ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Скачати pdf

Характеристика тесту ЗНО 2015 з французької мови
Характеристика тесту ЗНО 2015 з французької мови

Зміст роботи визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов (французька мова) для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 01.10.2014 р. № 1121).

Загальна кількість завдань роботи – 43.

На виконання роботи відведено 120 хвилин.

Сертифікаційна робота складається з трьох частин:

 • Читання.
 • Використання мови.
 • Письмо.

У сертифікаційній роботі з французької мови використовуються завдання трьох форм:

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1-16, 23-42). До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.
 2. Завдання на заповнення пропусків у тексті (№17-22). У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із поданих варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання обрав і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А.
 3. Завдання з розгорнутою відповіддю (№43). Завдання передбачає створення учасником тестування на бланку відповідей Б власного висловлення у письмовій формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації.

Схеми оцінювання завдань сертифікаційної роботи з французької мови:

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
 2. Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
 3. Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 14 балів за критеріями:
 4. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у комунікативній ситуації)

а1 – перша умова: 0, 1 або 2 бали. а2 – друга умова: 0, 1 або 2 бали. а3 – третя умова: 0, 1 або 2 бали.

 1. Структура тексту та зв’язність

1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті): 0, 1 або 2 бали.

2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий, діловий), оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 бали.

с. Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом): 0, 1 або 2 бали.

гї. Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія): 0, 1 або 2 бали.

Увага!

 1. Якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання отримує 0 балів за критерій а. Змістове наповнення, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 балів.
 2. Якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання отримує 0 балів за критерій

с.  Використання лексики або критерій гї. Використання граматики, то

в такому випадку вся робота оцінюється в 0 балів.

 1. Якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 балів.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з французької мови, – 56.

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь