Календарне планування з курсу „Природознавство” для учнів 5 класу на 2014–2015 н.р.

Скачати

Календарно-тематичне планування уроків природознавства

у 5  класі  2014-2015 н.р.

 

 

№ п/п

Дата

Тема уроку

Основне домашнє завдання

    Вступ та тема 1. «Тіла, речовини та явища навколо нас» розділу І (19 годин)
1. Науки, що вивчають природу §1
2. Джерела знань про природу. Практичне заняття №1 «Ознайомлення з довідковими виданнями природничих наук різних типів» §2, ст.11
3. Методи вивчення природи. Організація спостережень за тілами живої та неживої природи §3, ст.14-15
4. Обладнання для вивчення природи. Практичне заняття №2 «Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень та дослідів». Дослідницький практикум №1 «Складання переліку побутових приладів та здійснення вимірювань за допомогою одного з них» §4, ст.19,

завдання

для міні-проекту №1

5. Видатні вчені-натуралісти. Захист міні-проекту №1 «Визначні вчені-натуралісти» §5
6. Характеристики тіл. Практична робота №1 «Вимірювання маси та розмірів різних тіл» §6, ст. 28
7. Речовини. Фізичні властивості речовин §7
Тематична
8. Молекули. Рух молекул §8
9. Атоми. Хімічні елементи §9
10. Різноманітність речовин §10
11. Чисті речовини і суміші §11
12. Способи розділення сумішей §12
13. Практичне заняття №3 «Розділення сумішей фільтруванням» Ст.53
14. Явища природи. Дослідницький практикум №2 «Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від температури та площі поверхні» §13, ст.56

завдання

для міні-проекту №2

15. Різноманітність фізичних явищ §14
16. Хімічні явища, їх ознаки §15,

 

17. Захист міні-проекту №2 «Опале листя: користь чи шкода?» Повт. §15
18. Горіння. Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі. §16
19. Підсумковий урок по об’єднаній темі «Вступ. Тіла, речовини та явища навколо нас» Повт.

§1-16

20 Контрольна робота.Тіла, речовини та явища.
Тематична
    Тема 2. «Всесвіт» (11 годин)
20. Небо. Небесна сфера §17
21. Зорі та сузір’я. Організація спостережень за змінами вигляду зоряного неба впродовж календарного року; сузір’ями Малої та Великої Ведмедиці §18,

ст.81

22. Практичне заняття №4 «Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба». Дослідницький практикум №3 «Спостереження за зоряним небом впродовж календарного року» Ст.81
23. Сонце §19 завдання

для міні-проекту

№3

24. Планети §20
25. Малі небесні тіла §21
26. Загальна будова Сонячної системи §22
27. Всесвіт та його складові §23,

 

28. Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт §24
29. Захист міні-проектів №3 за вибором «Космос далекий і близький» або «Світ галактик» Повт.

§17-24

30. Підсумковий урок по темі «Всесвіт» Випереджувальні

завдання

Тематична
    Тема 3. Земля як планета (16 годин)
31. Гіпотези та сучасні уявлення про виникнення Землі §25
32. Форма і розміри Землі. Практичне заняття №5 «Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, меридіанів, півкуль» §26, ст.113
33. Внутрішня будова Землі §27
34. Рухи Землі у просторі §28
35. Розподіл сонячного світла і тепла на поверхні Землі §29
36. Місяць – супутник Землі §30
37. Способи зображення Землі. Практичне заняття №6 «Знаходження на карті та глобусі материків і частин світу, географічних об’єктів» §31, ст.133
38. Масштаб §32
39. Ґрунт §33
40. Склад і властивості повітря §34
41. Нагрівання й переміщення повітря. Організація спостережень: за повертанням листя і квітів рослин до Сонця; нагріванням тіл променями Сонця §35
42. Вода  на Землі §36 завдання

для міні-проекту №4

43. Властивості води §37
44. Дослідницький практикум №4 за вибором «Вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти», «Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді», «Професія» дощового черв’яка» ст.150-151,

 

45. Захист міні-проектів №4 за вибором «Чому ми бачимо тільки один бік Місяця?», «Краплина, або «Де ми втрачаємо воду», «Професія дощового черв’яка» Повт. §25-37
46. Підсумковий урок по темі «Земля як планета» Випереджувальні

завдання

Тематична
    Тема 4. Планета Земля як середовище життя організмів. Людина на планеті Земля (22 година)
47. Організм. Властивості організмів §38
48. Рослини і тварини. Дослідницький практикум №5 «Дослідження впливу температури, світла і вологості на проростання насіння» §39, ст.167
49. Гриби і бактерії §40
50. Отруйні рослини, тварини, гриби. Практичне заняття №7 «Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами свої місцевості» §41, ст.175
51. Чинники середовища на планеті Земля §42
52. Пристосування організмів до періодичних змін середовища §43
53. Визначення організмів за визначниками. Практичне заняття №8 «Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників» §44,

ст.186-188

Тематична
54. Наземно-повітряне середовище життя організмів. Організація спостережень за основними властивостями живих організмів §45,

ст.191

55. Водне середовище життя організмів §46
56. Ґрунтове  середовище життя організмів §47
57. Взаємозв’язки між організмами у природі §48
58. Екосистеми §49
59. Завдання для міні-проекту №5 за вибором «Бактерії корисні та шкідливі» або «Тварини минулого» Плани міні-проектів
60. Екскурсія «Рослинний і тваринний світ своєї місцевості» Оформлення результатів

виконаних завдань

61. Захист міні-проектів №5 за вибором «Бактерії корисні та шкідливі» або «Тварини минулого». Зв’язок людини з природою §50
62. Екологічні проблеми та їх подолання §51
63. Охорона природи. Червона книга §52
64. Практична робота №2 «Складання Червоної книги своєї місцевості» Ст. 226
65. Заповідники, заказники, національні парки §53
67 Контрольна робота.Планета Земля як середовище життя організмів
68 66. Дослідницький практикум №6 «Дослідження екологічних проблем своєї місцевості» Завдання

для міні-проекту №6

69 67. Захист міні-проектів №6 за вибором «Чи не перетвориться Земля на пустелю?», «Будь природі другом!» Повт. §38-53
70 68. Підсумковий урок по об’єднаній темі «Планета Земля як середовище життя організмів. Людина на планеті Земля» Літні

завдання

 

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь