ЗНО 2012. Збірник типових тестових завдань з математики

Скачати pdf

Читати онлайн (дочекайтесь повної загрузки …)

Збірник тестів ЗНО з математики
Збірник тестів ЗНО з математики

На даній сторінці ви маєте можливість скачати у форматі pdf або читати онлайн Збірник типових тестових завдань ЗНО з математики за 2012 рік.

У даному посібнику міститься:

  • 20 тестів у форматі ЗНО
  • бланк відповідей до кожного тесту
  • розв’язання, вказівки до виконання завдань з математики
  • відповіді до ВСІХ завдань.

Передмова до збірника задач

Пропоноване видання призначено для учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних за­кладів, які готуються до зовнішнього незалежного оцінювання з математики.

Посібник складається з двох розділів: “Тести” та “Розв’язання”,  “Вказівки”,  “Відповіді”.

У розділі “Тести” подано двадцять тестів, які відповідають специфікації тесту зовнішнього не­залежного оцінювання 2012 р.

Тести складаються із завдань трьох форм: тестові завдапня з вибором однієї правильної відпові­ді (1-20); завдання, які передбачають встановлення відповідностей (логічних пар) (21-24); завдан­ня відкритої форми з короткою відповіддю (25-32).

Розділ «Розв’язання. Вказівки. Відповіді» містить повні розв’язання практично всіх завдань тестів 1 і 2, а також розв’язання найскладніших завдань інших тестів та відповіді до всіх завдань кожпого тесту, що подані у вигляді заповпепих блапків відповідей.

Як додаток до посібника пропонується «Короткий математичний довідник», розділений на 17 підрозділів за темами. Підрозділи пронумеровані римськими цифрами. У деяких підрозді­лах формули об’єднані в блоки, які позначені в дозіднику великими буквами А, Б, В і т. д. Інші формули, а також таблиці й графіки пронумеровані арабськими цифрами. Посилання на матема- тичппп довідник, падалі у розділі «Розв’язання. Вказівки. Відповіді», взяті в круглі дужки й ви­ділені напівжирним шрифтом.

Поради щодо роботи з посібником

На викоттанпя тесту зовпітппього пезалежпого оціпювлппя відводиться 150 хв, тобто слід нама­гатися виконати тренувальний тест саме за цей час.

Завдання рекомендується викопувати в тому порядку, у якому вони подані. Для економії часу краще пропустити завдання, яке не вдалося виконати відразу, і перейти до виконання наступного. Якщо після пикоїтапня всієї роботи залишається час, можна повернутися до пропущених завдань.

Викопавши тест, доцільно звірити отримапі відповіді з тими, що паведепі паприкіттці посібни­ка. Зверніть увагу на правильне заповнення бланка відповідей А (як приклад — див. заповнення бланка А для тесту 1 па с. 4).

Пам’ятка учасника ЗНО з математики

  1. Запдання з вибором одпісї правильної відповіді вважається викопапим, якщо вибрало та по­значено лише одну правильну відповідь у бланку А із п’яти запропонованих. Якщо в бланку А по­значено одну неправильну відповідь, або позначені кілька варіантів відповідей, навіть якщо серед пих є правильний, або позпачок пемає взагалі, запдаїтпя вважається невиконаним.
  2. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю вважаються виконаними, якщо у бланку А записало правилі,пу відповіді,, причому числову відповідь псобхідпо вписати у вигляді десятково­го дробу або цілого числа.

Завдання 1-20 оцінюються 1 балом кожне; за кожну правильно позначену пару в зав­даннях 21-24 учепь одержує І бал (тобто максимальна кількість балів за кожне з цих зав­дань 4); завдання 25 32 оцінюються 2 балами кожне. Максимальна кількість тестових балів, яку можна пабрати, прапильпо розв’язавши всі завдапня тесту з математики, — 52.

Джерело: http://zno.erudyt.net

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь