ЗНО 2016. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ХІМІЇ

Найголовніша інформація про тест зовнішнього незалежного оцінювання з хімії.

Скачати pdf

Інформація про тест ЗНО 2015 з хімії
Інформація про тест ЗНО 2015 з хімії

Зміст сертифікаційної роботи визначається на основі Програми зовнішнього незалежного — & оцінювання з хімії для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 01.10.2014 р. № 1121; лист від 20.10.2015 р. № 1/11-15239).

Загальна кількість завдань сертифікаційної роботи – 50.

На виконання сертифікаційної роботи відведено 150 хвилин.

Сертифікаційна робота з хімії складається із завдань чотирьох форм:

  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-34). До кожного завдання наведено чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і правильно позначив відповідь у бланку відповідей А.
  2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (35-40). До кожного завдання наведено інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.
  3. Завдання на встановлення правильної послідовності (41, 42). До кожного завдання наведено перелік дій (понять, формул, характеристик тощо), позначених буквами, які потрібно розташувати в правильній послідовності, де перша дія (поняття, формула, характеристика) має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А.
  4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (43-50). Під час виконання цих завдань потрібно вписати отриманий числовий результат у тих одиницях величини, які вказані в умові завдання, до бланка відповідей А.

Схеми оцінювання завдань сертифікаційної роботи з хімії:

  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
  2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної «логічної пари» або відповіді на завдання не надано.
  3. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо наведено першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.
  4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (43-50). Завдання 46, 47 є структурованими і складаються з двох частин, відповідь до кожної з яких оцінюється в 0 або 1 бал. Якщо — * зазначено обидві неправильні відповіді або завдання взагалі не виконано, учасник одержує 0 балів. Максимальний бал за виконання структурованого завдання – 2.

Завдання 43-45, 48-50 оцінюються в 0 або 2 бали: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з хімії, – 80.

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь