Поурочні плани-конспекти уроків з математики у 5 класі на ІІ семестр

Скачати

Урок № 1

Тема уроку: Дробові числа.Дріб як частина цілого.

Мета уроку: Ввести поняття дробу, роз’яснити об’єктивну

необхідність вивчення дробових чисел;

розвивати логічне мислення, інтерес до вивчення

даної теми;виховувати культуру усного та

писемного мовлення, розумову культуру.

Тип уроку:  Урок вивчення нового матеріалу.

 

План уроку

 

1.Аналіз контрольної роботи.

2.Мотивація  навчання.

3.Вивчення нового матеріалу.

4. Закріплення нового матеріалу.

5. Підсумок уроку.

6. Домашнє завдання.

Хід уроку

І. Аналіз тематичної контрольної роботи.

Оцінки за усю контрольну роботу вже відомі учням, і її результати були враховані вчителем при оцінюванні роботи учнів за  І семестр.

Проте на цьому уроці слід додатково детальніше розглянути моменти, що викликали труднощі, підвести підсумки роботи за І семестр, обов’язково відзначити старання учнів і прогрес у навчанні.

ІІ. Мотивація навчання.

Слова учителя:

Багато хто з вас уже заглянув у підручник і продивився матеріал наступного розділу. Сподіваюсь, більшість пам’ятає, що таке звичайні дроби, які ви вивчали у минулому навчальному році.Але краще всім разом згадати цей матеріал за допомогою тексту підручника.

Учні читають:  21,ст. 180

Після того як учитель задає питання на його осмислення.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

–          Розв’язування усних вправ.

Рисунки для наступних завдань учитель готує заздалегідь (має на дошці, або використовує плакат чи кодоплівку)

Учні відповідають з місць.

1. Квадрати розрізали на рівні частини (див. рисунки).Яку   частину цілого квадрата складає отримана у кожному випадку фігура?

А)                                          Б)                                                В)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Яка частина круга на рисунку не мальована ?Яка замальована?

 

 

3.  Скільки четвертих частин у фігурах на рисунках замальовано?

А)                                                                 Б)                                                  В)

 

 

 

 

 

4. Скільки сантиметрів міститься:

А) у половині метра;

Б) у чверті метра;

В) у п’ятій частині метра;

Г) у трьох п’ятих метра;

Д) у трьох четвертих метра?

5. Скільки грамів міститься:

А) у половині кілограма;

Б) у чверті кілограма;

В) в одній сотій кілограма;

Г) в одинадцяти сотих кілограма?

6. Скільки хвилин міститься:

А) у половині години;

Б) у третині години;

В) у чверті години;

7. Хлопчик проїхав на велосипеді 10 км., а потім п’яту частину шляху, який проїхав, пройшов пішки. Скільки кілометрів пройшов хлопчик?

8. Оленка вираховує багато квітів. 20 роз які, складають п’яту частину всіх квітів, зацвіли. Скільки квітів росте у Олени?

9. Половина всього класу брала участь у математичній олімпіаді, третина цих учнів стали призерами. Скільки учнів у класі, якщо призерів було 6?

ІV. Закріплення матеріалу

–          розв’язування вправ

Учитель викликає до дошки одного за одним кількох учнів

№963, 965, 966, 968, 969

V. Підсумок уроку

Учитель проводить бесіду з учнями, роз’яснюючи їм важливість дробових чисел і необхідність розуміння історії виникнення цих чисел. Пропонується підготувати матеріал з історії дробових чисел для відповіді на наступному уроці

ІV. Домашнє завдання.

§ 21, № 964, 967, 971.

Урок №2                                           

Тема: Розв’язування вправ на дроби.

Мета уроку. Закріпити знання учнів з читання та запису дробів, запису

часток і натуральних чисел у вигляді дробу, знаходження  дробу від числа, розвивати логічне мислення, виховувати   культуру денного та писемного мовлення, розумову

культуру.

Хід   уроку

І. Актуалізація опорних знань  

Зібравши зошити з домашнім завданням, учитель проводить математичний

диктант.

–          Математичний диктант

–          Схема проведення диктанту

1.Клас працює за двома варіантами. Завдання для другого варіанта наведені у квадратних дужках.

2. Два учні (по одному від кожного варіанта) викликаються до дошки, решта працює у зошитах.

3.Проводиться взаємо перевірка в парах звіряючись з дошкою.

4. Максимальна оцінка-12 балів, оцінки виставляються в обов’язковому порядку.

5. Після оцінювання результатів диктанту учитель підводить підсумки, звертаючи увагу на завдання, які викликали затруднення.

Запитання.

1.Запишіть дроби: одна третя [дві сьомих],дві дев’ятих (п’ять шостих).

2. назвіть чисельних і знаменних дробу 9/16(8/14)

3.закінчіть речення»Десята частина метра(сантиметра) називається…

4.Запишіть дроби 3/4;11/25; 6/11;5/7;(6/19;11/19;19/234;19/23;4/23).підкресліть ті з них, які мають знаменником число11(19).

5.скільки сантиметрів у ¼ м (1/5)?

6.Ціле число поділили на 40 (60) частин. Запишіть у вигляді дробу 1, 3, 5, 15, 20, частин цього числа.

7. 1кг, печива коштує 5 грн. 15 к (8 грн. 20 к ).Скільки коштує 1/5 кг (1/4 кг) печива?

8.Запишіть дріб, у якого чисельних дві (три) одиниці менший від  знаменника.

9.Турист пройшов 2/3 (5/7) маршруту. Яку частину маршруту йому ще доведеться пройти?

10.Накресліть числовий промінь. Виберіть одиничний відрізок., що на промені позначити такі точки: А (1\6)  (М (1/5) ),В (3/6), ( N (2/3) ), (С (5/6) ),

(Р (4/5) ), Д (1) (К (1) ).

11.Розвяжіть рівняння: 24/х=8 (х/5=11).

12.Запишіть число 12 (15) у вигляді будь-якого дробу.

 

ІІ. Закріплення матеріалу.

1.Учитель пропонує виконати усно вправи    № 955, 956, 957, 958 ;

2.Клас ділиться на 3 групи. Учитель пропонує провести значення яка група

першою і краще виконає запропоновані завдання : № 972, 974, 975, 977,

978, 980, 995, (б),996.

ІІІ. Підсумок уроку

Учні самі з допомогою «Мікрофона» розповідають про те , що вони

Робили на уроці, чого навчитись, що викликає труднощі . Учитель дає        поради , як подолати ці труднощі.

ІV.Домашнє завдання

Параграф 21.  № 973, 976, 979, 995, (а).

 

Урок № 3

 

Тема уроку. Правильні і неправильні дроби. Порівняння дробів.

Мета уроку. Формувати поняття «правильний дріб», «неправильний дріб», встановити правила порівняння дробів з однаковими знаменниками, навчити учнів розрізняти правильні і неправильні дроби, застосовувати правило порівняння дробів.

 

Хід уроку.

І. Перевірка домашнього завдання.

Учитель збирає зошити на перевірку.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 

 1. Як назвати записи:
 2. Як називають число записане зверху (знизу)?
 3. Що показує знаменник дробу? чисельник дробу?
 4. Яку частину становить:
 • 15 хв. від години;
 • 50 коп. від гривні;
 • 1 ц. від тони.

 

ІІІ. Формування знань.

На координатному промені точка з меншою координатою розташована ближче до

точки 0, ніж точка з більшою координатою.

Дробам … відповідають і натуральні числа 1, 2, 3,… .

Отже,  і т. д.

Взагалі, якщо а : Ь = с, то дріб .

 

 • Звичайний дріб, у якого чисельник менший від знамен­ника, називають правильним. Дріб, у якого чисельник не менший від знаменника, називають неправильним.

Наприклад, дроби – правильні, а  – неправильні.

 • Кожний правильний дріб менший за 1, а кожний не­правильний дріб більший за будь-який правильний дріб.

 

Порівнювати звичайні дроби можна також, кори­стуючись координатним променем. Якщо одиничний відрізок поділити, наприклад, на 5 рівних частин, то кожна з них становитиме — одиничного відрізка. Відкладаючи послідовно один за одним такі відрізки на промені, дістанемо координатний промінь. На цьому координатному промені помічено точки, ко­ординати яких – дроби із знаменником 5.

 

 

Наприклад, А(), В(), С(), К().

 

Порівняння дробів:               а>c.

в<c.

Вправи.

 1. Які з дробів:  є правильними?  неправильними?
 2. Правильний чи неправильний буде дріб , якщо

1)       у = 10;

2)       у = 1;

3)       у = 15;

4)       у = 11.

 

ІV. Закріплення знань. Відпрацювання вмінь.

№ 968, № 969, № 975,  № 977, № 981, № 984, № 989.

1. Два десятилітрових цебра повністю наповнені водою. З першого спо­чатку виливають  цебра, а потім  остачі. З другого, навпаки, спочат­ку виливають  цебра, а потім  остачі. В якому з цебер води залиши­лось більше?

 

2.  З чисел 1; 4; 5; 7 утворіть:

а) всі можливі правильні дроби;

б) всі можливі неправильні дроби.

V. Підсумок уроку

Запитання до класу

1. Якщо в запису     а < в, то дріб  називається..

2.  Якщо в запису  а >в  або а = в, то дріб називається …

3.  Яким повинен бути чисельник а, щоб дріб  був:

1) правильним;

2) неправильним;

3) меншим від ;

4) більшим від 1?

VII. Домашнє завдання. § 21; №№ 983, 984(г), 990, 997.

 

 

Урок № 4

Тема уроку. Правильні і неправильні дроби. Порівняння дробів.

Мета уроку. Закріпити знання про поняття «правильний дріб», «неправиль­ний дріб», правила порівняння дробів з однаковими знаменниками; відпрацювати навички застосування цих знань під час розв’язання задач.

 

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

№№ 985, 989, 993, 1000 можна перевірити під час фронтального опитування.

                 Запитання до класу

 

 1. Яким має бути чисельник (знаменник), щоб задовольнити умову:

дріб  правильний [дріб    неправильний].

2.  № 984 — один з учнів працює біля дошки: ставить відповідні знаки (дроби заздалегідь записані на дошці вчителем).

II. Актуалізація опорних знань

Під час перевірки домашнього завдання формулюються основні означення і правила, вивчені на попередньому уроці. Тому вчителеві до­статньо тільки конкретизувати матеріал, поставивши класу запитання.

1. Який дріб називається правильним (неправильним)? Наведіть при­клади.

2. Який дріб більше? Чому?

1)   чи  ; 2)  чи  ; 3)  чи .

3.  Що більше:

1) дм чи 5см; 2)74 см чи м; 3)  т  чи  695 кг;  4)  год. чи 18хв?

III. Засвоєння знань. Відпрацювання навичок

Розв’язування вправ №№ 987; 988; 989(а, в); 992; 994; 999.

 

Додаткові задачі

1. Накресліть координатний промінь і візьміть за одиничний відрізок 12 клітинок. Відмітьте точки: О(0); Е(1); А (2); К(1/3); М(1/4); С(1/5).

2. Що більше

1) дм чи 5см; 2) 80 см чи м; 3)  т  чи  701 кг;  4)  год. чи 10 хв?

IV. Підсумок уроку.

Учитель ще раз повторює з учнями основні поняття і правила теми (правильний, неправильний дріб, правило порівняння дробів із однако­вими знаменниками) і пропонує гру.

Учитель. Зараз я буду називати по одному натуральні числа, які є чисельниками дробів, а вам треба до кожного підібрати інше натуральне число, яке можна було б записати у знаменник дробу, щоб дріб був: а) пра­вильним; б) неправильним; в) більшим за 1;

г) меншим за 1; д) більшим за даний дріб; є) меншим за даний дріб тощо.

V. Домашнє завдання. § 21; №№ 985, 989, 993, 1000.

 

 

Урок №5

Тема: Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.

Мета: поглибити знання учнів про дріб; вчити додавати й віднімати дроби з однаковими

знаменниками. Розвивати обчислювальні навички, культуру математичної мови і

записів. Виховувати самостійність, інтерес до математики.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: картки з числами, таблиці: „Додавання дробів з однаковими

знаменниками”,   „Віднімання дробів з однаковими знаменниками”.

 

 

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

1. Учні-консультанти після перевірки домашнього завдання звітуються про стан його

виконання.

2. „Мікрофон”.

а) Назвати правильні дроби із знаменником 9;

б) Назвати неправильні дроби із знаменником 9;

в) Який з дробів більший    чи ?

г) Який з дробів менший   чи ?

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Усний рахунок:

 1. Знайти суму чисел 275 і 34.
 2. Знайти різницю чисел 156 і 45.
 3. Від суми чисел 34 і 165 відняти 56.
 4. До різниці чисел 89 і 45 додати 96.

Гра „Розпізнай дії”

Учитель розкриває магнітну дошку з картками, на яких написані числа, між якими потрібно поставити дії.

Таблиця № 1 „Розпізнай дії”

 

 

ІV. Формування нових знань.

Учитель звертає увагу учнів на таблицю.

Таблиця 2. „Додавання дробів з однаковими знаменниками”

 

 

Підвести учнів до  самостійного висновку щодо додавання дробів з однаковими знаменниками. Якщо перший дріб записати ,  а другий – , то матимемо суму:

+=.

 

Наприклад, +==.

Далі пропоную учням розглянути слідуючу таблицю

Таблиця 3. „Віднімання дробів з однаковими знаменниками”

 

Наприклад,  -==.

Звертаю увагу учнів, що віднімання можливе лише при  > .

Оскільки однакові знаменники прошу учнів порівняти числа.

Висновок записуємо разом, що а>в.

Далі пропоную учням додати до одного яблука його половину, третю частину, четверту.

ф  1+=1;                        ф

Вчу дітей як читати такі числа. Звертаю увагу дітей на назву, що це мішані числа.

Кожне мішане число має цілу і дробову частини. Дробова частина – дріб правильний.

У наведеному прикладі ціла частина – число 2, а дробова – . Оскільки 2=,

то 2=+=.

Кожне мішане число дорівнює деякому неправильному дробу з тим             самим знаменником. Щоб знайти чисельник цього дробу, треба цілу             частину мішаного числа помножити на його знаменник і до результату                додати чисельник дробової частини.

 

     Наприклад, щоб перетворити на неправильний дріб мішане число 3, пишемо:

3 = . Усно знаходимо: 3ּ7 + 2 = 23. Отже, 3 = .

 

Кожний неправильний дріб дорівнює або натуральному, або мішаному числу. Якщо чисельник неправильного дробу ділиться без остачі на знаменник, то цей дріб дорівнює їх частці.

 

Наприклад, =2, бо 6 : 3=2;  =7, бо 35 : 5=7.

Якщо ж при діленні чисельника на знаменник неправильного дробу утворюються неповна частка і остача, то неповна частка – це ціла частина мішаного числа, а остача – чисельник його дробової частини. Наприклад, =3, оскільки 17 : 5 = 3 (ост. 2).

Фізкультхвилинка

 

Всі підняли руки – раз!

На пальчиках стоїть весь клас,

Два – присіли, руки вниз,

На сусіда подивись.

Раз! – і вгору,

Два! – і вниз,

На сусіда не дивись.

Будем  дружно ми стрибати,

Щоб ногам роботу дати.

V.  Формування вмінь.

1. Виконаємо разом.

Усний рахунок. №1001.

2. Робота по рівнях.

І рівень   № 1007.

ІІ рівень  № 1008.

ІІІ рівень  № 1010, № 1011.

ІV рівень  № 1013, № 1014, № 1015, № 1016, № 1053.

Учні І і ІІ рівня беруть консультацію в учителя та в учнів ІV рівня. Учні ІІІ і ІV рівня консультуються між собою та з учителем.

 

ІV. Підсумок уроку.      

      Історична довідка.

VІІ. Домашнє завдання.

                § 22; І рівень № 1006, ІІ рівень  № 1009, ІІІ рівень  № 1012, VІ рівень  № 1017.

 

 

Урок № 6

Тема уроку: Розв’язування задач і вправ на додавання і віднімання дробів з            однаковими знаменниками.

Мета уроку: відпрацьовувати і вдосконалювати навички розв’язування завдань. Що           передбачають виконання дій додавання і віднімання дробів з однаковими                знаменниками. Розвивати культуру математичної мови та записів.               Виховувати

здібності до математики.

Тип уроку: застосування навичок і вмінь.

Обладнання: картки із завданнями,  таблиці: „Додавання дробів з однаковими

знаменниками”,   „Віднімання дробів з однаковими знаменниками”, „Знайти

суму”, „Знайти різницю”.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Вияснити, які труднощі виникли в учнів під час виконання домашнього завдання. Зібрати зошити на перевірку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

На дошці зображені таблиці з якими працюють учні.

 1. Знайти суму:

 

. . .

2

 

2. Знайти різницю:

 

.  .  .

3

 

 

ІV. Вдосконалення вмінь.

 1. Виконати усно. № 1002, № 1004, № 1005.
 2. Робота в групах.

Клас поділений на 3 групи. В кожну групу входять учні різних рівнів.

Учні ІV рівня – це консультанти. Групи отримують картки.

 

Завдання І групи:

Виконати дії:

а) ++;                                       б)

Завдання ІІ групи:

Виконати дії:

а) – – ;                                б)

Завдання ІІІ групи:

Виконати дії:

а)                                         б)

 

Закінчивши роботу кожна група обговорює результати з учителем. Потім представник від групи записує розв’язання на дошці і пояснює його.

Фізкультхвилинка

Сів метелик на травичку

І рахує рахівничку:

1, 2, 3 – ти метелику лети.

Крильця вже за головою

Тож дивись перед собою.

Випрямляємо хребет,

Крильця зводимо вперед,

Мов метелики, літаєм,

Крильця зводим, розправляєм.

           3. Розв’язування вправ.

                 а) Учні І і ІІ рівня працюють разом.

1). „Роби як я”.

№1019 (а)

 

2). Коментоване виконання  № 1019 (б)

3). Самостійне виконання з перевіркою  № 1019 (в).

б) Учні ІІІ рівня, консультуючись з учнями-консультантами і вчителем

виконують № 1020, № 1022

в) Учні ІV рівня консультуються з учителем  № 1023 (а).

Самостійно виконують № 1023 (в),  № 1024,  № 1051.

 V.   Підсумок  уроку.

 1. Як додати дроби з однаковими знаменниками?
 2. Як відняти дроби з однаковими знаменниками?
 3. Чи користуєтесь ви дробами в повсякденному житті? Приклади.

VІ. Домашнє завдання.

                       § 22

І і ІІ рівень № 1018, ІІІ рівень  № 1021, VІ рівень  № 1023 (б), № 1025.

 

 

 Додатки

Історична довідка

Ви вже знаєте, що натуральні числа виникли в резуль­таті практичної діяльності людей, яким треба було лічити тварин, предмети, вимірювати довжини, площі, об’єми. Але результат вимірювання не завжди можна позначити на­туральним числом, бо внаслідок вимірювань найчастіше дістаємо частини прийнятої одиниці.

Так на основі потреб практики виникло поняття дробу — числа, що складається з кількох однакових частин одиниці.

В Єгипті з дробами оперували ще 4000 років тому. Про це свідчать стародавні документи, які збереглися з тих часів. Проте загального способу для позначення всіх дробів, як де прийнято тепер, коли чисельник записують зверху, зна­менник знизу, а між ними ставлять риску, в єгиптян не було. При виконанні обчислень стародавні єгиптяни за­стосовували лише так звані одиничні дроби — дроби з чисельником 1 (і  дріб ). Такі дроби єгиптяни зображали, ставлячи крапку над знаменником. Усі інші дроби вони

зводили до одиничних. Наприклад, дріб  подавали у ви­гляді суми одиничних дробів  і . Для зведення дробів до одиничних було складено спеціальні таблиці.

Вавілоняни користувалися лише шістдесятковими дро­бами, тобто дробами, знаменники яких дорівнювали 60 або добутку чисел, кожне з яких дорівнювало 60, напри­клад: 60 • 60 = 3600;    60 • 60 • 60 = 216 000 і т. д. Це від­повідало прийнятій там шістдесятковій нумерації – засто­сування шістдесяткових дробів значно спрощувало розв’я­зання практичних задач.

Вавілоняни багато зробили в галузі астрономії. Тому й не дивно, що шістдесятковими дробами користувалися в астрономічних обчисленнях аж до XVII ст. вчені інших народів і називали ці дроби астрономічними.

На відміну від цих дробів, дроби з будь-яким знамен­ником назвали звичайними.

У стародавній Греції звичайні дроби були відомі. Понад 2,5 тисячі років тому греки вміли виконувати ариф­метичні дії з звичайними дробами. Вони користувались і одиничними дробами, і дробами загального виду.

У стародавній Русі дроби називали «частками», а зго­дом «ламаними числами». Окремі дроби мали спеціальні назви.

Наприклад,  — треть,  — півтреть,  — п’ятина,  — десятина тощо.

Запис дробів за допомогою риски став загальноприйня­тим з XVI ст.

Колись дії з звичайними дробами завдавали людям над­звичайних труднощів. Ці труднощі у Вавілоні пояснювали «втручанням  злих  духів».

Англійський чернець Бєда (VII ст.), який був ученою людиною свого часу, писав: «У світі є багато речей, але немає нічого важчого, як чотири дії арифметики».

Тоді ж, мабуть, і виникло німецьке прислів’я «попасти в дроби», що означало опинитися в скрутному становищі. А причина, звичайно, полягала в тому, що не було вста­новлено правил виконання дій з дробами, не було створено відповідної теорії.

Поряд з цим у VII ст. відомий вірменський учений Ананія Ширакаці (з Ширака) вмів додавати до восьми дробів з різними знаменниками.

Про математику Ананія говорив: І дуже полюбивши мистецтво чисельне, помислив я, що без числа ніяке міркування філософське не складається. Всієї мудрості матір’ю його вважаючи”. Особливий інтерес становлять підручник і задачник з арифметики, який склав Ананія. У ньому наводиться розв’язання задач, що містять додавання дробів, серед знаменників яких є числа: 7, 8, 9, 13, 14, 16, 20.

 

 

Урок № 8

Тема уроку. Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота.

Мета уроку. Формування навичок розв’язування задач на звичайні дроби, перевірити ступінь  засвоєння вивченого.

 

Хід уроку.

I. Перевірка домашнього завдання.  

Учні коментують розв’язки виконаних вправ.

II. Самостійна робота №9

Варіант І

 1. При яких значеннях n дріб  правильний ?
 2. Порівняй числа : а )  і  ; б) 1 і ; в)  і .
 3. Виконай дії : а) – ; б)  ; в) .
 4. Розв’яжи рівняння : а) х + ; б) х -5 =
 5. Знайди :   від числа 180.

Варіант ІІ

 1. При яких значеннях n дріб  правильний ?
 2. Порівняй числа : а )  і  ; б)  і 1; в)  і .
 3. Виконай дії : а)  + ; б)  ; в) .
 4. Розв’яжи рівняння : а) х – ; б) х +  = .

5.   Знайди :   від числа 180.

Варіант ІІІ

 1. При яких значеннях n дріб  правильний ?
 2. Порівняй числа : а )  і ; б) 1 і   і 1; в)  і .
 3. Виконай дії : а)  – ; б)  ; в) .
 4. Розв’яжи рівняння : а) ; б) х –  = .

5.   Знайди :   від числа 480.

Варіант ІV

 1. При яких значеннях n дріб  правильний ?
 2. Порівняй числа : а )  і ; б)  і 1; в)  і .
 3. Виконай дії : а)  + ; б)  ; в) .
 4. Розв’яжи рівняння : а) ; б) х +  = .
 5. Знайди :   від числа 380.

ІІІ. Домашнє завдання. Інший варіант самостійної роботи ст.202.

 

 

Урок № 9

Тема уроку. Розв’язування задач і вправ на дроби.

Мета уроку. відпрацьовувати навички розв’язування завдань, що передбачають виконання дій додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками, порівняння звичайних дробів. Підготовка до контрольної роботи.

 

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Вияснити, які труднощі виникли в учнів під час виконання домашнього завдання.

Зібрати зошити на перевірку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Усне опитування.

–          Що показує знаменник звичайного дробу?

–          Що показує чисельник звичайного дробу?

–          Як порівнюють дроби з рівними знаменниками?

–          Які дроби називають правильними?

–          Які дроби називають правильними?

–          Як додають дроби з однаковими знаменниками?

–          Як віднімають дроби з однаковими знаменниками?

–          Наведи приклади мішаних чисел.

–          Як перетворити мішане число в неправильний дріб і навпаки?

 

ІV. Виконання тестових завдань.

 

Тестові завдання

 1. Який з дробів:правильний?

а)     б);    в)   г)

2. Яке з чисел: , ,  є найбільшим?

а)  б)  в)  г)

3. У вигляді якого мішаного числа можна записати дріб

а)  б)   в)  г)

4. Як називається десята частина метра?

а)1см;    б)1км;   в)1дм;  г)1мм.

5.Знайти  від числа 300.

а)100;    б) 120;     в) 750;     г) 200.

6. Знайти число, якщо   від нього становить 19?

а)  б)  в)233;  г)133.

7. Як називається число 7 у запису

а) Дробове число;    б) Звичайний дріб;     в) Чисельник;     г) Знаменник.

 

8. Який дріб відповідає зафарбованій частині фігури?

 

 

а)       б)      в)        г)

V. Домашнє завдання. Підготуватися до контрольної роботи, повторити § 21-22,

№ 1042, № 1048, № 1044, № 1038.

 

 

Урок № 10

Тема уроку. Тематична атестація. Контрольна робота № 5.

Мета уроку. Перевірити засвоєння програмних знань з теми «Звичайні дроби» і навички розв’язання програмних задач.

 

Хід уроку.

І. Організація класу.

ІІ. Повідомлення завдань контрольної роботи.

 

 1. З поданих нижче чисел випиши неправильні дроби і подай їх у вигляді мішаного числа:

; 7;;;;.

 1. Порівняй числа : а)  і ;    б) 1 і ;   в)  і ;   г) 2 і .
 2. Виконай дії : а)  – ;   б)  + ;   в) 3 + ;   г) 7 – .
 3. Розв’яжи рівняння : а) х +  = ;  б) х – 2 = .
 4. Вирази :    а) в метрах 132 см ;   б) у годинах 20 хв.
 5. Знайди значення виразу : а) 14 + ( 4 – 2);  б) ( 5+ 3) – (2 – ).
 6. Які натуральні числа задовольняють нерівність:  3< х < 5.
 7. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 15 см , що становить  його периметра. Знайди сторони трикутника.
 8. При яких  натуральних значеннях  х  дріб  буде правильним ?

 

 

Зміст

Урок  № 11

Тема уроку: Десяткові дроби.

Мета уроку: Дати поняття десяткових дробів. Виховати старанність, уважність, акуратність, спостереження, розвивати логічне мислення.

Обладнання: Таблиця “Десяткові дроби”.

Хід уроку:

І. Вивчення нового матеріалу.

Дробові числа можна записувати не тільки у вигляді звичайних дробів, а й у вигляді десяткових дробів.

Звичайні дроби: ; ; ; ; ; .

Десяткові дроби: 0,1; 0,3; 1,9; 1,39; 0,759; 8,305.

Щоб зрозуміти, як записувати десяткові дроби, пригадаємо розряд десятих, за ним розряд сотих, потім розряд тисячних і т.д., розряд одиниць, розряд десятків, розряд сотень і т.д.

Наприклад: 12,35                            3-десятих

5-сотих

2-одиниць

1-десяток

Цілу частину десяткового дробу відокремлюють від дробової комою

0,8 – “0 цілих 8 десятих”

9,06 – “9 цілих 6 сотих”.

1дм=10см, тому 1см =дм=0,1дм;

1м=100см, тому 1см=м=0,01м;

1кг=1000г, тому 1г=кг=0,001кг;

1ц=0,1т;

1м=0,001км.

ІІ. Сприймання й усвідомлення поняття десяткових дробів.

В класі

№ 1

а) Колективне записування десяткових дробів: 6 цілих 7 десятих; 0 цілих 8 тисячних; 1 ціла 1 сота; 12 цілих 1 мільйонна.

 

Виконуємо усно № 1055, 1057.

б) Коментоване розв’язування завдання №1061, 1063.

ІІІ. Домашнє завдання: вивчити §23, №1062, 1065.

 

 

 

Урок №12

Тема уроку: Розв’язування вправ на десяткові дроби.

Мета уроку: Навчити записувати десяткові дроби.

Хід уроку:

І.Перевірка домашнього завдання.

 1. Робота з карткою по групах.
 2. Перевірка вчителя. Оцінювання.

Зміст картки:

 1. Запиши десяткові дроби:

а) 0 цілих 1 десята;

б) 2 цілих 2 сотих;

в) 12 цілих 13 сотих;

г) 2 цілих 8 тисячних;

д) 14 цілих 15 мільйонних;

 1. Запиши у вигляді десяткових дробів числа:

; ; ; ; 3; 2.

ІІ. Розв’язування письмових вправ.

№1066, 1067, 1068.

ІІІ. Підсумок уроку.

Разом з учнями узагальнюємо вивчене на уроці. Учитель виставляє оцінки.

IV. Домашнє завдання: вивчити §23, №1067, 1079.

 

 

Урок №13

Тема уроку: Порівняння десяткових дробів.

Мета уроку: Навчити порівнювати десяткові дроби, розв’язувати текстові задачі.

Хід уроку:

І. Вивчення нового матеріалу.

У кожному десятковому дробі є ціла і дробова частини, їх відділяє кома. Наприклад, у дробі 37,205 ціла частина 35, а дробова – 205 тисячних. Дробова частина завжди менша за одиницю.

Яке з чисел більше: 8,1 чи 6,978. Перше число, бо воно має 8 цілих, а друге 6. Щоб з’ясувати, який з двох десяткових дробів більший, порівнюють спочатку їх цілі частини. Із двох десяткових дробів більший той, у якого ціла частина більша.

Якшо цілі частини дробів рівні, то більший той, у якого десятих більше. Якщо ж і десятих порівну, то більший той, у якого більше сотих і т.д.

0,108<0,11, тому що цілі частини цих дробів рівні,  десяті у них рівні, а сотих у першого дробу 0, а в другого 1.

Порівняємо ще дроби 1,30 і 1,3.

Цілі частини у них рівні, десяті рівні, сотих у першого дробу 0, а в другого немає. Це одне й те саме 1,30=1,3; 2,7=2,7000.

До десяткового дробу справа можна записати один або кілька нулів. Якщо десятковий дріб закінчується нулями, з дробової частини їх можна відкинути. Від цього значення дробу не зміниться.

Будь-яке натуральне число можна записати у вигляді десяткового дробу, написавши після нього кому і кілька нулів після коми.

Наприклад: 5=5,0=5,00; 370=370,0=370,00.

ІІ. Закріплення нового матеріалу.

Закріплення. Перевір себе.

Усі вправи.

Порівняти:

а) 1,5 і 1,4; б) 0,01 і 0,9; в) 12,1 і 1,12; г) 2,5 і 2,05.

Письмові вправи

№1099, 1100, 1102, 1106.

ІІІ. Підсумки уроку.

Учитель аналізує роботу учнів на уроці, виставляє оцінки.

IV.Домашнє завдання: вивчити §24, №1101, 1104.

 

 

 

Урок №14.

Тема уроку: Розв’язування вправ на порівняння десяткових дробів.

Мета уроку: Навчити учнів порівнювати десяткові дроби, закріпити набуті знання.

І. Перевірка домашнього завдання (на розсуд вчителя).

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Запитання і вправи:

 1. Як порівнюють десяткові дроби?
 2. Чи змінюється значення десяткового дробу, якщо справа до нього дописати кілька нулів?
 3. Чи однакові десяткові дроби 2,3000; 2,300; 2,30; 2,3.
 4. Чи можна будь-яке натуральне число записати у вигляді десяткового дробу?

ІІІ. Осмислення порівняння дробів.

Колективне розв’язування завдань.

Зразок запису

№1106

3,51; 3,512; 3,523.

№1107

2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

IV. Домашнє завдання §24, №1108, №1114*

 

 

 

Урок № 15

Тема уроку: Додавання десяткових дробів.

Мета уроку: Навчитися додавати десяткові дроби, знаходити значення виразів, розв’язувати тестові задачі.

Хід уроку:

І. Вивчення нової теми.

Задача. Одна книжка коштує – 2,25грн., а друга – 1,32грн. скільки коштує дві книжки разом?

Щоб розв’язати задачу, треба додати 2грн. 25коп. і 1грн. 32коп. Отже 2,25+1,32=3,57

Такий результат одержимо, якщо окремо додамо соті до сотих, десяті до десятих, а цілі частини – до цілих. Записувати додавання зручно у стовпчик, подібно до того, як додають натуральні числа. Тільки додати треба писати так, щоб кома була над комою. Записуємо:

2,25

ииии

Якщо доданки мають різну кількість десяткових знаків, то можна їх зрівняти, приписуючи нулі. А можна приписувані нулі тільки уявляти.

Наприклад:

9,800                        9,8

або         рр

Закони додавання дійсні не тільки для натуральних чисел, а й для будь-яких дробових чисел.

Які б не були числа а, b, с, зажди а+b=b+а (переставний закон)

а +(b + с)=(а + b)+ с (сполучний закон)

ІІ. Закріплення нового матеріалу.

Перевір себе №1, 2, 3. Розв’язування вправ за підручником №1121, 1129, 1131, 1133.

Усні вправи: №1122, 1123

 1. Обчислити:

1,2+0,5;               6+2,4;    3,04+3,3;              4,5+4,05.

 1. Задача: Книжка коштує 4,5грн., а альбом 1,25грн. скільки коштує разом книжка і альбом?

ІІІ. Підсумок уроку.

Разом з учнями узагальнюємо вивчене на уроці. Учитель оцінює учнів.

IV. Домашнє завдання §25 № 1130.

На наступному уроці буде проводитись гра «Кращий обчислювач». Щоб вона пройшла цікаво, кожен учень має підготувати 3-4 приклади додавання десяткових дробів для усної лічби.

 

 

 

Урок № 16

Тема уроку: Розв’язування вправ на додавання десяткових дробів.

Мета уроку: Сформувати в учнів навички застосування законів додавання та прийомів раціоналізації додавання десяткових дробів.

Хід роботи:

І. Актуалізація опорних знань учнів.

 1. Перевірка домашнього завдання.
 2. Усні вправи. Гра “Кращий обчислювач”. Кожний учень підготував 3-4 приклади додавання десяткових дробів для усного обчислення. Клас ділиться на дві команди. У кожній команді вибирається “обчислювач”, який захищає честь своєї команди. Приклади для усної лічби пропонують “обчислювачу” члени іншої команди , доти, поки він не спиниться. Далі його замінює наступний учасник із тієї самої команди і гра продовжується. Перемагає команда, в якої було найменше “обчислювачів”, які розв’язали найбільшу кількість прикладів. Серед “обчислювачів” визначається також особиста першість. Усі “обчислювачі” отримують оцінки.

ІІ. Розв’язування письмових прикладів.

№ 1146(б, в), № 1149(а, б) ,№ 1150 , №1152

Задача. Знайди периметр рівнобедреного трикутника, якщо одна його сторона дорівнює 7,8м, а друга – 3,2м.

Задачу розв’язує учень на дошці з коментуванням.

ІІІ. Підсумок уроку.

Учитель аналізує роботу учнів на уроці, виставляє оцінки.

IV. Домашнє завдання № 1155, № 1162.

 

 

Урок №17

Тема уроку: Додавання десяткових дробів.

Мета уроку: Узагальнити знання учнів з теми, формувати вміння аналізувати відповіді однокласників, доводити власну точку зору, розвивати логічне мислення, культуру математичного мовлення, спостережливість, уважність, терпіння, уміння зосереджуватись, виховувати дисциплінованість.

Обладнання: Індивідуальні картки із завданнями, наочні картинки на дошці.

Хід роботи

І. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Сьогодні ми проведемо підсумковий урок з теми «Додавання десяткових дробів». На цьому уроці вам потрібно узагальнити знання з цієї теми, а саме: повторити правила і показати на практиці, як ви вмієте їх застосовувати під час розв’язування прикладів, рівнянь і задач. Урок проведемо як змагання в клубі винахідливих математиків. Ви повинні бути дисциплінованими, активними й уважними.

Клас ділиться на 2 команди.

Правила гри: у кожному змаганні за правильну відповідь нараховується певна кількість балів, а за неправильну-менше балів або нічого взагалі.

Бали можуть зніматися також і в разі порушення дисципліни.

ІІ. Постановка мети і завдань уроку.

 1. Математична задача:

На дошці записані завдання для кожної команди учні на черзі в порядку, за яким вони сидять за партами, виходять до дошки і виконують їх.

За кожну правильну відповідь – 1 бал.

Завдання для 1-ої команди:                                             Завдання для 2ої команди:

1.0,9+0,6                                                                 1.1,8+1,2

2. х-4=4,3;х=                                                                         2.х-5=5,4;х=

3.1+0,7                                                                                    3. 2+0,3

4.0,1+0,9                                                                 4. 0,001+0,009

5.0,01+0,99                                                                            5. 0,01+0,9

Учитель аналізує помилки, підбиває підсумки.

 1. Цінова задача

За одну хвилину придумайте задачу, виразом для розв’язування якої є х+(х+1,7).За найцікавішу задачу – 3 бала.

Учитель аналізує умови задач, підбиває підсумки.

 1. Приклади. За правильну відповідь – 2бала.

Приклад для першої команди                         Приклад для другої першої команди

Сформулюйте правило перетворення звичайного дробу в десятковий.

4.Рівняння. За правильну відповідь-2бала.

Перша команда                                 Друга команда

х-36,7=42,5                                                            х-9,87=25

5.Математичне лото.

Команда, яка першою розв’яже всі приклади, одержує 6 балів, другою – 5балів.

Завдання на картках лото:

1. 0,2485+1,8537                                                              1. 18,4018+2,5984

2. 2,481+1,547                                                   2. 1,456+2,959

3. 13,5+0,0002                                                   3. 14,8+0,0019

6. Логічні задачі.

За кожну правильну відповідь-1бал. Правильна відповідь -*

 1. Округлити до сотих 9,995.

А.10;              Б. 10,0;            В.*  -10,00.

 1. Між числами 6,30284 і 6,30294 розставте знаки «<», «>» або «=».

А*<;        Б. =;          В. >.

3. В одному ряду 5 дерев на відстані 3м одне від одного. У другому 7 дерев, на відстані 2м одне від одного. Який ряд довший?

А. Перший ряд;       Б.* Ряди однакові;               В. Другий ряд.

ІІІ. Підсумок уроку.

        Учитель підраховує кількість балів. Оцінює команди і кожного учасника. Виставляє оцінки.

 

 

 

Урок №18

 

Тема уроку. Віднімання десяткових дробів.

Мета уроку. Засвоєння учнями правила віднімання десяткових дробів.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.

 

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання.

І варіант                                                                          ІІ варіант

1,27 + 3,42                                                                          1,35 + 4,53

5,49 + 4,3                                                                            6,39 + 3,5

17,127 + 4,47                                                     15,324 + 3,27

15,25 + 7,75                                                        14,25 + 5,75

7,98 + 2,02                                                                          6,94 + 3,06

3,58 + 1,42                                                                          4,64 + 2,36

 

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення матеріалу за підручником (§26)

Відняти числа    2,73 і 1,22

37,235 і 9,181

Учитель на дошці, учні в зошитах роблять запис

Учні працюють над підручником (ст. 224) і дають відповіді на питання.

 1. Як віднімають десяткові дроби? Показати на прикладі.
 2. Що означає відняти від одного числа друге?
 3. Якою дією можна перевірити чи правильно виконано віднімання?
 4. Чи може різниця двох дробових чисел дорівнювати натуральному числу?

Зауваження. Щоб навчити учнів правильно розставляти цифри при виконанні дії віднімання бажано запис другого компонента починати і запису коми. Потім справа і зліва від коми розставляти цифри.

 

ІІІ. Розв’язування вправ.

1. Колективне розв’язання вправ “Виконаємо разом!” та “Виконай усно” (ст. 225-226) №1172, 1173.

2. Напівсамостійне розв’язання завдань №1178, 1179.

3. Колективне розв’язування завдань №1181, 1182, 1185, 1223.

4. Самостійне розв’язування №1184, 1186, 1188.

Урок № 19

 

Тема уроку. Віднімання десяткових дробів.

Мета уроку. Вироблення в учнів навиків віднімання десяткових дробів.

Тип уроку. Комбінований.

 

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання.

З метою економії часу біля дошки учні пояснюють розв’язування №1187 і №1189.

В решті у учнів перевіряється наявність домашнього завдання в зошитах.

 

ІІ. Актуалізація знань і вмінь учнів; вивчення нового матеріалу.

Запитання до класу.

 1. Особливості віднімання десяткових дробів.
 2. Виконати усно 1174.
 3. Що називають рівнянням, коренем рівняння?
 4. Що означає розв’язати рівняння?

На дошці і в зошитах учні виконують №1191, 1192, 1193, 1194.

4,7 + 2х = 8,7

2х = 8,7 – 4,7

2х = 4

х = 4 : 2

х = 2

Перевірка

4,7 + 2 · 2 = 8,7

Даний приклад виконує біля дошки з коментуванням послідовності дій.

Аналогічно виконують інші завдання.

№1194 учні виконують в групах.

№1197 – з скороченим записом умови задачі.

М яб. з ящ. – 27,5 кг.

М ящ. – 2,8 кг.

М яб. – ?

27,5 кг – 2,8 кг = 24,7 кг

Маса яблук 24,7 кг.

4. Самостійне розв’язування по групах.

№1200 – І група

№1201 – ІІ група

5. Колективне розв’язування завдань №1224, 1225.

 

ІІІ. Домашнє завдання.

Повторити §26, §15.

Виконати №1190, 1196, 1199, 1202.

 

 

Урок № 20

 

Тема уроку. Віднімання десяткових дробів. Розв’язування задач.

Мета уроку. Вироблення навиків розв’язування задач та віднімання десяткових дробів, розвиток логічного мислення.

Тип уроку. Комбінований.

 

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання.

 1. Що називають рівнянням?
 2. Що називають коренем рівняння?
 3. Що означає розв’язати рівняння?
 4. Біля дошки учень пояснює розв’язання №1202.

 

ІІ. Розв’язання задач.

Колективне розв’язування вправ “Виконай усно” №1176, 1177.

№1195, коментоване розв’язання. Учні використовують закони додавання.

Колективне розв’язування задач 1203, 1205.

З допомогою учнів схематично зображується умова задачі.

2,3 м на водою

Довжина

палі

?              глибина моря

9,5 м

 

2,8 м в ґрунті

 

 

х = 9,5 – (2,8 + 2,3)

х = 9,5 – 5,1

х = 4,4

Відповідь. Глибина моря 4,4 м.

№1205

У 3-ох ящиках – 150 кг

І ящ. + ІІ ящ. – 83,7 кг

ІІ ящ. + ІІІ ящ. – 96 кг

І ящ., ІІ ящ., ІІІ ящ. – ?

Напівсамостійне розв’язування №1206, 1208, 1210, 1211.

Колективне розв’язування задач 1226, 1229.

 

ІІІ. Домашнє завдання.

Повторити §26.

Виконати №1204, 1207, 1209, 1212.

 

ІV. Підсумок уроку.

Аналіз роботи учнів на уроку.

Урок № 21

 

Тема уроку. Розв’язування рівнянь та задач на додавання і віднімання десяткових дробів.

Мета уроку. Вироблення навичок та вмінь розв’язувати задачі та рівняння.

Тип уроку. Узагальнення і систематизація знань.

 

Хід уроку

І. Письмова перевірка домашнього завдання.

№1175, 1709, 1220, 1227.

ІІ. Розв’язування задач

Колективне розв’язування

№1213, 1214, з коментуванням.

Напівсамостійне розв’язування рівнянь. №1215 (а, б).

1217 Коментоване розв’язування.

З допомогою учить схематично зображується умова задачі.

І ящ. – ? на 2,5 кг більше

ІІ ящ. – ?

Якщо в ІІ ящ. х кг, то в І ящ. (х + 2,5) кг

х + (х + 2,5) = 46,5

2х + 2,5 = 46,5

2х = 46,5 – 2,5

2х = 44

х = 44 : 2

х = 22 кг

В ІІ ящ. 22 кг, в І ящ. 24,5 кг.

№1218 Колективне розв’язування.

А                                            С                                            В

 

 

 

 

Нехай відрізок СВ = х, тоді відрізок АС = х + 4,5 см. Відрізок
АВ = АС + СВ, тобто 10,5 = х + 4,5 + х.

Розв’язуємо рівняння і знаходимо довжини відрізків.

№1221, №1222. Використати заміну дії додавання (віднімання) протилежні їм.

1)                                            2)

                    а)

1)                                            2)                                            3)

Аналогічно 1222.

1228

Друге х тоді перше 2х

2х – х = 86

х = 89

2х = 89 · 2

2х = 178

Відповідь: друге число 89, а перше 178.

1230      Колективне розв’язування.

240 кг – 8 днів кури та індики

240 : 10 = 24 – з’їдають індики за 1 день

24 · 8 = 192 – з’їдають індики за 8 днів

240 – 192 = 48 – з’їдають кури за 8 днів

48 : 8 = 6 – з’їдають кури за 1 день

240 : 6 = 40. На 40 днів вистачить зерна для курей.

 

ІІІ. Додому №1216, 1219, 1220, 1227, повторити §23-26.

IV. Підсумок уроку.

 

Урок № 22

 

Тема уроку. Розв’язування задач і вправ.

Мета уроку. Формувати в учнів уміння самостійно застосовувати навики при розв’язанні вправ та задач.

Тип уроку. Контролю та коригування знань та навичок учнів.

 

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання.

Вчитель перевіряє наявність домашнього завдання і виявляє учнів, які допустили помилки, а в цей час 2 учня біля дошки пояснюють розв’язок №1220 і 1227.

 

ІІ. Самостійна робота №10, 13 (ІIV).

Під час С.Р. надається допомога учням, які мають труднощі при виконанні завдань.

Сильним учням даються додаткові завдання.

 

ІІІ. Додому завдання.

Готуємося до тематичного контролю.

(Тестові завдання і типові задачі) ст. 234.

 

 

Урок № 23

 

Тема уроку. Тематичне оцінювання VI.

Мета уроку. Перевірити засвоєння учнями матеріалу з теми “Додавання і віднімання дробів”.

 

І. Контрольна робота.

Дидактичні матеріали 5 кл. ПР-9 (розподіл варіантів за рівнем підготовки учнів).

 

ІІ. Домашнє завдання

Учні обмінюються варіантами.

 

 

Урок № 24

 

Тема уроку: Множення десяткових дробів.

Мета уроку: Засвоєння учнями поняття множення дробів

 

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів

1) Обчислити усно: 25×4×6   125×3×8   52×5×2   204×2

2) Які закони множення ви знаєте?

3) Як коротше записати суму  4+4+4+4+4+4?

4) Записати у вигляді суми 5×а

5) Перевести 235кв.см. у квадратні дециметри

 

ІІ. Обґрунтування практичного значення десяткових дробів.

Якщо довжина прямокутника 3,6дм. а ширина 2,4дм. Як знайти його площу, перемноживши 3,6×2,4. Як це зробити?

 

ІІІ. Сприйняття множення десяткових дробів за підручником §27 стор.236

Учні самостійно опрацьовують §27 навчального посібника і дають відповіді на запитання

1)       Чому добуток 3,6дм. ×2,4дм. = 8,64 дм. кв. ?

2)       Чому добуток 4,5×2,3 = 10,35?

3)       Чому добуток 1,31×0,025 = 0,03275?

4)       Сформулювати правило множення десяткових дробів.

5)       Сформулювати закони множення.

 

ІV. Осмислення правила множення десяткового дробу на натуральне число.

1)       Усне розв’язання вправи №1231(а-в)

 

V. Осмислення правила множення десяткових дробів

                1) Усне розв’язання вправи №1236

2) Колективне розв’язання вправи №1238 №1239 із записом на дошці.

№1241(а) – із записом на дошці

№1241(б) – коментоване виконання вправи

№1242(б) – із записом на дошці

№1242(а) – самостійно

№1245      – на дошці і в зошитах

 

VI. Підсумки уроку і домашнє завдання №1237;   №1240;   №1244;

 

 

Урок № 25

Тема уроку: Множення десяткових дробів.

Мета уроку: Продовжувати формування навички множення десяткових дробів

 

Хід уроку

 

І. Перевірка домашнього завдання

1) Чотири учні розв’язують на дошці вправи, записані на картках

а) 1,8×4          2,5×7           2,8×9         4,5×6

б) 5,4×7          4,3×9           3,5×5         8,4×2

в) 1,2×4          2,7×3           1,8×6         2,6×9

г) 1,7×9          2,8×4           7,6×3         5,9×5

2)Усний рахунок з класом:1×05;   1×0,8;             2×0,3;    2×0,4     3×0,2;                                                                                  0×8,9;    2×1,2;        2×2,2;    2×1,3;    2×3,1;

 

ІІ. Сприйняття і усвідомлення степеня

1) Як спрощено записати вираз             0,2×0,2×0,2×0,2 = 0,24

0,6×0,6×0,6 = 0,63

0,3×0,3 = 0,32 = 0,9

2) Записати квадрат числа 0,8

3) Записати куб числа 0,7

 

ІІІ. Обчислення піднесення до степеня десяткових дробів

№1249 – виконати на дошці та в зошитах

№1251 – виконати вправу з коментуванням

 

ІV.  Розв’язання вправ на обчислення значень виразів

№1247 – самостійно заповнити таблицю

№1253(а) – виконати на дошці і в зошитах

№1253(б) – виконати самостійно

№1255 – виконати на дошці і в зошитах

№1257 – виконати з коментуванням

№1258 – колективне розв’язування вправи

№1261 – виконати самостійно

 

V. Підсумки уроку і завдання додому: §27; № 1252; №1254; №1256; №1260;

 

 

Урок № 26

 

Тема: Множення десяткових дробів.

Мета: Продовжувати формування навички множення десяткових дробів.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання у вигляді математичного диктанту.

1) Записати у вигляді добутку 3,2+3,2+3,2

2) Скільки цифр після коми матиме добуток 0,027×3,02

3) Знайти добуток чисел: а)0,5×0,7   б)8,5×0,2   в)3,2×3    г)0,02×2

д)7,92×1    е)1,02×2

4) Що означає запис  а)3,52       б)8,23.

5) Чому дорівнює квадрат числа      а)0,7     б)1

6) Чому дорівнює куб числа      а)0,3

7) Знайти значення виразу 3,3а , якщо а =  0,4

ІІ. Повідомлення теми. Мотивація діяльності. Розв’язування вправ на множення десяткових дробів з використанням законів множення.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.                                                                                                                                                                                      1) Правило множення десяткових дробів.

2) Закони множення:

                                            а)переставний           а×в = в×а

б)сполучний              а×(в×с) = (а×б)×с

                                            в)розподільний        (а+в)×с = а×с+в×с

ІV. Розв’язування вправ на застосування законів множення

№1272(а).

30,25×2,01+20,05×2,02 = 2,01×(30,25+20,05) = 2,01×50,3 = 101,03

зробити на дошці та в зошитах

№1243(а).

  9,1×0,487 – 9,1×0,177 = 9,1×(0,487 – 0,177) = 9,1×0,31 = 2,821

зробити з коментуванням

                                                                  №1243(б).

21,7×343,2+343,2×8,35 = 343,2×(21,7+8,35) = 343,2×30,05 = 10313,16

зробити самостійно

№1283 – колективне розв’язування із записом на дошці

а)1,52 + 0,82  = 2,25+ 0,64 = 2,89

б)(1,5+ 0,8)2 = 2,32 = 5,29

в)1,52 – 0,82 = 2,25 – 0,64 = 1,61

г)(1,5- 0,8)2  = 0,72 = 0,49

V. Підсумки уроку і завдання додому: §27; № 1264; №1266; №1271; №1282*;

 

 

 

Урок № 27

 

Тема: Множення десяткових дробів.

Мета: Вироблення в учнів навиків множення десяткових дробів.

 

Хід уроку

 

І. Фронтальна перевірка домашнього завдання.

1) Правило множення десяткових дробів.

2) Усний рахунок:            0,2×0,3  0,5×0,6  0,7×0,3  1,2×0,7  1,3×3                                                                                    0,92×1                0,372×0 1,9×2

 

 

ІІ. Повідомлення теми. Мотивація діяльності учнів.

Продовжуємо розв’язувати задачі і вправи на використання правила

множення десяткових дробів.

 

ІІІ. Розв’язування задач.

 

№1280 – колективне розв’язування

 

Пн. – 31,5 ц.

Вт. – у 1,4р. більше                 ?

Сер. – на 5,4ц. менше

 

№1281

                1) Яка площа однієї сторінки 2,1дм.×1,4дм.= 2,94 дм.2 = 0,0294 м.2

1кв.м. = 100кв.дм.

2) Скільки квадратних метрів паперу треба, щоб надрукувати книжку в

240 сторінок?

0,0294 м.2 ×240 = 7,056 м.2

 

ІІІ. Навчальна самостійна робота

І варіант                                                                             ІІ варіант

№1235                                                                 №1235

                               №1273(а)                                                                           №1273(б)

                               №1275(б)                                                                           №1275(б)

                               №1277                                                                 №1279

 

ІV. Підсумки уроку і завдання додому: §27  №1267;  №1274;  №1276;  №1279;

 

 

Урок № 28

 

Тема: Окремі випадки множення.

Мета: Формувати поняття множення десяткових дробів на 10, 100 і 1000 та

0,1, 0,01, 0,001.

Хід уроку

 

І. Фронтальна перевірка домашнього завдання.

 

ІІ. Каналізація опорних знань.

Ставляться завдання:

1) Знайти добуток:                          47×10    53×100  67×1000               353×100

2) Виразити в сантиметрах: 3м.   3,4дм     3,5м.                      3,4км

3) Порівняйте величини:0,4 і 0,400                             0,79м.і 79см.                       0,65ц. і 65 кг.

4) Виразити у метрах: 400см.       460см.   15дм.     29дм.

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Учні самостійно опрацьовують  1 – 3 абзац §28 стр242.

Навчального посібника і відповідають на запитання:

1)       Як збільшити десятковий дріб 1,273 у 10  100  1000 разів

2)       Як помножити десятковий дріб? 127,3 на 0,1  0,01  0,0001

3)       Сформулювати правило множення десяткових дробів на 10  100  1000      і т.д.

4)       Сформулювати правило множення десяткових дробів на 0,1  0,01  0,001   і т.д.

 

ІV. Застосування здобутих знань.

 №1301 – колективно

№1303 – перенести таблицю в зошит і заповнити її з

                  коментуванням

                                                                №1304 – об числити значення виразу

а) 378×10 + 0,45×100 – колективно

б) 8,53×100 – 0,74×10 – з коментуванням

в) 27,5×0,1 – 32×0,01 – з коментуванням

г) 83×0,01 + 0,1×3,8 – самостійно

№1310 – порівняти

На скільки куб суми  чисел 1 і 0,5 більший за суму їх кубів? (1+0,5)3  і  13 + 0,53

№1312 – колективне розв’язування задачі

І. спосіб: 1) (45 + 11) = 56; 2) 56× 0,5 год. = 28 км.

ІІ.спосіб: 1) 45×0,5 год. = 22,5 км.; 2)11×0,5 год.= 5,5км;3) 22,5 км. + 5,5 год. = 28 км

№1333 – з коментуванням

ІV. Підсумки уроку і завдання додому. §27 – 28 №1301; №1302;  №1306; №1332(б, г)

 

 

Урок № 29

 

Тема: Окремі випадки множення.

Мета: Продовжувати формувати навички множення десяткових дробів на 10, 100 і 1000 та 0,1, 0,01, 0,001і т.д.

 

Хід уроку

 

І. Фронтальна перевірка домашнього завдання.

1) Перевірка  правил множення десяткового дробу на 10, 100 і 1000 та

0,1, 0,01, 0,001.

2) Індивідуальні завдання на картках:      0,145×10                              1,76×100                                                                                                                            8,52×0,01                             7,003×100                           3,42×0,1

3) Усні вирази на обчислення: 1,82×10 – 3              4,2 – 0,2×10         0,5×0,3+8×0,1                                                                                                   0,4×100 – 2,85×0,1

 

ІІ. Повідомлення теми. Мотивація діяльності учнів. Продовження вивчення

     множення десяткових дробів.

 

ІІІ. Розв’язування задач і вправ:  

  

№1294

У скільки разів число 123,5 більше за 12,35; за 1,235. (123,5 : 12,35 = 10 ( у 10 разів))

Яке число у 100 раз більше за 0,0032 (0,0032×100 = 0,32 (0,32))

 №1296 – на дошці і в зошиті

10,8 грн. × 20 = 216,0 грн.

№1313 – з коментуванням

0,35кг. ×500 000 = 175 000 кг. = 175т.

№1314

V = 1,5м.× 1,5м. × 1,5м.= 3,375 м.3

№1316 – самостійно

а) 0,25ц. = 0,25×100кг.= 25кг.; б)7,1 ц.= 7,1×100 кг. = 710 кг. в) 0,5 т.= 0,5 × 100 кг .= 500 кг.

    №1317 – колективне розв’язування

1)       Яка маса 2,4 м.3 граніту? (2,6 т..×2,4 = 6,24 т.)

2)       Яка маса 0,9 м.3чавуну? (7,2 т. ×0,6 = 432 т.)

3)       На скільки 2,4 м.3 граніту важчі за 0,9 м.3 чавуну?(6,24 т. – 4,32 т.= 1,92 т.)

№1333(а ) – із записом на дошці

Розв’язати рівняння

а)81+(х+32)×5 = 281; (х +32)×5 = 281 – 81;  (х +32)×5 = 200; х + 32 = 200:5;  х + 32 = 40;

х = 40 – 32;   х = 8

 

ІV. Підсумки уроку і завдання додому: §27,§28  №1307;  №1309;  №1315;  №1333(б).

 

Урок № 30

 

Тема: Окремі випадки множення десяткових дробів.

Мета: Вироблення в учнів навиків множення десяткових дробів.

 

Хід уроку

 

І. Фронтальна перевірка домашнього завдання.

1) Три учні біля дошки відтворюють розв’язання вправ: №1307;  №1309;  №1317;

2) Усний рахунок:            0,9×0,4  8,2×10   7,25×0,01             0,9×0,7+2

 

ІІ. Повідомлення теми. Мотивація діяльності учнів. Розв’язування задач і вправ

     на множення десяткових дробів, використання законів множення.                 

 

ІІІ. Розв’язування задач і вправ:

 

№1297 – колективне розв’язання

1грн. = 100 коп.

1,2 грн. = 1,2 коп.×100 = 120 коп.

23,5 грн. = 23,5 коп.×100 = 2350 коп.

0,17 грн. = 0,17 коп.×100 = 17 коп.

№1298 – колективне розв’язання

1 м. = 100 см.                                                   0,2 дм. = 0,2 дм.×10 = 2 см.

1дм. = 10 см.                                                  1,5 дм. = 1,5 дм.×10 = 15 см.

0,35 м = 0,35 м×100 = 35 см.

0,05 м = 0,05 м×100 = 5 см.

№1299 – самостійно

1 км. = 1000 м.                                  0,3 км. = 0,3 км.×1000 = 300 м.

0,45 км. = 0,45 км.×1000 = 450 м.

1,6 км. = 1,6 км.×1000 = 1600 м.

 №1320 – виконати дії

а) на дошці і в зошитах

б) коментоване виконання вправи

в) самостійне виконання вправи.

№1324(а) – усно

№1325 – колективне розв’язування задачі

двома способами

№1328(а, б, в) – усно

 №1330 – колективне розв’язання

 

ІV. Підсумки уроку і завдання додому: §27,§28  №1285;  №1329;  №1331;  №1336.

 

 

 

 

 

Урок № 31

 

Тема: Розв’язування задач і вправ.

Мета: Продовжувати формувати навички розв’язування задач і вправ на

використання правил множення десяткових дробів.

 

Хід уроку

 

І. Фронтальна перевірка домашнього завдання.

1) Відтворити №1324(б) на дошці.

2) Пояснити розв’язування задачі №1326

 

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Усний рахунок:

 

0,25×4                   8×0,125                0,2×0,5  32,7×0,1               7,25×100                                                             12+0,25×4                            0,25×7+0,25×3

 

ІІІ. Повідомлення теми. Мотивація діяльності учнів. Розв’язування задач і вправ.

№1231,№1232 – усно

№1291 – 1293 – самостійно

№1250 – на дошці і в зошитах

№1289 – колективне розв’язування

5+ х =7;

х =7– 5;

                               х = 2;

№1323(а) – колективне розв’язування

№1323(б) – самостійно

№1335 – колективне розв’язування

 

ІV. Підсумки уроку і завдання додому: §27 №1319;№1321;  №1326;  №1324(б);

 

 

Урок № 32

 

Тема: Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №11.

Мета: Продовжувати формувати навички розв’язування задач і вправ на

використання правил множення десяткових дробів.

 

Хід уроку

 

І. Актуалізація опорних знань.

1) Правило множення десяткових дробів.

2) Множення десяткового дробу на 10, 100 і т. д.

3) Множення десяткового дробу на 0,1, 0,001 і т. д.

4) Закони множення.

5) Усний рахунок:            0,9×0,7                  0,25×4                   0,128×8 0,5×2                                                                                                    0,5×9×0,2                             0,125×4×8                           0,25×8×4              0,3×27+0,3×73

 

ІІ. Повідомлення теми. Мотивація діяльності учнів.

 

ІІІ. Самостійна робота навчальна

І варіант

1)Виконати дії

а) 2,6×3,4;  2,86×12;

б*) 9,54×1000;  9,54×0,01;

в**)(8,4×0,55 + 3,28)×9,2 – 43,78;

2)Обчислити зручним способом

а) 0,5×74,8×2; 0,25×3,67×0,4;

б*) 62,9×1,8 – 62,7×1,8

 

в**)Спростити вираз та знайти його значення:

m = 0,9;       1,2m + 3,9m – 2,1m + 1,9

 

3). а) Велосипедист їхав 2,5 години зі швидкістю 11,3. Який шлях проїхав

велосипедист за цей час?

б*) Теплохід йшов 1,5 години зі швидкістю 42,3 і 2 години зі швидкістю

39,4  . Яку відстань подолав теплохід за весь час руху?

в**) До якого числа треба додати число 25,4, щоб одержати число, яке у 2,5 рази більше, ніж 15,1?

 

ІІ варіант

1) Виконати дії

а)0,75×2,4;  8,91×53;

б*)88,351×100;  56,4×0,01;

в**)(7,27 – 9,6×0,05)×7,2 + 25,59;

 

2) Обчислити зручним способом

а)0,2×69,4×5;  42,5×2,26;

б) 43,8×1,4 – 1,4×43,5;

 

в**) Спростити вираз та знайти його значення:

n = 0,8;               2,6n – 1,3n + 5,7n – 2,9

 

3).а) Довжина прямокутника дорівнює  3,5 дм.  а ширина дорівнює 1,2 дм. Обчислити

площу прямокутника.

б*)Для фарбування парт витратили 3,6кг. фарби вартістю 9,25 грн. за кілограм, а для

фарбування стільців 2,4кг. вартістю 12,6 грн. за кілограм. Витрати на який з видів

фарби були більшими і на скільки?

в**) Від якого числа треба відняти 12,3 щоб отримати число у 3,7 рази більше ніж 15,8?

 

 

ІV. Підсумки уроку і завдання додому: §27,§28 Готуватися до тематичної контрольної

роботи (тестові завдання і типові задачі на сторінці 252)

 

 

Урок № 33

 

Тема: Контрольна робота по темі: “Множення десяткових дробів”.

Мета: Перевірити, як учні засвоїли матеріал по темі: “Множення десяткових дробів”

І Варіант

1.Обчислити:

а) 0,036×3,5;   б)38,57×1000;

в) 2,68×0,01;

 

2.Знайти значення виразу:

(14 – 12,6)×4,3 + 1,08×1,2;

 

3* Розв’язати рівняння:

(х – 4,7) : 3,4 = 12,92;

 

4* Човен плив 2,2 години за течією річки і 1,4 години проти течії. Який шлях подолав човен за весь час руху, якщо швидкість течії дорівнює 2,3 , а власна швидкість човна становить 18,9

 

5* Спростити вираз і знайти його значення при

          х = 0,8.        4,53 х + 6,47 х – 1,9;

6** Петрик купив 5 подарунків і отримав 32 гривні здачі. Для покупки 9 таких подарунків

йому не вистачило 24 гривні. Скільки коштує один подарунок?

 

 

ІІ Варіант

 

1. Обчислити:

а) 0,048×4,5;  б) 73,35×1000;

в) 4,73×0,01;

 

2.Знайти значення виразу:

(15 – 12,8)×2,4 + 1,12×1,6;

 

3* Розв’язати рівняння:

(300 – у) : 24,7 = 0,12;

 

4* Катер плив 2,6 години проти течії річки і 1,6 години за течією. На скільки більше

проплив катер, рухаючись проти течії річки, ніж за течією, якщо швидкість течії

річки дорівнює 1,9  , а власна швидкість катера 27,3  ?

 

5* Спростити вираз і знайти його значення при у = 0,09.

3,49 у + 4,51 у – 2,3;

 

6** Оленка купила 6 пакетів цукерок і отримала здачі 4 гривні. Для покупки 9 пакетів

їй не вистачило 29 гривень. Скільки коштує пакетик цукерок?

Урок № 34.

 

Тема уроку:  Ділення десяткового дробу на натуральне число.

Мета уроку:  Сформувати уміння і навики виконувати ділення

десяткового дробу на натуральне число.

Закріпити уміння і навики при розв’язуванні вправ.

 

Хід уроку.

 

І. Організація класу.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1.Яку дію потрібно виконати, щоб знайти частку чисел 36 і 12?

2.Як називаються числа 36 і 12 при діленні?

3.Обчислити усно.

а)80 : 5  б)42 : 21   в)144 : 12  г)121 : 11

ІІІ. Мотивація навчання.

Задача: За 3 однакові книжки заплатили 8,25 грн. Скільки коштує одна книжка?

Для того, щоб розв’язати задачу, потрібно виконати ділення 8,25:3.

ІV. Викладення нового матеріалу.

1.Розв’язуємо задачу із підручника §29 стр.254

Дію ділення 8,25:3 за зразком із підручника записуємо в зошит.

2. Виконуємо дію ділення 2,8:5, коли ціла частина  діленого менша    від дільника.

3. На основі прикладів:  49,6:10=4,96

80,3:100=0,803

0,2:1000=0,0002

засвоюємо правило ділення десяткового дробу на 10, 100, 1000 і  т.д.

 

V. Закріплення нового матеріалу.

1.Виконуємо усно №1338, №1339.

2.Колективно біля дошки із коментуванням №1345, 1348, 1357.

3.Самостійно №1345, 1346, 1348, 1350, 1352-1354.

Слабші учні виконують вправи біля дошки.

 

VІ. Підсумок уроку.

1.Як поділити десятковий дріб на 10, 100, 1000?

2.Чи можна ділення на 10 замінити множенням на 0,1?

 

VІІ. Домашнє завдання.

Вивчити §29 №1345, 1349, 1351, 1355.

Урок № 35

 

Тема : Розв’язування вправ.

Мета: Виробити уміння і навики виконувати ділення десяткового

дробу на натуральне число. Закріпити знання при розв’язуванні вправ.

                                 Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

З’ясовуємо, що було незрозуміло при виконанні домашнього завдання.

Перевіряємо наявність домашнього завдання.

Математичний диктант.

 

І в.(ІІ в)

1.Закінчити речення : “Щоб  поділити десятковий дріб на 10 (100), треба в десятковому дробі перенести кому …”

 

2.Обчислити : 327,6 : 100 (574,21 : 100)

 

3.Розв’язати рівняння : 10х =29,6 (100х = 354,7)

 

4.Рівність  1000х = 3,67 (100х =5,51) буде правильною, коли х = …

 

ІІІ Аактуалізація опорних знань.

1. Як поділити десятковий дріб на натуральне число?

Показати на прикладі.

 1. Виконуємо усно №1340, №1341.

 

ІV. Вироблення умінь і навичок             

1.Три учні біля дошки виконують№1358, 1359, 1360.

Інші учні самостійно на місцях, потім перевіряють розв’язки учнів на дошці.

2.Колективно із поясненням і записом на дошці розв’язуємо №1366

3.Самостійне розв’язання №1362, 1364

Додаткове завдання: №1368, 1369(а, б), 1378.

 

V. Підсумок уроку.

VІ. Домашнє завдання:  § 29 №1361, 1363, 1365, 1367.

 

 

 

Урок №  36

Тема уроку.  Розв’язування вправ.

Мета уроку. Закріпити   уміння і навики виконувати  ділення десяткового дробу на натуральне число; застосовувати знання при розв’язуванні текстових задач .

Хід уроку

І.Організація  класу.

ІІ . Перевірка домашнього завдання

З’ясовуємо, що  було  незрозуміло при виконанні домашнього завдання. Перевіряємо наявність домашнього завдання .Учні звіряються із дошкою, на якій записані розв’язки  задач №1363, №1365.

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1.Як поділити десятковий дріб на:10,100, 1000?

2.Чи можна ділення на 100 замінити множенням на 0,01? Навести приклад.

3.Знайти правильну відповідь

1)7,003 × 100        а)6,2

2)2,3 × 0,1              б)700,3

3)0,5 × 2                  в)0,0008

4)18,6 : 3               г)1

5)0,8 : 1000          д)0,23

 

ІV.Розв’язування вправ.

1.Виконуємо усно №1342,1343,1344.

2.Колективно із записом на дошці  розв’язуємо №1371,1375.

3.Самостійно розв’язують №1372,1373.

Слабші учні розв’язують біля дошки  додаткове завдання: №1369(в,г) №1379,1380.

4.Учні які розв’язали №1379,1380 пояснюють хід розв’язування задач.

V. Підсумок уроку.

Оцінюємо найбільш активних учнів.

VІ. Домашнє завдання.      §29 №1370,1374,1376,1377.

Урок № 37

Тема уроку. Ділення натуральних чисел.

Мета уроку. Формування в учнів навичок ділити натуральні числа якщо часткою буде десятковий дріб.

Хід уроку.

І. Організація класу.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Перевірити виконання домашніх завдань в зошиті.

Учні працюють на картках:

 1. Знайти значення виразу 343,4: 85- (2,26+1,67)
 2. Знайти значення виразу 841,4:с +0,27: в, якщо с=100, в=1000
 3. Знайти значення виразу 53,4: а+224: в, якщо а=15, в=1000.

ІІІ Формування в учнів уміння ділити натуральні числа.

Навчимося ділити менше число на більше: 2:5

5:4=1,25

37:10=3,7

37: 100=0,37

37:1000=0,37

Вивчити основну властивість частки: значення частки не зміниться, якщо ділене і дільник помножити або поділити на одне й те саме число (крім нуля). Наприклад: 300:400=3:4; 1,3:5=2,6:10

Виконання вправ

Усно вправ № 1381, № 1382

Колективно розв’язують № 1384

Самостійно №1387

Колективно №1388, №1390

На відкидних дошках 2 учні розв’язують № 1391, 1393, а всі інші учні в зошитах.

Самостійно №1411

Колективно № 1429.

IV. Домашнє завдання §30, №1385, №1386, 1389, 1392, 1410.

V. Підведення підсумків уроку.

 1. Чи завжди частка двох натуральних чисел є числом натуральним?
 2. Сформулюй основну властивість частки.

 

 

Урок № 38

 

Тема уроку. Розв’язування вправ по темі ²Ділення натуральних чисел²

Мета уроку. Формування в учнів умінь і навичок ділити натуральні числа при   розв’язуванні рівнянь.

Хід уроку.

І.Організація класу.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

1. Перевірити наявність виконання домашніх завдань у зошитах.

2. №1392,1410,1385-учні на дошці.

3. Карточки.

Розв’язати рівняння

7,99у-4,66у+1,67у=5,1

Виконати дії

0,25:4+15,3:5+12,4:8+0,15:30.

Усно: обчислити: 83,579:10=; 39,857:100=; 759,67:100=; 1623,5:100=; 3,26:0,1=;

ІІІ Формування в учнів уміння ділити натуральні числа.

Усно №1383

Колективно №1395

Самостійно №1396

№1398

Колективно №1399

№1401

№1404

Самостійно №1402

Колективно №1408

№1420

ІV. Домашнє завдання: §30 №1394,  №1397,  №1400, №1403,  №1421.

V. Підсумок уроку.

1.Як знайти невідомий множник?

2.Як знайти невідомий доданок, зменшуване,  від’ємник?

 

Урок №39

Тема уроку. Розв’язування вправ по темі “Ділення  натуральних чисел “

Мета уроку: формування в учнів уміння і навичок ділити натуральні числа при розв’язуванні задач і рівнянь.

Хід роботи.

І. Організація класу                                             

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

1. Відповісти на запитання учнів, які виникли при розв’язуванні домашнього завдання.

2. Перевірити правильність виконання домашніх завдань за записами зробленими на дошці до початку уроку.

 1. Карточки

1). Виконати дії

0,909·(0,943+0,077)+15,1515:(58,381-43,381)

2). Розв’язати рівняння

(1,8-у)·21=8,4

3). На трьох автомашинах для будівництва привезли 2800 шт. цегли. На       першій було в 1,75 разу, а на другій – в 1,25 разу більше, ніж на третій. Скільки цегли привезли кожною автомашиною?

ІІІ. Розв’язування вправ.

Усно: Обчислити 173,8:10; 357,86:10; 189,754:100; 318,51:100;  56,89:10; 3,8:10; 89,7:100; 8,7:100; 56,37:10

Колективно №1405

Самостійно №1407, а 2 учні на відкидних дошках.

Колективно №1409

Самостійно №1412

№1413

Колективно №1415

Самостійно №1417

Колективно №1418

№1422

№1423

ІV. Домашнє завдання: §30 1406, 1414, 1416, 1419, 1424.

 

Урок №40

 

Тема уроку. Розв’язування вправ. Самостійна робота.

Мета уроку. Узагальнення і систематизація учнів з теми “Ділення натуральних    чисел.”

Хід уроку.

І. Організація класу.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

 1. Перевірити наявність виконання домашніх завдань.

ІІІ. Виконання вправ.

Колективно № 1425

№ 1427

№ 1428 (а, б) – колективно

(в, г) – самостійно

Колективно № 1430

ІV. Самостійна робота.

І в.

 1. За 12 годин човен проплив 81,6 км. Яку відстань він пропливе за 5 годин?
 2. Знайти значення виразу

а) 6: 12+20,4:4+9·0,45

б) (10:125+16,8:15)·(2,1-0,6):9

 1. Розв’язати рівняння

а) 30х+24=72    б) 46-6х=13

ІІ в.

 1. Маса 8 однакових деталей 35,2 кг. Яка маса 6 таких деталей?
 2. Знайти значення виразу

а) (0,2:5)+(72:144+0,07)

б) 56,32:512+42,56:38-(3-39:15)

 1. Розв’язати рівняння

а) 36+8х=86    б) 98-18х=17

V. Домашнє завдання: № 1431, 1949.

 

 

 

Урок № 41

Тема уроку. Ділення на десятковий дріб.

Мета уроку. Формувати поняття ділення на десятковий дріб.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання.

а) Домашнє завдання учитель перевіряє, зібравши зошити в кінці уроку.

б)На дошці записано приклади, а учні на допоміжних дошках пишуть відповіді:

58:10     58:100     58:1000

80:10     80:100     80:1000

0,4:2      15,3:3      16:160

16,2:0,2?

ІІ. Подача нового матеріалу.

Учитель повідомляє тему уроку. Співбесіда (усно)

а) Поділити десятковий дріб.

14,2 :  0,2

       Як можна записати вираз використовуючи основну властивість частки?

142 : 2

14,2 : 0,2 = 142 : 2 =71

       Який висновок можна зробити?

б) Робота з підручником §31.

в) Дати відповіді на питання сторінка 265. „Перевір себе”

ІІІ. Розв’язування вправ.

№1432 (усно);

№1435 ;

№1436 ;

№1438  ;

№1452;

№1491 (З записом на дошці).

IV. Домашнє завдання. § 31  №1437,  №1439,  №1450,  №1451.

V. Підсумок уроку

Вказівки та розв’язання

№1435

8 : 0,2 = 80 : 2;                 8 : 0,02 = 800 :2.

№1436

12 : 0,4 = 30;   12 : 0,04 = 300;     12 : 0,004 = 3000.

№1437

23 : 2,3 = 10;     23 : 0,23 = 100;    23 : 0,023 = 1000.

 

Урок № 42

Тема уроку. Ділення десяткових дробів.

Мета уроку. Вироблення в учнів навиків ділення на десятковий дріб.

 

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання.

На відкритій дошці записано відповіді до домашніх завдань:

Учні перевіряють свої домашні завдання. Роблю висновок.

1) виконали правильно все завдання

 

 

2) допустили одну дві помилки

 

 

3) не виконали домашнє завдання

 

 

ІІ. Розв’язування вправ.

а). Учні які допустили помилки розбити на 3 – 4 групи і закріпити учнів, які безпомилково виконали домашнє завдання. Вони стають консультантами в групах. Проходить ділова гра „навчаючись – учусь” у кожного консультанта є відповіді до завдань. Консультант допомагає, перевіряє, розв’язання у своїй групі. №1444  №1446

В цей час учитель працює з групою учнів якій не справились з домашнім завданням. №1444,  №1446

б). Розв’язування виразів з коментуванням. № 1449,  №1451, №1455,  № 1457,  №1992.

МАТЕМАТИЧНИЙ ДИКТАНТ

   1) Частина від ділянки 8 : 0,25 дорівнює…

2) №1433

IV. Домашнє завдання.  №1447,  №1456,  №1458,  №1461.

V. Підсумок уроку

Захист свого алгоритму ділення на 10; 10000; 0,1; 0,01

Вказівки та розв’язування  №1451

№1462

3,5кг : 0,7 = 5кг;

8,4дм : 0,03 = 280дм;

32м : 0,08 = 400 м;

0,72м : 0,9 = 0,8м;

42м : 0,6 = 70 м;

210км : 1,5 = 140км.

№1492

І – спосіб

    Нехай X км/год – швидкість течії;

(17,4 – X) км/год – власна швидкість катера;

(12,8 + X) км/год – власна швидкість катера;

Складаємо рівняння

17,4 – X = 12,8 + X

2X = 17,4 – 12,8

2X = 4,6

X = 4,6 : 2

                                            X = 2,3 (км/год) – швидкість течії

17,4 – 2,3 = 15,1 (км/год) – власна швидкість човна.

ІІ – спосіб

      (км/год) – швидкість течії;

12,8 + 2,3 = 5,1 (км/год) – власна швидкість човна.

Урок №43

 

Тема уроку. Ділення десяткових дробів.

Мета уроку. Набути навички і вміння застосовувати здобуті знання до розв’язування вправ.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання.

а) черговий учень доповідає про виконання домашнього завдання. В кінці уроку зібрати зошити на перевірку.

ІІ. Розв’язування вправ

Сьогодні проведемо екскурсію селом.

а) Під час подорожі ми побачили ставок. Щоб покататися на ставку ми повинні розв’язати завдання на картці.

1. Картка

Гімнастика розуму

Вставити пропущені:

малюнки, числа.

 

6,123            6 < X < 7

 

 

0,44                    ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4                       0,8

 

?

1,2                         1,4

 

 

а)Ми захотіли поїсти в кафе. Нам знову дали „картку – перепустку”

З чотирьох сірників складемо число .

Перетворимо цей дріб у число 20 не прибираючи сірників

          б) Далі відвідали молочно товарну ферму, де нас попросили вирахувати скільки молока одержують від кожної корови за добу. Коли в групі 25 корів і одержали 672,5 л молока. (26,9л.)

в) На нашому шляху, де стояв ФАП прочитали лекцію про вірусні захворювання і ми вирахували, що бактерія потрапивши в організм за 20 хв. ділиться на дві. Кожна з них до кінця 20 хв. знову ділиться на дві і т. далі. Який час в організмі бактерія, якщо всього бактерій 15.

в)Відвідали ТОВ, де нам дали картку, щоб ми вирахували урожайність пшениці, коли була засіяна площа 400 гектарів і одержали 2020 тонн  зерна (50,5ц)

Повернувшись з прогулянки ми ще розв’язували завдання з підручника.

ІІІ. Формувати вміння і навичок.

Тренувальні вправи з використанням квіток в три етапи. Ігровий прийом заключається в тому, що діти обирають самі поступово завдання з кожного рівня і можуть переходити до слідую чого рівня.

 

№1434

                                                                                                                                     №1465

            №1463

№1487

                                                                                                    №1463

                                                                                                                                                                     №1460

                                                      №1471                №1473

№1468

Вказівки та розв’язування

№1471

Обчислити

3,84 : 0,16 – 1,14 = 22,86

№1473

                                                   Обчислити

3,84 + 3,12 : 0,013 = 243 ,84

№1482

План розв’язування задачі

1) Визначення швидкості човна проти течії

      2) Визначення швидкості човна у стоячій воді.

IV. Домашнє завдання.  § 31 №1457,  №1464,  №1466,  №1467,  №1472.

V. Підсумок уроку

Урок № 44

Тема уроку. Ділення десяткових дробів.

Мета уроку. Формування вмінь і навиків ділити десятковий дріб на десятковий.

 

Хід уроку

І. Фронтальна перевірка домашнього завдання.

ІІ. Активізація вмінь і навичок.

Прочитати слово.

     1,6 : 0,2     8

1,2 : 0,3     4                                                                               р        о

0,1 : 0,1     1

1,21 : 0,11     11                                                                  в                         я

10,5 : 10,5     1

0,81 : 0,09     9                                                                    з                      д

9,9 : 3,3     3

Сьогодні 7 квітня – всесвітній день здоров’я. Чому ми повинні берегти його ще з дитячих років?

Вікторина „Як, де, чому”

Як?

1) Як поділити десятковий дріб на натуральне число?

2) Як поділити число на десятковий дріб?

3) Як поділити десятковий дріб на 10 і на 100?

Де?

1) Де застосовують десяткові дроби?

2) Де розташовані десяткові дроби на координатній прямій?

3) Де вперше застосовували десяткові дроби?

Чому?

1) Чому відповідь неправильна? 4,2 : 0 = 4,2

2) Чому між звичайним дробом і десятковим є залежність?

3)  Чому дорівнює частка? 10,5 : 10,5

ІІІ.   Розв’язання вправ

Розв’язування вправ на дошці під керівництвом учителя.

№1476 (на дошці вивішена таблиця з алгоритмом порядку дій)

№1478(план розв’язування задачі на дошці написано

1. Урожайність проса

2. Урожайність кукурудзи

3. Кількість всієї кукурудзи)

№1483

     План розв’язування задачі на кодопозитиві:

1) Швидкість човна проти течії

2) Швидкість човна за течією

3) Час руху човна за течією

   №1485;

  №1488

     Два учні виконують завдання на закритій дошці. Учні мають змогу перевірити свої відповіді

№1493

Розв’язування складного завдання поетапно за вказівками вчителя.

IV.    Завдання до дому.

§ 3  № 1475,  №1479,  №1481.

V. Підсумок уроку

Захист свого алгоритму ділення десяткового дробу.

 

Вказівки та розв’язування №1485

     1) 2,4 + 0,6 = 3(м)

2) 1,8 – 1,6 = 1,2 (м)

3) 1,2м 3м = 3,6(м)

4) 2,41,8м = 4,32(м)

5) 4,32 : 3,6 = 1,2(раз)

 

Урок №45

Тема уроку. Округлення десяткових дробів.

Мета уроку. Формувати в учнів вміння округлювати десяткові дроби.

 

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання.

а) на дошці написані відповіді до завдань

№1475  № 1479  №1481  №1484

а учні сигнальними картками повідомляють про правильність виконання               завдання в своїх зошитах

б) назвати розряди й класи числа 2 483 589 458

ІІ. Підготовчі вправи.

Виміряти ширину зошита в дм.

Який висновок можна зробити?

ІІІ. Пояснення нового матеріалу.

    Пояснення нового матеріалу „Округлення десяткових дробів” проводиться аналогічно до округлення натуральних чисел. Тому учні читають § 32. І дають відповідь на питання сторінка 273.

IV. Розв’язування вправ.

№1498,  №1500,  №1501,  № 1503,  № 1504,  №1509,  №1511,  №1520.

Вправи виконуються використовуючи гру „Ланцюжок”.

Клас ділиться на дві команди і від кожної команди біля дошки по черзі розв’язують вправи. Виграє та команда яка розв’яже більше прикладів біля дошки.

IV.    Завдання до дому. § 32  №1499,  №1502,  №1505,  №1513.

 

V. Підсумок уроку

Вказівки та розв’язування

№1497

№1499

               а) 3,8453,8                                                б) 52,4

в) 3,298763,3                                          г) 370,1

№1500

 

а) 2,35                                                          б) 0,29

в) 1,01                                                          г) 25,32

№1504

АВ4

№1505

АВ2  СД3  КР4  ML5

№1509

                                                                        №1511

8,7 : X + 0,846, якщо X =0,9

8,7 : 0,9 + 0,846 =10,512

                                                  9,6666 + 0,846 = 10,512610,513

№1512

S = a b

a = 8,7 : 2,3 = 3,78

Урок №46

Тема уроку. Округлення чисел.

Мета уроку. Вироблення навиків і умінь учнів округлювати десяткові  дроби.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання.

Гра „Мовчання”.

На дошці написано приклад і чотири відповіді до нього.

А) Приклад  4,32953

Округлити до десятих

а) 4,32;     б) 4,3;     в) 4,4;     г) 4,33;

Учні показують правильну відповідь за допомогою сигнальних карток

з номером 1, 2, 3, 4.

Учитель пропонує окремим учням прокоментувати, де допущено помилку 0,6435

а) 0,6 ;    б) 0,64;     в) 0,5;     г) 0,643.

Б) Усна вправа

Округлити дане число до десятих, сотих, тисячних 51,38945

ІІ. Наявність домашньої роботи перевіряють чергові або консультанти.

ІІІ. Розв’язування вправ.

Учні працюють в парах допомагаючи один одному у розв’язуванні вправ.

№1506  №1707  №1514

   А) Для слабо встигаючих учнів вчитель готує картку підказку.

Зразок картки

Округлити:

                                                а) до десятих

б) сотих

в) тисячних

г) десятитисячних

72,154863

72,2

                                                  72,15486372,2

72,15486372,15

72,15486372,155,

72,15486372,1549

Якщо перша з відкинутих цифр 0; 1; 2; 3; 4; то останню цифру що залишають не змінюють.

Якщо перша з відкинутих цифр 5; 6; 7; 8; 9; то останню цифру що залишається збільшують на один.

По черзі розв’язують номери

№1515,  №1517,  №1519,  № 1523,  № 1224.

Математична гра. Хто швидше досягне вершини.

Клас поділимо на дві команди. Кожна обирає собі капітана. На кожну сходинку потрібнозаписати відповідь приклада. Перемагає та команда, яка швидше підніметься до всіх

вершини,(в капітанів є відповіді прикладів).

.

 

IV.  Завдання до дому. №1508,  №1510,  №1516,  №1519,  №1522 (додатково).

V. Підсумок уроку

Урок № 47

Тема уроку. Розв’язування задач і виконання С/Р №12

Мета уроку. Закріпити в учнів навички та вміння по темі: „Ділення десяткових    дробів та округлення десяткових дробів”. Перевірити, як вони засвоїли вивчений матеріал, як уміють його застосовувати на практиці.

Хід уроку

   І. Перевірка домашнього завдання.

Запитання для фронтального опитування.

   1) Сформулюйте правило ділення на десятковий дріб.

2) Як поділити десятковий дріб на натуральне число?

3) Як поділити десятковий дріб на 10;  100;  1000?

4) Чи можна ділення на 0,1 замінити множенням на 10?

5) У яких випадках округлюють значення величин?

6) Сформулюй правило округлення десяткових дробів.

7) Що таке округлення з недостачею?

8) Що таке округлення з надлишком?

ІІ. Розв’язування вправ.

Розв’язування вправ на дошці під керівництвом вчителя. №1224

ІІІ. Самостійна робота № 12

Додатково №1528  №1529

IV.    Завдання до дому. Тестові завдання і типові задачі сторінка 281.

V. Підсумок уроку

Вказівки та розв’язування

№ 1224

а). (6,8547 : 2,19 + 0,6039 : 5,49 + 2,042)2,7 14,26

                                 б). (0,9893 : 0,13 – 3,45)62,9 – 7,105 : 70261,56

 

№ 1528

23,83 + (X – 0,032,5) = 38,83

                                        X – 0,075 = 38,83 – 23,83

X = 15 + 0,075 = 15,075

 

№1529

20 +X + X + 40 =180

                                20                                         2X + 60 = 180

2X = 120

   X = 60

60 + 40 = 100

 

Урок № 48

Тема уроку. Контрольна робота

Мета уроку. Перевірити, як учні засвоїли ділення десяткових дробів, округлення десяткових дробів.

Хід уроку

 

 

Тематична контрольна робота.

І – варіант

1) початковий рівень

1. Виконати ділення чисел:

21,45 : 5;                                                        55,2 : 3,5.

 

2. Розв’язати рівняння:              6,1X = 48,8.

3. Округлити до десятих:           10,458.

 

2) середній рівень

4. Виконайте ділення:

а) 2,04 : 17;                  в) 2,6 : 3,25;         б) 545,1 : 2,3.

5. З якою швидкістю їхав автобус, якщо за 2,5 годин він проїхав 120,5 км.

6. Розв’язати рівняння:       4,7X + 4,9X = 73,92.

3) Достатній рівень

7. Знайти значення виразу:   (20,3 – 18,18) : 0,2 + (1,9218 + 0,8118) : 0,67.

8. Потяг ішов 52,5 км. з швидкістю 52,5 км/год і 24,1 км. з швидкістю 62,5 км. Який час йшов потяг?

9. О кругліть до десятих, сотих. 0,4839.

 

4) Високий рівень

   10. Знайти значення виразу і округлити до десятих:

(0,983,8 – а : 5 – в) : 0,125.

а = 11,27;      в = 0,205.

   11. Розв’язати рівняння:

(X + 1,5) 1,6 = 247,2;

5,4X + 3,9X – 5000,6 = 319.

   12. Катер ішов за течією 79,6 км і проти течії 72,4 км. Який час пройшов катар, якщо власна швидкість катера 38 км/год, а швидкість течії 1,8 км/год.

ІІ – варіант

1) початковий рівень

1. Виконати ділення чисел.

22,19 : 7;                                                        59,5 : 3,5.

 

2. Розв’язати рівняння:

X7,3 = 29,2.

3. О кругліть до десятих, сотих, тисячних. 41,6254

2) середній рівень

4. Розв’яжіть приклади.

а) 102,6 : 1,9;                    б) 2,18 : 5,45;           в) 4,95 : 11.

5. З якою швидкістю їхав автобус, якщо за 1,5 годин він проїхав 73,5 км.

6. Розв’язати рівняння:             11,3X – 5,8X = 128,7.

3) Достатній рівень

7. Знайти значення виразу і округлити до десятих

(1,367 + 6,033) : 0,2 + (53 – 2,928) : 5,69.

8. Потяг пройшов 168,3 км. з швидкістю 49,5 км/год і 285,1 км. з швидкістю 58 км. Який час йшов потяг?

9. Розв’язати рівняння:            4,8X + 7,5X + 3,986 = 80.

4) Високий рівень

10. Знайти значення виразу і округлити до десятих.

(690,63 – m : 5,4 – n) : 0,324

M = 10,098;      N = 20,54.

11. Розв’язати рівняння.

(X + 1,6) 1,5 = 246,9;

4,8X + 7,5X + 3,986 = 80.

12. Катер ішов за течією 102,96 км і проти течії 132,76 км. Який час пройшов катар, якщо власна швидкість катера 38 км/год, а швидкість течії 1,6 км/год.

 

 

Урок № 49

Тема. Середнє арифметичне.

Мета уроку. Ввести поняття середнього арифметичного кількох чисел.

 

Хід уроку.

 

І. Фронтальна перевірка домашнього завдання.

ІІ. Мотивація навчання.

 

 1. Зважування знайдено масу трьох кавунів: 3,4 кг, 5,6 кг, 3 кг. Знайди середню масу кавуна.

Зразок оформлення розв’язання:

(3,4 + 5,6 + 3) : 3 = 12,0 : 3 = 4 (кг).

 

 1. Зважуванням знайдено масу трьох динь: 1,2 кг, 2,2 кг, 1,7 кг. Знайди середнє масу динь.

Розв’язання:

(1,2 + 2,2 + 1,7) : 3 = 5,1 : 3 = 1,7 (кг)

 

 1. Зважуванням знайдено масу трьох капустин: 2,3 кг, 2,5 кг, 2,8 кг. Знайди середню масу капусти.

Розв’язання:

(2,3 + 2,5 + 1,8) : 3 = 6,6 : 3 = 2,3 (кг).

 

 1. Товарний потяг був у дорозі 3 год. За першу годину він проїхав 38 км, за другу – 41,5 км, за третю – 39 км. Знайди середню швидкість потяга.

Розв’язання:

(38 + 41,5 + 39) : 3 = 118,5 : 3 = 39,5 (км/год.)

 

 1. Вимірювання відстані від будинку до крамниці були такими: 20,1 м, 19,9 м, 20, 3 м. Яка середня відстань від будинку до крамниці?

Розв’язання:

(20,1 + 19,9 + 20,3) : 3 = 60,3 : 3 = 20,1 (м).

 

ІІІ. Осмислення і усвідомлення поняття середнього арифметичного.

 

Число, отримане при діленні суми чисел на число додатків, називається середнім арифметичним цих чисел. Отож, для того, щоб знайти середнє арифметичне декількох чисел, треба суму цих чисел поділити на їх кількість.

 

Усні вправи: № 1547, №1548 підручника.

ІV. Розв’язування вправ.

Робота в парах.

Учні працюють разом, допомагають один одному, у разі потреби звертаються до вчителя. Відповіді вправ записано на закритій дошці.

№ 1550:    а)  (15 + 17) : 2 = 32 : 2 = 16;

б) (24 + 25 + 26) : 3 = 75 : 3 = 25;

в) (5,8 + 5,9) : 2 = 5,85.

 

№ 1551         1302 : 31 = 42 (ц).

№ 1553         (9,2 + 9,3 + 9,1) : 3 = 9,2 (км/год.).

№ 1554         (35 + 32,8 + 27,8 + 29) : 4 =31,15 (кг).

№ 1555         (56 + 58 + 59 + 55) : 4 = 57 (км/год.).

№ 1557         (12 + 14 + 15 + 16 + 14 + 10) : 6 = 13,5 ºС.

 

V. Колективне розв’язування вправ.

 

№ 1559    117 + 204 = 321 (км);

2 + 3 = 5 (год.);

321 : 5 = 64, 2 (км).

№ 1562    200 : 3 = 66 ⅔ ии

 

VІ. Підведення підсумків уроку.

 

 1. Наведіть приклади своїх задач на знаходження середнього арифметичного.
 2. Що таке середнє арифметичне кількох чисел?
 3. Середнє арифметичне часто застосовується в науці та у повсякденному житі: середня врожайність, середній прибуток громадян.

 

VІІ. Домашнє завдання.

 

§34   №1552, №1556, №1558, №1561

 

Урок № 50

 

Тема уроку. Середнє арифметичне.

Мета уроку. Вироблення навичок знаходження середнього арифметичного.

Хід уроку.

 

І. Перевірка домашнього завдання.

 1. Наявність письмового завдання перевіряють чергові або консультанти.
 2. Перевірка письмового завдання.

У правій колонці знайдіть відповіді до прикладів на знаходження середнього арифметичного, які розташовано в лівій колонці.

Приклади                                          Відповіді

1 . 3, 5, 7                                                            1. 3

2.  2, 7, 5, 2, 4                                                    2. 5

3.  3,5; 2,5; 3                                                      3. 21

4.  110; 200                                                        4. 4

5.  10, 20, 30,  40,  5                                          5. 155

6.  23,4; 18,7; 19,6; 20,8                                    6. 20,625

Усі подають відповідь за допомогою сигнальних карток: 1, 2, 3 …

 1. Теоретична розминка:

А) Що таке середнє арифметичне кількох чисел?

Б) Чому  дорівнює середнє арифметичне чисел а і в?

В) Чому дорівнює середнє арифметичне чисел а, в і с?

 

ІІІ. Розв’язування вправ на дошці під керівництвом вчителя.

 

№ 1549

№ 1564        Розв’язання:  х – третє число

(х + 80,7 + 89,4) : 3 = 83,5

х + 80,7 + 89,4 = 83,5 · 3

х + 170,1 = 250,5

х = 250,5 – 170,1

х = 80,4                              Відповідь:   80,4

№ 1565        Розв’язання:

150 + 97 = 247 (га) – площа господарства

32,7 · 150 = 4905,0 (ц) – врожай, зібраний з площі 150 га

35,8 · 97 = 3472,6 (ц) – врожай, зібраний з площі 97 га

4905,0 + 3472,6 = 8377,6 (ц) – вся зібрана пшениця

8377,6 : 247 ≈ 33,9 (ц) – середня урожайність з 1 га.

№ 1566                 Розв’язання:

х – перше число

(х + 17) – друге число

(х + х + 17) : 2 = 125

х + х + 17 = 250

2х = 250 – 17                            116,5 – перше число

2х = 233                                    116,5 + 17 = 133,5 – друге число

х = 116,6

№1567

№1570                      Розв’язання:

х – перше число

5х – друге число

(х + 5х) : 2 = 42

х + 5х = 42 · 2                               14 – перше число

х + 5х = 84                                    14 · 5 = 70 – друге число

6х = 84

х = 14

 

ІV. Робота в групах.

Клас поділено на групи різнорівневого складу. Усі групи одержують однакове завдання, воно записане на дошці або на картках. Усі члени групи повинні уміти розв’язувати усі запропоновані завдання.

По закінченню роботи вчитель викликає до дошки по одному представнику групи для розв’язування завдань. Інші члени групи рецензують відповіді:

 1. Автомобіль їхав 3 год. зі швидкістю 62,5 км/год. і 2 год. зі швидкістю 62,5 км/год. Знайдіть середню швидкість автомобіля.
 2. Середнє арифметичне чисел 3,7 і х дорівнює 2,15. Знайдіть число х.
 3. Знайди середнє арифметичне чисел: 2,45; 3,12; 3,85; 4,33 і округли його до десятих.
 4. Врожайність буряків на ділянці площею 34,5 га склала 28, 6 т з 1 га, а на ділянці площею 17,5 га – 31,2 т з 1 га. Знайди середню врожайність буряків на площі цих ділянок.

 

V. Домашнє завдання. §34  №1563, 31568, №1569.

 

 

Урок № 51

 

Тема уроку. Дріб від числа

Мета уроку. Набути навичок знаходити дріб від числа.

Хід уроку.

 

І. Перевірка домашнього завдання.

 

А) Розв’язати задачу (робота в парах).

Учні виростили пшеницю різних сортів на трьох ділянках. Площа кожної ділянки 1 га. З першої зібрали 36,5 ц, з другої – 42,1 ц, з третьої – 32,1 ц пшениці. Скільки центнерів зерна зібрали в середньому з 1 га.

Розв’язання:

 1. Скільки центнерів пшениці зібрали з трьох ділянок разом.

36,5 + 42,1 + 32,1 = 110,7 (ц)

 1. Який середній врожай з 1 га.

110,7 : 3 = 36,9 (ц).

10 балів поставити першим двом парам, які правильно виконали задачу. На дошці записано правильне розв’язання. Учні перевіряють свої розв’язки.

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

 

Сучасну систему запису дробів з чисельником і знаменником створили в Індії. Грецькі вчені не визнавали дробових чисел, і тому в них виникли труднощі з вимірюванням величин, в яких треба знаходити, наприклад, десяту частину числа. Ми сьогодні і навчимось знаходити дріб від числа.

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

5

 1. Діти, давайте розв’яжемо задачу.

Задача. Яку відстань проїде велосипедист за 3 год, якщо буде їхати зі швидкістю 20 км/год.

                  Розв’язання:

20=515(км).

Ось ми і знайшли  від числа 20.

Запишемо правило.

Для того, щоб знайти дріб від числа, треба число помножити на цей дріб.

Наприклад. Знайти 7 від 64.

 

64

 

Знайти  від 15.

 

 

 

 1. Робота з підручником. Прочитайте задачу 2 ст. 292. Запитання учням.

–          Де ми використали знаходження дробу від сила?

Відповідь: Перше запитання.

 

ІV. Закріплення матеріалу.

 

А) Розв’язати задачу.

Береза живе 25 років, сосна – у  довше, липа в довше ніж сосна, а ялинка в рази довше ніж липа. Скільки років живуть сосна, ялинка, і липа?

 1. Скільки років живе сосна?  250· 2  = = 600 (років)
 2. Скільки років живе липа?

600 · 12/5 = = 120 · 7= 840 (років)

 1. Скільки років живе ялина?

840· 11/5 = = 168 · 6 = 1008 (років)

 

Відповідь: 600 р, 800 р, 1008 о.

 

Б) Виконай вправи.

№1586, №1588, №1585.

 

V. Домашнє завдання.  Прочитати §35. вивчити правило. Виконати №1584, №1587.

 

 

 

Урок № 52

Тема уроку. Дріб від числа.

Мета уроку. Набути навичок знаходити число, якщо відомо значення його деякого дробу. Активізувати розумову діяльність учнів.

Хід уроку.

І. Перевірка домашнього завдання.

Вмій кмітливо все збагнути,

Першим в відповіді бути.

Ледарів у нас немає,

Хто руки не підіймає?

Вирушаймо всі у путь,

Нас цікаві речі ждуть.

 

Назвати відповідь.

Знайти третину числа:

420                     0,21                    11,1

Знайти 0,01 числа:

800 (8)                275 (2,75)           15,7 (0,157)

Як знайти дріб від числа?

 

ІІ. Мотивація навчального процесу.

 

Ми навчились знаходити дріб від числа, а сьогодні розглянемо ще обернену задачу. Як знайти число, якщо відомого значення його деякого дробу. Наприклад, 0,7 від якого числа дорівнює 210.

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

 

Щоб відповісти на це запитання, позначимо шукане число буквою х, тоді:

х · 0,7 = 210. звідки

х = 210 : 0,7= 300

Шукане число 300. дійсно, 300 · 0,7 = 210.

Запишемо правило:

Щоб знайти число за відомим значенням його дробу, треба це значення поділити на дріб.

Наприклад. Запиши число 0,1 якого дорівнює 200.

200 : 0,1 = 2000.

 

ІV. Робота з підручником.

Прочитати задачу і її розв’язання ст. 292.

Знайди відстань між двома станціями, якщо 0,4 цієї відстані дорівнює 20 км.

Ми знайшли число, 0,4 якого дорівнює 20.

20 : 0,4 = 50

 

V. На закріплення матеріалу виконати № 1589, №1590, №1592.

Розв’язати задачу.

Батько витратив 48 грн., що становить 0,6 усіх його грошей. Скільки грошей було у батька?

48 : 0,6 = 800 (грн.).

VІ. Завдання додому.  Прочитати §35. Виконати №1596, №1597.

 

 

Урок № 53

 

Тема уроку. Масштаб.

Мета уроку. Ввести учням поняття про масштаб, навчити їх визначати відстань на місцевості, якщо ця відстань відома на карті або на плані; навчити визначати відстань на карті або на плані, коли відома відстань на місцевості.

                                              Хід уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Консультанти доповідають про виконання учнями домашнього завдання.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Запитання:

 1. Чи можна схематично накреслити поверхню учнівського столу або поверхню класної дошки, якщо їхні розміри на листку зошита не помістяться? (Розміри поверхні столу і розміри класної дошки потрібно зменшити в певну кількість разів).
 2. Як визначити, у скільки разів треба зменшити розміри столу і класної дошки? (Виміряти розміри столу і класної дошки і розміри зошита).

Учні вимірюють розміри столу: довжина – 120 см, ширина – 50 см. умовне

позначення: 10 см – 1 см. учні креслять у зошиті прямокутник розміром 12х5 см.

 1. У скільки разів зменшено розміри стола?

120см : 12см = 10 9разів)

50 см : 5 см = 10 (разів)

Учні вимірюють розміри класної дошки. Довжина – 5 м., а ширина – 1,2 м. Учні креслять у зошиті прямокутник розміром 5 см х 1,2 см.

 1. У скільки разів зменшено розміри класної дошки.

5 м : 5 см = 500 см : 5 см = 100 (разів)

1,2м : 1,2 см = 120 см : 1,2 см = 100 (разів)

Висновок: Число, яке показує у скільки разів змінено дійсні розміри, називають масштабом.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Учні самостійно опрацьовують матеріал по навчальному посібнику для 5 класу. “масштаб та його знаходження на карті”.

Запитання:

 1. У яких випадках використовують дію ділення?
 2. Що таке масштаб географічної карти?
 3. Як треба розуміти, що масштаб карти 1:10000000?
 4. Яке треба розуміти, що масштаб зображення 20:1?
 5. Де використовують масштаб? (при виготовленні карт та кресленнях предметів, планів будов тощо).

 

V. Розв’язування вправ.

 

Усно: №1531, №1532.

Колективне розв’язування вправ №1533, №1534.

Самостійне розв’язування вправи №1535.

Розв’язування вправ на дошці самостійно.

Задача 1.

Відстань між двома містами 270 км, а на карті їй відповідає відстань 13,5 см. знайдіть масштаб карти.

Задача 2.

Відстань між містами 325 км, а на карті їй відповідає відстань 6,5 см. знайдіть масштаб карти.

Колективне розв’язування: 31539, №1542.

VІ. Підсумок уроку.

VІІ. Завдання додому.  §33, №1537, №1538, №1541.

 

Урок № 54

 

Тема уроку. Масштаб. Середнє арифметичне. Дріб від числа.

Мета уроку. Систематизувати і узагальнити знання учнів про масштаб, середнє арифметичне чисел, дріб від числа. Розвивати систематичність мислення та виховувати культуру розумової праці.

Обладнання. Демонстраційні картки для усного розв’язування вправ, картки для індивідуальних завдань, групових завдань.

Хід уроку.

І. Організація класу.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

А) Усні вправи та запитання.

 1. Що називається масштабом?
 2. Де використовується масштаб?
 3. Що таке середнє арифметичне?
 4. Як знайти середнє арифметичне?
 5. Де використовують середнє арифметичне?
 6. Як знайти дріб від числа?
 7. Як знайти число за його дробом?
 8. Як знайти: половину числу, десяту частину числа?

Б) Демонстраційні картки для усного розв’язування:

 1. Знайди середнє арифметичне чисел:

7 і 9                     3 і 9

33 і 11                 1 і 4

14 і 15                 13 і 18

 1. Знайди 0,5 від числа 100

0,73 від числа 1000

 1. Середнім арифметичним якої пари чисел є число 8?

а) 9 і 10;         б) 1,5 і 14,5;       в) 2,5 і 14,5;       г) 5 і 9

 1. Знайди половину числа:

а) 32         б) 19              в) 2,4

 1. Знайди третину числа:

а) 240    б) 0,12       в) 9,9

 1. Знайди десяту частину числа:

а) 720     б) 32          в) 0,7

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів та повідомлення теми, мети і завдань уроку.

Вчитель підкреслює значимість завдань по даній темі для подальшого вивчення математики. Щоб зобразити велику відстань на папері, її креслять у зменшеному вигляді за масштабом, при якому 1 см на малюнку означає кілька дециметрів, метрів чи кілометрів. Деякі техніки креслення зображення отримані під мікроскопом, окремі витвори мистецтв подають за допомогою масштабу більшого від 1. В цьому разі всі розміри на кресленні збільшуються в одну і ту саму кількість разів. Так подають зображення дрібних деталей наручних годинників, інструментів для мікрохірургії, живих клітин та інше.

Середнє арифметичне широко використовується у повсякденному житті. Такою величиною є, наприклад, урожайність зернових або інших культур з 1 га, швидкість поїзда, автомобіля, маса одного кавуна тощо. Особливо широко використовується середнє арифметичне у фізиці, хімії, біології, про що ви дізнаєтесь трохи пізніше.

 

ІV. Застосування узагальнених знань, навичок та умінь.

А) На дошку проектуються завдання І-ІV рівнів. Учні вибирають і виконують завдання того чи іншого рівня.

Два учні працюють на звороті дошки.

І рівень:

1. Середнім арифметичним якої пари є число   6?

А) 5 і 9;    Б) 3,5 і 8,5;   В) 2 і 14;  Г) 4,5 і 8,5.

2. За першу годину потяг пройшов 54км, за другу – 65км. Знайдіть середню швидкість потяга.

ІІ рівень:

1. Від Харкова до Києва 480км. Відобрази цю відстань відрізком, якщо масштаб 1:10000000.

2. Закінчіть твердження:

А) середнє арифметичне чисел 15 і 45 дорівнює   ____

Б) якщо середнє арифметичне двох чисел дорівнює 18, то сума цих чисел дорівнює _____;

В) Якщо сума п’яти чисел дорівнює 135, то середнє арифметичне цих чисел дорівнює ____.

ІІІ рівень:

 1. Масштаб карти 1:2000000. Відстань між двома пунктами на карті 6,5 см. Знайди цю відстань на місцевості.
 2. середнім арифметичним чисел 14,8 та х є число 12,5. Знайди число х і познач усі три числа на числовому промені.

ІV рівень:

 1.                     I.      Хлопчик пройшов відстань 8 км із швидкістю 4 км/год, а повертався із швидкістю 5 км/год. Знайди середню швидкість руху хлопчика.
 2.                  II.      Відстань між містами Одеса і Херсон дорівнює 205 км. Яка відстань між цими містами на карті, масштаб якої 1:3000000.

 

Б) Взаємоперевірка відповідей.

Вчитель виясняє, які помилки допустили учні, що працювали біля дошки і в зошитах. На допущені помилки виконуються вправи з поясненням. Учням, що працювали біля дошки, виставляються відповідні бали.

 

В) Змагання команд.

Клас ділиться на три команди. Обираються капітани. Кожен член команди одержує завдання під номером і прізвищем (на картках, капітани змагаються, виконуючи завдання біля дошки).

І команда.

1. Зважуванням знайдено масу 3 динь: 1,2 кг, 3 кг, 1,7 кг. Знайди середню масу динь.

2. Автомобіль за перші дві години проїхав 98,7 км, а потім за три години проїхав 150км. Знайди середню швидкість автомобіля.

3. Число 17,5 є середнім арифметичним чисел 9,8 і х. Знайди число х і познач усі три числа на числовому промені.

4. Відстань між двома селищами на місцевості дорівнює 190км, а на карті 9,5 см. Знайдіть масштаб карти.

ІІ команда

1. Товарний поїзд був у дорозі 3 год. За першу годину він проїхав 38 км, за другу – 41,5 км, а за третю – 39 км. Знайди середню швидкість потягу.

2. Автомобіль за перші три години проїхав 160 км, а потім за 2 години – 110,5 км. Знайди середню швидкість автомобіля.

3. З площі 48,6 га зібрали 1200,42 ц пшениці. Скільки пшениці зберуть з 270 га при такій самій врожайності?

4. Відстань між двома містами на місцевості дорівнює 270 км, а на карті – 4,5 см. Знайдіть масштаб карти.

ІІІ команда

1. Маса першого кроля 2,5 кг, другого – 1,9 кг, третього – 2,3 кг. Знайди середню масу кроля.

2. Господарство з площі 5 га зібрало 14,6 т пшениці, а з 3 га – 10,2 т. Який середній урожай з 1 га одержало господарство?

3. З 6 га поля зібрали по 3,2 т жита, а з 4,6 га 0 по 3,6 т. Знайди середню урожайність жита.

4. Відстань між двома пунктами на місцевості дорівнює 405 км, а на карті – 5,4 см. Знайдіть масштаб карти.

 

Завдання для капітанів

І команда

Периметр прямокутника на плані 12,8 см, а ширина – 2,8 см. Масштаб плану 1:1000000. Знайди площу цього прямокутника.

ІІ команда

Класна кімната має форму прямокутника і зображена на плані в масштабі 1:100 прямокутником, розміри якого 9,2смх26,5см. Яка площа класної кімнати?

ІІІ команда

Відстань між селами 72 км, а на карті ця відстань зображена відрізком довжиною 18 см. Визнач масштаб карти.

 

V. Підсумок уроку та повідомлення домашнього завдання.

Підводяться підсумки змагання, визначається команда-переможець, відмічається активність учнів, оцінюється їх робота на уроці.

 

 

Урок № 55.


Тема уроку.
Відсотки. Записування відсотків десятковим дробом або натуральним числом.
Мета уроку. Ознайомити з означенням відсотка, уміти записувати відсотки числом.
Обладнання.  Таблиця “Відсотки”.
                                                     Хід уроку.
I. Перевірка домашнього завдання.
   Учитель з’ясовує стан виконання домашньої роботи. Якщо у когось виникли запитання, то за допомогою учнів і самого учителя дають на них відповіді.
II. Тестові завдання.

1. Запиши середнє арифметичне чисел 4, 5, 6:
а) 4; б) 15; в) 5.
2. Сума двох чисел 306. Знайди їх середнє арифметичне:
а) 1103; б) 153; в) 126.
3. Середнє арифметичне двох натуральних чисел 9. Які це можуть бути числа?
а) 5 і 13; б) 10,5 і 7,5; в) 118 і 0.

4. Знайди 0,2 числа 45:
а) 90; б) 0,9; в) 9.
5. Знайди число, 0,3 якого становить 69:
а) 23; б) 230; в) 20,7.
Учитель забирає зошити, а учням повертає зошити  з попередніми роботами.

III. Актуалізація опорних знань.
    Учитель викликає до дошки учня, решта виконують записи в зошитах.
1. На дошці записано вправи, заповни пропуски:
а) 1 м = … см, 1 см = … м,
б) 1 г = … кг, 1 кг = …ц,
в) 1 га = … а, 1 а = … га,
г) 1 грн. = … коп., 1 коп. = …грн.,
д) 1 дм = … мм, 1 мм = …дм.
2. Обчисліть:
а) 21 : 100                     г) 500 : 100
б) 7 : 100                       д) 4700 : 100
в) 101 : 100
IV. Вивчення нового матеріалу.
      Учитель пропонує учням ознайомитися  з матеріалом підручника  стор.296 § 36
( до абзацу: коли кажуть…)
Бесіда по прочитаному тексту.
Означення відсотка (або процента), яке надруковано курсивом, учні читають і запам’ятовують. Учитель звертає увагу на знак % і з’ясовує, як записати відсотки десятковим дробом  або натуральним числом (використовує таблицю “Відсотки”).
V. Осмислення вивченого.
    Усно: №№ 1613 – 1615.
Письмово (колективно): №№ 1619 (а, г), 11621 (г – д).
Самостійно: № 1623.
VI. Підсумок уроку.
     Повторюється означення відсотка, знак %, уміння записати відсотки числом.

VII. Домашнє завдання.

§ 36, №№ 1619 ( б, в), 1621 (а – в), 1628, 1633 (а, в).

Урок № 56.

Тема уроку. Відсотки. Вираження числа відсотками.
Мета уроку. уміти виражати зміну величини різними способами.
Обладнання. Картки для індивідуальної роботи з учнями, таблиця “Відсотки”.
Хід уроку.
I. Актуалізація опорних знань.
   1. Що означає знак %? Дати означення відсотка.
2. Знайти 1 % чисел: 6000; 200; 450; 70; 20.
3. В класі присутні 92 % учнів. Скільки відсотків відсутніх?
4. проба золота 942. Як це розуміти ?
5. Що означає збільшити число на 100% ?, зменшити на 50 % ?
II. Перевірка домашнього завдання.

Картки. До дошки викликаються 3 учні.

Учень перший виконує з підручника  №№ 1619 (а, г), 1633 (а).
Другий учень виконує  №3 1621 (а – в), 1633 (в).
Третій учень – №№ 1628, 1633 (б).
Клас самостійно виконує № 1633 (б,г), результати звіряють з вправами на дошці.
Відповіді оцінюються.
III. Вивчення матеріалу.
    1. Робота з підручником стор. 297 § 36.

2. За виготовленою таблицею (по мал. 163) проводиться бесіда та запис числа у відсотках.    Розглядаються мал. 164, 165 на стор. 298.
IV. Осмислення вивченого.

Усно: №№ 1614, 1616, 1618.
Письмово: №№ 1620, 1626, 1627.
V. Підсумок уроку.
    – Як число записати у вигляді відсотка?
VI. Домашнє завдання.
    § 36, №3 11625, 1629, 1634 (а).

 

Урок № 57.

Тема уроку. Відсотки. Розв’язування вправ на вираження відсотків числами та навпаки.
Мета уроку. Вироблення навиків по використанню правил по запису відсотків числами та навпаки.

Хід уроку.


I. Перевірка домашнього завдання.
   За готовими розв’язками, записаними на дошці: №№ 1625, 1629.
Фронтально: № 1634 (а).
II. Актуалізація опорних знань.
   Робота в групах. Учні класу діляться на 3 – 4 групи. Кожній із них даються на картках однакові завдання із розцінкою балів і час на їх виконання (20 хв.). Група, яка вклалась в час і набрала найбільшу кількість балів – переможець.
Зразок карток.
1. Скільки це відсотків, якщо відрізали п’яту частину торта ?, а три чверті ?     (1 бал)
2. Зобразити  схематично зміст речень:
а) накреслити квадрат із стороною 5 см і показати на малюнку 1%, 4%;
б) із свіжих вишень після сушення виходить 15% сушених.                              (2 бали)
3. Що більше?
0,8  чи  8%                                         0,88  чи  8%
0,08  чи  8%                                       5,2  чи  52%
7/10  чи  70%                                     7/10  чи  7%                                                     (2 бали)
4. Виразіть у відсотках:
0, 543; 1,005; 7/200; 4/7; 0,8725.                                                                                (2 бали)
5. Записати відсотки дробом:
1%, 425%, 35%, 101%, 112,5%.                                                                                 (2 бали)
6. Знайти х%, якщо                              Х%

 

20%

 

 

 

 

17%

 

 

(2 бали)
Учні заносять записи в зошити.
Біля дошки робиться аналіз виконаних вправ тими, хто вірно їх виконає.
Членам групи виставляються бали.
III. Повторення вивченого матеріалу.
     Колективне розв’язання вправ: стор. 309, №№ 1682, 1627.
IV. Підсумок уроку.
V. Домашнє завдання.        § 36, №№ 1631, 1630, 1636.

 

 

Урок № 58.

 

Тума уроку.  Знаходження відсотків від числа.

Мета уроку.  Ознайомити учнів з задачами на знаходження відсотків від числа; сформулювати правило знаходження відсотків від числа, вчити учнів використовувати його при розв’язувані задач.

Хід уроку.

 

І. Перевірка домашнього завдання.
         Два учні на дошці відтворюють розв’язання домашніх вправ №№ 7,9. тестові завдання стор. 312.

ІІ. Повторення вивченого матеріалу.

1). Фронтальне опитування:

Запитання:

 1. Що таке відсоток?
 2. Як інакше називають відсотки?
 3. Як записати відсотки у вигляді числа?
 4. Як число записати у вигляді  відсотка?
 5. Що означає збільшити число на  100%?
 6. Що означає зменшити число на  50%?
 7. Встановити відповідність між найпростішими значеннями відсотків і відповідними дробами:

1;        1/                  !                    75%      25%

-1/2;    -3/4              !                     20%      50%

-1/4;    -2/5              !                      100%    40%

2). Розв’язування усних вправ у формі гри. Клас ділять на три команди: команда, учасник якоі першим правильно розв’яже вправу, отримує 1 бал. Перемагає команда, яка набрала найбільшу кількість балів.

1. Виразити відсотки десятковим дробом:

А). 7%      б) 45%      в) 120%

2. Знайти 1% числа: А) 900     б) 390        в) 50

3.Знайди число, якщо 1% його становить:

а) 5     б)  23   в) 35

Виразити у відсотках:

А) 0.04     б) 0.18      в) 1.7

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Розглянути задачу на знаходження відсотків від числа,  розв’язати двома способами, після розв’язування задач роблять висновок, що відсоток від числа зручніше знаходити однією дією і формулюють правило.

IV. Розв’язування вправ.

Усно: №№ 1636-1638.

Письмово: №№ 1642 (а, б),  1643 ( завдання з поясненням записують на дошці та в учнівських зошитах).

№ 1644, 1648 учні виконують самостійно, працюючи в парах за партою.

 

 1. V.      Підсумок уроку.
 2. Домашнє завдання. §37, №№ 1641, 1646, 1647.

 

Урок № 59

Тема уроку. Розв’язування вправ.

Мета уроку. Закріпити навички знаходження відсотків від числа.

 

Хід уроку.

  I. Повторення вивченого матеріалу.

1 ) Запитання до класу :

–Як обчислити відсотки  від числа?

2) Усні вправи.

Знайти : 1. 5% від числа 100, 300, 500,;

2. 50% від числа 70, 400, 1000,

3. 200% від числа 40, 200, 600.

 1.     II.               Перевірка домашнього завдання.

На дошці записано завдання, аналогічні домашнім. Учні виконують роботу під  копіювальний папір на двох аркушах паперу, потім один аркуш здають учителеві, а другим обмінюються з товаришем по парті. Учні перевіряють роботу сусіда і здають її учителеві. За роботу учень отримує дві оцінки: за розв’язання вправ і перевірку роботи сусіда.

Завдання.

Варіант  1.                                                           Варіант  2.

Знайди:

А) 20% від 60                                                        а)   75% від 120

Б) 5% від 300                                                         б)   3% від 500

В) 42% від 250                                                       в) 85% від 240

2. Від перегонки нафти                                         2. В автопарку 180 автомашин

утворюється 30% гасу                                           з них 80% вантажні.

Скільки гасу можна отримати,                                Скільки вантажних автомобілів

перегнавши 30т. нафти ?                                          в автопарку ?

 1.    III.            Розв’язування вправ .

Письмово №№ 1650, 1651 ( завдання з поясненням записують на дошці та в учнівських зошитах ).  № 1653 учитель заздалегідь на зворотній стороні дошки виконує завдання з  помилками. Учні шукають помилки і самостійно розв’язують задачу, працюючи в парах.

Учень, який правильно виконав завдання,  записує його на дошці і виправляє помилки, допущені вчителем.

Усно   № 1663.

Письмово № 1667 (завдання з поясненням записують на дошці та в учнівських зошитах).

IV. Підсумок уроку.

V. Домашнє завдання.      § 37  №№ 1652, 1660, 1665, 1668.

 

Урок № 60.

Тема уроку. Знаходження числа за відсотками.

Мета уроку. Ознайомити учнів з задачами на знаходження числа за відсотками,  сформулювати правило знаходження числа за відсотками,  вчити учнів використовувати його при розв’язуванні задач.

Хід уроку.

 

І. Повторення вивченого матеріалу.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Поки учні розв’язують завдання, усі решта звіряють відповіді до вправ домашнього завдання.

Робота в парах.

Двоє учнів виконують завдання біля дошки, а двоє виконують ці самі завдання на місцях. По закінченню роботи  учні, які працювали на місцях перевіряють виконання завдань учнями, які працювали біля дошки.

Після цього учні  слухають тих, хто працював в парах. Учитель, щоб оцінити  учнів біля дошки дає їм додаткові завдання:

n  що таке відсоток?

n  виразити відсотки у вигляді десяткового дробу:  2%, 31%, 121%.

n  Як знайти відсотки від числа?

n  Знайти 7% від 300, 21% від 400.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення задач із другої частини § 37. Учні самі формулюють правило  знаходження числа за відсотками, кілька разів повторюють його.

 1. Розв’язування вправ.

Усно: №№ 1639, 1640.

Письмове розв’язування вправ проводиться диференційовано. Клас поділяється на дві групи:

1-група “сильних” учнів,

2-група  решта учнів класу.

Бажано, щоб учні групи сиділи на одному ряду.

1). Увесь клас розв’язує на дошці і в зошиті такі вправи: №№ 1654, 1657, 1681.

2). 1 група розв’язує:  №№ 1662, 1669.

2 група розв’язує: №№ 1658, 1659.

Усі вправи записують на дошці  паралельно для обох груп.

ІV. Підсумок  уроку.

 1. V.      Домашнє завдання. §37 №№ 1655, 1656, 1670.

Урок № 61

Тема уроку. Розв’язування вправ.

Мета уроку.  Закріпити навички знаходження  відсотків від числа та числа за відсотками.

Обладнання. Картки для індивідуальної роботи з учнями.

Хід  уроку.

 

І. Перевірка  домашнього завдання.

1.Два учні отримують завдання на картках.

Картка 1.

Знайди число :

А) 20%  якого становлять 40;

Б) 8% якого становлять 32;

В) 12% якого становлять 36.

Картка 2.

Із жита дістають 75%  борошна. Скільки жита треба  змолоти, щоб мати 50 кг
борошна?

Поки учні розв’язують завдання з карток, усі  решта звіряють відповіді до вправ домашнього завдання.

Після цього всі учні перевіряють розв’язки карток на дошці . Учитель щоб оцінити учнів біля дошки, дає їм додаткові запитання:

n  Записати у вигляді звичайного і десяткового дробу 7%, 29%, 103%, 170%.

n  Записати у відсотках : 4/100, 0.48.

n  Як знайти відсоток від числа?

n  Як знайти число за відсотком?

II. Математичний   диктант.

  1. Закінчити речення : “ Один відсоток – це … “
  2. Знайти 3% від 60 .
  3. Знайти   25% від 360 .
  4. Чому дорівнює число, 3% якого дорівнюють  63?
  5. Якщо 8% шляху становить 48 км., чому дорівнює весь шлях ?

III. Розв’язування вправ. 

Усі учні  розв’язують колективно з записом на дошці вправи:

№№ 1666, 1671, 1672, 1676.

IV. Домашнє завдання.  №№ 1673, 1675, 1678.

 

 

Урок № 62.

Тема уроку. Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота.

Мета уроку. Формування навичок розв’язування задач на відсотки, перевірити ступінь                     засвоєння вивченого.

Хід уроку.

I. Перевірка домашнього завдання.  

Фронтально. Учні коментують розв’язки виконаних вправ.

II. Математична розминка:

1. Заповни порожні клітинки  схеми ( зображення малюнків на дошці):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Що означає остаточний результат?

2.

 

 

 

 

 

3.

 

    Проїхав велосипедист           Залишилося          Який шлях мав проїхати

велосипедист?

 

 

 

8 км.                                        40%                                 Х   км.

 

III. Самостійна робота № 13 стор. 310 /В.1-4/

IV.Домашнє завдання:   Ст. 312.  Тестові завдання типових задач: №7, 9.

 

Урок № 64

 

Тема уроку. Тематичне  оцінювання № 9 по темі  “ Відсотки”.

Мета уроку. Діагностика та контроль якості засвоєння відсотків.

Хід уроку.

I. Організаційна частина.

На розсуд вчителя.

II. Запис та виконання вправ і задач учнями.  

ВАРІАНТ  1.

1.)° Запишіть у вигляді звичайного і десяткового дробів:  9%,  31%, 105%, 180%.

2).° Записати у  відсотках: 7/100, 3/10, 0.84, 2.54.

3)° З  4-х задач, які потрібно було розв’язати, учень розв’язує 3. На скільки відсотків учень виконає  завдання?

4).• З бавовни виходить  24% волокна. Скільки треба взяти бавовни, щоб дістати  4.8 т. волокна?

5).° Знайдіть число “а”, якщо середнє арифметичне чисел 4.6, 6.5  і  “а” дорівнює 5.9.

6).▪▪ Поле площею 20 га. засадили  капустою, огірками, цибулею. Капуста займала  3/5  усієї площі, а  огірки   -75% решти. Яку площу відведено під цибулю ?

 

ВАРІАНТ  2.

1).° Запишіть у вигляді звичайного і десяткового дробів:   7%, 30%, 107%, 160%.

2).° Записати у відсотках :   1.32, 1.4, 47/100, 9/10.

3).° З 200 зерен ячменю зійшло 180. Визначити процент схожості насіння.

4).• З  картоплі виходить 20% крохмалю. Скільки треба взяти картоплі, щоб вийшло 45 кг крохмалю?

5).° Знайдіть число “с”, якщо середнє арифметичне чисел   2.8, 3.6  і “с” дорівнює 5.8.

6).▪▪ За три дні було продано 560 кг  кавунів . Маса кавунів,  проданих першого дня, становить 5/8 маси  всіх кавунів. Маса кавунів, проданих третього дня, становить 40% маси тих кавунів, які залишилися  після продажі першого дня. Скільки кілограмів кавунів продали другого дня?

 

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь