Завдання ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з хімії

Методичні рекомендації вивчення хімії у 7 класі
Методичні рекомендації вивчення хімії у 7 класі

Скачати завдання

Завдання ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з хімії

7 клас

 

 1. Під час спалювання речовини складу ЕН4 масою 3,2 г отримали воду масою 7,2 г. Обчисліть, яку речовину піддали спалюванню. (5 б)
 2. До складу солі входять: Са − 17,1%; Р − 26,5%; О − 54,7%; і Гідроген. Обчисліть формулу цієї речовини та її відносну молекулярну масу. (10 б)
 3. Напишіть рівняння реакцій добування кальцій карбонату різними способами, взявши за вихідну речовину кальцій. (10 б.)
 4. Обчисліть, у якій із сполук складу Р2О3 чи Р2О5 масова частка Фосфору є більшою. (10 б)
 5. У чотирьох газометрах є гази: кисень, водень, азот, карбон(ІV) оксид. Опишіть способи визначення кожного з них. Напишіть рівняння реакцій. (5 б)
 6. Напишіть рівняння реакцій за нижче поданими схемами:

_____  +  ___ →  Al2S3;     Cu(OH)2 → CuO + ____ ; CaO + HCl → ____ + H2O;

 

Fe + CuSO4 = ____ + Cu;  P + O2 = _______ ; CH4 + O2 = ______ + _______ . (5б)

 

 

Всього: 45 балів.

 

 

Завдання ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з хімії

8 клас

 1. Обчисліть масу сірки, в якій міститься стільки атомів, скільки їх є у залізі масою 3,08 г. (5 б)
 2. До складу газової суміші входять: азот − 60%; кисень − 30%; карбон(ІV) оксид − 10%. Визначте відносну густину цієї суміші за гелієм. (8 б)
 3. Є речовини: фосфор, залізо, вода, сульфатна кислота, купрум(ІІ) нітрат, калій гідроксид, карбон(ІV) оксид, кисень, натрій оксид. Як з даних речовин та продуктів їхньої взаємодії добути якомога більше інших речовин? Напишіть не менше 20-и рівнянь реакцій. (15 б)
 4. Природний Купрум складається з двох ізотопів 63Cu 65Cu. Атомна маса Купруму у періодичній системі 63, 55. Обчисліть атомну частку 63Сu у мідному купоросі. (15 б)
 5. Напишіть рівняння реакцій за нижче поданою схемою:

Fe→ FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe.

FeCl2   (5 б.)

 1. За взаємодії оксиду складу Ме2О масою 12,4 г добули його гідроксид масою 16 г. Обчисліть оксид якого металу взяв участь у реакції. (5 б.)
 2. Електронна формула елемента 1s22s22p63s23p64s2. Назвіть елемент. Обчисліть кількість нейтронів та протонів у ядрі атома та напишіть рівняння реакцій, що характеризують властивості елемента, його оксиду та гідроксиду. (7 б.)

 

Всього: 60 балів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з хімії

9 клас

 1. Обчисліть формулу кристалогідрату барій хлориду, якщо відомо, що масова частка кристалізаційної води в ньому становить 14,8%. (5 б.)
 2. З’їдаючи плитку шоколаду масою 100 г, людина отримує 529 ккал (1 ккал дорівнює 4,184 кДж). Обчисліть, яку масу чистого вугілля треба спалити, щоб виділилась така сама кількість теплоти. Тепловий ефект реакції горіння вуглецю − 410 ккал. (5 б.)
 3. Під час спалювання алкану витратився кисень об’ємом 28 л (н.у.) й утворилася вода кількістю речовини 1 моль. Визначте формулу алкану. (10 б.)
 4. Допишіть ліві частини реакцій та знайдіть коефіцієнти, використавши метод електронного балансу за схемами: t

S + H2SO4 (конц.)→ ; S + HNO3 (розб.)→ ; S + HNO3 (конц)→ ; S + NaOH → . (15 б).

 1. Дано водні розчини речовин: гідроген броміду, натрій фториду, алюміній хлориду та калій гідроксиду. Який один реактив треба взяти, щоб розпізнати кожну з цих речовин? Укажіть ознаки реакцій та напишіть рівняння реакцій. (12 б).
 2. Визначте густину нітроген(ІІ) оксиду та відносну густину його за повітрям. (5 б).
 3. Суміш метану та етену об’ємом 88 л, що містить об’ємну частку насиченого вуглеводню 40%, повністю спалили. Обчисліть об’єм кисню, що витратився та карбон(ІV) оксиду, що виділився (н.у.). (13 б.)

 

Всього: 65 балів.

 

Завдання ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з хімії

10 клас.

 1. Під час спалювання фосфіну масою 3,64 г отримали оксид, який піддали дії води до утворення метафосфатної кислоти. Обчисліть масу та кількість речовини утвореної кислоти. (8 б.)
 2. Газова суміш карбон(ІІ) і карбон(ІV) оксидів має відносну густину за воднем 16. Обчисліть об’ємну частку кожного газу у цій суміші. (8 б.)
 3. За взаємодії сплаву натрію з іншим лужним металом масою 1,06 г з надлишком води виділився газ об’ємом 0,672 л (н.у.). Визначте невідомий метал, що входить до складу сплаву та масові частки кожного металу в ньому. (14 б.)
 4. Допишіть продукти реакцій та поставте коефіцієнти методом електронного балансу за поданими схемами, використавши всі можливі варіанти перебігу реакцій:
 5. a) Al + HNO3 (розб.)→ ; C + HNO3 (конц.) → ; Fe + H2SO4 (конц.) → . (15 б.)
 6. Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою:

Р → Р2О5 → Р3РО4 → К2НРО4 → К3РО4 → Zn3(РО4)2   (5 б.)

 1. Під час пропускання електричного розряду крізь кисень, об’єм газу зменшився на 2 дм3. Обчисліть об’єм кисню, що прореагував. (5 б.)
 2. Дано 4 пронумеровані пробірки з розчинами речовин: натрій хлориду, натрій ортофосфатну, арґентум (І) нітрату та нітратної кислоти, якщо відомо:

а) під час зливання розчинів пробірок № 2 й № 4 утворюється осад, що розчиняється у розчині пробірки № 1;

б) під час зливання розчинів пробірок № 2 й № 3 утворюється осад, що не розчиняється у розчині пробірки № 1. Складіть план послідовності визначення цих речовин не використовуючи інших реактивів. Напишіть рівняння реакцій. (10 б.)

 

Всього: 65 балів.

 

 

 

Завдання ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з хімії

11 клас.

 

 1. На суміш кальцій гідриду з кальцій карбідом подіяли надлишком води. Внаслідок реакцій утворилась суміш двох газів, об’єми яких відносяться між собою як 2:1. Обчисліть масову частку кальцій гідриду у вихідній суміші. (10 б.).
 2. Наважку алюмінію нагріли з оксидом невідомого тривалентного металу, внаслідок чого отримали метал масою 28 г. Таку ж наважку алюмінію піддали дії розбавленої сульфатної кислоти. Виділився водень об’ємом 16,8 л (н. у.) Назвіть метал, що входив до складу оксиду. (10 б.)
 3. Маючи неорганічні речовини: кальцій карбонат, воду та вуглець, добудьте через ряд перетворень етан-1,2-діол. (6 б.)
 4. До складу сполуки А входять елементи: Карбон − 39,13%, Гідроген − 8,7 % і Оксиген. Це в’язка, прозора рідина, добре розчинна у воді. За нагрівання з хлоридною кислотою в присутності концентрованої сульфатної кислоти утворює трихлоропохідне Б. Під час дії на неї металічним натрієм утворюється газ В і речовина Г, що має здатність забарвлювати полум’я у жовтий колір. Обчисліть формулу сполуки А та об’єм газу В (н.у.), якщо в реакцію вступила сполука А масою 46 г. Напишіть рівняння реакцій, назвіть речовини позначені літерами. (18 б.)
 5. Використайте 2 ізомери вуглеводню гомологічного ряду СnH2n-2 та охарактеризуйте всі можливі властивості цих сполук. Підтвердіть відповідь рівняннями реакцій (не менше як 12 реакцій). (12 б.)
 6. Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою:

N2 → NO → NO2 → HNO3 →NH4NO3 → N2O → N2 → Mg3N2 → NH3 (9 б)

NH3.

 1. У пробірках під шифрами містяться водні розчини етанової та хлоридної кислот, етанолу, гліцеролу, метаналю, глюкози, натрій сульфату. Як визначити кожну з них за участю відповідних реактивів? Напишіть рівняння реакцій. (10 б)

 

Всього: 75 балів.

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь