Презентація “Розвантаження та оновлення програм початкової школи [ppt]

На даній сторінці ви маєте можливість скачати або переглянути в режимі онлайн презентацію “Розвантаження та оновлення програм початкової школи .

Скачати презентацію [ppt]

Переглянути онлайн (дочекайтесь повної загрузки …)

Презентація "Розвантаження та оновлення програм початкової школи [ppt]
Презентація “Розвантаження та оновлення програм початкової школи [ppt]
Колегія Міністерства освіти і науки України затвердила 13 оновлених та “розвантажених” навчальних програм для школярів 1-4 класів, які застосовуватимуться в молодшій школі вже з 1 вересня.

Спільний проект МОН та Ed-Era.com

Завдання проекту:

 • видалення з програм зайвої інформації (спрощення)
 • усунення дублювання
 • більш логічний виклад важливих тем (ядро знань)
 • запровадження компетентністного підходу

Передумови проекту

Скарги вчителів, батьків та дітей на:

 • перевантаженість програм початкової школи
 • невідповідність навчальних програм віковим особливостям дітей
 • застарілість інформації та підходів її викладання

Мета проекту

 • Переглянути у стислі терміни програми початкової школи
 • Залучити максимальну кількість активних вчителів-практиків
 • Продемонструвати, що пропозиції експертів і громадськості будуть враховані
 • Застосувати онлайн-технології для обробки великих масивів інформації
 • Побудувати довіру між освітянами та МОН

Реалізація проекту

 • Здійснено у стислі терміни (червень-липень 2016)
 • за конкурсом онлайн-заяв відібрано 20 модераторів
 • два етапи обговорення – опрацьовано 8236 коментарів від 4015 учасників
 • більшість коментарів на ЕдЕрі – слушні конструктивні пропозиції саме від вчителів-практиків

Реалізація проекту

 • Модератори працювали в онлайн- режимі: відповідали на запитання коментаторів, опрацьовували і узагальнювали надіслані пропозиції та зауваження, проводили роз’яснювальну та аналітичну роботу

 

 • Найактивніше обговорювались навчальні програми з математики, української мови, літературного читання та англійської мови
 • Запропоновані зміни були структуро-вані відповідно до формування ключо-вих та предметних компетентностей
 • Окремі зміни були внесені до пояснювальних записок, з метою корегування мети й завдань вивчення навчального предмета, особливостей організації вивчення програмового матеріалу тощо

Результати проекту

Змінено 13 програм 1-4 класів:

«Українська мова» «Математика»
«Літературне читання» «Інформатика»
«Трудове навчання» «Образотворче мистецтво»
«Мистецтво» «Музичне мистецтво»
«Я у світі» «Фізична культура»
«Природознавство» «Іноземні мови для загальноосвітніх та  спец. навчальних закладів»
«Основи здоров’я»

Ключові зміни

 • знято фіксовану кількість годин на вивчення кожної теми – тепер учителі визначатимуть їх самостійно, враховуючи рівень підготовки класу, наявність навчально-методичного забезпечення та регіональні особливості
 • знято дублювання змісту у навчальних предметах «Основи здоров’я», «Я у світі», «Природознавство»
 • Здійснено перерозподіл тем між класами, щоб привести процес навчання у відповідність до вікових можливостей молодших школярів та принципу здоров’язбереження
 • уніфіковано термінологію програм, якою мають послуговуватися вчителі та автори підручників, її наближено до вікових особливостей молодших школярів

Імплементація результатів

 • Затвердження Колегією МОН
 • Презентація на серпневих вчительських конференціях
 • Запровадження в школах з 1 вересня 2016 року
 • До оновлених програм будуть підготовлені нові вимоги до оцінювання досягнень учнів та нові методичні рекомендації
 • Розміщення додаткових навчальних матеріалів на відкритій інтернет-платформі

Українська мова – що змінено?

 • знято складні для учнів початкової школи теми: «Умовне позначення слів», «Спосіб умовного позначення речень», «Складання речень за поданою графічною схемою»
 • посилено практичне ознайомлення з реченням
 • осучаснено перелік словникових слів (замість комбайнер, фартух, фанера – радісний, милосердний, співчуття тощо);
 • зроблено акцент на розвитку усного мовлення, а не на побудові речень за схемами
 • уведено жанр есе у 3-му класі, щоб стимулювати дітей вільно висловлювати свою думку (замість текст-роздум, текст-міркування, текст-розповідь, які перенесені в старші класи)

Математика – що змінено?

 • зміщено акценти із знаннєвих результатів на діяльнісні (враховано пропозиції щодо необхідності реалізації диференційованого підходу до учнів з різними навчальними можливостями)
 • у програмах 1-2 класів знято вимоги щодо знання напам’ять таблиць додавання та віднімання в межах 10 та 20, таблиць множення та ділення
 • вчителі зможуть самостійно збільшувати кількість годин на вивчення складних тем, що забезпечить усвідомлене оволодіння відповідною обчислювальною навичкою

Літературне читання – що змінено?

 • З кола читання вилучено неактуальних радянських авторів, додано сучасних (з використанням рекомендаційних списків дитячої літератури від Національної бібліотеки України для дітей та авторитетних електронних ресурсів)
 • Планується видання хрестоматії для учнів початкових класів для серії «Шкільна бібліотека», до якої увійдуть твори сучасних авторів
 • Скасовано кількісний показник темпу читання, зроблено акцент на розвитку якісного читання дітей – вчитель має розвивати не лише темп, а й спосіб читання, виразність, правильність, розуміння прочитаного
 • Змінено підходи до аналізу тексту – оцінювати не героя (позитивний-негативний), а вчинки, стимулювати дитину висловлювати свої емоції від прочитаного, розвивати задоволення від читання, а не вимагати виконання інструкцій

Іноземні мови – що змінено?

 • замість письма «слів, словосполучень і речень» – усний курс у 1 класі – розвиток мовлення, здатності вести прості діалоги (письмо уводиться лише в 2 семестрі 1 класу, лише букви і прості слова)
 • скорочено обсяги висловлювань у мовленнєвій компетенції «Говоріння» та обсяги письмових повідомлень у мовленнєвій компетенції «Письмо».
 • додано сучасні теми, цікаві дітям молодшого віку
 • уточнено мовленнєві функції щодо опису емоційного стану.

Природознавство – що змінено?

 • дотримання принципу послідовності викладання матеріалу і поступовості у нарощуванні складності
 • уточнено термінологію
 • зменшено кількість проектів, при цьому розширено їхню тематику, наближено до інтересів дітей

Музичне, образотворче мистецтво та фізкультура – що змінено?

 • зменшено теорію, декомунізовано зміст (вилучено пісні «Вниз по матушке, по Волге», «Священная война» тощо), додано сучасних авторів, збільшено час на рухову активність і творчість
 • прибрані психологічно шкідливі ігри, скасована муштра «рівняйсь-струнко», додані сучасні активні ігри на співпрацю і взаємодопомогу, додані здоров’язбережувальні модулі, прибраний контроль нормативів.

Наступні кроки

Розпочато роботу над створенням відкритої онлайн-платформи, яка міститиме освітню інформацію для вчителів, учнів, батьків: від методик викладання до відеокурсів та навчальних матеріалів

 

Цей проект – перший крок до Нової української школи

Проект розвантаження
та оновлення програм початкової школи – крок до повного оновлення стандартів середньої освіти, які будуть запроваджені

з 2018 року

 

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь