитися, розм…якнути, кав..ярня

Г. сухом..ятка, рутв..яний, верф..ю, цв..яшок.

Тести « Орфографія»

 1. Позначте рядок , у якому у всіх словах на місці крапок пишеться літера  е :

А. м..стецтво,  л..вада , д..ригент, ч..кати.

Б. тр..мтіти, бр..ніти, ш..лестіти, л..мон.

В. м..нулий, мер..діан, інж..нер, завм..рати.

Г. м…телик, розб..руть, пр..стол , пр..т..ндент,

 1. Позначте рядок , у якому у всіх словах на місці крапок пишеться літера  и :

А. заб..рають, велос..пед, тр..вожний, пр..зирати.

Б. зуп..нився, пр..четний, пр..оритет, гл..тати.

В. автор..тет, д..агноз, к..зил, ск..п..дар, флам..нго.

Г. конс..ліум, р..тор..ка, пр..нтер, д..плом.

 1.  Позначте рядок , у якому у всіх словах відбувається подвоєння:

А. віл..а, Гол..андія, ім…унітет, мадон..а.

Б. пан..а, марок..анець, Прус..ія, барок..о.

В. ван..очка, брюс..ельський, ім…ігрант, тон..аж.

Г  нет..о, мул..а, Апол..он, фін…

 1. Позначте рядок , у якому у всіх словах не відбувається подвоєння :

А. прес..- конференція, кол..ектив, агрес..ія, хоб..і.

Б. ас..ортимент, бон..а, компроміс…, пан..о.

В. Дарданел..и, лібрет..о, ем..ігрант, ан..али.

Г пен..і, коміс..ія, кор…ектор, Рус..о.

5.Позначте рядок , у якому у всіх словах на місці крапок пишеться одна  й та сама літера  :

А .бр..ніти, м..сливець, тр..мтливий, хв…лястий.

Б. тр..вожний, м..нулий, кр..ниця, кр..вавий.

В. кр..шити, бл..щати, м..тушливий, др…жати.

Г тр..мати, р ..тельний, стр..міти, ст…рчати.

 1. Позначте рядок , у якому у всіх словах на місці крапок пишеться літера  и  :

А. аквамар..н, пр..тензія, д..фтонг, к..шлак.

Б. ц..ркуляр, ант..теза, деф..ніція, башк..р.

В. д..ректива, інц..дент, шр..х, к..зил.

Г аж..отаж, ант..под, ультрамар..н, пр..стиж.

 1. Позначте рядок , у якому  всі слова пишуться через дефіс:

А. всесвітньо/історичний, гірко/солоний, пів/Сонця, електронно/обчислювальний.

Б. яскраво / червоний, північно/кримський, народно/визвольний, природничо/науковий.

В. червоно/зелений, військово/ полонений, кисло/солоний, вокально/інструментальний.

Г. медико/ генетичний, документально / художній, промислово/торговельний, вічно/ зелений.

 1. Позначте рядок , у якому всі слова пишуться через дефіс:

А. часто/густо, по/англійськи, якось / то, без/угаву.

Б. як/от, по/латині, де/таки, де/не/де.

В. віч/на/віч, де/факто, аби/як, сам/на/сам.

Г  десь/інколи, на/гора, до/речі, поки/що.

 1. Позначте рядок , у якому всі слова пишуться разом:

А. спокон/віку, чим/раз, в/смак, від/тепер.

Б. на/самоті, по/волі, в\день, до/вподоби.

В. уві/сні, що/ночі, у/стократ, де/ким.

Г у/семеро, в/цілому, у\слід, з/усіх/ усюд.

 1. Позначте рядок , у якому всі слова пишуться через дефіс :

А. віце/адмірал, крем/брюле, напів/фабрикат, жовто/гарячий.

Б. батько/мати, сон/трава, клініко/діагностичний,західно/сибірський.

В. міні/футбол, стоп/кран, гіркувато\солоний, кіловат/година.

Г  аеро/флот, режисер/постановник, високо/ерудований,ліво/бережний.

11.Позначте рядок , у якому всі слова пишуться разом:

А. куди/небудь, раз/у/раз, час/від/часу, на/вмисне.

Б. без/пуття, без/упину, без/смаку, босо/ніж.

В  без/перестанку, в/решті, що/хвилини, на/щастя.

Г  в/одночас, в/гору, пів/огірка, аби/який.

12.Позначте рядок , у якому у всіх словах допущено помилки , виправте всі помилки у рядках.:

А. хтознаде, всетаки, що ночі, допобачення.

Б. Чілі, приорітет, легко хворий, червоногарячий.

В. прецендент, напівавтомат, бреніти,  затерати.  Г. чотиримісячний, Сирія, повік –віки, здавніх –д

                          

Тести « Службові частини мови»

 1. Немає частки в рядку :

А. навряд чи це можливо.   Б. нехай кожен наведе  приклад  В. тільки  не змушувати     Г. синіти, наче море

 1. Частку вжито в реченні :

А. Садочки зацвіли , неначе полотном укриті.     Б. Із – за лісу місяць випливає.

В. Ніколи мені не забути красу.                             Г. Найкраща пора у людини – кохання.

 1. Сполучник вжитий в реченні:

А. Біжить, наче до каші.   Б. Не для шапки голова.   В. Без вогню пече.     Г. І вогонь там горить.

 1. Позначте рядок сполучників сурядності :

А. а , якщо, ні…ні.   Б. Але, чи…чи , бо       В. то…то, хоч, і       Г. або, щоб, якби.

 1. Укажіть рядок , в якому всі прийменники пишуться через дефіс :

А з/посеред, під/час, за/ради                  Б з/за, із / поміж, з/під

В  в/наслідок, за/для , по/між                 Г з/метою, відповідно/до, з/попід

 1. Укажіть рядок , в якому всі сполучники пишуться через разом:

А   Тим/часом/ як, дарма/що, мовби/то   Б затим/що, за/те, хоч/би

 В  авже/ж, коли/б, хіба/що                      Г ніби/то, неначе/б, або/що

 1. Укажіть рядок , в якому всі слова пишуться через дефіс :

А ким/ небудь, аби/ який, ані/ скільки    Б де/кому, все/ таки, ходи/бо

В  читай/бо, казна/ де  , тому/то               Г чим/скоріш, що/дня, хтозна / коли

 1. Укажіть рядок , в якому всі слова пишуться окремо :

А тому/що, що/хвилини, з\посеред               Б але/ж, хоча/б, ледве/що

В  незважаючи / на/те/що, згідно/з, або/ж    Г немовби/то,  то/ж , про/те

9 Виділене слово є сполучником і його слід писати разом:

 А Я люблю тебе, друже, за/те, що не можна тебе не любити.    Б  Народна пісня – то/ж землі окраса.

 В  Усе одно, що/б не сталось, а ми не розлучимося.  Г Хотіла б я піснею стати , що/б вільно по світу літати.

10.Виділене слово  слід пистаи разом у реченні:

А. Про/те явище він дізнався з енциклопедії.    Б. Як/би мені черевики, то пішла б я на музики.

В. Що/ б приготувати на вечерю?                       Г. Як/би допомогти тобі?

 1. Укажіть випадок, коли НЕ пишеться разом :

А. нітрохи не/холодно.   Б. не/хтувати     В. не/прочитавши     Г. не/задоволений собою

12.Укажіть речення , в яких ужито модальні частки :

А. А він сидить і посміхається.    Б. Повідомив би про приїзд.

В. Ось де ваша фортеця !               Г. Нехай здійсняться ваші сподівання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тести « Дієслово»

 

 1. У якому рядку наявні тільки способові форми ?

А. судячи, привіз, запалила, світити.                       Б. малюй,  спочивати, помилився, підклеївши.

В. гуляймо, зробила б, оспіваємо, ворогують.        Г. прочитаний, перевірити, вичитали, пишемо.

 1. У якому рядку всі дієслова доконаного виду?

А. цвітуть, розвіяла, читала, гойдає.                         Б. доглянути, подивився, шукав, пробував.

В. розбив, зашумів, колише, розвидниться.             Г. принести, приректи, заспівали, зрозуміла.

 1. У якому рядку всі дієслова недоконаного виду ?

А. зрозумів, сміється, любив, знає.                           Б. тішила, вчитиме, цікавиться, хотіла.

В. біжить, пробачила, будують, вивчити.                 Г. слухала, мовили, переслідують , визнаємо.

 1. 4. У якому рядку всі дієслова минулого часу ?

А. розклав, захищає, бореться, горів.                        Б. завантажив, навіяв, відвідати, несуть .

В. збудував, замело, зрозуміла, дописали.                Г. мав, забігли, вилетиш, розшумілися.

 1. У якому рядку всі дієслова майбутнього часу ?

А.  читатимеш, заспіваю, кличу, сумують.                Б. покличуть, полякає, принесу, буду кричати.

В. відвідаєш, буду вірити принеси, вибери.              Г. писав , заслухаємо, переписати, запливу.

 1. У якому рядку всі дієслова дійсного способу ?

А . перекажи, сподівається, допоміг би, плаче.         Б. прибіг, вивчатимуть, погрієшся, перевірила.

В. привітайся, будемо грати, фарбуємо, закінчу.      Г. бажаймо, горіли б, бачив, мріятиму.

 1. У якому рядку всі дієслова ІІ дієвідміни ?

А. ревіти, хотіти, полоти, горіти.                                Б. мчати, мріяти, їздити, кипіти.

В. котити, верещати, летіти, садити.                          Г. бігти, сивіти, молоти,  бажати.

8.У якому рядку допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів ?

А. говориш, купаєшся, свистиш, колються.              Б. клеють, бажаєш,  хочеш, гудуть.

В. відкриєш, хилишся, збіжать, стежиш.                   Г. борються , пишеш, біжимо, будуєте.

 1. 9. У якому рядку всі дієслова неперехідні ?

А. вітати ювіляра, купатися в морі.                             Б. принести корму, насипати борщу.

В. врятуватися від повені, ходити лісом.                    Г. іти лугом , написати лист.

 1. У якому рядку всі дієслова з НЕ пишуться разом ?

А. не/вгавати, не/зчутися, не / минати.                       Б. не / злюбити, не / зрозуміти, не/доїдати.

В. не/навидіти, не/ волити, не/добачати.                    Г. не/знати, не/ терпеливитися, не/ хтувати.

 1. У якому рядку всі дієприкметники пасивного стану?

А. розквітлий, працюючий, позеленілий.                   Б. пройдений, побілений, бажаючий.

В. сягаючий, перечитаний, сказаний.                           Г. зшитий, зроблений, збентежений.

 1. У якому рядку всі дієприкметники недоконаного виду ?

А. куплений, посинілий, просіяний.                             Б. тремтячий, вируючий, ходячий .

В. тертий, шитий, позолочений.                                     Г. висвітлений, невтихаючий, лежачий.

 1. У якому рядку всі дієприкметники пишуться з не окремо ?

А. не/переглянутий нами фільм, не/вивчений учнем вірш.     Б. не/зіграна артистом роль, не/зламане дерево.

В. не/ сказані слова, не/куплені квіти.                         Г. не/розглянуте питання, ніким не/ розгадана таємниця.

14.У якому рядку всі форми – дієприслівники?

А. лежачи, бажаючи, керуючий.                                   Б. стихаючи, надаючи, заснувши.

В. стрибаючи, звеселілий, стомився.                            Г сказаний, соромлячись, добігши.

 1. У якому рядку всі дієприслівники доконаного виду ?

А. відпливши, почувши, марнуючи.                             Б. намалювавши, посіявши, згадавши.

В. спочивши, оцінюючи, ведучи.                                  Г. не гаючи, перечитавши,  розбудивши.

 1. У якому рядку всі дієприслівники з не пишуться окремо ?

А. не/ присідаючи, не/хвилюючись, не/хтуючи.         Б. не/ волячи, не/чекаючи, не/склавши.

В. не/ зупиняючись, не/злізаючи, не/ вивчивши.        Г. не/доглянувши, не/наводячи, не/наводячи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тести « Прислівник»

 

 1. Які прислівники означають ознаку іншої ознаки?

А. злегка пританцьовує.       Б. удвічі довший.   В. надзвичайно корисний.      Г. кава по –турецьки.

 1. Які прислівники означають мету дії?

А. упав навзнак.      Б . зробив на шкоду.   В. побачилися востаннє.    Г. сказав згарячу.

 1. Назвіть прислівники, які мають ступені порівняння.

А. ніжно.  Б. насухо.      В. вголос.    Г. корисно.

 1. Які прислівники пишуться без подвоєння н?

А. схвильова..о.    Б. незако…о.   В. со…о.  Г. зосередже…о.

 1. У яких прислівниках пишеться НН ?

А. стара…о.    Б. попідти…ю.     В. стурбова…о.   Г. зляка…о.

6.Які прислівники пишуться  з не разом ?

А. ніяк не/холодно.     Б. не/втямки йому.   В. не/далеко йти.    Г. не/глибоко , а мілко.

 1. Які прислівники пишуться з ні разом ?

А. ні/чогісінько.   Б. ні/туди ні/сюди.   В. ні/звідки не принесуть .  Г. ні/куди не піду.

 1. У якому рядку всі прислівники пишуться через дефіс ?

А. часто/густо, як/небудь, на/вічно.      Б. коли/не/коли, без/кінця/краю, що/дня.

В. по/моєму, де/таки, зроду/віку.           Г. будь/коли, де/інде, на/гора.

 1. У якому рядку допущено помилку у написанні прислівників ?

А. пліч – о- пліч, так – таки, по – третє.      Б. куди –  небудь,  хоч- не – хоч, будь- що.

В. раз – у – раз, довподоби, ніколи.             Г. будь- що – будь, вранці – рано, абикуди.

 1. Які прислівники означають спосіб дії?

А. цвіте пишно.       Б. сказав зозла.    В. весело дзюркоче.   Г. живее далеко.

 1. Які прислівники означають причину дії?

А. сказав спересердя.     Б. плівся позаду.    В. переплутав  спросоння.  Г. крокує бадьоро.

12 Які прислівники слід писати разом ?

А. З\низу подивився.     Б. на/двоє вікон вистачає.    В. до/купи піску.   Г.заглянув з\верху.

Оригінал файлу представлений у форматі word який ви можете скачати на початку статті.

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь