Планування з математики 6 клас за підручником Істер О. С., 2014 р.

Скачати

Планування математика 6 клас Істер
Планування математика 6 клас Істер

Нагадаємо, що підручник з Математики  6 клас, автора Істер О.С. доступний у розділі Електронні підручники.

Пропонується орієнтовний розподіл навчального часу (таблиця 1,3) та орієнтовне поурочне планування (таблиця 2,4)

за підручником «Математика. 6 клас». Істер О. С., 2014 р.

відповідно до програми з математики за новим Державним стандартом.

Таблиця 1

Орієнтовний розподіл навчального часу у І семестрі

(4 год на тиждень, усього – 64 год)

 

ТемаКількість годин
Дільники та кратні натурального числа. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10. Прості та складені числа. Розкладання чисел на прості множники. Найбільший спільний дільник.Найменше спільне кратне.

Тематична контрольна робота № 1

10
Основна властивість дробу. Скорочення дробу. Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів. Додавання і віднімання дробів і мішаних чисел. Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткові наближення звичайного дробу.Тематична контрольна робота № 214
Множення і  ділення  звичайних дробів. Знаходження дробу від числа і числа за його дробом. Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами.Тематична контрольна робота № 316
Відношення. Основна властивість відношення. Пропорція. Основна властивість пропорції. Пряма пропорційна залежність. Масштаб. Поділ числа у даному відношенні. Імовірність випадкової події.Тематична контрольна робота № 411
Обернена пропорційна залежність. Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки. Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. Круговий сектор. Стовпчасті та кругові діаграми. Циліндр. Конус. Куля.Тематична контрольна робота № 513

 

Таблиця 2

Орієнтовне поурочне планування у І семестрі

 

№ урокуТема урокуДата проведення
Тема 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ (10 год)
1Дільники і кратні натурального числа
2Дільники і кратні натурального числа
3Ознаки подільності на 2, 5, 10 
4Ознаки подільності на 3 і 9 
5Прості і складені числа. Самостійна робота № 1 
6Розкладання чисел на прості множники 
7Найбільший спільний дільник 
8Найменше спільне кратне 
9Систематизація знань. Самостійна робота № 2 
10Тематична контрольна робота №1 
Тема 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ (30 годин)
11Основна властивість дробу 
12Зведення дробів до іншого знаменника. Скорочення дробів 
13Скорочення дробів 
14Найменший спільний знаменник. Зведення дробів до спільного знаменника 
15Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів 
16Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками 
17Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками    Самостійна робота № 3 
18Додавання і віднімання мішаних чисел 
19Додавання і віднімання мішаних чисел 
20Перетворення звичайних дробів у десяткові 
21Десяткове наближення звичайного дробу 
22Розв’язування вправ. Самостійна робота № 4 
23Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання 
24Тематична контрольна робота № 2      
25Множення звичайних дробів 
26Множення звичайних дробів 
27Множення звичайних дробів 
28Знаходження дробу від числа 
29Знаходження дробу від числа 
30Взаємно обернені числа. Самостійна робота №5 
31Ділення звичайних дробів 
32Ділення звичайних дробів 
33Ділення звичайних дробів 
34Знаходження числа за його дробом 
35Знаходження числа за його дробом 
36Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами 
37Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами 
38Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами.Самостійна робота № 6 
39Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання 
40Тематична контрольна робота № 3 
Тема 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ (24 год)
41Відношення. Основна властивість відношення
42Пропорція
43Основна властивість пропорції
44Пряма пропорційна залежність
45Пряма пропорційна залежність. Самостійна робота №7
46Масштаб. Знаходження відстаней на карті
47Поділ числа у даному відношенні
48Імовірність випадкової події
49Імовірність випадкової події
50Імовірність випадкових подій. Самостійна робота №8
51Тематична контрольна робота №4
52Обернена пропорційна залежність
53Обернена пропорційна залежність
54Відсоткове відношення двох чисел
55Зміна величини у відсотках
56Відсоткові розрахунки
57Відсоткові розрахунки. Самостійна робота № 9
58Коло. Довжина кола.
59Коло. Довжина кола
60Круг. Площа круга
61Площа круга. Круговий сектор
62Стовпчасті  і кругові діаграми
63Циліндр. Конус. Куля. Самостійна робота № 10
64Тематична контрольна робота №5

 


 

Таблиця 3

Орієнтовний розподіл навчального часу у ІІ семестрі

(4 год на тиждень, усього – 76 год)

 

ТемаКількість годин
Додатні та від’ємні числа. Число нуль. Координатна пряма. Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа. Модуль числа Порівняння раціональних чисел.Тематична контрольна робота № 612
Додавання та віднімання раціональних чисел . Властивості додавання . Розкриття дужокТематична контрольна робота № 714
Множення раціональних чисел. Властивості множення. Подібні доданки та їх зведення.Тематична контрольна робота № 811
Ділення раціональних чисел. Розв’язування рівнянь та задач за допомогою рівняньТематична контрольна робота № 912
Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами. Перпендикулярні та паралельні прямі . Координатна площина. Приклади графіків залежності між величинами Тематична Контрольна робота № 1015
Повторення і систематизація навчального матеріалуПідсумкова контрольна робота за 6 клас12

 

Таблиця 4

Орієнтовне поурочне планування у ІІ семестрі

 

№ урокуТема 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИДата проведення
65Додатні та від’ємні числа.  Число 0 
66Координатна пряма 
67Координатна пряма 
68Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа 
69Раціональні числа. Самостійна робота №11 
70Модуль числа 
71Модуль числа 
72Модуль числа 
73Порівняння раціональних чисел 
74Порівняння раціональних чисел. Самостійна робота №12 
75Порівняння раціональних чисел. Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання 
76Тематична контрольна робота № 6 
77Додавання від’ємних чисел 
78Додавання від’ємних чисел 
79Додавання чисел з різними знаками 
80Додавання чисел з різними знаками 
81Додавання чисел з різними знаками 
82Властивості додавання 
83Властивості додавання. Самостійна робота №13 
84Віднімання раціональних чисел 
85Віднімання раціональних чисел 
86Віднімання раціональних чисел 
87Розкриття дужок 
88Розкриття дужок. Самостійна робота №14 
89Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання 
90Тематична контрольна робота № 7 
91Множення раціональних чисел 
92Множення раціональних чисел 
93Множення раціональних чисел 
94Переставна і сполучна властивість множення. Коефіцієнт буквеного виразу 
95Переставна і сполучна властивість множення. Коефіцієнт буквеного виразу. Самостійна робота №15 
96Розподільна властивість множення 
97Розподільна властивість множення 
98Подібні доданки та їх зведення 
99Подібні доданки і їх зведення. Самостійна робота № 16 
100Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання 
101Тематична контрольна робота № 8 
102Ділення раціональних чисел 
103Ділення раціональних чисел 
104Ділення раціональних чисел 
105Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь 
106Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь 
107Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь 
108Розв’язування задач за допомогою рівнянь 
109Розв’язування задач за допомогою рівнянь 
110Розв’язування задач за допомогою рівнянь 
111Розв’язування задач за допомогою рівнянь. Самостійна робота №17 
112Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання 
113Тематична контрольна робота № 9 
114Задачі і приклади на всі дії з раціональними числами 
115Задачі і приклади на всі дії з раціональними числами 
116Задачі і приклади на всі дії з раціональними числами 
117Задачі і приклади на всі дії з раціональними числами. Самостійна робота № 18 
118Перпендикулярні прямі 
119Перпендикулярні та паралельні прямі 
120Паралельні прямі 
121Координатна площина 
122Координатна площина 
123Координатна площина 
124Координатна площина 
125Приклади графіків залежності між величинами 
126Приклади графіків залежності між величинами 
127Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання . Самостійна робота № 19 
128Тематична контрольна робота № 10 
 Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
129Подільність натуральних чисел. Звичайні дроби 
130Звичайні дроби 
131Знаходження дробу від числа і числа за його дробом 
132Відношення і пропорції 
133Відсоткові розрахунки 
134Ймовірність випадкової події. Коло. Круг. Діаграми 
135Додатні і від’ємні числа. Модуль числа 
136Додавання і віднімання раціональних чисел 
137Множення раціональних чисел 
138Ділення раціональних чисел. Основні властивості рівняння 
139Підсумкова контрольна робота за 6 клас 
140Підсумковий урок 

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь