КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА, 6 КЛАС(відповідно до підручника: Железняк С.М., Ламонова О.В. )

Скачати

 

Складено відповідно до підручника: Железняк С.М., Ламонова О.В. Образотворче мистецтво : підручн. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К. : Генеза, 2014, відповідно до навчальної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ МОНмолодьспорту України від 06.06.2012  № 664): Образотворче мистецтво. Програма для учнів 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів.


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
УРОКІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Дата

Тема уроку

Дидактична мета уроку

Примітки

Вступ. Що таке жанри мистецтва (3 години)

1

Жанри образотворчого
мистецтва

Навчальна мета. Дати поняття про жанри образотворчого мистецтва та характерні особливості кожного жанру в живописі, графіці, скульптурі, художній фотографії.

Розвивальна мета. Формувати в учня вміння розрізняти жанри мистецтва.

Виховна мета. Виховувати почуття прекрасного, любов до образотворчого мистецтва.

2

Як в образотворчому
мистецтві з’явилися
жанри

Навчальна мета. Ознайомити учнів з історією виникнення жанрів мистецтва від первісних часів до сьогодення.

Розвивальна мета. Розвивати творче бачення та вміння аналізувати твори мистецтва.

Виховна мета. Виховувати цікавість до історії мистецтва, до творів мистецтва.

3

Новаторство
в мистецтві

Навчальна мета. Дати поняття про новаторство в мистецтві; ознайомити учнів з напрямком абстракціонізм – безпредметне, не фігуративне мистецтво.

Розвивальна мета. Ознайомити учнів з художниками-авангардистами К. Малевичем, В. Кандинським.

Виховна мета. Виховувати творче і свідоме ставлення до мистецтва.

Розділ 1. Анімалістика. Пейзаж (9 годин)

4

Анімалістичний жанр

Навчальна мета. Формувати знання про анімалістичний жанр як найдавніший в історії розвитку людини; ознайомити учнів з видатними художниками-анімалістами та їхніми творами.

Розвивальна мета. Розвивати спостережливість, уміння аналізувати форму об’єкта.

Виховна мета. Виховувати уважне ставлення до навколишнього світу, до природи (зокрема, до тварин).

5

Зображення
тварин

Навчальна мета. Поглиблювати знання з форми та пластики, вчити схематичного зображення руху тварини, використовуючи принцип «від простого до складного» або «від загального до конкретного».

Розвивальна мета. Розвивати навички в зображенні конкретних об’єктів (тварин).

Виховна мета. Виховувати спостережливість, відчуття пропорцій.

6

Анімалістика
в скульптурі

Навчальна мета. Закріплювати знання про скульп­туру як один із видів образотворчого мистецтва. Фор­мувати поняття про скульптуру анімалістичного жанру.

Розвивальна мета. Формувати вміння учнів вико­нувати скульптурні зображення тварин за допомогою різних прийомів.

Виховна мета. Виховувати любов до природи та тваринного світу.

7

Деталь,
подрібненість

Навчальна мета. Формувати знання про деталь, цілісність і подрібненість як частини композиції у різних видах мистецтва – живописі, графіці, скульптурі, творах декоративного мистецтва.

Розвивальна мета. Розвивати вміння оперувати поняттями під час виконання творчої роботи та її аналізу.

Виховна мета. Виховувати почуття міри в роботі.

 

8

Узагальнення, площинність

Навчальна мета. Дати поняття про узагальнення та площинність у різних видах образотворчого мистецтва на прикладах творів живопису, графіки, скульптури та декоративного мистецтва.

Розвивальна мета. Розвивати вміння оперувати поняттями під час виконання творчої роботи та її аналізу, вміння робити узагальнення.

Виховна мета. Виховувати спостережливість, абстрактне мислення, прагнення порівнювати та аналізувати роботи.

9

Фантастичні тварини

Навчальна мета. Навчати застосовувати здобуті знання та вміння при зображенні фантастичних тварин на прикладах ілюстративного матеріалу.

Розвивальна мета. Розвивати творчі здібності учнів, фантазію та уяву.

Виховна мета. Виховувати спостережливість, бажання до творчості.

10

Пейзаж. Історія пейзажу

Навчальна мета. Формувати поняття про пейзажний жанр і його види: морський – марина, мальовничий вид – ведута, міський – урбаністичний.

Розвивальна мета. Ознайомити з художниками-пейзажистами від IV ст. в Китаї до сучасних художників.

Виховна мета. Виховувати шанобливе і зацікавлене ставлення до пейзажів.

 

11

Настрій
у пейзажі

Навчальна мета. Дати поняття про «пейзажні настрої» на прикладі картин відомих художників-пейзажистів І. Айвазовського, В. Орловського,
І. Шишкіна. Закріплювати та вдосконалювати знання з повітряної перспективи в пейзажі.Розвивальна мета. Розвивати емоційне сприйняття, спостережливість, уміння розбирати кольори для передачі стану природи залежно від освітлення, часу доби, погоди.

Виховна мета. Виховувати творчий підхід до вико­нання роботи.

12

Спостережна
перспектива

Навчальна мета. Закріплювати знання «законів перспективи», повторити матеріал: «лінія горизонту», «точка сходження» і «точка спостереження».

Розвивальна мета. Розвивати вміння рисування предметів з натури на основі спостережної перспективи (лінійної перспективи).

Виховна мета. Виховувати аналітичне ставлення до побудови форми.

Розділ 2. Створення образу людини (6 годин)

13

Портрет. Історія виникнення
жанру

Навчальна мета. Формувати поняття про портретний жанр мистецтва, ознайомити з різними типами портрета – автопортрет, парний або груповий портрет, парадний або камерний портрет, алегоричний портрет.

Розвивальна мета. Дати поняття про характерні риси зображуваного, які відрізняють їх один від одного.

Виховна мета. Виховувати цікавість до історії портретного жанру.

 

14

Образ у портретіНавчальна мета. Удосконалювати знання про портретний жанр. Вплив композиції, освітлення, силуету, ракурсу на портретне зображення людини.

Розвивальна мета. Розвивати спостережливість, емоційне сприйняття в розкритті «образу» в портреті.

Виховна мета. Виховувати відчуття характеру і настрою у портреті.

 

15

Історія вивчення пропорцій
у людини

Навчальна мета. Ознайомити учнів з пропорціями фігури людини. Дати практичні знання про вико­ристання співвідношення частин цілого між собою – пропорції людини.

Розвивальна мета. Розвивати уважність, спосте­режливість при виконанні учнівських робіт.

Виховна мета. Виховувати спостережливість і від­чуття пропорцій.

 

16

Як робити
начерки

Навчальна мета. Удосконалювати знання та навички у виконанні замальовок за натури; дати практичні засоби для виконання начерків фігури людини в русі.

Розвивальна мета. Розвивати вміння аналізувати, правильно визначати положення малюнка на аркуші паперу, передавати пластичну виразність силуетної форми фігури людини.

Виховна мета. Виховувати вміння швидко «на око» відтворювати рухи.

17

Лялька –
уособлення
образу людини. Символіка
українських
народних
ляльок

Навчальна мета. Поглиблювати знання про декоративно-ужиткове мистецтво, ознайомити з одним із видів – текстильна лялька-мотанка. Ознайомити із символікою та обереговою функцією ляльки.

Розвивальна мета. Розвивати цікавість до українського народного мистецтва.

Виховна мета. Виховувати естетичний смак, любов до рідної культури.

18

Мистецтво оформлення
театральної

вистави.
Різдвяний
вертеп

Навчальна мета. Ознайомити з історією виникнення вертепної вистави. Навчити виготовляти ляльку-мотанку та оформлювати різдвяну шопку.

Розвивальна мета. Формувати вміння створювати
образ ляльки, розвивати фантазію, просторову уяву.

Виховна мета. Виховувати цікавість і шанобливе ставлення до традицій свого народу.

Розділ 3. Натюрморт (3 години)

19

НатюрмортНавчальна мета. Формувати поняття про жанр образотворчого мистецтва – натюрморт. Ознайомити з історією виникнення жанру та видатними художниками-натюрмористами.

Розвивальна мета. Розвивати спостережливість, зорову пам’ять, образне мислення, навички добирати кольори.

Виховна мета. Виховувати цікавість до історії натюрморту як жанру.

20

Тематичний
натюрморт

Навчальна мета. Поглиблювати знання учнів про жанр живопису – натюрморт. Удосконалювати знання про колір, колорит, локальний колір, насиченість кольорів, співвідношення за кольором і розміром.

Розвивальна мета. Розвивати творчі навички та вміння.

Виховна мета. Виховувати у школярів почуття прекрасного, творче ставлення до роботи.

21

Натюрморт
у різних видах мистецтва

Навчальна мета. Ознайомити учнів із зображенням натюрмортів у різних видах образотворчого мистецтва – живописі, графіці, скульптурі, худож­ньому фото.

Розвивальна мета. Розвивати естетичне почуття під час виконання навчальної композиції.

Виховна мета. Виховувати відчуття композиції і пропорції.

Розділ 4. Сюжетно-тематична картина (2 години)

22

Сюжетно-тематична картина. Побутовий жанр

Навчальна мета. Формувати поняття про сюжет та сюжетно-тематичну картину. Ознайомити учнів з історичним аспектом розвитку сюжетно-тематичної картини, зокрема побутовим жанром.

Розвивальна мета. Розвивати вміння аналізувати картини побутового жанру відомих художників.

Виховна мета. Виховувати зацікавленість, спосте­режливість та уважність під час виконання роботи.

23

Побутовий жанр у народному
мистецтві

Навчальна мета. Ознайомити учнів з особливостями побутового жанру в народному мистецтві та його різновидами, в яких використовується побутовий жанр – кераміка, різьблення по дереву, плетіння з рогози, народний розпис.

Розвивальна мета. Формувати художньо-естетичний смак.

Виховна мета. Виховувати цікавість до пізнання культури свого народу, зокрема народного мистецтва.

Розділ 5. Жанрове різноманіття в образотворчому мистецтві (7 годин)

24

Український
народний одяг

Навчальна мета. Формувати знання учнів про національний костюм – яскраве самобутнє культурне явище. Ознайомити з деталями жіночого та чоловічого одягу та їхньою обереговою функцією.
Розвивальна мета. Розвивати творче та образне мислення.

Виховна мета. Виховувати естетичне ставлення до народного декоративно-ужиткового мистецтва.

25

Шевченко-
художник

Навчальна мета. Ознайомити учнів з творчістю Т.Г. Шевченка – великого народного поета, мислителя, видатного майстра українського живопису та графіки.

Розвивальна мета. Розвивати цікавість до пізнання українського мистецтва.

Виховна мета. Виховувати естетичний смак.

26

Біблійна тема
в мистецтві

Навчальна мета. Поглиблювати знання учнів щодо
біблійної теми в мистецтві. Ознайомити учнів з історичним розвитком біблійної теми в різних видах мистецтва – іконопис, стінопис, мініатюра в руко­писах, мозаїка, вітраж, скульптура.Розвивальна мета. Розвивати вміння аналізувати і описувати твори мистецтва.

Виховна мета. Виховувати художньо-естетичний смак і прагнення пізнавати культуру та мистецтво нашого народу.

27

Міфологічна тема

Навчальна мета. Ознайомити учнів з творами живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва із сюжетами міфологічного жанру.

Розвивальна мета. Розвивати світогляд і розуміння мистецтва.

Виховна мета. Виховувати допитливість і цікавість учнів до вивчення матеріалу та виконання практичної роботи.

28

Історичний
та батальний жанр

Навчальна мета. Формувати знання учнів за темою:
історичний і батальний жанри; розкривати їхній безпосередній зв’язок з історією і розвитком людства.Розвивальна мета. Розвивати вміння аналізувати твори мистецтва та їхній зв’язок із життям людей.

Виховна мета. Виховувати емоційне ставлення до творів мистецтва.

29

Історична
спадщина

Навчальна мета. Ознайомити учнів зі збереженням спадщини української культури простим народом – носієм і творцем народної культури, який зберіг свої звичаї та обряди.

Розвивальна мета. Розвивати цікавість учнів до вивчення звичаїв і традицій свого народу.

Виховна мета. Виховувати уважне ставлення до предметного оточення та історії.

30

Ознайомлення
з музеями

Навчальна мета. Ознайомити зі всесвітньою цінністю – музеями України та найвідомішими музеями світу – Дрезденською галереєю, Лувром, Галереєю Уффіці, Ермітажем.

Розвивальна мета. Розвивати вміння бачити та аналізувати об’єкти образотворчого мистецтва.

Виховна мета. Виховувати естетичний смак, заці­кав­леність відкривати для себе прекрасне, відвідувати музеї.

 

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь