Завдання та відповіді ІІ етапу ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 2018-2019 навчальний рік (Львівська обл.)

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика
Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

 

Завдання ІІ етапу

ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

2018-2019 навчальний рік

5 клас

Відповіді

 1. Напишіть твір-опис «Зимовий ранок у лісі»(обсяг: до 1 сторінки) .

12 балів

 1. Запишіть правильно слова.

Прив’язати, презлий, станеш, приваблювати, прехитрий, прибій, любите, прибічниця, прибитий, скажеш, прізвисько, крутите,  говоримо, престол, виростеш, купите,  презирство, переходиш, прибалтійський, вивчимо.

10 балів

 1. Зробіть фонетичну транскрипцію і порахуйте букви і звуки.

Течія ― [т е ч’ і й а´] при вимові ненаголошений [е] наближається до [и], 5 букв, 6 звуків;

Яловичина ― [й а´ л о в и ч и н а] при вимові ненаголошений [и] наближається до [е], 9 букв, 10 звуків;

Щипці ― [ш ч и´ п ц′ і] 5 букв, 6 звуків;

Джентльмен ― [дˆж е н т л′ м é н] при вимові ненаголошений [е] наближається до [и], 10 букв, 8 звуків;

Підземний ― [п’ і д з é м н и й] при вимові ненаголошений [и] наближається до [е], 9 букв, 9 звуків;

П’ють ― [п й у т′] 4 букви, 4 звуки;

Біологія ― [б’ і о л о´ г’ і й а] 8 букв, 9 звуків;

Зозуля ― [з о з у´ л′ а] при вимові ненаголошений [о] наближається до [у],

6 букв, 6 звуків.

8 балів

 1. Позначте закінчення в поданих словах.

Тінь (нульове), мати (-и), любити (немає закінчення), зелений (-ий), Дніпро (-о), додому (немає закінчення), какаду (немає закінчення), співаючи (немає закінчення), даремно (немає закінчення), пальто (-о), день (нульове закінчення), метро (немає закінчення), співає (-є), внизу (немає закінчення).

7 балів

 1. Спишіть речення, розставте розділові знаки, підкресліть члени речення.

 

Лунає у хаті ніжна, весела мелодія, та не розважає мого серця.

6 балів

Усього ― 43 бали

 

 

Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

 

Завдання ІІ етапу

ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

2018-2019 навчальний рік

6 клас

Відповіді

 1. Твір-роздум «Що робить мене щасливим у житті?» (обсяг: 1 сторінка). 12 балів

2.Запишіть іменники у формі кличного відмінка.

Лікарю, матусю, гривне, любове, Ігорю, товаришу, друже, брате, кобзарю, бабусю, козаче, подруго.

6 балів

 1. Від поданих іменників утворіть прикметники із суфіксом -ськ- підкресліть приголосні, що чергуються.

Козацький, паризький, ладозький, галицький, латиський, казахський, бахмацький, п’ятихатський, норвезький, овруцький, Меккський, кембриджський.

6 балів

 1. Виберіть прийменники і сполучники за правилами милозвучності української мови.

Було в хаті; лежало у траві; побачила, у її сумці; зустріла у фотографа; читати у творі; десь у річці; побачити у квітах;  написати й розказати; щастя і горе; Микола і Юля; цікавий і повчальний; учитель і директор;  …у кімнаті, і дівчина побачила.. ; правда і кривда.

7 балів

 1. З поданих фразеологізмів утворіть антонімічні пари.

Годувати баглаї ―  рвати жили;

Бувати в бувальцях ―  не бачити смаленого вовка;

Ударити лихом об землю ― як водою облитий;

Шапкою докинути ―  де козам роги правлять.

 4 бали

 1. Визначте просте і складне речення, підкресліть головні члени речення, розставте розділові знаки. У п’ятому реченні підкресліть усі члени речення.

1.Усе навколо зеленіє, річка ллється і шумить. ―  Речення складне.

 1. Укрилось ряднами село, безмежний степ біліє.Речення складне.

3.Там шпак доспівує пісні, всю душу виливає.Речення просте.

 1. Якісь брехеньки голосні сорока розпускає. ― Речення просте.
 2. Над ранковим степом сяє сонце, і вітри літають там.Речення складне.

8 балів

Усього ― 43 бали

 

 

Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

 

Завдання ІІ етапу

ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

2018-2019 навчальний рік

7 клас

Відповіді

1.Напишіть твір-роздум «Людина без культури – як птиця без крил» (обсяг: 1 сторінка).

12 балів

 1. Перепишіть слова, знімаючи скісну риску.

 

Хлопець–богатир, екс–президент, західноєвропейський, червоно–зелено–синій, лимоннокислий, діаметрально протилежний, двадцятивосьмимільйонний, лимонно–жовтий, трьохярусний, південно–західний, зловорожий, глухонімий, хитромудрий, міні–спідничка, суперобкладинка, вічнозелений.

8 балів

 1. Відредагуйте словосполучення.

 

Більша частина, замовити музику, наступний день, рятувати від ворога,

підручник з літератури, вчитися мови, згідно з розпорядженням, зупинка на вимогу, розмовляти українською мовою (по-українськи, по-українському), більш активний, пробачте мені, ставити питання.

6 балів

 1. Допишіть фразеологізми.

Пекти раків, збити з пантелику, обвести навколо пальця, шукати вітра в полі, грати першу скрипку, танцювати під дудку.

3 бали

 1. Напишіть словосполучення, узгодивши числівники з іменниками.

П’ятсот тридцять три стільці, дев’яносто п’ять гривень, семеро студентів, двоє киян, обидва брати, два з чвертю апельсини, багато виборців, одна шоста аркуша, три й одна п’ята метра, двоє вікон, чотири з половиною відсотки, тисяча примірників.

6 балів

 1. Спишіть речення, розставте розділові знаки, підкресліть члени речення.

Цьогорічна зима, кажуть, подарує нам не лише мальовничі краєвиди, але й змусить добре подбати про тепло в оселях.

8 балів

Усього ― 43 бали

 

 

Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

 

Завдання ІІ етапу

ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

8 клас

 

Відповіді

 

 1. Напишіть, як ви розумієте вислів «Заговори до мене, щоб я тебе побачив (ла)» ( обсяг: 1,5 сторінки).

12 балів

 1. Запишіть правильно прислівники.

Кінець кінцем, будь–що–будь, на–гора, по–латині, без угаву, донедавна, наяву, уві сні, засвітла, на самоті, день у день, споконвіків, коли–не–коли, будь ласка, до речі, не до вподоби.

8 балів

 1. Від поданих іменників утворіть форми родового відмінка однини. Поясніть паралельні форми деяких іменників.

Сараю, Мороза, живопису, гопака, Дону, тижня, Дніпра, хору, гіпсу, листопаду (процес опадання листя) ― листопада (місяць), Парижа, синтезу.

6 балів

 1. Підкресліть правильні форми на позначення часу.

Десять хвилин шостої, чверть на шосту, шість годин десять хвилин, пів шоста, чверть до шостої, за двадцять шоста, без десяти шоста, за десять до шостої, десять по шостій, за двадцять шість.

5 балів

 1. Доберіть українські синоніми до слів іншомовного походження.

Транспортувати ― переміщати

Вербальний ― словесний

Фантом ― примара

Федерація ―  союз

Критерій ―  мірило

Превентивний ― запобіжний

6 балів

 

 1. Спишіть речення, розставте розділові знаки, підкресліть члени речення.

 

Відпочивши з дороги, ми з батьком знову почали займатися улюбленою родинною справою, успадкованої від діда.

8 балів

Усього ― 45 балів

 

 

Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

 

Завдання ІІ етапу

ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

2018-2019 навчальний рік

Відповіді

 

9 клас

 

 1. Напишіть твір-роздум на тему: «Не шукай щастя за морем» (Г. Сковорода) (обсяг твору: 1,5–2 сторінки).

12 балів

 

 1. Перепишіть слова, вставляючи пропущені букви.

 

Контрастний, різьбяр, сніжинці, обласний, піца, арф’яр, бароко, компостний, дит’ясла, рядно, панно, адютант, духмяний, камінчик, бринькати, їдьте,  долоньці, дзеленчати.

9 балів

 

 1. Подані іменники запишіть у формі родового відмінка множини.

 

Тонна ― тонн, завдання ― завдань, стаття ― статей, мадонна ― мадонн, обличчя ― облич, роль ― ролей, вілла ― вілл, мати ― матерів, тунель ―  тунелів, магістраль ― магістралей.

5 балів

 

 1. Відредагуйте словосполучення.

 

Заходи щодо покращення, надіслати поштою, іти по морозиво, за  сімейними обставинами, зраджувати дівчину, сміятися з брата, надіслати на адресу, прийду близько сьомої години, радіти з досягнень, чинне законодавство.

5 балів

 

 1. Складіть і запишіть п’ять речень, у яких дієслово обговорити буде виступати різними членами речення.

 

Обговорити ―  це моє завдання.

Хлопець хоче обговорити це питання.

Мене охопило бажання обговорити.

Він прийшов обговорити цю проблему.

Він запропонував обговорити це питання.

5 балів

 1. Спишіть речення, розставте розділові знаки, назвіть, чим ускладнені речення. У четвертому реченні зробіть повний синтаксичний аналіз

 

 1. Там, у степу, схрестилися дороги немов у герці дикому мечі. Відокремлена уточнювальна обставина.

 

 1. Ні птиць, ані людей, опріч ясної зірки у високості. Відокремлений додаток

 

 1. І солов’ї, пташині віртуози, всю ніч доводять яблуню до сліз. Відокремлене означення виражене прикладкою.

 

 1. Моя любов у хатині батька, у травах, зрошених росою навесні.

 

Речення просте, двоскладне, неповне, поширене, розповідне, неокличне, ускладнене однорідними обставинами та відокремленим означенням.

10 балів

Усього ― 46 балів

 

 

Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

 

Завдання ІІ етапу

ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

2018-2019 навчальний рік

10 клас

 

Відповіді

 

 1. Напишіть твір-роздум на тему: «Поети – це біографи народу, а в нього біографія тяжка» (Л. Костенко) (обсяг: 1,5–2 сторінки).

12 балів

 1. Запишіть словосполучення з числівниками словами, поставте їх у форми родового та орудного відмінків, вказуючи на паралельні форми.

 

49 піч ― сорока девяти (девятьох) печей, сорока девятьма (девятьома) печами;

 

832 школяр ―  восьмисот тридцяти (тридцятьох) двох школярів, вісьмастами (вісьмомастами) тридцятьма (тридцятьома) двома школярами;

 

7984 прикметник ― семи (сімох) тисяч дев’ятисот вісімдесяти(вісімдесятьох) чотирьох прикметників, сьома (сімома) тисячами дев’ятьмастами (дев’ятьомастами) чотирма прикметниками;

 

136 метр ― ста тридцяти (тридцятьох) шести (шістьох) метрів, ста тридцятьма (тридцятьома) шістьма (шістьома) метрами;

 

568 кілограм ―  п’ятисот шістдесяти (шістдесятьох) восьми (вісьмох) кілограмів, п’ятьмастами (п’ятьомастами) шістдесятьма (шістдесятьома) вісьма (вісьмома) кілограмами.

10 балів

 1. Перепишіть, вставляючи пропущені літери.

 

 

Симбіоз, лібрето, конфеті, Тибет, Чилі, дискусія, кипарис, дизель, Шиллер, Голландія, білль, вілла,  імпічмент, Лісабон, Ніцца, імміграція, ванна, брутто, фіни, інтермецо.

10 балів

 

 1. Запишіть слова у фонетичній транскрипції, указавши кількість букв і звуків у кожному слові.

 

Розжитися ― [р о ж: и´ т и с′ а] при вимові ненаголошений [и] наближається до [е], 9 букв, 8 звуків;

Відзвітувати ―  [в’ і д з′ в’і т у в а´ т и] 12 букв, 12 звуків;

Безшумний ―  [б е ж ш у´ м н и й] при вимові ненаголошені звуки [и] та [е] наближається один до одного,  9 букв, 9 звуків;

Вітчизна ―  [в’ і ч: и´ з н а] 8 букв, 7 звуків;

Зцідити ―  [с′ ц′ і д и´ т и] 7 букв, 7 звуків;

Сміються ―  [с′ м’ і й у´ ц′: а] 8 букв, 7 звуків

Намалюєшся ― [н а м а л′ у´ й е с′: а] при вимові ненаголошений [е] наближається до [и], 10 букв, 10 звуків;

Повсякденний ―  [п о в с′ а ґ д é н′: и й] при вимові ненаголошений [и] наближається до [е], 12 букв, 11 звуків;

Баскетболіст ―  [б а с к е д б о л′ і´с т] при вимові ненаголошений [е] наближається до [и], 12 букв, 12 звуків;

Невістчин ― [н е в’ і´ш ч и н] при вимові ненаголошені звуки [и] та [е] наближається один до одного,  9 букв, 8 звуків.

10 балів

 1. Складіть по два речення зі словами коли, хоч, у яких ці слова виступатимуть різними частинами мови .

 

Коли (сполучник) будеш старанно вчитися, то добре складеш іспити.

 

Ми приїхали, коли (прислівник) світало.

 

Ми поїхали в Карпати, хоч (сполучник) падав дощ.

 

Подаруй мені хоч (частка) надію.

4 бали

 1. Спишіть речення, розставте розділові знаки, підкресліть члени речення. Накресліть схеми, вказавши вид речення.

 

Ти ледь, музо, торкнулася мене і я проснувся, щоб полетіти з тобою у світи творчих насолод, описаних філософами.

 

[…], ― і […], (щоб…).

 

Речення складне з різними видами зв’язку: із сурядним та підрядним, між першою частиною речення та другою сурядний зв’язок, а між другою та третьою частинами є  підрядний зв’язок (друге речення є головним, а третє підрядним обставинним мети).

8 балів

Усього ― 54 бали

 

 

Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

 

Завдання ІІ етапу

ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

2018-2019 навчальний рік

11 клас

 

Відповіді

 

 1. Напишіть твір-роздум на тему: «Як хто посіє в юності, так пожне в старості» (Г. Сковорода) (обсяг: 1,5–2 сторінки).

12 балів

 

 1. Подані іменники поставте у форму кличного відмінка однини.

 

Стрільцю, Ілле, мудрецю, Насте, бійцю, читачу, Вікторе, Василю, Юлю, теще, Надіє, Катре, товаришу, маляре, юначе, Олексію, пастуше, синку, місяцю, Хомо.   

                                                                                             10 балів

 

 1. Зніміть скісні риски й запишіть правильно не з різними частинами мови.

 

Досі не прочитана книжка; не здужати задачу; глухий що недочує, то вигадає; ранок несміливо зазирнув у вікна; у нього немає вибору; поле не зоране; він не має вибору; зовсім не цікава розмова; Максимко не доїдає сніданок; ще не завершена праця; неперевірені відомості; непокоїтися про мене; не суворо на серці; не куплений, а подарований рушник.

 

7 балів

 

 1. Доберіть власне українські відповідники до іншомовних слів.

 

Апеляція ― звернення; аргументація ― доказ; анархія ―  безвладдя; координування ― погодження (узгодження), компенсація ― відшкодування, прерогатива ― перевага (привілей), інновація ― нововведення, пролонгація ― продовження, симптом ― ознака, ліцензія ― дозвіл, реєстрація ― запис, асиміляція ― уподібнення.

12 балів

 1. За фрагментами речень установіть вид підрядної частини.

 

…побачила, так що… (обставинне наслідку); …привіталася, дарма що…(обставинне допусту); …допомогла, щоб…(обставинне мети); …засміялася, тому що…(обставинне причини); …подарую, якщо…(обставинне умови; …сумую за людьми, що…(означальне); …не бачить правди, хто…(з’ясувальне); … тоді приїду, як…(обставинне часу); …так люблю, що…(обставинне способу дії); …туди підеш, звідки…(обставинне місця).

5 балів

 

 1. Спишіть речення, розставте розділові знаки, підкресліть члени речення. Накресліть схему, вказавши вид речення.

 

Жайворонок співав, аж луна йшла під блакитне небо, а в лісі слухав того співу первоцвіт і, здійнявши догори два зелені листочки та схиливши білу голівку, дякував йому, сонечку, бо саме воно дало спроможність побачити веселе свято весни.

 

[…], (аж…), а […], (бо…).

 

Речення складне з різними видами зв’язку: із сурядним та підрядним, між першою частиною речення та другою підрядний зв’язок (перше речення головне, а друге підрядне обставинне міри і ступеня), між другою та третьою частинами є сурядний зв’язок, між третьою частиною речення і четвертою ― підрядний зв’язок з(третє речення є головним, а четверте обставинне причини).

 

10 балів

Усього ― 56 балів

Завантажити Завдання та відповіді ІІ етапу ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 2018-2019 навчальний рік

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Exit mobile version