Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 2015-2016 н.р.

Інформація про завдання на олімпіаду з трудового навчання
Інформація про завдання на олімпіаду з трудового навчання

Скачати завдання

Завдання теоретичного туру

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з трудового навчання 2015-2016 н.р.

8-9 клас (технічна праця)

 

Шифр________

 

Завдання

 

 1. За допомогою якої передачі передається рух від вала електродвигуна на вал коробки швидкостей токарно-гвинторізного верстата ТВ-4?

а) зубчаста передача;                    б) клинопасова передача;

в) цепна передача;                         г) черв’ячна передача.

 1. Із сталі якої марки виготовляють такі інструменти: зубило, кернер, викрутка, ножиці?

а) 9ХС;                    б) Р6М5;                       в) У7;                           г)Т5К10.

 1. Для чого викачують повітря із колби електролампи?

а – для кращого випромінювання світла;

б – щоб довше не виходила з ладу нитка розжарення;

в – щоб лампа була легшою.

 1. Як назву має природній малюнок на поверхні деревини, що оброблена?

а) повздовжні полоси;          б) текстура;                в) серцевинні промені.

 1. Для зображення лінії видимого контуру на кресленні застосовують

а) штрихову лінію;                    б) суцільну товсту основну лінію;

в) суцільну тонку лінію;           г) штрих пунктирну лінію.

 1. Як виміряти відстань між центрами двох однакових отворів?
 2. При зміні полотна в лобзику зірвалося різьблення на нижній частині зажимного гвинта. Яким чином за допомогою цього гвинта можна все ж таки зажати полотно, щоб закінчити розпочату роботу?
 3. Як передати обертальний рух від ведучого вала до веденого, розміщеного паралельно першому на значній відстані, не змінюючи напряму та швидкості? Накресліть схему.
 4. Яке пристосування треба зробити до рубанка, щоб, не розмічаючи планок і не стежачи за їх товщиною під час стругання, можна було дістати ці планки однакової товщини?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання

теоретичного туру

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з трудового навчання 2015-2016 н.р.

10-11 клас (технічна праця)

 

Шифр_________

 

 1. Яким способом термічної обробки можна зменшити твердість металу?

а – відпалюванням; б – нормалізацією; в – гартуванням;  д – відпусканням.

 1. До способів обробки деталей різанням відносять:

а) клепання;                          б) шліфування;                      в) свердлення;

г) штампування;                   д) зубонарізання;                  е) точіння.

 1. Визначте швидкість різання (м/хв) під час обточування на токарному верстаті стального валу діаметром 20 мм., якщо шпиндель верстата обертається з частотою 230 об/хв.
 2. Виробництво, яке характеризується обмеженою номенклатурою виробів, які виготовляються періодично партіями і порівняно великим загальним обсягом випуску називається

а) одиничним;                              б) серійним;                           в) масовим.

 1. До технічних малюнків, виконаних в аксонометричних проекціях і позначених буквами А, Б, В, Г, Д, знайти зображення видів спереду, зверху, зліва, позначених цифрами 1-15
  спереду зверху зліва
А      
Б      
В      
Г      
Д      

 

 1. Чому лампочки у фарах машин кріпляться не за допомогою різьблення, а з допомогою двох штирків на цоколі и підтримуються пружиною?
 2. Як видалити стару заклёпку, щоб не пошкодити навколо неї поверхню виробу?
 3. Які фактори дають можливість встановити під час обробки деталі на токарно-гвинторізному верстаті, що різець затупився?

 

 

Шифр __________

Теоретичний тур

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 2015-2016 н.р.

обслуговуюча праця

8-9 клас

 1. Назвіть текстильні матеріали:

а) картон; б) тканина; в) пластмаса

 1. Яким швом обробляють зрізи деталей?

а) «уперед голкою»; б) «назад голкою» в) петельним

 1. Нитка основи – …

а) повздожня; б) поперечна; в) крайова

 1. Тимчасове приєднання деталей – це …

а) пришивання; б) приколювання; в) приметування

 1. На які групи поділяють кольори?

 

 1. На якій відстані від очей слід тримати кільця у процесі вишивання?

 

 1. Технологія – це …

а) робота; б) наука в) діяльність

 1. Чим відрізняється мережка від мережива?

 

 

 1. Які чинники впливають на зношування тканини?

 

 1. Хто займається конструюванням та художнім оформленням речей?

 

 1. Що таке «модель – аналог» ?

 

 1. На весільних рушниках вишивають поважних павичів. Що це символізує?

 

 

 1. Основою для моделювання є:

а) базисна сітка; б) викрійка в) композиція

 1. Як називають шляпи, шарфи, сумки, які доповнюють костюм?

а) аксесуари б) гарнітур в) ансамбль

 

 1. Напиши призначення робочих органів швейної машини:

голка ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

човник __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ниткопритягач ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

зубчаста рейка ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

лапка ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 1. Простав послідовність виконання технічного моделювання:

… ____ визначення конструктивних та декоративних ліній моделі;

… ____ нанесення на креслення фасонних ліній;

… ____ вибір базових лекал (викрійок).

 1. Який метод проектування для створення нового виробу є найпростішим у застосуванні?

а) метод фантазування; б) метод комбінування; в) метод фокальних об’єктів.

 

 

 1. Розрахуйте кількість тканини, потрібної для

пошиття зображеної на малюнку спідниці, якщо

Сс= 46 см., Дв. = 40 см. при ширині тканини 1,5 м.

 

 

 

 1. Розроби ескіз моделі спідниці за власним задумом, та склади технологічну послідовність її виконання.

 

Шифр __________

Теоретичний тур

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 2015-2016 н.р.

обслуговуюча праця

10 – 11 клас

 1. У яких сферах творчості людини можна зустріти поняття композиція?

 

 1. Чому лялька-мотанка не повинна мати обличчя?

 

 

 1. Чим відрізняються тканини за зовнішнім виглядом?

 

 1. Скільки осіб може бути біля прасувальної дошки під час роботи?

 

 1. Від чого залежить форма та розмір наволочки?

а) від розміру тканини; б) від фасону наволочки;

в) від розміру подушки; г) від форми подушки.

 1. Укажіть професію людини, яка …

а) створює модель виробу;                                     конструктор – модельєр;

б) розробляє креслення виробу.                            художник – модельєр

 1. Моделювання – це …

а) змінення фасону виробу;

б) змінення викрійки, відповідно до нової моделі;      в) змінення виготовленого виробу.

 1. Як називається одяг людини, доповнений оздоблювальними деталями?

а) костюм; б) одяг; в) сукня; г) аксесуари.

 1. Побутові швейні машини …

а) усі однакові; б) відрізняються за зовнішним виглядом;

в) мають різну будову; г) мають однакову будову;

д) різні за зовнішнім виглядом, але однакові за загальною будовою.

 1. Причина неполадки в роботі швейної машини, якщо обривається нитка:

а) сильний натяг ниток; б) неправильне заправляння ниток;

в) неправильне встановлення лапки; г) голка неправильно підібрана за номером;

д) тупа і зігнута голка.

 1. Як називається машинна операція – з’єднання деталей, різних за розміром?

а) зшивання; б) пришивання; в) настрочування; г) застрочування

 1. Проставте послідовність пошиття фартуха.
 • обробити накладні кишені і з’єднати їх з основною деталлю;
 • з’єднати бретелі з нагрудником;
 • обробити бретелі і пояс;
 • обробити нагрудник;
 • обробити нижню частину;
 • з’єднати нижню частину фартуха з нагрудником;
 • пришити пояс.
 1. Установіть відповідність між поняттями проектної діяльності та їхніми тлумаченнями.

А проект – це …                         1. відображення кінцевого результату проекту

Б проектування – це …             2. збирання, опрацювання та аналіз інформації з метою

В міні – маркетингові               виявленняпотреб потенційних споживачів

дослідження – це…                   3. цілеспрянований процес створення виробу: від

Г мета проекту – це …              виникнення ідеї до повної її реалізації

А Б В Г
       
 1. процес створення образу майбутнього виробу та

визначення способів виготовлення

 

 1. Спробуй себе у ролі художника – модельєра та напиши, що необхідно враховувати при розробці нової моделі

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 1. Встанови відповідність між зображенням на рисунку, назвою та характеристикою ритмів в одязі

…____ послідовне чергування однакових за формою, розміром  і кольором елементів композиції та їх інтервалів називається_____________________________________

…____ принцип наростання від меншого до більшого називається _________________________________________________________________________

…____ велика кількість впорядкованних ліній, що беруть початок в одному місці й на одній осі, називається______________________________________________________

пропорційно-послідовний;              простий рівномірний;           радіально-променевий.

 1. Опишіть етапи виробничого проектування

 

 

 

 

 

 

 1. Назвіть етапи навчального проектування

 

 

 

 

 1. За якими напрямками дизайнер обгрунтовує потреби в удосконаленні об’єкта проектування

 

 

 

 

 1. Розгляньте та заповніть таблицю:

Системи композиційних закономірностей, прийомів і засобів художнього констроювання

 

Провідні поняття та положення

 

Композиційні закономірності

 

Композиційна якість

 

 

 

Види композиції

 

 

 

Композиційні закони

 

 

 

Композиційні прийоми

 

 

 

Засоби виразності

 

 

 

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь