Отримання стипендії в 2017 році: кому і скільки

Хто буде отримувати стипендію в 2017 році? Мабуть, це найактуальніше питання для українських студентів. Нагадаємо, що Кабмін прийняв Постанову «Про внесення змін до стипендіальне забезпечення», яке передбачає скорочення кількості стипендіатів майже наполовину.

Стипендія 2017
Стипендія 2017

Який порядок призначення та виплати стипендій в Україні в 2017?

Новий порядок виплати стипендій вступає в силу з 1 січня 2017 року. Як і раніше, стипендіальний фонд України передбачає два види стипендій – соціальні (для соціально незахищених громадян, пільговиків) та академічні (за навчальні досягнення). В рамках студентської (стипендіальної) реформи соціальну стипендію будуть отримувати близько 7% нинішніх студентів.

Крім того, критерієм при визначенні права студента на соціальну стипендію є матеріальний стан сім’ї. Так, відповідно до внесених у законодавство змінами, соц. стипендії надаються студентам (курсантам) вищого навчального закладу, виходячи з рівня доходу сім’ї та успіхів у навчанні, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Слід зауважити, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають гарантоване державою право на виплату соціальної стипендії.

Процедура розподілу академічних стипендій зазнала більш серйозні зміни – з 01.01.2017 вводиться рейтинг успішності (рейтинг успішності). Таким чином, стипендію отримуватимуть не всі студенти з усередненою четвіркою за екзаменаційну сесію, як це було в 2016 році, а лише ті, хто займе високі місця в рейтингу вищого навчального закладу.

Українське законодавство не передбачає єдиної рейтингової системи для визначення стипендії, тому кожен ВНЗ самостійно розробить свої критерії для складання рейтингу успішності. Приблизно на 90% місце студента в рейтингу буде залежати від навчальної успішності і на 10% – від встановлених критеріїв навчального закладу (наприклад, наукова, спортивна або громадська діяльність). Таке процентне співвідношення допоможе визначити найбільш успішних студентів навіть якщо за результатами сесії всі вони отримали однаковий середній бал.

Хто має право на соціальну стипендію в 2017 році?

Право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти), які не отримують академічних стипендій, не перебувають на повному державному забезпеченні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) ВНЗ, в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків) і не перебувають в академічній відпустці з числа:

 • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • осіб, визнаних учасниками бойових дій і їх дітей;
 • дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;
 • дітей, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту;
 • дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення АТО, бойових дій або збройних конфліктів;
 • дітей шахтарів, які мають необхідний стаж підземної роботи або стали інвалідами I-II групи або загиблих в результаті нещасного випадку на виробництві

Виплата соціальних стипендій в Україні буде проводитися органами соціального захисту населення через вищі навчальні заклади на підставі відповідних документів.

Як отримати стипендію в 2017 році?

Процедура отримання соціальних стипендій передбачає обов’язкове звернення студентів із заявою на ім’я ректора про надання їм стипендіальних виплат. У заяві треба вказати:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • число, місяць, рік народження;
 • зареєстрований і фактична адреса проживання;
 • категорію особи, відповідно до якої визначено право на отримання соцстіпендіі

Разом із заявою про призначення стипендії необхідно подати копію українського паспорта, копію свідоцтва про народження дитини (при наявності), копію ІПН і копію студентського квитка. Крім того, кожна з семи перерахованих вище категорій для призначення стипендії повинна подати додатковий перелік документів:

 • переселенці – копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеного особи;
 • чорнобильці – копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС;
 • діти-сироти – копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або виписка з обліково-статистичної картки; копія свідоцтва про смерть батьків;
 • діти шахтарів – довідка з гірського підприємства з зазначенням стажу підземної роботи; акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1; копія довідки медико-соціальної експертизи; копія свідоцтва про смерть батька (матері);
 • діти учасників АТО – копія свідоцтва про смерть; документ, що підтверджує загибель (пропажу безвісти), виданий військовим формуванням, правоохоронних органів спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлими); копія довідки медико-соціальної експертизи
  учасники бойових дій та їх діти – копія посвідчення учасника бойових дій; довідка органу соцзахисту про перебування на обліку в Єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги, із зареєстрованого місця проживання з посиланням на норму законодавства, згідно з якою встановлено статус учасника бойових дій;
 • дітей загиблих майданівців – копія свідоцтва про смерть батька (матері); копія довідки або посвідчення члена сім’ї загиблого;
 • довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному держреєстрі осіб, які мають право на пільги, із зареєстрованого місця проживання з посиланням на норму законодавства, згідно з якою встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни

Уповноважена особа ВНЗ приймає документи і формує на кожного студента особиста справа, завірену копію якого в 10-денний термін передає в орган соціального захисту населення за місцем знаходження вищого навчального закладу. Заява на стипендію і пакет документів необхідно подати до 28 лютого, грошові виплати в цьому випадку будуть проводиться з січня 2017 року. Студентам, які подали документи після зазначеної дати, стипендія буде призначена з місяця звернення.

Зверніть увагу, що автоматичного продовження раніше призначених стипендій не буде, так що не пропустіть терміни подачі документів.

Академічна стипендія

На академічну стипендію можуть претендувати студенти (в тому числі іноземці, біженці та особи без громадянства), які навчаються в навчальних закладах або наукових установах на денному відділенні. Академічна стипендія призначається виходячи з успішності студентів, виняток становлять першокурсники, яким до першої сесії стипендія виплачується в обов’язковому порядку (незалежно від оцінок). Після зимової сесії стипендія першому курсу призначається на загальних підставах, тобто за рейтинговим принципом.

Як розраховується середній бал і формується рейтинг?

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до стипендіальне забезпечення», рейтинг успішності складається за результатами навчального семестру індивідуально для кожного курсу і кожної спеціальності. Методика складання рейтингу стипендій повинна бути однаковою для всього курсу – дискримінація в цьому питанні не допускається.

За основу при формуванні рейтингу стипендіатів береться показник успішності з кожного навчального предмету (дисципліни), який вимірюється в балах. У рейтинг включаються всі студенти ВНЗ денної форми навчання, крім: учні, які набрали меншу кількість балів, ніж встановлений в навчальному закладі межа незадовільного навчання. Також позбавляються права на стипендію особи, які мають академічну заборгованість.

Кількість розподіляються стипендій визначається до початку підведення підсумків семестрового контролю. При цьому встановлюється однаковий для всіх курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія. Цей показник встановлюється у відсотках від фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням за станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення сесії.

Студенти, які закрили сесію з оцінками 10-12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою нараховується підвищена стипендія, яка на 45,5% вище стандартної (мінімальної) академічної стипендії. При цьому, чинне раніше обмеження на кількість студентів, яким може призначатися академічна стипендія в підвищеному розмірі за особливі успіхи в навчання (2%), з 2017 року не діятиме.

Академічні та соціальні стипендії в ПТУ

Професійно-технічні навчальні заклади при розподілі академічних і соціальних стипендій, в першу чергу, віддають перевагу:

 • дітям-інвалідам та інвалідам I-III групи
 • особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
 • дітям з малозабезпечених сімей (за умови отримання державної допомоги)
 • дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків
 • дітям, які навчаються на гірських професіях, чиї батьки загинули або стали інвалідами внаслідок виробничих травм або професійного захворювання
 • учням, які мають за результатами семестрового контролю середній бал успішності не нижче 7 за дванадцятибальною або не нижче 4 за п’ятибальною шкалою оцінювання
 • дітям, один з батьків яких загинув в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій або збройних конфліктів, або під час масових акцій громадянського протесту, а також дітям-переселенцям

Яким буде розмір стипендії в Україні в 2017 році?

Стипендіальний фонд України в 2017 році збільшено на 580 млн. Гривень і становить майже 6 мільярдів, що дозволяє збільшити розмір стипендій. Так, соціальна стипендія виплачуватиметься в такому розмірі:

 • для учнів ПТУ з числа дітей-сиріт – 966 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт – 2000 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів I – II рівня акредитації – 754 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації – 1000 гривень

Розмір академічних стипендій у 2017 році становить:

 • для учнів професійно-технічних навчальних закладів – 415 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації – 830 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації – 1100 гривень

Підвищений розмір академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації буде виплачуватися в розмірі 1600 гривень. Крім того, для студентів «складних» і «дефіцитних» спеціальностей, зокрема інженерних і природничо-математичних педагогічних (вчителя хімії, фізики, біології і т.д.) можуть розраховувати на збільшені стипендії. Так для студентів ВНЗ I-II рівня акредитації стипендія становитиме 1536 гривень, а для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації – 2036 гривень на місяць.

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь