Тестові завдання для узагальнення знань з курсу хімії 8 клас

Щоб завантажити файл натисніть кнопку “Скачати

Скачати

 

Класи неорганічних сполук.   Оксиди. (8 кл.)

   Класи                                                                        1 варіант

1.Вкажіть групу речовин, яка містить лише оксиди:

а) FеО, FеS, NO2;        б) N2O, Na2O, NaСl;     в) К2O, СгO3, Сг2O3;

г) FеО, Fе2O3, FеS;      д) К3N, КН, К2O.

 

2.Визначте і вкажіть речовину А у схемі реакції А + Н2O → Н2SO4:

а)Н2S;      б) SO2;      в) SO3;      г) SO;       д) Н2SO3.

 

3.Вкажіть хімічну формулу оксиду, який має немолекулярну будову:

а) SO2;      б) СO2;      в) Fе2O3;    г) Н2O;      д) СО .

4.Вкажіть пару оксидів, які, взаємодіючи з водою, утворюють кислоти:

a)Si02,N205;                б)NO,N2O5;          в)N205,   N02;           г) CO, С02;                                                 д) Сг03, Сг203.

5.Вкажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди:

а) К2O, SO2, СuO;       б) SiO2, SO,Мg;      в) МgO, K2O, BaO;

г) ZnO, K2O, SO3 ;     д) АІ2O3, ZnO, BeO.

 

  6.  Визначте і вкажіть речовину А у схемі реакції А + КОН → К2SO3:

а) Н2S;      б)SO2;      в) SO3;      г) SО;       д) Н2SO4.

 

7.Вкажіть групу речовин, яка містить лише кислотні оксиди:

a) MgO, N205, S02; б) С02, S03, ВаО;        в) Р205, S02, SO3;

г)CuO, SOz, S03;   д) CI207, MgO, C02.

8.Вкажіть хімічну формулу оксиду, який під час взаємодії з водою утво­рює луг:

а20;       б)Fe203;      в) Сг203;    г) FeO;      д) ZnO.

9.Вкажіть клас речовин, який утворюється під час взаємодії води з оксида­ми активних                                                                                                                                                           металів:

а) кислоти;   б) солі;    в) кислотні оксиди;    г) луги;    д) несолетворні оксиди.

 

10.Вкажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди, що реагують з водою:

a) MgO, CuO, СrO;              б) Cu20, FeO, Ni203;     в) K20, CaO, ВаО;

  г) Сl2O7, CuO, MgO;      д) ZnO, Na20, K20.

 

11.Встановіть відповідність формул оксидів їхнім характеристикам.
Характеристика оксиду      Формула оксиду

A.Несолетвірний оксид;                 1. АІ203;
Б. Змішаний оксид;                       2. S03;

B. Кислотний оксид;                        3. CO;
Г.  Амфотерний оксид;                   4. Na20;
Д. Основний оксид;                         5. Fe304.

12.Встановіть відповідність між формулами оксидів і формулами кислот.

Кислотний оксид                         Кислота

A.N205;                                                  1. H2S04;
Б.N203;                                               2. H2Si03;

B.S03;                                                  3. H2S03;
Г.S02;                                                   4. HN03;
Д.Si02;                                                 5. HN02

 

                          Класи неорганічних сполук.   Оксиди (8 кл.)

2 варіант

1.Вкажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди:

а) SiO2, К2O, СаО;       б) СO2, К2O, МgO;       в) К2O, ВаО, Сu20;

г) FеО, СO2, SO3;        д) С02, СО, СаО.

 

2.Вкажіть групу речовин, які належать до несолетвірних оксидів:
а) СO2, СО, NO;    б) N2O, СО, NO;              в) SiO2, СаО, МgO;

г) N2O5, NO2, NO;  д) МgO, К2O, Na2O.

 

3.Визначте і вкажіть речовину А у схемі реакції А + Н2O → Н2SO3:

а)Н2S;      б) SO2;      в) SO3;      г) SO;       д) Н2SO3.

 

4.Вкажіть пару оксидів, які, взаємодіючи з водою, утворюють основи:

a)Si02, N205;               б)NO, N2O5;          в)N205,   N02;           г) CO, С02;   д) Сг03, Сг203.

5.Вкажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди, що реагують з водою:

a) MgO, CuO, СrO;              б) Cu20, FeO, Ni203;     в) K20, CaO, ВаО;

г) Сl2O7, CuO, MgO;   д) ZnO, Na20, K20.

6.Визначте і вкажіть речовину А у схемі реакції А + КОН → К2SO4:

а) Н2S;      б)SO2;      в) SO3;      г) SО;       д) Н2SO4.
7.Вкажіть групу речовин, яка містить лише кислотні оксиди:

а) СO2, СаО, SO2;       б) Н2O, СO2, SO3;                         в) SO2,SO3Р2O5;     г) SO2, Р2O5, ВаО;      д) N2O5, NO2, ZnО.

8.Вкажіть клас речовин, взаємодіючи з яким вода утворює луг:
          а) кислотні оксиди;     б) оксиди активних металів;

в)кислоти;                     г) солі;         д)оксиди малоактивних металів.

 

9.Вкажіть клас речовин, який утворюється під час взаємодії води з оксида­ми     неметалів:

а) кислоти;   б) солі;  в) кислотні оксиди;    г) луги;      д) несолетворні оксиди .

 

10.Вкажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди, що реагують з водою:

a) MgO, CuO, СrO;                     б) Cu20, FeO, Ni203;     в) K20, CaO, ВаО;

г) Сl2O7, CuO, MgO;           д) ZnO, Na20, K20.

11.Встановіть відповідність між реагентами і продуктами реакцій.

Реагенти                                Продукти реакцій

A  ВаО + Н2→;                        1. BaS04;

Б. ВаО + S02   →;                          2. Ва(ОН)2

B.                                                  ВаО + S03   →;         3. BaS03

Г. ВаО + Р2О5 →;                        4. Ва3(РО4)2

 12. Встановіть відповідність між оксидом і основою.

Оксид                             Основа

             A. СrO                                       1. Сг(ОН)3;
             Б. Сг203;                                   2. CuOH

     B. Сu20;                                          3. Сг(ОН)2;
     Г. CuO;                                        4. Fe(OH)3;
     Д. Fe203                                                              5. Cu(OH)2;


Класи неорганічних сполук.   Кислоти (8 кл.)                                   1 варіант

1.Вкажіть валентність кислотного залишку борної кислоти Н3В03:

а) один;     б) два;       в) три;       г) чотири;     д) п’ять.

2.Вкажіть речовини, з якими може реагувати хлоридна кислота:
а) Сu,СuО;        б) Zn, ZnO;       в) Аg, КОН;

г) Нg, НgO;       д) NaNO3, Сu.

3.Вкажіть групу речовин, яка містить тільки сильні кислоти:

а) Н3РO4, HNO3;   б) Н2С03, HCl;    в) НСl, H2SO4 ;

г) HNO2, HCl;       д) H2SO3, H2SO4.

4.Вкажіть формулу кислоти, яка утворюється під час взаємодії фосфор(У) оксиду з гарячою водою:    а) Н3Р04;       б) НР03;         в) Н3Р03;        г) H4Р207;       д) Н3Р02.

5.Вкажіть групу речовин, яка містить лише кислоти:

a) H2Si03, NaCІ03, Н2С03;               б) Н3Р04, HNO3, HClO;
в) HCl, NaCl, H2S04;                       г) KCN, H2S, Na2S;

д) HClO3, KCl03, HClO4.

6.Вкажіть групу речовин, яка містить лише оксигеновмісні двохосновні кислоти:

a) H2Se03, HN02, HN03;  б) Н2СО3, H2S03, H2Si03;

в) H2S, H2Se, H2S04,       r) HN02. H2S03, H2Si03;

д) НР033Р043Р03.

7.Вкажіть групу речовин, яка містить лише двохосновні кислоти:

а) HN03, HN02, HF, Н2С03;                 б) H2Se04, H2S, H2Si03, H2S04;

в) H2S, HN03, H3P04, HBr;                    г) H2S, HN02, H2Se, K2S;
д) HNO2, HBr, HN03, HCIO

8.Вкажіть кислоту, всі солі якої розчинні у воді:а) НСl;           б)HN03; в) Н2С03; г) H2S04;  д) H2S.

9.Вкажіть ознаку , за якою можна розпізнати сульфатну кислоту:

а) кисла на смак, змінює забарвлення лакмусу на червоний , добре  розчинна у воді;

б) має різкий запах ,обвуглює папір і деревину, вбирає воду з повітря;

в) не змінює забарвлення фенолфталеїну, в’язка рідина, димить на повітрі;

г) майже в два рази важча за воду, змінює забарвлення метилоранжу на рожевий, кисла на смак.

10. Встановіть відповідність між реагентами і продуктами реакції

Реагенти                  Продукти реакції

А. Mg+ НСl                                              1.CаSO4 і  Н2О

Б.  Fe( OH)3+ HN03                               2.AgCl і  НNО3

        В. AgNO3+ НСl                                      3.MgCl2 і  Н2

Г.  CaО+  H2S04                                        4.Fe(N03)3  і  Н2О

11. Складіть рівняння реакцій що лежать в основі схеми . Вкажіть суму коефіцієнтів у всіх  рівняннях реакцій.    S→ SО2→Н23

12.Визначте масову часку Оксигену в ортофосфатній кислоті.

 

Класи неорганічних сполук.   Кислоти (8 кл.)

                                                2 варіант

 

1. Вкажіть кислоту, валентність кислотного залишку якої дорівнює III:
а) нітратна;          б) сульфатна;        в) метафосфатна;

г) ортофосфатна;   д) сульфітна.

 

2.Вкажіть групу речовин, яка містить лише трьохосновні кислоти:

 

а) Н3Р04, Н3РО3, Н2С03, H2S04,     б) Н3Р04, Н3В03, H3As04;

в) H2S, Н3РО3, Н3В03, Н2С03;         г) Н3Р03, Н2С03, Н3В03;               

д) HCl, HBr, НI, НСlO.

 

  3. Вкажіть групу речовин, яка містить лише кислоти:

 

a) ZnBr2, HBr, KBr, NaN03;                 б) KOH, KCl, HCl, HN03;

в) H3P04, HP03, HBr, HCl;                     г) H2C03, NaOH, HBr, HCl;

д) HN02, KN02, KMn04, HMnO4.

 

4. Вкажіть валентність кислотного залишку сульфітної кислоти:

а) один;   б) два;       в) три;       г) чотири;       д) п’ять.

 

5.Вкажіть пару речовин, які розчиняються у хлоридній кислоті:

 

a) AgNO3, AgCl;        б) BaS04, FeS04;         в) K2C03, AgCl;

г) ZnC03, MgO;         д) Hg, K20.

 

6.Вкажіть назву реакції основи з кислотою:

 

а) самоокиснення — самовідновлення;       б) заміщення;

в) нейтралізації;      г) естерифікації;        д) гідрогенізації.

 

7.Вкажіть кислоту, всі солі якої розчинні у воді:

а) НСl;          б)HN03;        в) Н2С03;     г) H2S04;      д) H2S.

 8.Вкажіть групу, у якій всі речовини взаємодіють з хлоридною кислотою:
a) K2S03, K2S04;    б) K2S03, K2S;         в) H20, K2S03;

г) K2S03 Н20;        д) KHS, K2S04.

 

9.Вкажіть групу речовин, з якими взаємодіють кислотні оксиди:

а) вода, луги, солі, кислоти;

б) основні та амфотерні оксиди, основи;

в) вода, основні та амфотерні оксиди, луги;

г) кислоти, солі, вода;

д) основні оксиди та кислоти.

 

10. Встановіть відповідність між реагентами і продуктами реакції

 

Реагенти                              Продукти реакції

 

       А. Zn+ НСl                                              1. ВаSO4 і НСl

Б. KOH+ HN03,                                    2.FeCl2  і  Н2О

        В. ВaCl2+ H2S04                                    3.ZnCl2 і  Н2

Г. FеО+ НСl                                             4.КN03  і  Н2О

 

11. Складіть рівняння реакцій що лежать в основі схеми . Вкажіть суму коефіцієнтів у всіх рівняннях реакцій.

Р→ Р2О5→Н3РО4

   12.Визначте масову часку Оксигену в сульфатній кислоті.

 

 

 

Класи неорганічних сполук.    Основи  (8 кл.)

1 варіант

   1.Вкажіть пару речовин, які, взаємодіючи з водою, утворюють луги:

a) Cs2O, BaO;             б) CuO, CaO;            в) ZnO, Na2O;        г) FeO, К2O;                                                                                            .       д) Аl2O3, Na2O

2.Вкажіть групу речовин, які взаємодіють з лугами:

a) ZnCl2, S03, К20; б) NaCl, S03, HN03;     в) S02, HCl, ZnCl2 ;

г) H2S04, N205, MgO;       д) FeCl2, KCl, NaN03.

 

3.Вкажіть пару речовин, яку потрібно використати для добування цинк гідроксиду:

 

а) ZnO, NaOH;      б) ZnSO4, НОН: в) Zn(N03)2, Cu(OH)2;

г)ZnCl2, Ва(ОН)2; д) Zn3(P04)2, КОН;

4.Вкажіть речовини, які належать до амфотерних основ:

 

а) АI(ОН)3, CuOH;      б) Ве(ОН)2, Zn(OH)2;     в) Zn(OH)2, Ba(OH)2;

г) Сг(ОН)3, Сг(ОН)2;   д) Ва(ОН)2, КОН.

 

  5. Вкажіть колір, у який забарвлюється фенолфталеїн у лужному середовищі:
а) синій;                б) жовтий;             в) малиновий;

г) рожевий;         д) фіолетовий.

 

 6. Вкажіть речовину, яка утворюється під час термічного розкладання купрум(ІІ)   гідроксиду:

 

а)Сu;           б) CuO;        в) Cu20;        г) CuOH;      д) CuS.

 

  7.Вкажіть основу, яка не розкладається під час нагрівання:
а) цинк гідроксид;              б) алюміній гідроксид;

в)натрій гідроксид;             г) купрум(II) гідроксид;

д)            ферум(III) гідроксид.

  8.Вкажіть хімічну формулу їдкого калі:

а)К20;         б) КОН;        в) Са(ОН)2;       г) KCI;        д) KN03.

 

  9.Вкажіть групу, яка складається тільки з речовин, що реагують з барій гід­роксидом:

a) HN03, H2S04, C02, CuO;     б) N205, SO3, CuO, CuCl2;

в)            N205, S02, C02, HN03;          г) Na20, Н20, НСl, HN03;

д)            K20, H20, ZnCl2, HCl.

 

10.Визначте речовини А і D у схемі реакції CuS04 + А → D↓ + K2S04:

а) KOН, Fe(OH)3;            б) КОН, Сu(ОН)2;             в) К20, CuS04;

г) К, Cu;                              д) KN03, Cu(N03)2.

 

11.Встановіть відповідність між реагентами і продуктами реакцій.

Реагенти                                       Продукти реакцій

A.Fe(OH)3 + HCI →;                               1.BaS04;

Б. ВаО + Н20 →;                                    2. FeCl3, H20;

B.ВаО + S03 →;                                      3. FeCl2, H20;
Г. ВаО + S02 →;                                      4. BaS03;

Д. Fe(OH)2 + HCI →;                             5. Ва(ОН)2.

 

12.Встановіть відповідність між основою і оксидом, який можна одержати
внаслідок термічного розкладання цієї основи.

    Основа                                                  Оксид

A.Сг(ОН)3;                                               1. СrO;
Б. CuOH;                                           2. Сг203;

B.Сг(ОН)2;                                                3. Сu20;
Г. Fe(OH)3;                                               4. CuO;
Д. Cu(OH)2;                                             5. Fe304;

                                                                6. Fe203.

 

 

 

 

Класи неорганічних сполук.    Основи (8 кл.)

 

2   варіант

 

1.Вкажіть елементи, які утворюють амфотерні оксиди та гідроксиди:
а) Аl і Ва;        б) Ca i Zn;     в) Zn i Al;    г) Zn i Na;          д) Be i Mg.

2.Вкажіть групу речовин, які реагують з натрій гідроксидом:

a) HN03, ZnO, S03;       б) S02, K20, HCl;          в) MgO, C02, H2S04;

г) АI203, К20, HN03;     д) Si02, H20, KCl.

 

3. Вкажіть колір, у який забарвлюється лакмус у розчині кальцій гідроксиду:
а) червоний;              б) фіолетовий;                    в) синій;

г)    малиновий;                     д) рожевий.

4. Вкажіть гідроксид, який належить до лугів:

а)Ве(ОН)2;     б) Сu(ОН)2;       в) КОН;      г) Аl(ОН)3;       д) CuOH.

5. Вкажіть групу, яка складається тільки з речовин, що реагують з каль­цій гідроксидом:

a) H2S04, Cu(OH)2, CuO;   б) HCl, S02, BaO;       в) HCl, S03, C02;

г) MgO, H20, КСІ;              д) ZnS, ZnS04, ZnO.

 

6.Вкажіть колір, у який забарвлюється фенолфталеїн у розчині їдкого натру:

а) малиновий;     б) жовтий;   в) оранжевий;    г)рожевий;   д) фіолетовий.

 

7.Вкажіть основу, яка під час нагрівання не розкладається:

а)Сu(ОН)2;    б) Са(ОН)2;       в) КОН;      г) Zn(OH)2;       д) Ве(ОН)2.

 

8. Вкажіть групу, яка містить тільки солі, що реагують з барій гідроксидом:
а) КСI, K2S04, KN03;             б) К2С03, NaCl, KN03;

в) ZnS, ZnCl2, Zn(N03)2;        г) K2S04, CuS04, Fe2(S04)3;  д) BaS04, KCl, Na2S04.

 

9. Вкажіть пару основ, під час термічного розкладання яких можна одер­жати оксиди:

а) КОН, Fe(OH)3;           б) КОН, Mg(OH)2;          в) NaOH, KOH;

г) Mg(OH)2, Zn(OH)2;  д) CuOH, NaOH.

 

10.Вкажіть групу, в якій усі речовини реагують з калій гідроксидом:

a) ZnO, Na20, S02;      б) HN03, Р205, SO3;    в) С02, HCl, KCl;      г) CO, S02, S03;

д) NO, N20, N02.

 

11.Визначте речовини А і D у схемі реакції А + КОН → Zn(OH)2 + D:

 

а)            цинк ортофосфат, калій ортофосфат; в) цинк силікат, калій силікат;

б)            цинк карбонат, калій карбонат;           г) цинк сульфат, калій сульфат;

д)цинк оксид, калій оксид.

 

12.Встановіть відповідність між основою і парою речовин, які потрібно
використати для її добування.

 

Основа                                       Пара вихідних речовин

 

А. КОН;                                      1. FeCl2 і КОН;

Б.Сu(ОН)2;                                 2.СuО i Н20;

B.Fe(OH)2;                                 3. FeCl3 і NaOH;

Г. Fe(OH)3;                                 4. К20 і Н20;

Д. Ва(ОН)2;                                5. СuСI2 і NaOH;

6. Ва і Н20.

 

 


 

Класи неорганічних сполук.Cолі (8 кл.)

 

                                                                   1 варіант

1.Вкажіть групу речовин, які взаємодіють з купрум(ІІ) хлоридом:

a) Zn, AgN03, КОН;               б) NaOH, HN03, MgO; в) Fe(N03)3, Mg, K20;

г) H2S04, Ba(N03)2, AgN03;    д) КОН, HCl, H20.

2.Вкажіть сіль, розчин якої потрібно долити до розчину цинк хлориду, щоб утворився                       цинк    нітрат:

a)Al(N03)3;    б) KNO3;   в)AgN03;       г) NaN03;   д) KN02.

3.Позначте реакцію, в результаті якої можна одержати калій сульфат:

а) калій + цинк сульфат;

б) барій сульфат + калій гідроксид;

в) калій оксид + сульфатна кислота;

г) калій гідроксид + натрій сульфат;

 

  4.Вкажіть речовини, які взаємодіють із купрум(ІІ) сульфатом:

а) залізо і ферум(III) гідроксид; б) натрій гідроксид і цинк;

в) магій хлорид і алюміній;         г) цинк нітрат і цинк;

д) магній оксид і магній гідроксид.

  5.Вкажіть формулу калій сульфіту:

a)K2S03;.        б) K2S04;  в) K2S;        г) K2S2;       д) KHS03.

6.Вкажіть метали, які вступають у реакцію заміщення з купрум(II) хлоридом:

a) Hg, Zn;        б)Ag, Mg;       в) Au, Fe;    г) Zn, Al;    д) Ag, Hg.

 

7.Визначте речовини А і D у схемі реакції MgCl2 + A→ Mg3(P04)2 + D:

a) Zn3(P04)2, ZnCl2;   б) АlР04, АlСl3;                в) К3Р04, КСl;

г)                                   Сu3(Р04)2, СuСІ2;          д) Р205, СІ2.

8.Визначте речовини А і В у схемі перетворень CuS04 →  А →  В →  СuСl2:
a) CuCl, CuO;       б) Cu(OH)2, CuO;  в) Cu(N03)2, Cu20;

г) Cu, Cu(OH)2;        д) CuO, Cu3(P04)2.

9.Встановіть відповідність між сіллю і парою речовин, які потрібно ви­
користати для її добування.

 

Сіль                                             Вихідні речовини

 

 A.  Ag3P04;                                  1. CaC03 і HN03;

 Б.  Ca(N03)2;                              2. СаС03 і H2S04;

 В.  MgCl2;                                      3. AgN03 і Н3Р04;

Г.  Na2C03.                                  4. NaOH і С02;

Д.  CaS04;                                   5. Mg(OH)2 і HCI.

                                                     

10.Встановіть відповідність між реагентами і схемою реакції:
Схема реакції                         Реагенти

 

A.?+ ? → NaN03;                         1. К20 і S02;

Б. ? + ? → K2S03;                      2.KOH i H2S04;

B.                                                  ? + ?Na2SO4 3. NaOH і H2S;
Г. ? + ? → NaHS;                      4. NaOH і S03;
Д. ? + ? → K2SO4;                     5. NaOH i N205;

6. Na20 і N205.     

11Складіть рівняння реакцій що лежать в основі схеми . Вкажіть суму коефіцієнтів у всіх                                                      рівняннях реакцій .

Fe(N03)3 →  Fe(OH)3 →  Fe203 →  Fe →  FeCl2.

 

12.На алюміній масою 13.5 г подіяли хлоридною кислотою.Яка маса солі,що утворилася?

 

 

                         

 

                                    Класи неорганічних сполук.Cолі (8 кл.)

2 варіант

1.Вкажіть пару речовин, які взаємодіють з аргентум нітратом (реакції від­
буваються у розчинах):

a) K2S04, АІСІ3:            б) HCІ, Zn(N03)2;    в) К3Р04, КСІ;

г)К2С03, KN03;                д) K2S, KN03.

2.Позначте реакцію, у результаті якої можна одержати купрум(II) нітрат:
а) цинк нітрат + Cu;               б) аргентум нітрат + Cu;

в) алюміній нітрат + Cu;       г) калій нітрат + Cu;

д) нітроген(V) оксид + Cu.

3.Вкажіть пару речовин, які прореагували, якщо утворились натрій нітрат,
вуглекислий газ і вода:

а)            натрій сульфіт і карбонатна кислота;

б) натрій гідрогенкарбонат і нітратна кислота;

в)            натрій карбонат і нітроген(V) оксид;

г) нітратна кислота й кальцій карбонат;

4.Вкажіть метал, який витісняє Алюміній з розчину алюміній нітрату:
а) залізо;  б) магній;   в) мідь;       г) срібло;    д) калій.

5.Визначте речовини А і D у схемі реакції СuСl2 + А → Cu(OH)2↓ + D:

a) Fe(OH)3, FeCl3;    б) Zn(OH)2, ZnCl2;   в) КОН, КС1;    г) Н20, НС1;    д) Н202, Н20.

6. Вкажіть метали, які вступають у реакцію заміщення з купрум(II) сульфатом:

a) Hg, Zn;        б)Ag, Mg;          в) Au, Fe;    г) Zn, Al;    д) Ag, Hg.

7. Вкажіть речовину, яка реагує з алюміній хлоридом:
а) КОН;                 б) HNO3;                 в) CuO;

г) Zn(N03)2;           д)Сu(ОН)2.

8. Визначте речовини А і В у схемі перетворень:   калій оксид  →                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            А →  В →  калій хлорид;

a) К20, К3Р04;  б) K20, KN03;в) K3P04, K2S04; г) КОН, K2S04;  д) KH, KN03.

 

9.Встановіть відповідність між сіллю і парою солей, які потрібно вико­ристати для її добування.

 

Сіль                                             Пара вихідних солей

 

A.Fe(N03)3;                                1. Fe2(S04)3 і Ba(N03)2;

Б. Mg3(P04)2;                            2. Ba(N03)2 І Na2C03;

В. ВаС03;                                    3. MgC03 i Ва3(Р04)2;

Г. КСl.                                          4. К3Р04 і MgCl2;

Д. BaS04;                                    5. FeS04 і Ba(N03)2;

6. Ва3(Р04)2 і Na2C03

10.Встановіть відповідність між реагентами і схемою реакції:

Схема реакції                      Реагенти

 

A.?+ ? →   K2SO4;                      1. Na20 і S02;

Б. ? + ? → Na2SO3;                  2.KOH i H2S04;

B.                                                  ? + ?  Na2SO4 ;            3. NaOH і H2S;
Г. ? + ? → NaHS;                      4. NaOH і S03;
Д. ? + ? → NaN03                      5. NaOH i N205;

6. Na20 і N205.

11. Складіть рівняння реакцій що лежать в основі схеми . Вкажіть суму коефіцієнтів у всіх рівняннях реакцій :

 

Ва → ВаО Ва3(Р04)2 → Ba(N03)2.

12.На магній оксид  масою1.2 г подіяли сульфатною кислотою. Яка маса солі ,що                                                                                                                   утворилася ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН (8 кл.)

                                                                   1 варіант.

1. Позначте назви елементів лужних металів:

а) Калій, Купрум;                                 в )Рубідій, Натрій;

б) Аргентум, Літій;                              г) Аурум, Купрум.

2.Символ елемента атоми якого утворюють основний оксид

а)Ba   б) S  в)Cl  г)  Ne

3.Заряд ядра атома показує число

а)нейтронів                 в)нуклідів

б)протонів                   г)електронів

4.Порядкові номери елементів– благородних газів

а)1          б)9                       в)10                 г)36.

6.Ізотопи  хімічного елемента мають однакові

а)маси протонів                    в) порядкові номери

б)числа протонів у ядрі       г)  масові числа.

7.Число нейтронів у ядрі атома Феруму

а)26              б)  56             в)60               г) 30

8.Число енергетичних підрівнів ( орбіталей) на третьому енергетичному рівні становить

а)2          б)3          в)1             г)4

А
Б
В
Г

9.Встановіть відповідність

1) Li   Na  K  Rb                   а)  благородні гази

2)  He  Ne  Ar  Kr                  б)  лужноземельні метали

3)  F    Cl     Br    I                 в)  галогени

4)  Mg  Ca    Sr   Ba               г)  лужні метали.

 

 

 

10.Встановіть послідовність заповнення орбіталей електронами

1
2
3
4

А)  d — орбіталь

Б)   s — орбіталь

В)   f — орбіталь

Г)    p—орбіталь

 

 

 

11.У ядерній реакції  147  N+ 42 He= 11H + ?    утвориться  нуклід

 

а)  178 O                       б )  168 O                    в )  188 O                       г)    189 F

 

12.Назвіть елемент , знаючи , що він утворює летку сполуку з Гідрогеном складу Н2Е , відносна молекулярна маса якої становить  81:

а)О                    б) Те                  в)  S                      г)  Se

 

                    

 

 

                                                   ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН (8 кл.)

                                                                      2 варіант

1.Число енергетичних рівнів у атомів дорівнює номеру

а) групи                б) ряду                в) періоду             г) порядковому номеру.

2. У якому ряді є елементи, що мають завершені енергетичні рівні

а) S , P,  Na              б)  N,  Ar,   C      в) Ne,  He,  Ar          г) He.  F,  Kr.

3.Вкажіть електронну формулу Фосфору

а)1s22s22p2              б)  1s22s22p6        в)1s22s22p63s23p6      г) 1s22s22p63s23p3

4.Електронна формула   1s22s22p63s23p64s1 відповідає атому

а) Натрію                 б) Кальцію          в)  Калію                   г ) Сульфуру.

5.Число протонів та нейтронів у ядрі нукліда 18 О відповідно становлять

а) 8 і 8                      б)10 і 8                в) 8 і 10                    г) 8 і 18.

6.У атомів елемента з протонним числом 20 число електронів становить

а)18                          б)19                    в)20                          г) 10

7.Що є спільного у будові атомів елементів з порядковими номерами  3 і 8

а)заряд ядра            б)кількість електронів

в) кількість електронних рівнів

г)кількість електронів на зовнішньому енергетичному  рівні

8.Число електронів у атомі

а) більше за число протонів                                  в) дорівнює  числу протонів

б) менше за число протонів                                  г)  дорівнює числу нейтронів

.9. Встановіть відповідність:    1) Аргон                       a)1s22s22p63s1

1
2
3
4

2) Натрій                      б) 1s22s22p2

3) Карбон                     в ) 1s22s22p1

4) Бор                            г ) [Ne] 3s23p6

 

 

 

10.Встановіть відповідність:  ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ                   СКЛАД АТОМА

А)Алюміній                                                    1) р-11, п-12, е-11

А
Б
В
Г

Б) Неон                                                          2) р-9,  п-10, е-9

В) Натрій                                                       3) р-10, п-10, е-10

Г) Флуор                                                        4) р-13, п-14, е-13.

 

 

 

11. У   реакції   2311 Na + x = 11H + 2411 Na частинка х означає :

 

а)         10 n                         б)    42 He                  в)  e                    г)  21 D

 

12. Назвіть елемент ,знаючи, що він утворює вищий оксид складу Е2 О5 , відносна молекулярна маса якого—142:

а)  N                                  б)  P                          в)  As                    г)V

 

    

 

 

                                            

                                             ПЕРІОДИЧНИЙ   ЗАКОН (8 кл.)

 

3 варіант

1.Який із елементів утворює летку сполуку з Гідрогеном типу Н3 R

а) №6                        б) №7                                   в) №8                           г) №9

2.Скільки нейтронів містить ядро  aтома з протонним числом 19 і нуклонним числом 39:

а) 20                         б) 21                                      в) 22                             г) 23.

3. Укажіть протонні числа елементів атоми яких мають однакову кількість електронних шарів:      а) 18         б)19                 в) 11                            г) 10

4.У якому ряді сполук відсутні оксиди лужних металів:

а) CaO, Na2O, Fe2O3                                                                       в)SrO ,K2O,  Ag2O

б) Li2O, ZnO,  BaO                                                г) Cu2O,  Ag2O , HgO

5.Число електронів у атомі

а) більше за число протонів             в) дорівнює  числу протонів

б) менше за число протонів              г)  дорівнює числу нейтронів.

6.Вкажіть електронну формулу Фосфору

а)1s22s22p2              б)  1s22s22p6        в)1s22s22p63s23p6      г) 1s22s22p63s23p3

7.Символ елемента атоми якого утворюють основний оксид

а) Ba   б) S   в) Cl   г)  Ne.

8.В якому ряді символами позначені елементи що проявляють неметалічні властивості:

а) S,  C, O, K    б) N, H, O , Cl         в) Na, O,  F,  P           г)Mg, Cs , B,  S.

9. Встановіть відповідність

1) основний стан                                          а) 1s22s12p3

1
2
3
4

2) збуджений стан                                        б) 1s22s22p6

в)1s22s22p4

г) 1s22s12p1

 

 

 

10.Встановіть відповідність ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ                         СКЛАД АТОМА

А) Сульфур                                         1) р-8, п-8, е-8

А
Б
В
Г

Б) Натрій                                             2) р-11, п-12, е-11

В)Фосфор                                            3) р-16, п-16, е-16

Г) Оксиген                                           4) р-15, п-16, е-15

 

 

 

11. У реакції 5626Fe + x = 10 n + 5727Co

 

                а)  21D             б)11H                       в) 12 D             г)  10n

12. Назвіть елемент ,знаючи, що він утворює сполуку з Гідрогеном складу Н Е, відносна молекулярна маса якого становить 128:

а) І             б) F                в)Mn               г)Br

 

 

 

 

ПЕРІОДИЧНИЙ    ЗАКОН     (8 кл.)

 

4 варіант .

1.Число нейтронів у ядрі атому Цинку

а) 35              б)  65            в)60               г) 30

2. В якому ряді символами позначено елементи які мають металічні властивості:

а) Fe, O ,P, Ca      б)  Mg,  K,  Zn, Pb      в)  Ca, S, N, Al       г)B, Na,  Mn , F.

3.Електронна формула   1s22s22p63s23p64s2 відповідає атому

а) Натрію                 б) Кальцію          в)  Калію                   г ) Сульфуру.

4.Що є спільного у будові атомів елементів з порядковими номерами  5 і 13

а)заряд ядра            б)кількість електронів

в) кількість електронних рівнів

г)кількість електронів на зовнішньому енергетичному  рівні

5.Символ елемента атоми якого утворюють кислотний оксид

а)Ba   б) S  в)Аl  г)  Ne.

6.Число протонів та нейтронів у ядрі нукліда 29 АІ відповідно становлять

а) 14 і 29                     б)13 і 14                в) 14 і 13                    г) 29 і 14.

7. Число електронних шарів у атомі на яких розміщуються електрони дорівнює

а) номеру групи;       б)номеру періоду;          в)номеру ряду ;        г) порядковому номеру

8. Скільки неспарених електронів має Фосфор у незбудженому стані:

а)5                 б) 3                 в) 2                          г)     4

9.Встановіть відповідність

1) основний стан                                   а) 1s22s12p4

А
Б
В
Г

 

2) збуджений стан                                 б) 1s22s22p5

в)1s22s22p2

г) 1s22s12p3

 

 

10.Встановіть відповідність

ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ                                       СКЛАД АТОМА

1)Літій                                                           а) р-3, п-3, е-3

1
2
3
4

2)Силіцій                                                       б) р-29, п-35, е-29

3)Неон                                                            в) р-14, п-14, е-14

4) Купрум                                                       г) р-10, п-10, е-10

 

 

11.У реакції         3216S + x = 3417Cl + 21D               частинка х  означає:

а)10 n                 б)e                  в) 42He                     г)  11H

12. Назвіть елемент знаючи що він утворює вищий оксид складу  Е2 О3, відносна  молекулярна маса якого -102

а) Бор                  б)  Алюміній                    в ) Галій                      г) Магній

 

                                                                  

 

 

 

                                                        

 

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК( 8 кл.)

 

                                                                      1 варіант     

1.Вкажіть тип хімічного зв’язку в речовині, формула якої S03:
а) йонний;                                        б) неполярний ковалентний;
в) полярний ковалентний;             г) металічний;                       д) водневий.

2. Вкажіть елементи, які виявляють максимальну схильність до утворення сполуки  з                                                  йонним зв’язком:

a) S, 0;             б) К, М;             в) Р, Сl;            r) Zn,0;           д) H,  Ne.

3. Вкажіть число спільних електронних пар у молекулі, електронна формула

якої    H:N : N:H:

Н    Н

а) 3;                  6) 5;                  в) 4;                  г) 1;                  д) 6.

4. Вкажіть йони, на які перетворюються атоми Сульфуру після взаємодії з атомами Натрію:

a)S;                6)S2-;               в) S6+;               г) S2+;               д) S4+.

 

5. Вкажіть правильне твердження. Спільним у будові йонів Сa2+  і Сl є:

а) кількість протонів;

б) загальна кількість електронів і протонів;

в) кількість електронів на зовнішньому електронному шарі;

г) кількість нейтронів;

д) кількість протонів і нейтронів.

  6.  Вкажіть, як зміщені спільні електронні пари в молекулі НСІ і чому:

а) у бік Хлору, оскільки його електронегативність нижча, ніж у Гідрогену;

 

б) у бік Гідрогену, оскільки його електронегативність вища, ніж у Хлору;

 

в) у бік Хлору, оскільки його електронегативність вища, ніж у

Гідрогену;

 

г) у бік Гідрогену, оскільки його електронегативність нижча, ніж у Хлору.

 

7. Вкажіть правильне твердження. Атом, перетворюючись у йон, прагне добудувати зовнішній       електронний шар до…

а) шести електронів;   б) десяти електронів;

в) восьми електронів;      г) чотирнадцяти електронів;

д) дванадцяти електронів.

 

  8.  Вкажіть тип зв’язку в речовині, формула якої CaF2:

а) неполярний ковалентний;    б) йонний;

в) полярний ковалентний;                     г) водневий;

д) металічний.

9.  Вкажіть групу атомів, які можуть утворювати лише негативно заряджені йони:

 

a)Na, CI, Br;   б) S, Br, F;    в) S, Na, F,    г) P, I, K;         д) Al, Zn, S.

 

10. Вкажіть пару елементів, які виявляють максимальну схильність до

утворення сполуки з йонним типом зв’язку:

 

а)Н, СІ;       б)Na, CI;      в)Na,H;        г) CI, Zn;      д) Fe, О.

 

11. Вкажіть, що спільного в будові атома Неону та йона О2:

  а) кількість протонів;

б) загальна кількість електронів і     протонів;

в) кількість нейтронів;

г)  загальна кількість електронів;    д)кількість електронів і кількість нейтронів

 

12. Вкажіть тип зв’язку в речовині, формула якої KF:
а) йонний;                                                                 б) неполярний ковалентний;
в) полярний ковалентний;                                    г) водневий;
д) металічний.

13. Вкажіть кількість спільних електронних пар у молекулі, електронна фор­мула якої О :: С:: О

а) 4;         б) 8;               в) 6;              г) 2;               д) 5.

14. Вкажіть групу атомів, які можуть утворювати лише позитивно зарядже­ні йони:

a) Zn, Br, Mg; б) Zn, Ва, Cu;    в) К, Na, Br;   г) К, S, Br;   д) С, S, Сl.

15. Вкажіть групу елементів, атоми яких можуть утворювати лише негатив­но заряджені                                                йони:a)Al,Mg, СІ;      б) К, Na, Li;  в) S, Sr, Ba;   г) О, S, F;  д) Cu, Zn, F.

16. У якій парі атомів хімічний зв’язок має найбільш яскраво виражений
йонний характер:

        a)N-H;      б)С-Н; в) Са-Н;        г) Br-СІ;         д) Si-O

 17. Вкажіть формулу речовини, для якої характерний міжмолекулярний вод­невий зв’язок:

а) СН4;     б)02;   в)HF; г) MgO;         д) CuS

 

18. Вкажіть тип зв’язку в молекулі N2:
а) водневий;                             б) ковалентний полярний;

в) ковалентний неполярний;    г) йонний;
д) металічний

19. Вкажіть кількість електронів, які беруть участь в утворенні хімічних
зв’язків у молекулі амоніаку:
а) 8;              б) 6;                          в) 10;          г) 4;    д) 12.

 

20. Вкажіть кількість спільних ковалентних пар у молекулі азоту:

а)1;             б) 4;              в) 2;               г) 3;               д) 5.

21. Вкажіть кількість ковалентних зв’язків у молекулі фосфор(V) оксиду:
                а) 5;                    б) 10;            в) 6;               г) 4;               д) 7.

22.Вкажіть речовину, в якій найбільше виражена полярність зв’язку:
a)H2S;                                6) НСІ;          в) С12;            г) РН3;            д) N2.

23. Встановіть відповідність між типом кристалічної ґратки та речовиною.

 

Тип кристалічної ґратки                                 Речовина

 

          А. Металічна;                                                1. С02

Б. Молекулярна;                                         2. KF;

В. Ионна;                                                        3. Ag;

Г. Атомна.                                                      4. SiC.

24. Встановіть відповідність між речовиною і кількістю ковалентних пар у молекулі.

 

       Речовина                                                  Кількість ковалентних пар

        A.Азот                                                         1.1;

Б. Карбон(IV) оксид;                               2.2;

        B.Хлороводень;                                             3.4;

Г. Сірководень;                                              4.3

 

 

 

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК( 8 кл.)

                                                          2 варіант

1. Вкажіть тип зв’язку між атомами в молекулі, формула якої СН4:
а) йонний;                                                     б) полярний ковалентний;

в) неполярний ковалентний;                 г) водневий;

д) металічний.

2. Вкажіть кількість спільних електронних пар у молекулі, електронна фор­мула якої : СІ- -S- -СІ :

а)3;       б)4;            в) 9;              г) 2;               д) 10.

3 Вкажіть групу атомів, які можуть утворювати лише позитивно зарядже­ні йони:

а) К, Na, S;    б) К, Na, Mg;   в) СІ, К, Na;            г)   Н, СІ, Вг;    д) S, Zn, О.

4. Вкажіть пару елементів, що утворює сполуки, в яких йонний зв’язок ви­являється найсильніше:

a)Li I Mg;       б)C i N;                в) С і Р;         г) Na і F;       д) О, F.

5. Вкажіть молекулу, хімічний зв’язок між атомами в якій є найбільш по­лярним:

а) СН4;                     б) NH3;           в) Br2;           r) N2;            д) Сl2.

6. Вкажіть, у бік якого елемента зміщені спільні електронні пари в моле­кулі OF2 і чому:

 

а) у бік Флуору, оскільки його електронегативність вища, ніж в Оксигену;

 

б) у бік Флуору, оскільки його електронегативність нижча, ніж в Оксигену;

 

в) у бік Оксигену, оскільки його електронегативність вища, ніж у Флуору;

 

г) у бік Оксигену, оскільки його електронегативність нижча, ніж у Флуору.

 

 7. Вкажіть тип зв’язку в речовині, формула якої Н20:

а) йонний;                                           б) полярний ковалентний;

в) неполярний ковалентний;      г) металічний;                            д) водневий.

 

  8. Вкажіть, на який йон перетворюється атом Брому під час взаємодії з  атомом Натрію:

         а)Вr;        б)Вг+;    в) Вг2;          г) Вг2+;              д) Вг3-.

 

9. У якій парі атомів хімічний зв’язок має найбільш яскраво виражений
йонний характер:

а)Вг-Вг;                   б) P-F;          в) Na-Br;      r) O-F;          д) Br-F

 10. Яка з наведених молекул газів є найбільш стійкою:

а)Н2;                         б)F2;             в) N2;            г) 02;             д) Вг2?

10.    11. Вкажіть пару речовин, усі зв’язки в яких полярні ковалентні:
a)N2,NH3;          б) К20, КСl;         в) КСl, NaCl;             г)NH3, H20;                  д) N2, HCN

 

 12. Вкажіть, до якого елемента зміщені спільні електронні пари в молекулі NH3:

 

а) до Гідрогену, оскільки його електронегативність вища, ніж у Нітрогену;

б) до Нітрогену, оскільки його електронегативність вища, ніж у Гідрогену;

в) до Гідрогену, оскільки його електронегативність нижча, ніж у Нітрогену;

г) до Нітрогену, оскільки його електронегативність нижча, ніж у   Гідрогену.

 

13. Вкажіть кількість електронів, які беруть участь в утворенні хімічних зв’язків у молекулі етану       (C2H6)          : а) 12;           6)14;            в) 10;            г) 16;            д) 8.

 

14. Вкажіть кількість електронів, які беруть участь в утворенні хімічних зв’язків у молекулі С02:

 

а) 8; б) 6;             в) 4;              г) 2;               д) 3.

       15. Вкажіть кількість р-електронів, які беруть участь в утворенні хімічних зв’язків у молекулі азоту:

а) 6;                      б)3;               в) 4;              г) 8;              д) 2.

16. Вкажіть кількість ковалентних зв’язків у молекулі силану SiH4:

а) 5;                      б)10;            в) 6;              г) 4;              д) 2.

17. Вкажіть кількість спільних електронних пар у молекулі РСl3:

а) 6;                       б) 3;              в) 5;              г) 2;                д) 4.

 

18. Вкажіть кількість спільних електронних пар у молекулі силіцій(ІV) ок­сиду:
а) 4;                           б) 2;              в) 6;              г) 5;              д) 1.

 

19. Вкажіть, що спільного в будові атома Аргону та йону S2:

а) кількість нейтронів;

б) кількість електронів і протонів;

в)  кількість протонів;

г) загальна кількість електронів;

д) кількість протонів і нейтронів

 

 

20.Вкажіть молекулу, хімічний зв’язок між атомами в якій є найбільш по¬лярним:                                                                                                                                                                                                                         а) СН4;            б) NH3; в) Br2;            г) N2;  д) С12.

21.Вкажіть тип зв’язку в речовині, формула якої Н2О

а) йонний;            б) полярний ковалентний; в) неполярний ковалентний;

г) металічний;    д) водневий

22.Встановіть відповідність між складом молекули та типом хімічного зв’язку.

                                 Формула                     Тип хімічного зв’язку

                                  A.С12;                             1. Водневий;
Б. Н20;                          2. Йонний;

B.NH4N03;                  3. Ковалентний неполярний;
Г. NaCl.                          4. Ковалентний полярний;

5. Йонний і ковалентний.

23. Встановіть відповідність між речовиною і кількістю електронів, які                                                                                                   бе­руть участь в утворенні спільних ковалентних пар.

                              Речовина Кількість електронів

                                    A.РН3;                               1.8;

Б. SiH4;                         2.12;

                                     B.HF;                                3.2;

Г. А1203;                              4.6;

Д. H2S;                              5.4.

 

24. Встановіть відповідність між типом кристалічної ґратки та речовиною.

Тип кристалічної ґратки                      Речовина

A.Атомна;                               1. Амоніак;

Б. Йонна;                        2. Магній;

B. Молекулярна;                 3. Алмаз;

Г. Металічна.             4. Калій гідроксид.

 

 

 

 

 

 

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь