Календарне планування з курсу „Природознавство” для учнів 5 класу на 2014–2015 н.р.

Скачати

Календарно-тематичне планування уроків природознавства

у 5  класі  2014-2015 н.р.

 

 

№ п/п

Дата

Тема уроку

Основне домашнє завдання

  Вступ та тема 1. «Тіла, речовини та явища навколо нас» розділу І (19 годин)
1. Науки, що вивчають природу§1
2. Джерела знань про природу. Практичне заняття №1 «Ознайомлення з довідковими виданнями природничих наук різних типів»§2, ст.11
3. Методи вивчення природи. Організація спостережень за тілами живої та неживої природи§3, ст.14-15
4. Обладнання для вивчення природи. Практичне заняття №2 «Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень та дослідів». Дослідницький практикум №1 «Складання переліку побутових приладів та здійснення вимірювань за допомогою одного з них»§4, ст.19,

завдання

для міні-проекту №1

5. Видатні вчені-натуралісти. Захист міні-проекту №1 «Визначні вчені-натураліст軧5
6. Характеристики тіл. Практична робота №1 «Вимірювання маси та розмірів різних тіл»§6, ст. 28
7. Речовини. Фізичні властивості речовин§7
Тематична
8. Молекули. Рух молекул§8
9. Атоми. Хімічні елементи§9
10. Різноманітність речовин§10
11. Чисті речовини і суміші§11
12. Способи розділення сумішей§12
13. Практичне заняття №3 «Розділення сумішей фільтруванням»Ст.53
14. Явища природи. Дослідницький практикум №2 «Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від температури та площі поверхні»§13, ст.56

завдання

для міні-проекту №2

15. Різноманітність фізичних явищ§14
16. Хімічні явища, їх ознаки§15,

 

17. Захист міні-проекту №2 «Опале листя: користь чи шкода?»Повт. §15
18. Горіння. Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі.§16
19. Підсумковий урок по об’єднаній темі «Вступ. Тіла, речовини та явища навколо нас»Повт.

§1-16

20Контрольна робота.Тіла, речовини та явища.
Тематична
  Тема 2. «Всесвіт» (11 годин)
20. Небо. Небесна сфера§17
21. Зорі та сузір’я. Організація спостережень за змінами вигляду зоряного неба впродовж календарного року; сузір’ями Малої та Великої Ведмедиці§18,

ст.81

22. Практичне заняття №4 «Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба». Дослідницький практикум №3 «Спостереження за зоряним небом впродовж календарного року»Ст.81
23. Сонце§19 завдання

для міні-проекту

№3

24. Планети§20
25. Малі небесні тіла§21
26. Загальна будова Сонячної системи§22
27. Всесвіт та його складові§23,

 

28. Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт§24
29. Захист міні-проектів №3 за вибором «Космос далекий і близький» або «Світ галактик»Повт.

§17-24

30. Підсумковий урок по темі «Всесвіт»Випереджувальні

завдання

Тематична
  Тема 3. Земля як планета (16 годин)
31. Гіпотези та сучасні уявлення про виникнення Землі§25
32. Форма і розміри Землі. Практичне заняття №5 «Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, меридіанів, півкуль»§26, ст.113
33. Внутрішня будова Землі§27
34. Рухи Землі у просторі§28
35. Розподіл сонячного світла і тепла на поверхні Землі§29
36. Місяць – супутник Землі§30
37. Способи зображення Землі. Практичне заняття №6 «Знаходження на карті та глобусі материків і частин світу, географічних об’єктів»§31, ст.133
38. Масштаб§32
39. Ґрунт§33
40. Склад і властивості повітря§34
41. Нагрівання й переміщення повітря. Організація спостережень: за повертанням листя і квітів рослин до Сонця; нагріванням тіл променями Сонця§35
42. Вода  на Землі§36 завдання

для міні-проекту №4

43. Властивості води§37
44. Дослідницький практикум №4 за вибором «Вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти», «Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді», «Професія» дощового черв’яка»ст.150-151,

 

45. Захист міні-проектів №4 за вибором «Чому ми бачимо тільки один бік Місяця?», «Краплина, або «Де ми втрачаємо воду», «Професія дощового черв’яка»Повт. §25-37
46. Підсумковий урок по темі «Земля як планета»Випереджувальні

завдання

Тематична
  Тема 4. Планета Земля як середовище життя організмів. Людина на планеті Земля (22 година)
47. Організм. Властивості організмів§38
48. Рослини і тварини. Дослідницький практикум №5 «Дослідження впливу температури, світла і вологості на проростання насіння»§39, ст.167
49. Гриби і бактерії§40
50. Отруйні рослини, тварини, гриби. Практичне заняття №7 «Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами свої місцевості»§41, ст.175
51. Чинники середовища на планеті Земля§42
52. Пристосування організмів до періодичних змін середовища§43
53. Визначення організмів за визначниками. Практичне заняття №8 «Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників»§44,

ст.186-188

Тематична
54. Наземно-повітряне середовище життя організмів. Організація спостережень за основними властивостями живих організмів§45,

ст.191

55. Водне середовище життя організмів§46
56. Ґрунтове  середовище життя організмів§47
57. Взаємозв’язки між організмами у природі§48
58. Екосистеми§49
59. Завдання для міні-проекту №5 за вибором «Бактерії корисні та шкідливі» або «Тварини минулого»Плани міні-проектів
60. Екскурсія «Рослинний і тваринний світ своєї місцевості»Оформлення результатів

виконаних завдань

61. Захист міні-проектів №5 за вибором «Бактерії корисні та шкідливі» або «Тварини минулого». Зв’язок людини з природою§50
62. Екологічні проблеми та їх подолання§51
63. Охорона природи. Червона книга§52
64. Практична робота №2 «Складання Червоної книги своєї місцевості»Ст. 226
65. Заповідники, заказники, національні парки§53
67Контрольна робота.Планета Земля як середовище життя організмів
6866. Дослідницький практикум №6 «Дослідження екологічних проблем своєї місцевості»Завдання

для міні-проекту №6

6967. Захист міні-проектів №6 за вибором «Чи не перетвориться Земля на пустелю?», «Будь природі другом!»Повт. §38-53
7068. Підсумковий урок по об’єднаній темі «Планета Земля як середовище життя організмів. Людина на планеті Земля»Літні

завдання

 

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь