Олімпіадні завдання з української мови та літератури для 6-11класів

Запропоновані завдання можуть бути використані вчителями української мови та літератури для проведення І (шкільного) етапу олімпіади серед учнів 6-11класів або під час уроків. Вони допомагають перевірити знання учнів з предмету та виявити обдарованих дітей.

                                            

Школи самостійно розробляють завдання для випускників
Школи самостійно розробляють завдання для випускників

Завдання 

          І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з

                            української мови та літератури

                                        

                                              6 клас

І. Творче завдання ( на вибір).

1.Намалюйте в уяві, заплющивши очі, перший зимовий день у вашому місті. Відтворіть уявлене на папері. Придумайте назву своєму тексту.

2.Напишіть замітку інформаційного характеру в газету «Твори добро», використовуючи різні за метою висловлювання речення.                         12 балів

ІІ. Виберіть і запишіть речення з однорідними членами, вставляючи пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір цього речення.

 1. Батько перший заходить за стіл оглядає всі страви і поглядом дякує матері за її старання (М.Стельмах).
 2. Була відлига з горба збігали мов весною струмочки талої води горобці весело цвірінькали (М.Коцюбинський).
 3. Харитя почула що її маленьке серце заболіло наче хто здавив його в жмені (М.Коцюбинський).

5 балів

ІІІ. Дайте відповіді на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності ( 10 балів: по два бали за кожну правильну відповідь).

 1. Поясніть, у чому різниця між звуком та буквою ?
 2. Підкресліть орфограми в поданих словах. До кожного з них доберіть по два аналогічних приклади.

Зчистити – …, роз’ятрений –…, захисний –…, блищати –…, спекотний –…

3.Розберіть слова за будовою.

Медвяними, перелісок, сортувати, цуценя, пізнаємо,  зажмурена.

4.Випишіть словосполучення, характерні для офіційно-ділового стилю. Доповніть їх власними прикладами (не менше трьох).

Винести ухвалу, організувати пікетування, узагальнити висновки, поставити дослід, перевірити виконання, вжити заходів, довести до відома, прямий кут.

5.Доберіть по два синоніми до кожного  слова.

Розгубитися, пихатий, переконатися, крик.

ІV. Спишіть, розставляючи слова в алфавітному порядку. Підкресліть іменники однією рискою.

Передбачення, передбачати, передвечір’я, передвиборний, передати, передвіщати, передгроззя, перегородка, перегріти, передбачливий, передгрозовий, передерти.

5 балів

V.Дайте  відповіді  на  запитання, дотримуючись  чіткості  та  лаконічності ( 8 балів: по два бали за кожну правильну відповідь).

1.У чому полягає відмінність між темою та ідеєю твору? Свою думку підтвердьте на прикладі одного з вивчених творів.

2.Які українські народні обряди відтворені в календарно-обрядових піснях?

3.Назвіть основні  мотиви жниварських пісень.

4.З яким видом УНТ можна порівняти колискові пісні? Чим саме вони схожі?

Разом : 40 балів

 

 

                                             Завдання 

          І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з

                            української мови та літератури

                                              7 клас

І. Творче завдання ( на вибір).

1.Напишіть  у формі розповіді з елементами опису про осінь за вікном.

2.Напишіть твір-роздум «З самого початку думай, який буде кінець» (Народна мудрість), використовуючи  синоніми та антоніми.

12 балів

ІІ. Виберіть і запишіть речення зі вставним словом (словосполученням), розставляючи пропущені розділові знаки. Випишіть з нього словосполучення за формулою «прикметник+іменник» і розберіть його синтаксично.

1.Присутні були представники багатьох народів українці росіяни поляки чехи індійці (А.Давидов).

2.Дивна річ після відеоадаптера материнська плата працювала злагоджено (Журнал).

3.Вода в річці стала каламутна й непривітна несла  пожовкле листя й сухі очеретини (О.Донченко).

5 балів

ІІІ. Дайте відповіді на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності ( 10 балів: по два бали за кожну правильну відповідь).

1.Поставте слова в дужках у потрібній формі, визначте відмінок  іменників.

Гуляти на (свіже повітря), скористатися (чужа порада), немає (цікаві статті), розташувати на (знайомі сторінки), шукати в (його ім’я), сказати (своя дочка).

2.Від поданих прикметників утворіть усі можливі форми ступенів порівняння (укажіть їх).

Дорогий, багатий.

3.З’ясуйте, яким способом утворені подані слова. Доповніть ряд 3-4-ма власними прикладами. Укажіть словотворчі засоби.

Голосок, звучання, залізобетонний, маленький.

4.Чому в слові ризький пишемо м’який знак, а в слові різкий – ні ?

5.Утворіть з кожним із поданих слів словосполучення.

Визначальний, визначний, відзначити, зазначити, запит, попит.

ІV. Розподіліть слова у три колонки : 1 – з наголосом на першому складі, 2 – з наголосом на другому складі, 3 – з наголосом на третьому складі.

Валовий, визнання, виразний, вірші, курятина, граблі, жевріти, живопис, занести, кроїти, показник, середина, снідання, спина, чарівний, подруга, дворазовий, тайнопис, абетковий, соломинка.

5 балів

V.Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості та лаконічності ( 8 балів: по два бали за кожну правильну відповідь).

1.Що таке пісні літературного походження? Наведіть 3-4 приклади.

2.Порівняйте козацькі та чумацькі пісні. Чим вони схожі?

3.Назвіть жанри народного епосу (5-6).

4.Що таке пафос твору? Які народні пісні є пафосними?

Разом : 40 балів

 

 

                                             Завдання 

          І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з

                            української мови та літератури

                                                   8 клас

І. Творче завдання ( на вибір).

 1. Під час туристичного походу ви спостерігаєте за нічним зоряним небом. У формі розповіді з елементами опису напишіть, що ви побачили. Озаглавте текст.

2.Напишіть твір-роздум «Які друзі потрібні людині?», використовуючи при цьому різні за значенням прикметники.                                                       12 балів

ІІ. Виберіть і запишіть речення з дієприкметниковим зворотом, правильно розставляючи розділові знаки. Зробіть повний морфемний розбір прислівника з цього речення.

1.Що в молодості навчишся то на старість як знайдеш (Н.творчість).

2.Погулявши коло бджіл і наївшись огіркових пуп’янків натрапив я на моркву (О.Довженко).

3.Пізніше на Русі з’явилися великі кораблі у яких під палубою сиділи гребці заховані від ворожих стріл і каменів (М.Слабошпицький).

5 балів

ІІІ. Дайте відповіді на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності ( 10 балів: по два бали за кожну правильну відповідь).

1.З поданими парами слів складіть словосполучення, ураховуючи правила вживання великої літери.

Лідія – лідія, Олімп – олімп, Тигр – тигр, Центр – центр.

2.Спишіть, знімаючи риску в прислівниках.

До/речі, в/роз/літ, од/віку, на/гора, на/совість, по/троє, по/французьки, не/аби/як.

3.Виявіть орфоепічну закономірність у словах і знайдіть серед них зайве. Свій вибір обґрунтуйте.

Принісши, зважся, зшивати, берізка, зжовклий.

4.Порівняйте словосполучення та речення. Назвіть спільні й відмінні ознаки.

5.Який варіант словосполучення з семантичного погляду є правильним: спостережливий пункт чи спостережний пункт ? Відповідь обґрунтуйте.

ІV. Висловіть  кілька аргументів на захист своєї позиції щодо дискусійного питання «Навчання –  моє  право чи  мій обов’язок?»

 5 балів

 1. 1.Визначте жанр народної пісні, головну думку, випишіть художні засоби.

Ой наварили ляхи пива

Ой наварили ляхи пива,                                          Гей, взяли собі Україну,

Та й нікому пити;                                                    Та й не шанували.

Гей, взяли собі Україну,

Та нігде прожити.                                                   Ой ви, ляшки та недовірки,

Годі ж панувати;

Ой наварили ляхи меду,                                          Гей, недалеко іде Гонта –

Та й  не шумували;                                                 Дасться він вам знати!

(5 балів)

2.Порівняйте історичну пісню та думу. Наведіть приклади творів цих жанрів.

                                                                                                              3 бали

Разом : 40 балів  

Завдання

І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з

української мови та літератури

9 клас

І. Творче завдання ( на вибір).

 1. Підготуйте виступ на мітингу, присвяченому захисту природи, використовуючи односкладні речення .

2.Напишіть твір-роздум «Справжня любов народжується тільки в серці, яке пережило турботу про долю іншої людини» (В.Сухомлинський).              12 балів

ІІ. Виберіть і запишіть речення з відокремленим додатком, правильно розставляючи розділові знаки. Зробіть словотвірний розбір прислівника з цього речення.

1.На обрії стояла важка сива хмара  сріблився вгорі місяць ніби до чого прислухаючись (Ю.Збанацький).

2.Обов’язково треба крім спеціальної науки винести зі школи чесні погляди на свій народ (Л.Ляшенко).

3.Людина обов’язку він і в неділю безвідлучно на посту (О.Гончар).

5 балів

ІІІ. Розподілити подані терміни за розділами мовознавчої науки.

Пароніми, уподібнення, склад, родовий відмінок, число, граматична основа,  багатозначність, жаргонізми, транскрипція, акцентуаційна помилка, омофони, дієвідміна, пауза, інфінітив, відокремлення, запозичені слова, прикладка, словосполучення, група, перехідність.

 5 балів

ІV. Дайте відповіді на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності ( 10 балів: по два бали за кожну правильну відповідь).

1.Укладіть словникову статтю до слова «добро», ураховуючи його     багатозначність.

2.Спишіть, розкриваючи дужки.

(П,п)івнічний (Л,л)ьодовитий  океан, (Б,б)удинок (Д,д)итячої творчості, (К,к)онституційний (С,с)уд (У,у)країни, (О,о)рден (П,п)ошани, (Г,г)оловний (С,с)півробітник  (Н,н)аціональної (А,а)кадемії (Н,н)аук (У,у)країни, (Ш,ш)евченків край.

3.Поставити іменники в орудному відмінку однини: старість, круча, мрія, лікар, плем’я, подорож, каменяр, Ілля.

4.Доберіть синоніми до архаїзмів: чолобітна, чрево,  ланіта, грядущий, глаголити, чадо, возсіяти, отчий, лицедій, чоло.

5.Доведіть, що всі подані прикметники можуть належати до різних розрядів за значенням : ведмежий, гострий, лисячий, лебединий.

 1. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості та лаконічності ( 8 балів: по 2 бали за кожну правильну відповідь).

1.У чому, на вашу думку, спорідненість родинно-побутових пісень й інших фольклорних жанрів (казок, балад тощо)?  .

2 Розкрийте два значення поняття сатира. Наведіть приклади вивчених вами сатиричних творів (2-3)…

3.Назвіть усі види силабо-тонічних  віршових розмірів. Наведіть 2-3 приклади.

4.Поясніть, чому весілля образно називають найдовшою оперою у світі?

Разом: 40 балів

 

Завдання

І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з

української мови та літератури

10 клас

І. Творче завдання ( на вибір).

1.Напишіть твір-роздум «Яке то щастя  свій народ у світлі бачити»(Д.Павличко).

2.Напишіть статтю до шкільної газети «Як говорить сучасна молодь», використовуючи стилістично забарвлені слова.                                             12 балів

ІІ. Виберіть і запишіть складнопідрядне речення з кількома підрядними, правильно розставляючи розділові знаки.  Поряд запишіть це речення звукописом.

1.Пройшла гроза і знову літня проза парує степ і оживає ліс (В.Симоненко).

2.Тільки знаю напевно тільки  знаю єдине не вмирати під бомбами жити хоче людина (В.Соколов).

3.Коли мені не дано крил міцних щоб я могла орлицею підбитись геть високо понад найвищі гори то прагну я собі потіків сліз нестриманих раптових що рвуться з глибини самого серця джерелами живущої води (Леся Українка)             5 балів

ІІІ. Дайте відповіді на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності ( 10 балів: по два бали за кожну правильну відповідь).

 1. Розшифруйте абревіатури, правильно вживаючи велику й малу літеру.

НБУ, МОК, ДПС, АТС, ЛАЗ, КПП.

2.Проілюструвати прикладами вживання тире в різних синтаксичних конструкціях (вид указати). (4-5 речень).

3.Запишіть діячів української культури, історичних діячів, прізвища яких мають прикметникову форму (3-4). Одне з них провідміняйте.

4.Запишіть, знімаючи риску в складних словах.

Прозоро/білий, м’ясо/кістковий, образно/символічний, достатньо/продуманий, давно/минулий, загально/корисний, національно/державний, конкретно/історичний.

5.Доведіть, що подані службові частини мови є омонімами повнозначних. Укажіть, якими саме. Складіть для підтвердження речення.

Навкруги, салют.

ІV. Напишіть вступ і кінцівку виступу з теми «Чи можна «перерости» книжку?»

5 балів

 1. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості та лаконічності ( 8 балів: по 2 бали за кожну правильну відповідь).

1.Як пов’язані подані дати з життям Т.Г.Шевченка?

1814, 1838, 1840, 1843, 1847, 1857.

2.Чому в українській прозі 70-90 років ХІХ ст. чільне місце посідала селянська тематика? Відповідь проілюструйте прикладами.

3.Доведіть, що в творі І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» використано різні види комічного.

4.Виконайте тести

4.1.Яку назву мало повстання, описане в поемі Т.Г.Шевченка «Гайдамаки»:

а) Гетьманщина       б) Гупалівщина      в) Козаччина    г) Коліївщина

4.2.Риси якого літературного напрямку знайшли відображення в повісті Г.Квітки-Основ’яненка «Маруся»:

а) романтизму          б) сентименталізму      в) реалізму          г) монументалізму

Разом : 40 балів

 

Завдання

І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з

української мови та літератури

11 клас

І. Творче завдання ( на вибір).

1.Напишіть поетичну замальовку «Літо осені питає, де поділись журавлі», використовуючи речення з відокремленими членами.

2.Напишіть твір-роздум «Щоб зірвати одну квітку, треба виростити десять» (В.Сухомлинський).                                                                  12 балів

ІІ. Виберіть і запишіть речення з різними видами зв’язку, правильно розставляючи розділові знаки.  Намалюйте його схему. Укажіть види зв’язку.

а) Я засвоїв одне що нічого не помножиться якщо ти не навчишся нажите ділити (Є.Летюк).

б) Не так думав Петро він зараз здогадавсь що Череваниха б’є на якогось іншого зятя да й сама Леся їм гордує (П.Куліш).

в) Я не можу не можу спинити того що мов чорная хмара на мене йде що мов буря здалека шумить-гуде! (І.Франко)                                                  5 балів

ІІІ. Напишіть тези власної програми самовдосконалення людини (6-7речень). 5 балів

ІV. Розподіліть слова за принципами українського правопису.

Списати, сіль, веселка, щока, глитай, гарячий, дочці, Сєров, дзьоб, предовгий, боротьба, тонна, в останнє, прибігти, радісний, Земля, ясність, кишеня, диванний, пшоно.                                                                                          4 бали

 1. Дайте відповіді на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності ( 8 балів: по два бали за кожну правильну відповідь).

1.Перекладіть подані слова українською мовою, розподіливши їх на групи за особливостями написання.

Гречневый, написанный, вилла, качественный,   несравненный, отдать, оловянный, бессоюзный, проездной, завистливый, беззащитный, змеиный.

2.Порівняйте дієприкметник та дієприслівник. Відповідь проілюструйте прикладами.

3.Запишіть слова іншомовного походження з префіксами  ре-, ір-, дис-, ім- . Поясніть їх значення (можна добором синонімів).

4.Утворіть словосполучення, вибираючи відповідні слова з дужок.

Виголошення, оголошення, проголошення (наказу, рівності, промови), звершувати, завершувати (подвиг, маневри), загроза, погроза (відверта, страшна), ілюстративний, ілюстрований (матеріал, журнал), інформативна, інформаційна (структура, служба), механізована, механічна (енергія, бригада).

 1. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості та лаконічності ( 8 балів: по 2 бали за кожну правильну відповідь).

1.Що таке соціально-психологічний роман? Назвіть приклади  творів цього жанру.

2.Які псевдоніми мали брати Тобілевичі?

3.Чому новела М.Хвильового «Я(Романтика)» має посвяту «Цвіту яблуні»?

4.Співвіднесіть, з якими літературними течіями пов’язана творчість письменників:

а) Леся Українка                                1.імпресіонізм

б) М.Коцюбинський                           2.експресіонізм

в) Г.Квітка-Основ’яненко                   3.сентименталізм

4.неоромантизм

Разом: 42 бали

 

Скачати олімпіадні завдання з української мови та літератури для 6-11класів (word): завдання

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Exit mobile version