Хімічні властивості речовин. Конспект уроку для 7 класу

Скачати

Валентність хімічних речовин
Валентність хімічних речовин

Валентність хімічних елементів.

                        Визначення валентності за формулами бінарних сполук.

Цілі уроку:

 • визначити поняття «валентність» як здатність атома утворювати хімічні сполуки;
 • ознайомити учнів зі значеннями валентностей окремих атомів;
 • показати учням найпростіші способи визначення валентностей за Періодичною системою;
 • формувати вміння роботи з Періодичною системою;
 • навчити визначати валентність атомів одного елемента за валентністю іншого в бінарних сполуках;
 • закріпити знання учнів читати хімічні формули речовин, визначати якісний та кількісний склад простих та складних речовин;
 • повторити матеріал попередніх уроків;
 • розвивати логічне мислення;
 • розвивати вміння та навички;
 • узагальнювати вивчений матеріал, вибирати головне, робити висновки;
 • виконувати завдання за алгоритмом.

Тип уроку: комбінований

Методи і методичні прийоми:

 • словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, Періодичною системою хімічних елементів, складання опорного конспекту, виконання тренувальних вправ);
 • наочний (демонстрація наочності).

Обладнання : Періодична система хімічних елементів Д. І Менделєєва, схема опорного конспекту.

Міжпредметні зв’язки: математика, українська література.

Базові поняття та терміни: валентність, структурні формули.

Конструктор уроку:

 № з/п Тема уроку

 

                         Форми роботи на уроці
 учнів   учителя
12 Валентність хімічних елементів -робота з підручником;

-сомостійна робота;

-складання опорних схем;

-робота в групах;

-термінологічна робота;

-розв’язування проблемних ситуацій;

-виконання вправ за алгоритмом;

-виконання вправ;

-підготовка схеми.

-усна розповідь;

-створення ситуації успіху;

-повідомлення теми та мети;

-запитання до учнів;

-організація роботи з підручником;

-організація бесіди;

-закінчення речення очікувань

 

 

 «… хімічні формули говорять хімікові цілу історію речовин».

                                                                                                               Д. І. Менделєєв

Хід уроку

І. Організаційний момент. Перевірка готовності класу до уроку, рапорт про кількість відсутніх.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

– Що було задано додому? (опрацювати матеріал підручника  параграф 7, виконати завдання у робочому зошиті на с. 37,38 ІІІ, ІV рівні – за вибором, повторити матеріал попередніх уроків)

– Чи всі виконали домашнє завдання?

– Які були труднощі при його виконанні?

Перевіримо виконання завдань (два учні зачитують хід виконання роботи ,а решту звіряють). Оцінювання. (слайд 1)

-Що ми вивчили на попередньому уроці?(На попередньому уроці ми вивчили хімічні формули речовин)

Перевіримо рівень засвоєння теоретичного матеріалу попередніх уроків.

Прочитати формули речовин:P4 ,H3PO4 ,HCl, Mg(NO3)2 ,CaCO3 (слайд 2)

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Два учні працюють біля дошки:

 1. Охарактеризувати якісний і кількісний склад крейди, що має формулу: СаСО3
 2. Пояснити, що означають записи: 2Н2О, 3Н, 2Н2, Ag +, 4Fe

Решта учнів працюють у парах над завданням (слайд 4) :

Із запропонованих тверджень виберіть вірні:

 1. Хімічна формула показує якісний та кількісний склад речовини молекулярної будови.
 2. Охарактеризувати кількісний склад речовини можна за допомогою символів.
 3. Відносна атомна маса хімічного елемента безрозмірна.
 4. Атоми, молекули, йони – це структурні частинки речовини.
 5. Заряджені частинки речовино називаються йонами.
 6. Числа перед хімічними формулами  називають індексами.
 7. Складна речовина містить атоми кількох елементів.
 8. Назва простої речовини завжди пишеться з малої літери.

Оцінювання.

Учні роблять висновок, що за хімічною формулою речовини  ми отримуємо відомості про склад речовини, а за складом речовини ми можемо записати її хімічну формулу (слайд 5)

ІV. Мотивація навчальної діяльності.

Станьмо всі по одному, а тепер об’єднаймось у пари, запросіть до себе третього товариша. А в хімії, до речі, так як у житті. Сполуки можуть утворюватися двома хімічними елементами, трьома і навіть більше. Давайте навчимось їх записувати. І ще, побажаємо один одному цікавого уроку та приємного спілкування!

Зверніть увагу на записи на дошці першого ряду хімічних речовин.

(слайд 6)

1 ряд            Н2                   НСl                      NH3

2 ряд           H-H                H-Cl                     H-H-N-H

Дайте відповіді на запитання:

-Чи можете ви пояснити ці записи?(Так, зображені хімічні формули речовини).

-Як називають хімічні формули першого ряду? (Молекулярні)

-Які хімічні формули називають молекулярними? (Формула, яка характеризує кількісний та якісний склад речовини)

-Чим відрізняються формули другого ряду? (Вони додатково показують як атоми єднаються між собою)

Отже, сьогодні ми поговоримо про те, як атоми єднаються між собою під час утворення молекул. Чи існує порядок з’єднання атомів у молекулі?

-Чи можна формули другого ряду назвати молекулярними?

На це питання ми повинні знайти відповідь сьогодні на уроці. Крім того, в кінці уроку ми повинні пояснити сутність записів формул другого ряду і знайти помилку цих записів.

V.Сприйняття та засвоєння нового матеріалу. (слайд 7, 8, 9)

1. Поняття про валентність. ( слайд 10)

Розповідь учителя.

Більше трьох сотень років тому вчені встановили , що атоми  з’єднуються у молекули  за допомогою особливих зв’язків, що мають назву хімічних. Спершу атоми уявляли у вигляді кульок, на поверхні яких є «гачки», за їх допомогою атоми поєднуються один з одним, як ланки одного ланцюга. Тільки на початку ХХ ст. була встановлена істинна природа хімічного зв’язку

(слайд 11)

Одна з основних властивостей атома – це здатність утворювати хімічні зв’язки. Атоми різних елементів можуть утворювати певне число зв’язків , притаманне лише їм. (слайд 12)

Молекулярні формули показують лише якісний та кількісний склад молекули, але хіміки використовують ще один вид формул – це структурні формули. Цю формули показують не лише хімічний склад, а й дають наочне уявлення про кількість хімічних зв’язків кожного елемента  і про порядок звязування атомів один з одним.

У структурних формулах кількість хімічних зв’язків , які утворює атом хімічного елемента позначають рисками, сааме кількість рисок і визначає його валентність.

Учні складають схему:

Молекулярні формули                         Структурні формули

відображають

…                                                                    …

У хімічний словник записують визначення структурної формули

Завдання

За структурними формулами речовин визначити :

–         Яку кількість хімічних зв’язків утворює Гідроген?

–         Яку кількість хімічних зв’язків утварює Нітроген, Хлор, Карбон?

Виконавши завдання ви зрозуміли , що кожний атом може приєднувати до себе різну кількість атомів інших елементів.

Отже, що ж таке валентність хімічного елемента? (слайд 13) На це запитання ви знайдете відповідь у змісті параграфа 8 у підручнику на с.60 і зробите запис у хімічний словник.

Валентність це загальна властивість атомів приєднувати до себе певну кількість атомів іншого хімічного елемента. (слайд 14)

3.Визначення валентності за Періодичною системою Д. І. Менделєєва (слайд 15) (робота з Періодичною системою елементів).

Валентність елементів можна визначити за допомогою Періодичної системи елементів. У Періодичній системі елементи розташовані за групами. Номер групи, в якій знаходиться елемент, показує максимальне число хімічних зв’язків, що може утворити його атом. Тобто максимальна валентність дорівнює номеру групи.

Проте, слід пам’ятати , що кожне правило має свої виключення . Те сааме стосується і валентності Наприклад, за періодичною системою валентність Оксигену VII, а в дійсності ІІ, Нітрогену V а в дійсності – IV.

Деякі елементи можуть виявляти різні валентності, але не вищі за максимальну. Усі можливі валентності можна з’ясувати за Періодичною системою, для цього необхідно від максимальної валентності відняти числа, кратні двом, наприклад:

-Карбон міститься в четвертій групі, відповідно, його максимальна валентність дорівнює чотирьом, віднімаючи два, отримуємо ще одну валентність -2 ;

-Хлор міститься у сьомій групі, відповідно, максимальна валентність 7, віднімаючи декілька разів двійку від семи, отримуємо можливі валентності: 1,3, 5,7.

Таким чином можна обчислити валентності для більшості хімічних елементів.

Завдання 6 у робочому зошиті на с.40.

З усього сказаного можна зробити висновок, що атоми хімічних елементів можуть мати сталу валентність та змінну.

3. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук . (слайд 15) (пояснення вчителя)

Щоб визначити валентність хімічних елементів у бінарній сполуці скористуємось алгоритмом у робочому зошиті на с .39

V. Закріплення матеріалу.

1. Визначити валентність елементів у сполуках з Гідрогеном (cлайд 16)

H2S, HBr, SiH4 ,PH3 ,HF, CH4

2.Бесіда:

–         Чи знайшли ми відповіді, які ставили на початку уроку? (так)

–         Чи можна формули другого ряду назвати молекулярними? (ні)

–         Як називають ці формули? (структурними)

–         Чим структурні формули відрізняються від молекулярних? (молекулярні формули показують на кількісний та якісний склад молекули, а структурні – порядок з’єднання атомів у молекулі)

–         Чи вірно записані структурні формули речовин? (ні, у третій формулі помилка, атом Гідрогену може утворювати тільки один хімічний зв’язок)

–         Прочитайте епіграф до уроку. Про що може сказати хіміку формула речовини? (кількісний та якісний склад речовини, проста речовина чи складна, складається з елементів металів чи неметалів, як атоми єднаються між собою під час утворення молекул)

VI. Рефлексія.

Закінчити речення очікувань:

–         Я знаю, що структурна формула речовини – це…

–         Я знаю, що валентність – це…

–         Я знаю, що в Періодичній системі номер групи вказує на…

–         Я знаю, що віднявши від вищої валентності число кратне два можна отримати…

–         Я знаю, що бінарними називають сполуки…

VII. Домашнє завдання.

–         Опрацювати матеріал підручника параграф 8.

–         У робочому зошиті  на с.41 виконати ІІ,ІІІ рівні за вибором

–         Повторити матеріал попередніх уроків.

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь