Навчальна програма предмета “Захист Вітчизни” (для 10-11 класів)

Скачати програма, додаток 4, додаток 5-7, додаток 8-10

Програма Захисту Вітчизни у 10-11 класах
Програма Захисту Вітчизни у 10-11 класах

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА

 «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»

(для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів )

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Навчальний предмет «Захист Вітчизни» викладається на підставі діючого законодавства та входить до інваріантної складової Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня , затверджених наказом МОН від 27.08.2010 №834 зі змінами, що внесені відповідно до наказу МОН від 29.05.2014 №657.

Метою навчального предмета «Захист Вітчизни» є:

– ознайомлення учнів з основами нормативно-правового забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони здоров’я;

– набуття знань про задачі Збройних Сил України та інших військових формувань, їх характерні особливості; засвоєння основ захисту Вітчизни, цивільного захисту, медико-санітарної підготовки; здійснення психологічної підготовки до захисту Вітчизни;

– формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок учнів щодо захисту Вітчизни і військово-патріотичного виховання;

– підготовка учнів до захисту Вітчизни, професійної орієнтації молоді, служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством.

Предмет «Захист Вітчизни» є обов’язковим навчальним предметом, який викладається у старшій школі навчальних закладів системи повної загальної середньої освіти. Уроки проводяться відповідно до потижневого (календарного) плану навчального закладу. У навчальній програмі подається перелік розділів і тем та розрахунок годин на курс навчання юнаків і на курс навчання дівчат з різним потижневим навантаженням (для 2 год., 1,5 год., 1 год.). Навчальний матеріал програми розподіляється по періодам навчання, окремо для групи юнаків і для групи дівчат.

З метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів проводяться військово-польові збори (заняття у лікувально-оздоровчому закладі), на проведення яких відводиться 18 годин (3-і дні) на базі військових частин, військових комісаріатів та базових навчальних закладів, які організуються та проводяться районними військовими комісаріатами та органами місцевого самоврядування. Програма для проведення навчально-польових зборів (занять) не залежить від потижневого навантаження і розрахована на 18 навчальних годин.

Вивчення предмета проводиться з юнаками та дівчатами окремо. Поділ класу на групи здійснюється незалежно від кількості учнів у класі (але не менше ніж 5 осіб). Дівчата за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) навчаються за програмою для групи юнаків. Юнаки, які за станом здоров’я або релігійними поглядами звільнені від засвоєння основ військової справи, вивчають предмет за програмою для групи дівчат.

У навчальних закладах, учні яких навчаються за спортивним напрямком, вивчення предмета «Захист Вітчизни» здійснюється з наданням додатково 36 годин до розділу «Прикладна фізична підготовка» за тематикою навчального закладу.

Навчальна програма предмета «Захист Вітчизни» включає:

1) пояснювальну записку;

2) тематичний план № 1 вивчення предмета для юнаків;

3) план проведення військово-польових зборів (занять);

4) зміст навчального матеріалу та державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки для юнаків;

5) тематичний план № 2 вивчення предмета для дівчат та юнаків, які за станом здоров’я або релігійними поглядами не вивчають основи військової справи;

6) зміст навчального матеріалу та державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки для дівчат та юнаків, які за станом здоров’я та релігійними поглядами не вивчають основи військової справи;

7) додатки, що включають: критерії оцінювання навчальних досягнень  учнів, перелік об’єктів навчально-матеріальної бази, заходи безпеки на заняттях, нормативи та окремі положення курсу стрільб.

На завершальному етапі вивчення навчального предмету «Захист Вітчизни» організується і проводиться військово-спортивне свято. Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу «Основи цивільного захисту» також передбачається під час проведення Тижнів безпеки життєдіяльності та Днів цивільного захисту.

Стрільба з автомата проводиться на відповідно обладнаних стрільбищах і в тирах згідно з планами військових комісаріатів на підставі наказів, погоджених з начальником гарнізону (командиром військової частини, начальником вищого військового навчального закладу), органом управління освітою і керівником навчального закладу.

До заходів військово-патріотичного виховання у розділ річного плану навчального закладу включається вивчення традицій, історії, духовної спадщини, символіки, звичаїв українського народу, національної гідності, культури міжнаціональних відносин, морально-психологічних якостей громадянина, патріота, захисника Вітчизни. Організовуються відвідування учнями військових частин (військових навчальних закладів) з метою ознайомлення їх зі зброєю і бойовою технікою, з побутом і життям військовослужбовців, відвідування військових музеїв, зустрічі з ветеранами Збройних Сил, проведення туристичного походу з військово-патріотичною тематикою, який включає елементи тактичної, прикладної фізичної підготовки та військової топографії.

Основною організаційною формою предмета «Захист Вітчизни» в усіх загальноосвітніх навчальних закладах є урок, що проводиться вчителем (викладачем) згідно програми та розкладу уроків. Урок починається з шикування, перевірки готовності класу до уроку та відпрацювання елементів за тематикою уроку протягом 3-5 хвилин.

На уроках і позакласних заходах з військово-патріотичного виховання стосунки між учнями і вчителем (викладачем) предмета «Захист Вітчизни» будуються на основі вимог загальновійськових статутів в обсязі тем, що вивчаються.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН №1

вивчення предмета для юнаків

 

№ зп   Назва розділу, теми Кількість годин на тиждень З них на військово-польовізаняття
2 год. 1,5  год. 1  год.
1 2 4 5 6 7
Вступний урок 1 1 1
Розділ 1.  Збройні Сили України на сучасному етапі 9 7 4
1 Нормативно-правова база з військових питань. Історія розвитку українського війська. 4 3 2
2 Основи міжнародного гуманітарного права. 4 3 1
3 Військова присяга та військова символіка України. 1 1 1
Розділ ІІ. Військові статути Збройних сил України 28 22 15
1 Військовослужбовці та стосунки між ними. Військова дисципліна. 3 2 3
2 Організація внутрішньої  служби. 6 2 2
3 Стройові прийоми і рух без зброї та зі зброєю. 16 15 8
4 Строї відділення. 3 3 2
Розділ ІІІ. Вогнева підготовка 31 22 16 4
1 Стрілецька зброя та поводження з нею. 12 8 6
2 Основи  стрільби. 2 2 2
3 Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що з’являються. 14 10 7 4
4 Ручні осколкові гранати та поводження з ними. 3 2 1
Розділ ІУ. Тактична підготовка 32 23 19 12
1 Основи загальновійськового бою. 6 3 3
2 Дії солдата в бою. 10 5 4
3 Основи військової топографії. 4 3
4 Дії солдата в бою у складімеханізованого  відділення. 10 10 10 10
5 Озброєння та бойова техніка військової частини (підрозділу). 2 2 2 2
Розділ У. Прикладна фізична
підготовка
8 4 3
1 Основи самозахисту. 8 4 3
Розділ УІ. Основи цивільногозахисту 20 16 6
1 Нормативно-правова база цивільної оборони. 1 1
2 Сучасні звичайні засоби ураження 5 4 1
3 Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях. 10 6 4
4 Основи рятувальних та інших невідкладних робіт. 4 5 1
Розділ УІІ. Основи медико-санітарної підготовки 9 8 4
1 Смерть, ознаки клінічної та біологічної смерті, методи оживлення потерпілих. 3 2 2
2 Надання першої допомоги при кровотечах, пораненнях, переломах та вивихах. 4 4 2
3 Надання першої допомоги при опіках, відмороженнях, утопленні, ураженні електричним струмом, отруєнні та попередження інфекційних захворювань і захворювань, що передаються статевим шляхом. 2 2
Військово-спортивне свято 2 2 2 2
РАЗОМ 140 105 70 18

 


 

План проведення

військово-польових занять

 

з/п Назва розділу (предмета) Кількість годин 1день 2день 3день
1 Тактична підготовка 12 6 6
2 Вогнева підготовка 4 4
3 Військово-спортивне свято 2 2
Всього: 18 6 6 6

 

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ  ТА ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНАКІВ

 

 

Зміст  навчального
матеріалу
Державні вимогидо рівня загальноосвітньоїпідготовки учнів
1 2
Вступний урок  (1 год.)Поняття національної безпеки держави.Розвиток національних Збройних Сил та інших військових формувань України  – необхідна умова забезпечення могутності української держави. Підготовка до захисту Вітчизни – обов’язок кожного громадянина.Зміст програми предмета „Захист Вітчизни”, завдання кожного розділу, порядок проведення занять.

Обов’язки та правила поведінки учнів на уроках.

Учень (учениця):характеризує вимоги Конституції України щодо захисту Вітчизни, свої обов’язки в разі виникнення загрози суверенітету та територіальної цілісності України, поняття національної безпеки держави;визначає основні поняття з військової справи, основ цивільного захисту, психологічної та медико-санітарної  підготовки;виконує правила поведінки на заняттях.
Розділ 1. Збройні Сили України на сучасному етапі.( 9; 7; 4  годин)
Тема 1. Нормативно-правова база з військових питань.
Історія роз витку українського війська ( 4; 3; 2 години)
Урок – теоретичний Структура воєнної організації держави та її керівництво. Воєнна доктрина України.   Учень (учениця):характеризує : історично-політичні умови формування Збройних Сил України;називає: головні напрямки політики Уряду України в галузі оборони і безпеки країни, основні історичні етапи розвитку українського війська, призначення, організаційну структуру, озброєння та тактику ведення бойових дій;визначає: основні положення Воєнної  доктрини України щодо військової служби, основи міжнародного гуманітарного права;

розуміє: завдання служби за контрактом, альтернативної та їх відмінності.

 

Урок – теоретичний  Міжнародне військове співробітництво та участь збройних формувань України  в миротворчих місіях ООН. Основи міжнародного гуманітарного права.
Урок  – теоретичний Основні історичні етапи розвитку українського війська.
Тема 2. Основи міжнародного гуманітарного права ( 4;3;1 години)
Урок – теоретичний Об’єктивна необхідність урегулювання ведення бойових  дій за допомогою міжнародного гуманітарного права. Учень (учениця):знає:

 • основні поняття та терміни міжнародного гуманітарного права;

 

Урок – теоретичний Особливості ведення воєнних дій з врахуванням норм МГП. Заборонені засоби та методи ведення воєнних дій. Правила  застосування норм МГП щодо розпізнавання осіб та об’єктів.  

Урок – теоретичний

Міжнародний правовий захист жертв війни та цивільних об’єктів. Захист дітей та жінок в МГП.

Запобігання порушення норм МГП.

– правила поведінки солдата в бою;- міжнародні розпізнавальні знаки;- принципи діяльності під час проведення гуманітарних операцій;вміє: розпізнавати особи та об’єкти які знаходяться під захистом МГП;

розуміє:

– особливості ведення воєнних дій з врахуванням норм МГП;

– механізм та види юридичної відповідальності за порушення норм МГП;

обґрунтовує: участь України в миротворчих операціях;

характеризує: заборонені методи та засоби ведення воєнних дій.

Тема 3. Військова присяга та військова символіка України(1; 1; 1 год.)
Урок  – теоретичнийІсторія походження військової присяги, бойового прапора, військової символіки збройних формувань України.Військова присяга – клятва на вірність українському народові, її значення і порядок прийняття.Бойовий прапор військової частини – символ честі, доблесті і слави.

 

характеризує :військову присягу, її історію, порядок прийняття та значення, походження бойового прапора, військових відзнак та символіки України.
Розділ ІІ. Військові статути Збройних сил України(28; 22;15 годин)
Тема 1. Військовослужбовці та стосунки між ними. Військова дисципліна (3; 2; 3 години)
Урок – теоретичнийПоняття про військові статути. Військові звання і знаки  розрізнення. Начальники та підлеглі, старші та молодші, їх права і обов’язки.Урок – практичнийДотримання військовослужбовцями статутних взаємовідносин. Правила військової ввічливості і поведінки військовослужбовців. Порядок звернення до начальників, віддання і виконання наказів.

Урок – теоретичний

Військова дисципліна, її суть і значення. Обов’язки військовослужбовців з дотримання військової дисципліни. Заохочення та стягнення, що накладають на солдат (матросів), сержантів (старшин).

Учень (учениця):характеризує: поняття щодо суті і значення військової дисципліни;називає: статути Збройних сил України, основні їх вимоги;пояснює: обов’язки військовослужбовців  з дотримання військової дисципліни; заохочення та стягнення, що накладаються на солдат (матросів), сержантів (старшин);

розуміє: військові звання і знаки розрізнення; правила військової ввічливості й поведінки військовослужбовця як у військовій частині так і у громадських місцях; права й обов’язки військовослужбовця;

обґрунтовує: поняття військова ввічливість,  статутні, нестатутні відносини.

Тема 2. Організація внутрішньої служби( 6;2;2 год.)
Урок – теоретичнийРозподіл часу і повсякденний порядок. Розпорядок дня та його значення для виконання основних заходів повсякденної діяльності навчання й побуту особового складу підрозділів.  характеризує: розпорядок дня військової частини та його значення для виконання заходів повсякденної діяльності, побут особового складу підрозділів; призначення добового наряду роти; 
Урок  – теоретичний Призначення, склад та озброєння добового наряду роти. Обов’язки днювального роти та його підлеглість. Обладнання та оснащення місця, де черговий днювальний виконує свої обов’язки.Урок  – практичний Вивчення дій днювального під час прибуття в роту прямих начальників, чергового частини, у випадку тривоги і пожежі. Дії днювального під час виносу майна з розташування роти. Дії днювального вільної зміни.

 

розуміє: обов’язки днювального роти, під час прибуття в роту прямих начальників, чергового частини, у випадку тривоги, пожежі, евакуації майна з розташування роти, а також під час порушень встановлених статутом правил відносин між військовослужбовцями, обов’язки днювального роти та чатового;дотримується: правил безпеки під час користування зброєю, застосовування засобів пожежогасіння.
Тема 3. Стройові прийоми і рух без зброї  та зі зброєю (16; 15;8 годин)
Урок – практичнийСтрої та їх елементи. Обов’язки військовослужбовця перед шикуванням і в строю. Попередня та виконавча
команди. Виконання команд “Ставай”, “Рівняйсь”, Струнко”, “Вільно”.Урок – практичний Стройове положення. Повороти на місці.

Урок – практичний

 Рух стройовим і похідним кроком.

Урок – практичний

Повороти під час руху.

Урок – практичний
Військове привітання на місці й під час руху.

 

Учень (учениця):характеризує: строї та їх елементи;розуміє: обов’язки солдата перед шикуванням і в строю; попередні та виконавчі команди;виконує: команди, які подаються в строю; рухається стройовим і похідним кроком; здійснює повороти на місці і під час руху;  військове вітання на місці і під час руху; вихід із строю та повернення до нього; підхід до начальника та відхід від нього, стройові прийоми зі зброєю: „Ремінь послабити (підтягнути)”, „Автомат на груди”, „На ремінь”, „Зброю за спину”, „Покласти зброю”, „До зброї”, „За зброю”;

дотримується: правил безпеки при діях зі зброєю.

 

Урок – практичнийВихід зі строю. Підхід до начальника. Повернення до строю.Урок – практичнийТренування у виконанні стройових прийомів і руху без зброї.

Урок – практичний

Стройове положення з автоматом. Виконання прийомів: “Ремінь послабити (підтягти)”, “Автомат на груди”, “На ремінь”, “Зброю за спину”, “Покласти зброю”, “До зброї”, “За зброю”.

 

Тема  4. Строї відділення (3; 3; 2 год.)
Урок – практичнийШикування відділення в розгорнутий і похідний строї. Розмикання і змикання відділення. Перешикування відділення з однієї шеренги у дві і навпаки, з розгорнутого строю в похідний.Урок – практичнийРух відділення стройовим і похідним кроком. Перешикування відділення під час руху з колони по одному в колону по два і навпаки. Військове вітання відділення на місці і під час руху. Відповіді відділення на привітання та поздоровлення. Учень (учениця):називає: строї відділення;вміє діяти: у складі відділення під час шикування в розгорнутий і похідний строї, розмикання та змикання, перешикування на місці та під час руху;рухається у складі відділення стройовим та похідним кроком;

віддає військове привітання,

відповідає на привітання та поздоровлення;

Розділ ІІІ.  Вогнева підготовка (31; 22; 16 годин)
Тема  1. Стрілецька зброя та поводження з нею ( 12; 8; 6годин)
Урок – практичнийПризначення , загальна будова та бойові властивості автомата. Послідовність неповного розбирання та складання автомата. характеризує: бойові властивості та загальну будову автомата;розбирає та складає автомат. 
Урок – практичнийПризначення і будова основних частин і механізмів автоматаУрок – практичнийПриладдя до автомата, порядок чищення, змащення і зберігання зброї.

Урок – практичний

Тренування у неповному розбиранні та складання автомату.

Урок – практичний

Підготовка автомата до стрільби. Можливі затримки і несправності під час стрільби і способи їх усунення. Спорядження магазину патронами і порядок зарядження автомата

Урок – практичний

Загальна будова пневматичної гвинтівки та її характеристика. Основи стрільби з пневматичної гвинтівки. Помилки при стрільбі з гвинтівки та їх усунення. Тренування у стрільбі з пневматичної гвинтівки.

пояснює принцип роботи автоматичної  зброї;розпізнає основні частини автомата;порівнює основні характеристики сучасної стрілецької зброї;обґрунтовує особливості приготування до стрільби;

дотримується правил безпеки при проведенні стрільби зі стрілецької  зброї.

Тема 2. Основи стрільби (2; 2; 2 години)
Урок – теоретичнийПостріл і його періоди. Початкова швидкість кулі, її вплив на стрільбу. Відбій зброї і кут вильоту.Урок – теоретичнийУтворення траєкторії, прямий постріл, прикритий, уражувальний і мертвий простір та їх практичне значення. Учень (учениця):характеризує основи внутрішньої та зовнішньої балістики;обґрунтовує поняття прямий  постріл і прикритий, уражувальний і мертвий простір;дотримується правил безпеки під час проведення стрільби
Тема 3. Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що з’являються(14; 10 ; 7год.)
Урок – практичний
Основні заходи безпеки при проведенні стрільб в тирі та на військовому стрільбищі. Організація і порядок проведення стрільби з пневматичної гвинтівки та автомата.Урок – практичний
Влучність стрільби. Вибір цілі, прицілу та точки прицілювання.Вивчення умов виконання вправ стрільби з пневматичної гвинтівки. Приготування до стрільби. Тренування в одноманітності прицілювання Виконання вправи стрільби з пневматичної гвинтівки.  Практичне тренування.Урок – практичний
Тренування у одноманітності прицілювання, вирішення завдань на визначення прицілу і точки прицілювання.

Виконання  вправи стрільби з пневматичної гвинтівки. Удосконалення знань з будови автомата.

Урок * – практичний (4год.)
Тренування у одноманітності прицілювання, вирішення завдань на визначення прицілу і точки прицілювання.

Виконання початкової вправи стрільби з автомату Калашникова. Удосконалення знань з будови автомата.

пояснює матеріальну частину сучасної зброї та порядок її підготовки до бою;обґрунтовує основні правила стрільби;виконує вправи стрільб, передбачених програмою, нормативів з вогневої підготовки (№ 1, 2, 3, 4, 5) та початкові вправи стрільби з автомата бойовим патроном;дотримується правил безпеки під час стрільби.
Тема 4. Ручні осколкові гранати та поводження з ними (3; 2; 1 год.)
Урок – практичний Призначення, бойові властивості, загальна будова і принцип дії ручних гранат.  Порядок огляду і підготовки гранат до метання.Урок – практичний  
Заходи безпеки під час поводження з ручними гранатами. Вивчення прийомів і правил метання ручних гранат.Виконання першої вправи з метання ручних гранат. 
Учень (учениця):характеризує загальну будову і принцип дії ручних осколкових гранат;розпізнає імітаційні та бойові гранати;володіє технікою метання гранати;

дотримується правил безпеки при метанні гранат.

Розділ ІУ. Тактична підготовка (32; 23; 19 годин)
Тема 1. Основи загальновійськового бою(6; 3; 3 години)
Урок – теоретичний Поняття про бій. Характеристика загальновійськового бою. Види вогню та маневру, їх значення в бою.Урок – теоретичний Обов’язки солдата в бою. Особиста зброя та екіпіровка солдата.

Урок – теоретичний

Організаційна структура  механізованого відділення, його озброєння та бойові можливості.

 

характеризує риси загальновійськового бою, види вогню та маневру, обов’язки солдата в бою, організаційну структуру механізованого відділення;пояснює необхідність якісної підготовки екіпіровки та особистої зброї солдата до ведення бойових дій.
Тема 2. Солдат в бою (10; 5; 4 год.)
Урок – теоретичний Способи пересування на полі бою під час дії у пішому порядку. Порядок дій у складі бойових груп.Урок – теоретичний Поняття про вогневу позицію в обороні. Вимоги до вибору місця для ведення вогню і спостереження. Послідовність обладнання і маскування окопу для стрільби лежачи.

Урок – теоретичний

Вибір місця для ведення спостереження. Способи вивчення місцевості, виявлення цілей та доповідь про їх знаходження.

Урок – практичний
Способи боротьби з танками за допомогою ручних гранат та інших засобів озброєння механізованого відділення.

Урок – теоретичний

Основні види інженерних загороджень. Способи застосування (встановлення) мінно-вибухових загороджень та її демаскуючих ознак, порядок їх подолання.

 

Учень (учениця):характеризує вогневу позицію в обороні, пояснює способи вивчення місцевості, способи боротьби з танками;називає вимоги до організації місця для ведення вогню і спостереження, види інженерних загороджень та їх демаскуючі ознаки; способи пересування на полі бою; знає, як вибирати вогневу позицію та обладнувати її, вести спостереження у заданому секторі, визначати розташування цілей відносно орієнтирів, доповідати про результати спостереження;
дотримується при цьому правил безпеки.
Тема 3. Основи військової топографії  (4;3;- год.)
Урок – теоретичний  Суть орієнтування на місцевості. Визначення сторін горизонту за компасом, годинником та сонцем, місцевими предметами. Доповідь про своє місце знаходження. Магнітний азимут і його визначення. Визначення азимута на місцевий предмет і напрямку руху по магнітному азимуту.Урок – практичний  Порядок руху за азимутом, обхід перешкод. Пошук і захоплення об’єкта.

 

Учень (учениця):характеризує поняття військової топографії, її зміст і особливості;користується військовими топографічними картами;пояснює порядок орієнтування на місцевості, рух за азимутом та яким чином здійснюється обхід перешкод;

визначає сторони горизонту,
доповідати про своє місцезнаходження, визначати азимут за предметами на місцевості;

обґрунтовує необхідність знання основ топографії для виконання бойового завдання.

Тема 4. Дії солдата в бою у складі механізованого відділення (10; 10; 10 год.)
Урок * – практичний (4 год.)  Дії солдата в обороні. Вибір вогневої позиції, її інженерне обладнання та маскування.Ведення спостереження. Дії  з початком вогневої підготовки,  відбиття атаки танків і піхоти.Дії під час застосування зброї масового ураження.Урок * – практичний (4 год.)  Дії солдата у наступі. Похідний і бойовий порядок механізованого відділення.

Висування на рубіж атаки, атака з подоланням мінно-вибухових та інших інженерних перешкод. Подолання ділянки місцевості з радіоактивним зараженням.

 Урок * – практичний (2 год. )

Поняття про дії розвідувального дозору. Дії дозорних під час огляду  місцевості та місцевих предметів, загороджень, мостів, різних перешкод. Дії в засаді.

характеризує дії механізованого відділення в обороні, наступі та в розвідувальному дозорі; дії солдат із початком вогневої підготовки в обороні, під час застосування зброї масового ураження;володіє способами подолання місцевості з вражальними факторами, з мінно-вибуховими загородженнями, дотримується при цьому правил безпечної поведінки.
Тема 5. Озброєння та бойова техніка військової частини (підрозділу) (2; 2; 2 год.)
Урок* – показний 
Ознайомлення з озброєнням та бойовою технікою військовоїчастини (підрозділом), їх призначення, тактико-технічна характеристика. Демонстрація озброєння та бойової техніки в дії.*-  проводиться під час військово-польових занять, при неможливості проводити урок у військовій частині, проходить ознайомлення з роботою призовного пункту у РВК  або здійснюється відвідування місць бойової слави. 
Учень (учениця):характеризує озброєння та бойову техніку військової частини;пояснює основи повсякденної життєдіяльності підрозділу (частини).
Розділ У. Прикладна фізична підготовка (8; 4; 3 години)
Тема 1. Основи самозахисту (8;4; 3 год.)
Урок – практичний 
Розучування і тренування вправ без зброї: стійки, рухи вперед та назад, удари рукою на місці та русіУрок   – практичний   Захист від ударів рукою та  ногою. Розучування і тренування прийомів без зброї: прийоми самострахування, захвати та звільнення від них, больові прийомиУрок – практичний
Розучування і тренування прийомів зі зброєю: підготовка до бою, укол багнетом (ножем) та захист від нападу, удар навідліг палкою  (ножем) та захист від нападу, удар ножем знизу та захист від нападу, захист від погрози пістолетом.

 

пояснює вправи і прийоми самозахисту із зброєю та без зброї;координує свої рухи та захищається в залежності від обставин;дотримується правил безпечної поведінки під час опрацювання вправ і прийомів самозахисту.
Розділ УІ. Основи цивільного захисту (20; 16; 6 годин)
Тема 1. Нормативно-правова база цивільної оборони (1; 1; – година.)
Урок – теоретичний  Нормативно-правова база цивільної оборони України. Організаційна структура цивільної оборони України. Обов’язки учнів щодо вивчення основ цивільного захисту. Учень (учениця):називає основні положення нормативно-правової бази цивільної оборони, міжнародні розпізнавальні знаки цивільної оборони;пояснює важливість знань основ
цивільного захисту. 
Тема 2. Сучасні звичайні засоби ураження (5; 4; 1 години)
Урок  – теоретичнийСучасні звичайні засоби ураження. Осколкові, кулькові та фугасні боєприпаси.. Вибухонебезпечні предмети та правила поводження з ними. Запалювальна та високоточна зброя, заходи та засоби захисту від неї.Урок – теоретичний
Прилади радіаційної розвідки. Їх класифікація, призначення, принцип дії та порядок використання.Урок – теоретичний
Сучасний тероризм, як загроза людству ХХІ століття.
характеризує причини виникнення надзвичайних ситуацій , їх вплив на довкілля та безпеку життєдіяльності людини, сучасні звичайні  засоби ураження;оцінує обстановку в  надзвичайних ситуаціях;наводить приклади виникнення надзвичайних ситуацій на Україні та за її межами;пояснює негативний вплив надзвичайних ситуацій на довкілля та життєдіяльність людини;

дотримується правил безпечної поведінки при виникненні надзвичайних ситуацій, з вибухонебезпечними предметами.

Тема 3. Основні способи захисту населення  в надзвичайних ситуаціях (10; 6;4; год.)
 Урок – практичний
Сигнали і порядок оповіщення про загрозу виникнення  надзвичайних ситуацій. Повідомлення населення попереджувальним сигналом „Увага всім!”. Дії населення по сигналам оповіщення.Урок –  практичний  Засоби індивідуального захисту органів дихання, їх призначення, будова, підбір та правила використання.  Правила виготовлення найпростіших засобів захисту органів дихання та порядок їх використання.Урок – практичний
Ізолюючі засоби індивідуального захисту шкіри.

Загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК). Його  призначення, склад, правила використання.

Урок – практичний
Медичні засоби індивідуального захисту. Аптечка індивідуальна медичного захисту її склад та порядок використання. Індивідуальний протихімічний пакет та його склад. Порядок обробки шкіри, одягу, взуття. Пакет перев’язувальний індивідуальний та порядок його використання.

Урок – теоретичний  
Інженерні споруди, призначені для укриття і тимчасового захисту людей, їх класифікація, обладнання та порядок використання.

Урок – теоретичний

Евакуаційні заходи. Поняття про евакуацію та її види. Принципи і способи здійснення евакуації населення. Підготовка та проведення  евакуації населення з небезпечних районів.

Учень (учениця):класифікує обладнання та пояснює порядок використання інженерних споруд для захисту населення;характеризує основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях, призначення та будову основних засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри, сигнали і порядок оповіщення населення про виникнення надзвичайних ситуацій і порядок дій при цьому, способи  проведення евакуації населення;користується основними засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри, медичними засобами захисту

(аптечка індивідуальна, індивідуальний протихімічний пакет (ІПП), пакет перев’язувальний індивідуальний (ППІ);

виготовляє найпростіші засоби захисту органів дихання та шкіри;

пояснює правила безпеки під час захисту населення в надзвичайних ситуаціях, сутність та порядок, характеризує способи проведення евакуації населення;

виконує алгоритм підготовки населення до евакуаційних заходів та розміщення населення.

Тема  4. Основи рятувальних та інших невідкладних робіт
(4;5;1 год.)
Урок – практичний Характерні види рятувальних робіт. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на промислових об’єктах та в осередках ураження.Урок – практичнийПоняття про дегазацію, дезактивацію та дезінфекцію. Порядок та способи їх  проведення. Особиста гігієна в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження.

Урок – практичний

Знезаражуючі речовини і розчини.

Урок – практичний

Санітарна обробка. Порядок та способи проведення.

 

Учень (учениця):характеризує порядок проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;пояснює порядок та способи проведення спеціальної обробки;проводить часткову обробку стрілецької зброї, обмундирування та тіла;

дотримується правил особистої гігієни в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження

Розділ УІІ.  Основи медико-санітарної підготовки (9; 8; 4 годин)
Тема 1. Смерть, ознаки клінічної та біологічної смерті, методи оживлення потерпілих (3;2;2 год.)
Урок – теоретичний
Загальні уявлення про смерть – характеристика клінічної та біологічної смерті. Орієнтуючі вірогідні та підозрілі ознаки смерті. Поняття про реанімацію (оживлення). Основні правила та порядок проведення реанімації.Урок – практичний
Звільнення дихальних шляхів від сторонніх предметів – западання язика, нижньої щелепи, слизу, води тощо. Штучне дихання – його різновиди, методика та техніка проведення штучної вентиляції легенів. Непрямий масаж серця, як спосіб відновлення діяльності серцево-судинної системи, методика його виконання. Техніка проведення реанімаційних заходів одним та двома рятівниками.
називає ознаки клінічної та біологічної смерті, характеризує орієнтуючі вірогідні та підозрілі ознаки смерті;проводить штучну вентиляцію легенів, непрямий масаж серця;пояснює техніку проведення та дотримується правил безпеки під час реанімаційних заходів.
Тема 2. Надання першої допомоги при кровотечах, пораненнях, переломах та вивихах (4; 4; 2 год.)
Урок  – практичний Поняття про рану. Класифікація ран. Види кровотечі, їх класифікація. Перша допомога при внутрішній та зовнішній кровотечах та проникаючих пораненнях грудей і живота. Учень (учениця):характеризує рани, види кровотечі, переломів, правила транспортування потерпілих, правила надання першої допомоги при кровотечі, проникаючих пораненнях грудей і живота, при переломах кісток; 
Техніка накладання пов’язок на голову, передпліччя, ліктьовий та плечовий суглоби, колінний та гомілковостопний суглоби. Техніка накладання кровоспинного джгута і закрутки на стегно і плече.Техніка стискання судин для зупинки кровотеч в типових місцях. Дії рятівника при травматичній ампутації кінцівки.Урок – практичнийПоняття про переломи кісток і їх ознаки. Види переломів. Табельні та підручні засоби іммобілізації. Накладання шин з підручного матеріалу при переломах плеча, передпліччя, стегна, гомілки. Правила користування шприц-тюбиком. Правила транспортування потерпілих при різноманітних ушкодженнях та пораненнях. вміє: користуватися шприц-тюбиком;накладати пов’язку, кровоспинний джгут, закрутку, шину з підручного матеріалу;транспортувати потерпілих при різноманітних ушкодженнях та пораненнях; дотримується правил безпеки під час  надання першої допомоги при кровотечах, пораненнях, переломах та вивихах.
Тема 3. Надання першої допомоги при опіках, відмороженнях, утопленні,  ураженні електричним струмом, отруєнні та попередження інфекційних захворювань і захворювань, що передаються статевим шляхом (2; 2; – год.)
Урок – практичний 
Класифікація опіків, перша допомога, профілактика больового шоку. Перша допомога при тепловому та сонячному ударі. Дія низьких температур на організм людини.Перша допомога при відмороженнях та переохолодженні, при ураженні електричним струмом та утопленні. Перша допомога при тривалому здавлюванні частин тіла людини та при гострому болі в животі.
Учень (учениця):класифікує і характеризує види опіків та отруєння, пояснює вплив низьких та високих температур на органи людини;характеризує основні заходи для попередження інфекційних захворювань  та захворювань, що передаються статевим шляхом (ВІЛ/СНІД);проводить профілактику опікового шоку;

називає ознаки при отруєнні хімічними речовинами та їжею.

Урок  – практичний   Надання першої допомоги при різноманітних ушкодженнях та захворюваннях. Складання практичних нормативів та завдань з першої допомоги. знає правила надання першої допомоги при опіках, тепловому та сонячному ударі, відмороженнях, переохолодженнях, при ураженні електричним струмом та утопленні, при тривалому здавлюванні частин тіла людини і при гострому болі в животі, при укусах отруйних змій, комах, основи надання першої допомоги при алергічній реакції;надає першу допомогу при різноманітних ушкодженнях та захворюваннях;виконує нормативи та завдання першої допомоги .
Військово-спортивне свято* (2год.)  

 

Примітка:

*-  проводиться під час військово-польових занять.

 


 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН № 2

вивчення предмета для дівчат та юнаків, які за станом здоров’я або релігійними поглядами не вивчають основи військової справи

 

№ зп   Кількість годин на тиждень З них у медичному закладі
2 год. 1,5  год. 1  год.
1 2 4 5 6 7
1 Основи медико-санітарної підготовки 120 89 64 18
2 Основи цивільногозахисту 20 16 6
РАЗОМ 140 105 70 18

 

 

 

Зміст навчального матеріалу для дівчат та юнаків, які за станом здоров’я або релігійними поглядами не вивчають основи військової справи

 

Зміст навчального матеріалу  Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
І. Основи медико-санітарної підготовки
Тема 1. Нормативно-правова база щодо захисту життя та здоров’я людини (1; 1; 1 год.)
Урок теоретичнийОсновні документи нормативно-правової бази, щодо захисту життя та здоров’я людини в Україні. Учень (учениця):характеризує основні нормативно-правові  документи щодо захисту життя та здоров’я;
Тема 2. Основи  навчання про здоров’я  людини та його охорону (6; 6; 4 год.)
Урок теоретичнийВизначення поняття про здоров’я людини. Критерії здоров’я. Вплив спадкоємності та середовища на ріст і розвиток організму. Учень (учениця):пояснює основні компоненти здоров’я;визначає основи здорового способу життя, порядок профілактики хвороб та гігієнічні норми, що регулюють охорону праці.
УроктеоретичнийЕкологічна і соціальна ситуація в Україні та її вплив на здоров’я людей.УроктеоретичнийАналіз стану здоров’я дітей та

дорослих в Україні.

Урок  теоретичний

Профілактика дитячих хвороб.

Уроктеоретичний

Основи здорового способу життя.

Урок теоретичний

Гігієнічні норми, що регулюють охорону праці молоді.

Тема 3. Основи навчання про загальний фізичний та статевий розвиток підлітків (6; 6; 4 год.)
УроктеоретичнийКритерії загального фізичного та статевого  розвитку підлітків.УрокпрактичнийВміння оцінювати за шкалою регресії індивідуальний фізичний розвиток (ріст, маса тіла, об’єм грудної клітки, розміри таза).

Урок теоретичний

Визначення поняття статевий розвиток. Оцінка ступенів розвитку вторинних статевих ознак за п’ятибальною системою.

Урок теоретичний

Анатомо-фізіологічні особливості організму підлітків. Оцінка розвитку статевих органів.

Урок теоретичний

Поняття про особисту гігієну дівчини та юнака від народження до зрілого віку. Урок теоретичний

Визначення фізичного та емоційного навантаження на організм підлітків у різні періоди їх фізичного розвитку.

Учень (учениця):характеризує критерії загального фізичного розвитку;пояснює особливості поведінки та гігієни людини від народження до зрілого віку. 
Тема 4. Фізіологічні основи статевих сексуальних відносин. Перші ознаки настання вагітності (7; 7; 5 год.)
Урок – теоретичнийФізіологічні основи статевих сексуальних відносин. Визначення біологічної, юридичної, соціальної зрілості дівчини  і юнака та їх значення при ранніх статевих відносинах.УроктеоретичнийФізіологічні зміни в організмі жінки в період вагітності. Особливості перебігу вагітності і пологів у неповнолітніх.

Урок теоретичний

Штучне переривання вагітності. Перші ознаки настання вагітності. Визначення строку вагітності. Поведінка дівчини у сім’ї, з юнаком при підозрі на вагітність.

Урок теоретичний

Можливі наслідки штучного переривання вагітності. Загальні захворювання статевих органів. Безпліддя.

Урок теоретичний

Засоби запобігання вагітності. Що таке контрацепція? Фізіологічні та механічні засоби запобігання вагітності. Контрацептивні препарати. Умови їх використання.

Уроктеоретичний

Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм підлітків.

Учень (учениця):розуміє можливі наслідки штучного переривання вагітності і вплив шкідливих звичок на організм підлітків;має загальні уявлення про захворювання статевих органів;називає: фізіологічні зміни в організмі жінки в період вагітності, особливості перебігу вагітності і пологів.
УроктеоретичнийПідготовка дівчини  та юнака до сімейного життя. Поняття про розвиток дитини (вага, ріст).  
Тема 5. Ознаки клінічної та біологічної  смерті, методи оживлення потерпілих (5; 3; 2 год.)
УроктеоретичнийХарактеристика клінічної та біологічної смерті. Орієнтуючі  та достовірні ознаки смерті. Поняття про реанімацію (оживлення).Техніка проведення реанімаційних заходів одним та двома рятівникам.Урокпрактичний

Звільнення дихальних шляхів від сторонніх предметів, западання язика, нижньої щелепи, слизу, води тощо.

Штучне дихання, його різновиди, методика та техніка проведення, перевірка ефективності. Непрямий масаж серця, як спосіб відновлення діяльності серцево-судинної системи, методика його виконання.

Учень (учениця):пояснює ознаки клінічної та біологічної смерті, техніку проведення реанімаційних заходів;розуміє порядок звільнення дихальних шляхів від сторонніх предметів;проводить штучне дихання та непрямий масаж серця.
Тема 6. Кровотечі, їх класифікація. Перша допомога при кровотечах (7; 5; 3 год.)
Урок теоретичнийВиди кровотечі, їх класифікація. Перша допомога при зовнішній та внутрішній кровотечах.Урок практичнийТехніка накладання джгута. Способи та техніка зупинки кровотечі способом пальцевого стискання судин в типових місцях. Методика короткочасної зупинки кровотечі з кінцівок максимальним згинанням в суглобах. Учень (учениця):характеризує види кровотечі;розуміє порядок надання першої допомоги при зовнішніх та внутрішніх кровотечах;дотримується правил безпеки під час першої допомоги при кровотечах. Застосовує способи накладання кровоносних джгутів.

 

Тема 7. Перша допомога при пораненнях, правила накладання пов’язок (7; 5; 3 год.)
Урок теоретичнийПоняття про рану. Класифікація ран. Запобігання раневої інфекції. Види та класифікація пов’язок.УрокпрактичнийЗагальна техніка накладання пов’язок. Накладання стерильних пов’язок на голову, передпліччя, ліктьовий і плечовий суглоби. Учень (учениця):орієнтується в порядку надання першої допомоги при пораненнях;пояснює класифікацію ран;аналізує види пов’язок;

застосовує способи накладання пов’язки на голову, передпліччя, ліктьовий і плечовий суглоби.

Тема 8. Перша допомога при переломах та вивихах.  Травматичний шок. Перша допомога при цьому стані та правила транспортування потерпілих (7; 5; 3 год.)
Урок теоретичнийПереломи, їх класифікація. Перша допомога при переломах та вивихах. Поняття про травматичний шок, перша   допомога.Урок практичнийОснови накладання шин з підручного матеріалу. Правила користування шприц-тюбиком. Транспортування потерпілих при різноманітних ушкодженнях та пораненнях. Учень (учениця):характеризує ознаки травматичного шоку;класифікує переломи та вивихи;надає першу допомогу при переломах та вивихах;

вміє обирати способи транспортування потерпілих;

застосовує способи накладання шини з підручного матеріалу;

вміє користуватися шприц-тюбиком.

Тема 9. Опіки. Ознаки опікового шоку. Сонячний удар, відмороження. Ураження променевою енергією  та електричним струмом (7; 5; 3 год.)
Урок теоретичнийКласифікація опіків. Профілактика опікового шоку. Тепловий та сонячний удар. Відмороженнях. Ураження променевою енергією та електричним струмом.Урок – практичнийНакладання стерильних пов’язок при опіках та відмороженнях. Надання першої допомоги при ураженні променевою енергією та електричним струмом, тепловому та сонячному ударі, відмороженнях та переохолодженні. характеризує опіки,пояснює способи профілактики опікового шоку, сонячного удару, відмороження та ураження електричним струмом;пояснює класифікацію уражень від дії променевої енергії;застосовує способи накладання пов’язок при опіках та відмороженнях;

виконує алгоритм дій надання першої допомоги при тепловому та сонячному ударі, діях низьких температур, ураженні променевою енергією і електричним струмом;

дотримується гігієнічних правил при цьому.

Тема 10. Перша допомога при утопленні, синдромітривалого здавлювання та інших патологічних станах(7; 5; 3 год.)
Урок – теоретичнийУтоплення та тривале здавлювання частин тіла людини, інші патологічні стани та перша допомога при цьому.Урок практичнийНадання першої допомоги при утопленні, тривалому здавлюванню частин тіла людини, головному болю та гострому болю в животі. пояснює достовірні ознаки утоплення, синдрому тривалого здавлювання частин тіла людини та виконує алгоритм дій при наданні першої допомоги при цьому;застосовує методи позбавлення головного болю та болю в животі;дотримується санітарно-гігієнічних правил при наданні першої допомоги.
Тема 11. Отруєння та його профілактика. Допомога при укусах отруйних змій та комах. Зовнішні прояви алергії(7; 5; 3 год.)
Урок теоретичнийОтрута і отруєння, їх вплив на організм людини. Профілактичні заходи. Ознаки та перша допомога при отруєнні хімічними речовинами, продуктами харчування тваринного та рослинного походження. Перша допомога при укусах отруйних змій та комах.  Прояви алергічної реакції. Антидоти та їх використання.  Учень (учениця):наводить приклади згубного впливу отруйних речовин на організм людини;характеризує профілактичні заходи отруєння хімічними речовинами, продуктами харчування тваринного та рослинного походження,вміє: надати першу допомогу при отруєннях, укусах змій і комах; застосовувати антидоти при отруєннях;

вибирає алгоритм надання першої допомоги при алергічній реакції.

УрокпрактичнийНадання першої допомоги при  отруєннях хімічними речовинами та продуктами рослинного і тваринного походження, укусах отруйних змій, комах, алергічній реакції внаслідок цього.
Тема 12. Профілактика інфекційних захворювань та захворювань, що передаються статевим шляхом (14; 8; 6 год.)
Урок теоретичнийПоняття про інфекційні хвороби. Види інфекційних захворювань. Збудники інфекційних хвороб. Особливості епідемічної пожежі в надзвичайних умовах.Урок практичнийПоняття про дезінфекцію, дезінсекцію, дератизацію, їх призначення, види, методи. Приготування робочих розчинів. Способи проведення дезінфекції приміщень, одягу, взуття, білизни, посуду.

Урок теоретичний

Профілактика інфекційних хвороб. Імунітет.

Урок теоретичний

СНІД. Шляхи зараження, перебіг хвороби. Профілактичні заходи.

Уроктеоретичний

Дитячі інфекційні хвороби (вітряна віспа, дифтерія, коклюш, кір, скарлатина). Профілактика інфекційних захворювань у дитячому колективі.

Урок теоретичний

Шкірно-венеричні захворювання та їх профілактика.

Урок теоретичний

Туберкульоз. Шляхи зараження, перебіг хвороби. Профілактика туберкульозу.

Учень (учениця):характеризує інфекційні хвороби, шляхи зараження СНІДом, дитячі інфекційні хвороби, шкірно-венеричні захворювання,  визначає особисті профілактичні заходи та при  догляді за інфекційними хворими;вміє проводити дезінфекцію приміщень та одягу,дотримується правил безпеки при цьому.

 

Урок теоретичнийОсобиста профілактика під час догляду за інфекційними хворими.  
Тема 13. Перша допомога та догляд за хворими (7; 5; 5 год.)
Урок теоретичнийПерша допомога та догляд за хворими. Основи медичної деонтології.УроктеоретичнийОсобиста гігієна хворого.

Урок * практичний у лікарні (1 год.)

Засоби догляду за хворими: підкладний круг, підкладне судно. Гігієна харчування.

Урок*- практичний у лікарні
(3 год.) Лікувально-охоронний та санітарно-гігієнічний режим у лікарні.

Учень (учениця):орієнтується в особливостях лікувально-охоронного та санітарно-гігієнічного режиму в лікарнях;має уявлення про деонтологію, особисту гігієну хворого;вміє використовувати засоби догляду за хворими, надавати першу допомогу.
Тема 14. Основні способи реанімації і транспортування пригострих захворюваннях. Застосування лікарських препаратів(17; 11; 9 год.)
Урок теоретичнийОсновні способи реанімації і транспортування при гострих захворюваннях, нещасних випадках та отруєннях.Урок *- практичний у лікарні (1 год.) Застосування лікарських препаратів.

Урок теоретичний  

Догляд за хворими з гострими захворюваннями  органів дихання (гостра пневмонія, приступ бронхіальної астми, легенева кровотеча). Ознаки цих захворювань.

Урок теоретичний

Захворювання серцево-судинної системи, біль у серці, набряки тощо. Перша допомога.

Учень (учениця):знає основні способи реанімації, транспортування хворих;вміє застосовувати лікарські препарати, проводити штучне дихання і непрямий масаж серця;володіє навичками догляду за хворими з гострими захворюваннями органів дихання і серцево-судинної системи.
Урок *- практичний, у лікарні(1 год.) Правила застосування гірчичників, медичних банок, ніжних ванн, накладання венозних джгутів. Штучне дихання й закритий масаж серця.Урок * – практичний, у лікарні 
(1 год.). Засоби першої допомоги та ліки під час приступу бронхіальної астми, легеневої кровотечі, гіпертонічного кризу, приступу стенокардії, набряку легенів і непритомності. Вимірювання артеріального тиску й температури тіла.Урок *практичний у лікарні

 (3 год.) Оволодівання способами догляду за хворими.

 
Тема 15. Гострі захворювання органів травлення, обміну речовин, нирок та сечовивідних шляхів. Надання першої медичної допомоги (7; 5; 3 год.)
УроктеоретичнийОзнаки гострих хвороб шлунка(спрага, біль у животі, відрижка, печія, блювання, шлункова кровотеча), кишок (проноси, запори, метеоризм, кишкова кровотеча) і сечовивідних шляхів (розлад виділення сечі, набряки,   гіпертонія,   біль),   які   потребують   першої   допомоги.Урок  теоретичний

Печінкова та ниркові коліки, промивання шлунку беззондовим методом, використання клізм. Застосування холоду, тепла.

Урок* – практичний у лікарні (2год.). Ознайомлення з перебігом гострих захворювань органів

травлення, обміну речовин, нирок та сечовивідних шляхів. Надання першої допомоги.

Учень (учениця):має уявлення про перебіг гострих захворювань органів травлення, обміну речовин, нирок та сечовивідних шляхів.знає ознаки гострих хвороб шлунка. кишок, сечовивідних шляхів;вміє промити шлунок беззондовим методом, надавати першу допомогу.
Тема 16. Перша допомога при різноманітних отруєннях, радіаційних ураженнях (8; 7; 7 год.)
Урок * практичний (1 год.). Радіаційні ураження, їх профілактика і перша допомога.Урок   теоретичнийУраження отруєними і сильнодіючими отруйними  речовинами, укусами отруйних змій і комах, їх профілактика й перша допомога.Урок *- практичний (1 год.)  Профілактика та перша допомога при ураженні отруєними і сильнодіючими отруйними речовинами, укусами отруйних змій і комах.

Урок* практичний, у лікарні (1 год.).

Види гострих отруєнь ліками, побутовими речовинами, отрутохімікатами, грибами, отруйними рослинами і ягодами. Основні ознаки отруєння й загальні принципи надання першої допомоги.

Урок * практичний, у лікарні (1 год.).

Лікарські препарати необхідні для надання першої допомоги.

Урок *– практичний, у лікарні (1 год.).

Оволодіння способами і засобами першої допомоги при різноманітних отруєннях.

Урок * практичний, у лікарні (1 год.).

Профілактика ураження отруйними речовинами. Заходи безпеки під час надання першої допомоги. Антидоти та їх використання.

має уявлення про радіаційні ураження і їх профілактику;знає лікарські препарати необхідні для надання першої допомоги і заходи безпеки під час надання першої допомоги;володіє навичками надання першої допомоги при  різноманітних отруєннях і радіаційному ураженні.

 

* – заняття проводяться у медичному закладі;

Розділ 2 «Основи цивільного захисту» проводиться з учнями,які вивчають військову справу за  змістом тематичного плану №1 програми.

 

 

Додаток № 1

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

 

Рівенькомпетентності Бали Критерії оцінювання якості знань, умінь і навичок учнів
1 2 3
І. Низький
рівень
1 Учень може розрізняти об’єкт вивчення і відтворити деякі його елементи. Володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів, що відтворюються учнем окремими словами чи реченнями з постійною допомогою викладача, виконує лише фрагменти практичних завдань
2 Учень фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, має поверхові уявлення про об’єкт вивчення, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні, має елементарні навички, практичні завдання виконує лише з допомогою викладача
3 Учень відтворює менше половини навчального матеріалу, за допомогою викладача виконує елементарні завдання, розрізняє елементи техніки виконання нормативних вимог і здатний виконати незначну їх частину
ІІ. Середнійрівень 4 Учень знає близько половини навчального матеріалу, здатний відтворювати його не в повному обсязі відповідно до тексту підручника або пояснення викладача, його вміння і навички дають змогу виконувати практичні дії на рівні нижчої межі середнього рівня нормативного часу
5 Учень розуміє основний навчальний матеріал, здатний дати визначення понять, але допускає помилки. За допомогою викладача може логічно відтворювати значну його частину, його уміння і навички дають змогу виконувати практичні дії на рівні середньої межі нормативного часу
6 Учень виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, відповіді його правильні, він може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, за допомогою викладача може його аналізувати, порівнювати та робити висновки, здатний виконувати контрольні нормативи на рівні вищої межі середнього нормативного часу
Ш. Достатнійрівень 7 Учень виявляє знання і розуміння переважної більшості навчального матеріалу, здатний застосовувати його на рівні стандартних вимог, частково контролювати власні навчальні дії, рівень практичних умінь  і навичок дає змогу виконувати нормативи на рівні нижчої межі достатнього нормативного часу
8 Знання учня достатньо повні,  він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, вміє аналізувати, робити висновки. Самостійно застосовує теоретичні знання для виконання практичних завдань. Виконує нормативи на рівні середньої межі достатнього нормативного часу.
9 Учень вільно володіє  вивченим матеріалом, вміє узагальнювати інформацію, застосовує її на практиці, рівень умінь і навичок при виконанні нормативів відповідає вищій межі достатнього нормативного часу
ІУ. Високийрівень 10 Учень володіє глибокими, міцними знаннями, здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях. Виявляє творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі власної пізнавальної діяльності, знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх при вирішенні поставлених завдань. Нормативи виконує на рівні нижчої межі високого рівня
11 Учень володіє узагальненими знаннями з предмета, вільно висловлює власні думки, визначає програму особистої пізнавальної діяльності без допомоги викладача знаходить джерела інформації і використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності. Нормативи виконує на рівні середньої межі високого нормативного часу
12 Учень має системні знання, виявляє здатність приймати творчі рішення, самостійно розвиває власні обдарування і нахили, вміє самостійно здобувати знання, рівень умінь і навичок дає змогу виконувати нормативи на бездоганному рівні та зі значним перевищенням високого рівня нормативного часу

 

 1. Індивідуальна оцінка визначається:

12 балів – якщо не менше 50% перевірених нормативів (прийомів, вправ, завдань, питань) оцінюється – 12 балів, а решта – не нижче 9 балів;

11 балів – якщо не менше 50% перевірених нормативів (прийомів, вправ, завдань, питань) оцінюється – 11-12 балів, а решта – не нижче  8 балів;

10 балів – якщо не менше 50% перевірених нормативів (прийомів, вправ, завдань, питань) оцінюється – 10-12 балів, а решта – не нижче  7 балів;

– 9 балів – якщо не менше 50% перевірених нормативів (прийомів, вправ, завдань, питань) оцінюється – 9-12 балів, а решта – не нижче  6 балів;

8 балів – якщо не менше 50% перевірених нормативів (прийомів, вправ, завдань, питань) оцінюється –8-12 балів, а решта – не нижче  5 балів;

– 7 балів – якщо не менше 50% перевірених нормативів (прийомів, вправ, завдань, питань) оцінюється – 7-12 балів, а решта – не нижче  4 балів;

– 6 балів – якщо 50% перевірених нормативів (вправ, завдань, питань) оцінюється 6-12 балів та один з них – не нижче 3 балів;

– 5 балів – якщо 50% перевірених нормативів (вправ, завдань, питань) оцінюється 5-12 балів та один з них – не нижче 2 балів;

– 4 бали – якщо 50% перевірених нормативів (вправ, завдань, питань) оцінюється 4-12 балів та один з них – не нижче 1- 3 бали;

– 3 бали – якщо два і більше нормативів (прийомів, вправ, завдань, питань) оцінюється на 3 бали;

– 2 бали – якщо два і більше нормативів (прийомів, вправ, завдань, питань) оцінюється на 2 бали;

– 1 бал – якщо два і більше нормативів (прийомів,  вправ, завдань, питань) оцінюється, як 1 бал.

 

 1. Оцінка за перший рік навчання, підсумкова оцінка учня за повний курс з навчального предмета «Захист Вітчизни» та навчально-польові збори.

– 12 балів, якщо оцінки, отримані з тактичної, вогневої та прикладної фізичної підготовки – 12 балів, а з інших розділів не нижче 9 балів;

– 11 балів, якщо оцінки, отримані з тактичної, вогневої та прикладної  фізичної підготовки – 11-12 балів, а з інших розділів не нижче 8 балів;

10 балів, якщо оцінки, отримані з тактичної, вогневої та прикладної фізичної підготовки – 10-12 балів, а з інших розділів не нижче 7 балів;

9 балів, якщо оцінки, отримані з тактичної, вогневої та прикладної фізичної підготовки – 9- 12 балів, а з інших розділів не нижче 6 балів;

8 балів, якщо оцінки, отримані з тактичної, вогневої та прикладної фізичної підготовки – 8 -12 балів, а з інших розділів не нижче 5 балів;

7 балів, якщо оцінки, отримані з тактичної, вогневої та прикладної фізичної підготовки – 7-12 балів, а з інших розділів не нижче 4 бали;

-6 балів, якщо не більше, ніж з одного розділу, одержано оцінку 3 бали, а тактична, вогнева та прикладна фізична підготовка оцінюється не менш як  6 балів;

– 5 балів, якщо не більше ніж з одного розділу, одержано оцінку 2 бали, а тактична, вогнева та прикладна фізична підготовка  оцінюється не менш як  5 балів;

4 бали, якщо не більше ніж з одного розділу, одержано оцінку 1 бал, а тактична, вогнева та прикладна фізична підготовка  оцінюється не менш як  4 бали;

3 бали, якщо з двох і більше розділів одержана оцінка 3 бали, або  одна оцінка 3 бали з тактичної, вогневої чи прикладної фізичної підготовки;

2 бали, якщо з двох і більше розділів одержана оцінка 2 бали, або одна оцінка 2 бали з тактичної, вогневої чи прикладної фізичної підготовки;

1 бал, якщо з двох і більше розділів одержана оцінка 1 бал, або одна оцінка 1 бал з тактичної, вогневої чи прикладної фізичної підготовки.

Оцінка за виконання початкової вправи стрільби з автомата Калашникова не впливає на загальну оцінку вогневої підготовки.

 

Додаток № 2

 

Рекомендований перелік

основних об’єктів навчально–матеріальної бази

предмета «Захист Вітчизни» в навчальних закладах

 

 1. Кабінет предмета ”Захист Вітчизни”.
 2. Кімната для зберігання зброї та боєприпасів
 3. Стрілецький тир.
 4. Навчальне місце для вивчення стройових прийомів.
 5. Навчальне місце для практичного вивчення обов’язків днювального роти.
 6. Елементи єдиної смуги перешкод.
 7. Навчальне місце для занять з фізичної підготовки.
 8. Виносне навчальне обладнання.
 9. Табельна зброя і майно.

 

 

Додаток № 3

 

Заходи безпеки на заняттях

 

Безпека учнів під час занять з навчального предмета «Захист Вітчизни» забезпечується постійним, суворим і неухильним дотриманням вимог статутів, настанов, курсу стрільб, а також визначених заходів безпеки.

У кабінеті предмета «Захист Вітчизни»:

 1. З проекційною та відеоапаратурою допускаються лише викладач та учні, які мають відповідні навички роботи з нею.
 2. На заняттях зі зброєю – перевіряти її справність, переконатися у відсутності гострих задирок, заклинень та інших причин травматизму учнів. Обов’язково перевіряти зброю на зарядженість.
 3. Забороняється проводити заняття з електрообладнанням без вентиляції, встановлення захисних загороджень і протипожежного обладнання та якщо учні не склали залік з правил електробезпеки. Вимагати особливої обережності в роботі з бензином, антифризом та іншими речовинами, які легко займаються чи є отруйними речовинами. Не допускати миття рук, деталей та одягу етилованим бензином.

У тирі:

 1. Стрільба допускається лише зі справної, приведеної до нормального бою, зброї.
 2. Стріляти можна тільки за командою викладача.
 3. Обов’язково збирати гільзи і невикористані патрони та здавати їх викладачеві.
 4. Оглядати зброю до і після стрільби, до і після занять.
 5. Суворо дотримуватися курсу стрільб та інструкції по організації і проведенню стрільб при виконанні навчальних вправ.
 6. Забороняється:

– спрямовувати зброю в сторону від мішеней, наводити її на людей чи тварин;

– брати зброю чи підходити до неї без команди;

– заряджати зброю тільки за командою викладача.

На місцевості:

 1. Використання холостих патронів на заняттях дозволяється тільки військовослужбовцям і вчителю (викладачу) предмета „ Захисту Вітчизни”.
 2. Стрільбу холостими патронами дозволяється вести тільки з бойової зброї.
 3. Метання навчальних гранат дозволяється з відстані не ближче 70-100 метрів від місця розташування учнів.
 4. Категорично забороняється:
 • брати в руки гранати, що не розірвалися, снаряди, міни, боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети;
 • використовувати бойові патрони на тактичних заняттях;
 • проводити стрільбу різного виду патронами з навчальної і саморобної зброї.

Виявлені в учнів патрони, гільзи та інші види боєприпасів чи вибухонебезпечні предмети підлягають негайному вилученню та здачі. Контроль за дотриманням правил безпеки покладено на вчителя (викладача).

 

Обов’язки учня та правила поведінки під час проведення уроків з предмету «Захист Вітчизни»

 1. За результатами засвоєння предмету «Захист Вітчизни» учень зобов’язаний:
 • знати основні положення Конституції України про захист Вітчизни та інші нормативи правових актів з питань оборони;
 • усвідомити свої обов’язки у разі виникнення загрози суверенітету та територіальної цілісності України;
 • набути знання про функції ЗСУ;
 • засвоїти основи військової справи, цивільної оборони і медико-санітарної підготовки.
 1. Під час проведення уроків учень повинен дотримуватись правил поведінки:
 • бути одягненим за встановленою формою, чисто й охайно,
  бездоганно дотримуватись правил особистої гігієни;
 • знати своє місце в строю та в навчальних кабінетах;
 • виявляти повагу до вчителя (викладача), призначених командирів,
  товаришів, сприяти підтриманню порядку та дисципліни;
 • бути уважним, виконувати вимоги вчителя (викладача), завдання уроку;
 • мати окремий зошит з предмету «Захист Вітчизни», вести записи акуратно і в повному обсязі, своєчасно виконувати домашнє завдання;
 • приймати участь у створенні і вдосконаленні навчально-матеріальної бази предмету «Захист Вітчизни»;
 • бездоганно дотримуватись заходів безпеки під час занять.

 

Заходи безпеки під час проведення стрільб

 

 1. Безпека забезпечується чіткою організацією, точним дотриманням курсу стрільб, встановлених правил і заходів безпеки, високою дисципліною всіх учнів.

На кожному об’єкті, де проводиться стрільба, з урахуванням його особливостей і місцевих умов розробляється інструкція щодо заходів безпеки, яку повинен знати особовий склад взводу, що проводить стрільбу. Особовий склад, не ознайомлений з заходами безпеки, до стрільб і обслуговування стрільб не допускається.

 1. Кожний учень повинен точно дотримувати заходів безпеки під час проведення стрільб. Командири військових частин, керівники навчальних закладів, вчителі (викладачі) предмета «Захист Вітчизни» несуть повну відповідальність за точне дотримання учнями заходів безпеки.
 2. Перед стрільбою мішеневе поле слід ретельно оглянути і вилучити з його території людей, тварин і транспорт.

Переміщення на об’єкті стрільби дозволяється тільки по дорогах і в районах, які вказані начальником стрільбища.

 1. Забороняється:

– заходити ( заїжджати) на дільниці, де є снаряди, міни, бомби, запали та інші вибухонебезпечні предмети. Ці ділянки мають бути позначені покажчиками і знаками з відповідними попереджувальними написами;

– забороняється торкатися снарядів, мін та інших вибухонебезпечних предметів і засобів імітації, які не розірвалися. Про кожен снаряд, гранату, імітаційний заряд, що не розірвався, слід доповісти керівнику стрільб в установленому порядку;

– спрямовувати зброю в бік протилежний  від мішеней, у тил, наводити її на людей чи тварин; брати зброю та підходити до неї без команди. Стрільба негайно припиняється під час порушення заходів безпеки за командою :

“Стій !”, “Припинити стрільбу !” та під час підйому білого прапорця на командному пункті;

 1. При метанні гранат вставляти запал у гранату дозволяється тільки перед її метанням за командою керівника. Переносити бойові ручні гранати не у гранатних сумках забороняється. Виходити з укриття дозволяється не раніше, як через 10 секунд після вибуху ручних осколкових та протитанкових гранат. Якщо заряджена бойова граната не була використана
  (запобіжна чека не виймалася), розрядження її проводиться тільки за командою і під безпосереднім наглядом керівника.
 2. Стрільба допускається тільки зі справної, приведеної до нормального бою зброї. Заряджати зброю і починати стрільбу дозволяється тільки за командою керівника стрільби.

 Зауваження та пропозиції просимо надсилати на електронні адреси: [email protected];[email protected].

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь