Планування з математики 6 клас за підручником Істер О. С., 2014 р.

Скачати

Планування математика 6 клас Істер
Планування математика 6 клас Істер

Нагадаємо, що підручник з Математики  6 клас, автора Істер О.С. доступний у розділі Електронні підручники.

Пропонується орієнтовний розподіл навчального часу (таблиця 1,3) та орієнтовне поурочне планування (таблиця 2,4)

за підручником «Математика. 6 клас». Істер О. С., 2014 р.

відповідно до програми з математики за новим Державним стандартом.

Таблиця 1

Орієнтовний розподіл навчального часу у І семестрі

(4 год на тиждень, усього – 64 год)

 

Тема Кількість годин
Дільники та кратні натурального числа. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10. Прості та складені числа. Розкладання чисел на прості множники. Найбільший спільний дільник.Найменше спільне кратне.

Тематична контрольна робота № 1

10
Основна властивість дробу. Скорочення дробу. Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів. Додавання і віднімання дробів і мішаних чисел. Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткові наближення звичайного дробу.Тематична контрольна робота № 2 14
Множення і  ділення  звичайних дробів. Знаходження дробу від числа і числа за його дробом. Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами.Тематична контрольна робота № 3 16
Відношення. Основна властивість відношення. Пропорція. Основна властивість пропорції. Пряма пропорційна залежність. Масштаб. Поділ числа у даному відношенні. Імовірність випадкової події.Тематична контрольна робота № 4 11
Обернена пропорційна залежність. Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки. Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. Круговий сектор. Стовпчасті та кругові діаграми. Циліндр. Конус. Куля.Тематична контрольна робота № 5 13

 

Таблиця 2

Орієнтовне поурочне планування у І семестрі

 

№ уроку Тема уроку Дата проведення
Тема 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ (10 год)
1 Дільники і кратні натурального числа
2 Дільники і кратні натурального числа
3 Ознаки подільності на 2, 5, 10  
4 Ознаки подільності на 3 і 9  
5 Прості і складені числа. Самостійна робота № 1  
6 Розкладання чисел на прості множники  
7 Найбільший спільний дільник  
8 Найменше спільне кратне  
9 Систематизація знань. Самостійна робота № 2  
10 Тематична контрольна робота №1  
Тема 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ (30 годин)
11 Основна властивість дробу  
12 Зведення дробів до іншого знаменника. Скорочення дробів  
13 Скорочення дробів  
14 Найменший спільний знаменник. Зведення дробів до спільного знаменника  
15 Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів  
16 Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками  
17 Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками    Самостійна робота № 3  
18 Додавання і віднімання мішаних чисел  
19 Додавання і віднімання мішаних чисел  
20 Перетворення звичайних дробів у десяткові  
21 Десяткове наближення звичайного дробу  
22 Розв’язування вправ. Самостійна робота № 4  
23 Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання  
24 Тематична контрольна робота № 2      
25 Множення звичайних дробів  
26 Множення звичайних дробів  
27 Множення звичайних дробів  
28 Знаходження дробу від числа  
29 Знаходження дробу від числа  
30 Взаємно обернені числа. Самостійна робота №5  
31 Ділення звичайних дробів  
32 Ділення звичайних дробів  
33 Ділення звичайних дробів  
34 Знаходження числа за його дробом  
35 Знаходження числа за його дробом  
36 Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами  
37 Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами  
38 Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами.Самостійна робота № 6  
39 Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання  
40 Тематична контрольна робота № 3  
Тема 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ (24 год)
41 Відношення. Основна властивість відношення
42 Пропорція
43 Основна властивість пропорції
44 Пряма пропорційна залежність
45 Пряма пропорційна залежність. Самостійна робота №7
46 Масштаб. Знаходження відстаней на карті
47 Поділ числа у даному відношенні
48 Імовірність випадкової події
49 Імовірність випадкової події
50 Імовірність випадкових подій. Самостійна робота №8
51 Тематична контрольна робота №4
52 Обернена пропорційна залежність
53 Обернена пропорційна залежність
54 Відсоткове відношення двох чисел
55 Зміна величини у відсотках
56 Відсоткові розрахунки
57 Відсоткові розрахунки. Самостійна робота № 9
58 Коло. Довжина кола.
59 Коло. Довжина кола
60 Круг. Площа круга
61 Площа круга. Круговий сектор
62 Стовпчасті  і кругові діаграми
63 Циліндр. Конус. Куля. Самостійна робота № 10
64 Тематична контрольна робота №5

 


 

Таблиця 3

Орієнтовний розподіл навчального часу у ІІ семестрі

(4 год на тиждень, усього – 76 год)

 

Тема Кількість годин
Додатні та від’ємні числа. Число нуль. Координатна пряма. Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа. Модуль числа Порівняння раціональних чисел.Тематична контрольна робота № 6 12
Додавання та віднімання раціональних чисел . Властивості додавання . Розкриття дужокТематична контрольна робота № 7 14
Множення раціональних чисел. Властивості множення. Подібні доданки та їх зведення.Тематична контрольна робота № 8 11
Ділення раціональних чисел. Розв’язування рівнянь та задач за допомогою рівняньТематична контрольна робота № 9 12
Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами. Перпендикулярні та паралельні прямі . Координатна площина. Приклади графіків залежності між величинами Тематична Контрольна робота № 10 15
Повторення і систематизація навчального матеріалуПідсумкова контрольна робота за 6 клас 12

 

Таблиця 4

Орієнтовне поурочне планування у ІІ семестрі

 

№ уроку Тема 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ Дата проведення
65 Додатні та від’ємні числа.  Число 0  
66 Координатна пряма  
67 Координатна пряма  
68 Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа  
69 Раціональні числа. Самостійна робота №11  
70 Модуль числа  
71 Модуль числа  
72 Модуль числа  
73 Порівняння раціональних чисел  
74 Порівняння раціональних чисел. Самостійна робота №12  
75 Порівняння раціональних чисел. Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання  
76 Тематична контрольна робота № 6  
77 Додавання від’ємних чисел  
78 Додавання від’ємних чисел  
79 Додавання чисел з різними знаками  
80 Додавання чисел з різними знаками  
81 Додавання чисел з різними знаками  
82 Властивості додавання  
83 Властивості додавання. Самостійна робота №13  
84 Віднімання раціональних чисел  
85 Віднімання раціональних чисел  
86 Віднімання раціональних чисел  
87 Розкриття дужок  
88 Розкриття дужок. Самостійна робота №14  
89 Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання  
90 Тематична контрольна робота № 7  
91 Множення раціональних чисел  
92 Множення раціональних чисел  
93 Множення раціональних чисел  
94 Переставна і сполучна властивість множення. Коефіцієнт буквеного виразу  
95 Переставна і сполучна властивість множення. Коефіцієнт буквеного виразу. Самостійна робота №15  
96 Розподільна властивість множення  
97 Розподільна властивість множення  
98 Подібні доданки та їх зведення  
99 Подібні доданки і їх зведення. Самостійна робота № 16  
100 Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання  
101 Тематична контрольна робота № 8  
102 Ділення раціональних чисел  
103 Ділення раціональних чисел  
104 Ділення раціональних чисел  
105 Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь  
106 Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь  
107 Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь  
108 Розв’язування задач за допомогою рівнянь  
109 Розв’язування задач за допомогою рівнянь  
110 Розв’язування задач за допомогою рівнянь  
111 Розв’язування задач за допомогою рівнянь. Самостійна робота №17  
112 Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання  
113 Тематична контрольна робота № 9  
114 Задачі і приклади на всі дії з раціональними числами  
115 Задачі і приклади на всі дії з раціональними числами  
116 Задачі і приклади на всі дії з раціональними числами  
117 Задачі і приклади на всі дії з раціональними числами. Самостійна робота № 18  
118 Перпендикулярні прямі  
119 Перпендикулярні та паралельні прямі  
120 Паралельні прямі  
121 Координатна площина  
122 Координатна площина  
123 Координатна площина  
124 Координатна площина  
125 Приклади графіків залежності між величинами  
126 Приклади графіків залежності між величинами  
127 Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання . Самостійна робота № 19  
128 Тематична контрольна робота № 10  
  Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ  
129 Подільність натуральних чисел. Звичайні дроби  
130 Звичайні дроби  
131 Знаходження дробу від числа і числа за його дробом  
132 Відношення і пропорції  
133 Відсоткові розрахунки  
134 Ймовірність випадкової події. Коло. Круг. Діаграми  
135 Додатні і від’ємні числа. Модуль числа  
136 Додавання і віднімання раціональних чисел  
137 Множення раціональних чисел  
138 Ділення раціональних чисел. Основні властивості рівняння  
139 Підсумкова контрольна робота за 6 клас  
140 Підсумковий урок  

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь