Оплата праці працівників освіти під час карантину

У зв’язку зі зверненнями спілчан з питань оплати праці та організації роботи працівників під час карантину у період з 5 квітня до 16 квітня повідомляємо наступне.

1. ЩОДО НАДАННЯ ПРАЦІВНИКАМ ВІДПУСТКИ БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Законом України “Про відпустки” передбачено лише два види відпусток без збереження заробітної плати: а) за згодою сторін; б) за бажанням працівника в обов’язковому порядку.

Надання працівникові відпустки без збереження заробітної плати оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця із зазначенням підстав надання такої відпустки та її тривалості лише за умови письмової згоди працівника.

!!! Зверніть увагу на те, що надання роботодавцем працівникові відпустки без збереження заробітної плати без згоди працівника чинним в Україні законодавством не передбачено. Якщо власник чи уповноважений ним орган, пропонує працівникові написати заяву на відпустку без збереження заробітної плати, працівник має право відмовитись писати таку заяву.

У зв’язку з тим, що багато з працівників освіти мають дітей дошкільного та шкільного віку, які не відвідуватимуть заклади освіти з 5 до 16 квітня 2021 року, також нагадуємо, що п. 3-1 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про відпустки», передбачено, що відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку матері або іншій особі, зазначеній у ч. 3 ст. 18 цього Закону, для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території. Окрім матері, така відпустка може бути використана повністю або частково батьком дитини, бабою, дідом чи іншим родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів. Правом на таку відпустку користується лише одна із зазначених осіб.

Нагадаємо, за навчання одного учня на одному уроці педагог отримує 2 гривні 31 копійку, – освітній експерт Володимир Онацький

2. ЩОДО НАДАННЯ ЩОРІЧНОЇ ОСНОВНОЇ ВІДПУСТКИ ЧИ ЇЇ ЧАСТИНИ

Згідно зі ст. 10 Закону України «Про відпустки» черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну. Крім того, слід звернути увагу на те, що керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам, спеціалістам навчальних закладів щорічні відпустки повної тривалості у перший та наступні робочі роки надаються у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

Читати також Чи мають право вчителі-пенсіонери на продовження трудового договору: роз’яснення профспілки

3. ЩОДО ПОРЯДКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Пунктом 5.2.1 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки передбачено, що періоди, впродовж яких у закладах освіти не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв`язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, незалежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників. У зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педагогічної, наукової робіт відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку. Відповідно до п. 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, у випадку, коли в окремі дні заняття не проводяться з незалежних від учителя причин, оплата його праці здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу. Згідно з пунктом 8.3.3 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки оплата праці вчителів, вихователів, включаючи вихователів груп продовженого дня, музичних керівників, викладачів, інших педагогічних працівників закладів освіти у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.

Міністерство освіти і науки України в листі №1/9-161 від 13.03.2020 також вказало, що для тих педагогічних працівників, оплата праці, яких здійснюється за тарифікацією, за час карантину виплачується заробітна плата, встановлена при тарифікації.

Таким чином, на час оголошеного карантину у вчителів, викладачів, вихователів, керівників гуртків, іншими педагогічними працівниками, які працюють у декількох закладах освіти, оплата праці яких здійснюється за тарифікацією, має зберігатися заробітна плата за кожним з цих закладів, незалежно від обсягу педагогічного навантаження.

У п. 5.3.1 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки Міністерство освіти і науки України рекомендує органам управління освітою, керівникам закладів та установ освіти і науки створювати умови для використання педагогічними та науково-педагогічними працівниками вільних від навчальних занять та виконання іншої педагогічної (науково-педагогічної) роботи за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами закладу освіти.

Отже, в разі видання відповідного розпорядження (наказу) керівника закладу освіти, педагогічні працівники мають право працювати за межами закладу освіти, наприклад в бібліотеці чи за місцем проживання.

Згідно зі ст. 34 Кодексу законів про працю України простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. Відповідно до п. 2.1 протоколу № 29 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 5 по 16 квітня громадський транспорт перевозитиме пасажирів за спецперепустками. Тому на період з 5 квітня до 16 квітня 2021 року для працівників, яких не буде забезпечено спецперепустками на проїзд у громадському транпорті, може вводитися простій.

Пунктом 8.3.3 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки сторони рекомендують керівникам установ та закладів освіти забезпечити оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних, не з їх вини в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу).

Міністерство освіти і науки України у листі №1/9-161 від 13.03.2020 наголошує на необхідності збереження за працівниками на період карантину середньої заробітної плати, розмір якої визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від лютого 1995 року №100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати».

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments