Експрес-підготовка до ЗНО з математики. ЗНО 2012

Скачати

ЗНО 2013. Експрес підготовка до ЗНО з математики. Нелін
ЗНО 2013. Експрес підготовка до ЗНО з математики. Нелін

На даній сторінці ви маєте можливість переглянути онлайн або скачати “Експрес-підгтовка” Математика ЗНО 2012.

Даний посібник доступний українською мовою. Автор Нелін Є.П.

Даний посібник “Експрес-підготовка” ЗНО 2013 з математики складається:
1) основні поняття, формули, властивості в опорних таблицях;
2) методи та приклади розв’язування математичних задач;
3) типові тестові завдання за темами курсу з математики;
4) тести у форматі ЗНО 2012;
5) відповіді до ВСІХ тестових завдань.

 

Пропонований посібник призначений для ефективної підготовки до зовнішнього незалеж­ного оцінювання (ЗНО) з математики. Посібник написано автором на основі багаторічного досвіду використання тестових технологій у навчальному процесі та при відборі майбутніх студентів.

Структура навчального посібника відпові­дає формату та програмі ЗНО з математики. У книзі наведено основні опорні факти з розділів, що входять до програми: числа та вирази; рівнян­ня та нерівності; функції; елементи комбінатори­ки, початки теорії ймовірностей та елементи ста­тистики; планіметрія; стереометрія. Наводяться приклади тестових завдань та їх розв’язання, завдання для самостійної роботи. В окремому розділі посібника подано варіанти тестів за специфікацією 2009-2011 рр. і 2012 р., наведено також зразки бланків відповідей.

Для зручності всі опорні факти шкільного курсу математики подано у формі таблиць, що містять основні теоретичні положення кожної теми, а також основні алгоритми та методи розв’язування задач з відповідних тем.

У кожному розділі наведено тестові завдан­ня для самостійної роботи. При цьому спочатку пропонується завдання, для якого розглянуто метод розв’язування, а після цього — серія завдань, що розв’язуються тим самим або аналогічним методом.

Готуючись до ЗНО з математики, слід вра­ховувати структуру та зміст тесту. Тест, що буде запропонований під час ЗНО у 2012 р., складати­меться із 32 завдань. їх орієнтовне розподілення за змістовими лініями подано в таблиці.

На виконання тесту відведено 150 хвилин.

До тесту ЗНО з математики включені завдан­ня трьох різних форм: завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності; завдання відкритої форми з корот­кою відповіддю.

Джерело: http://zno.erudyt.net

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь